Balmoseskolen - Adserballe og Knudsen

REFERENCE: BALSMOSESKOLEN, SMØRUM
OMFATTENDE RENOVERING AF SKOLE I
NORDSJÆLLAND
Adserballe & Knudsen har stået for denne omfattende renovering af Balsmose Skole, en skole
med over 500 elever. Taget skulle udskiftes på flere af bygningerne og lofterne har gennemgået omfattende ombygning og renovering.
Der er endevidere blevet udført supplerende murerarbejde.
Alt sammen har skullet ske i sammenhæng med at skolebørn har skullet kunne lege og boltre
sig på skolens område, hvilket har betydet at der har været flere logistiske hensyn, som skulle
tages.
Det har dog ikke voldt problemer, og hele renoveringen er blevet klaret på et år. Alle tidsfrister og budgetter er naturligvis blevet overholdt.
HOVEDENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S
BYGHERRE
Egedal Kommune
RÅDGIVENDE INGENIØR
Alectia A/S
SAGSANSVARLIGE
Lars Kaaber
ENTREPRISESUM
5 mio. kr.
UDFØRELSESPERIODE
2010 - 2011
Adserballe & Knudsen A/S · Ryttermarken 6 · 3520 Farum · Telefon 44 97 87 33 · www. aogk.dk · [email protected]