GLEM IKKE GÆSTFRIHEDEN

International Church of Copenhagen
Folkekirkens Asylsamarbejde
Flygtninge, migranter og kirken
GLEM IKKE GÆSTFRIHEDEN
Migration AND HOSPITALITY
KØBENHAVN
6.-8. november 2015
Multiethnic
Christian conference
Mødested Amager
Kingo-Samuel Sogn
CBMBC
Indre Missions Tværkulturelle Arbejde
KIC Koldiing Provsti
Internationalt Kristent Center
Multietnisk
inspirationskonference
Emmanuel Ethiopisk Evangelisk Kirke
Den Kaldæiske Menighed
Tværkulturelt Center
FREDAG D. 6. NOVEMBER 2015
FRIDAY 6th NOVEMBER 2015
- Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø
- Fredens Church, Ryesgade 68, 2100 København Ø
18.00
Kaldæisk buffet Kaldæisk menighed, Søborg (Irak)
18.00
Chaldean buffet Chaldean Congr., Søborg (Iraq)
19.00
Fra Irak til Danmark Kaldæiske unge fortæller
Kaldæisk kirkekor
19.00
From Iraq to Denmark Chaldean stories
Chaldean Church Choir
19.45
AKTUELT FOREDRAG: Flygtningesituationen
netop nu - i Europa og Danmark
19.45
CURRENT ISSUES: Responding to the refugee
crisis in Europe and Denmark
21.00
Gen.sekr. Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp
Respons: Abel Zemhret, Ringsted (Eritrea), og
Elizabeth Padillo Olesen, Kolding (Filippinerne) m.fl.
Aftensang Timothy Stewart, Int. Church of Cphgn.
21.00
Andreas Kamm, Gen. Sec., the Danish Refugee Council
Response: Abel Zemhret, Ringsted (Eritrea), and
Elizabeth Padillo Olesen, Kolding (Philippines), et al.
Evensong Timothy Stewart, Int. Church of Cphgn.
21.15
Kaffe/te
21.15
Coffee/tea
LØRDAG D. 7. NOVEMBER
SATURDAY 7th NOVEMBER
- Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø
- Fredens Church, Ryesgade 68, 2100 Copenhagen Ø
9.30
Morgenbøn Nelson Uchechumere, København (Nigeria)
9.30
Morning prayer Nelson Uchechumere, Cph. (Nigeria)
10.00
Gæstfrihed: Kultur og forventninger
- Beretninger fra tre kontinenter
10.00
Hospitality: Culture and expectations
- Personal perspectives from three continents
Emile Djonga, health assistant, Haderslev (DR Congo);
Nazrolla Haidari, tailor, Hvidovre (Afghanistan);
Daisy Calba, Amager (Philippines); Carmen Torpenhow,
assistant director, Cphgn. (Peru), and David Tafi,
language student, Samsø (Syria)
Emile Djonga, soc. og sundhedshj., Haderslev (DR
Congo); Nazrolla Heidari, skrædder, Hvidovre
(Afghanistan); Daisy Calba, Amager (Filippinerne);
Carmen Torpenhow, underdirektør, København (Peru),
og David Tafi, sprogskoleelev, Samsø (Syrien)
11.15
11.45
Kaffe/te
Aktuel dansk udlændingelovgivning
11.15
11.45
Aage Kramp, lawyer, Copenhagen
Advokat Aage Kramp, København
12.45
International frokost og nepalesisk kor
Coffee/tea
Asylum and immigration law
12.45
International lunch and Nepali choir
Chef: Massimo Cali (Sicily)
Kok: Massimo Cali (Sicilien)
14.15
Seminarer
14.15
Seminars
15.30
Kaffe/te
15.30
Coffee/tea
16.00
Gæstfrihedens teologi
- når verdens flygtninge banker på vores dør
16.00
The theology of hospitality
- when refugees knock on our door
Niels Nymann Eriksen, pastor for immigrants, Cphgn.
Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, Kbh.
17.15
Best practice: Sådan gør vi
17.15
Welcoming refugees: Best practice
19.00
Philippine dinner and celebration
Participants share experiences
Erfaringsudveksling om modtagelse af flygtninge
19.00
Filippinsk festaften
- in Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 Cph. K
Members of CBMBC Philippine congregation serve
Philippine food, sing and share their stories.
- i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 Kbh. K
Medlemmer af Copenhagen Bethel Missionary Baptist
Church serverer filippinsk buffet, synger og fortæller.
SØNDAG D. 8. NOVEMBER
SUNDAY 8th NOVEMBER
- Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 Kbh. K
- Sct. Andreas Church, Gothersgade 148, 1123 Cph. K
9.30
Morgenkaffe/te
9.30
Morning coffee/tea
Panel: Den gæstfrie kirke – hvad og hvordan?
9.40
Panel: What makes a welcoming church?
9.40
Emmanuel Taban, MSc Global Health, Copenhagen
(South Sudan), and Indira Claire Köhlo, marketing
consultant, Copenhagen (South Africa)
Sundhedskandidat Emmanuel Taban, Kbh. (Sydsudan),
og Indira Claire Köhlo, marketing consultant, Kbh.
(Sydafrika)
10.30
Multietnisk festgudstjeneste
12.00-13.30 Etiopisk frokost, sang og afslutning
Emmanuel Etiopiske Menighed serverer nationalretten
injerra og wått, synger og fortæller.
10.30
Multiethnic celebration service
12.00-13.30 Ethiopian lunch, songs and closing
Members of Emmanuel Ethiopian Church serve the
Ethiopian national dish, sing and share their faith story.
SEMINARER
SEMINARS
(A)
Samtaleforum: Aktuel udlændingelovgivning
Få svar på spørgsmål om asyl, opholdstilladelse og familiesammenføring m.m. Michala Bendixen, Refugees Welcome
(A)
Questions and answers: Asylum and immigration law
Ask questions about immigration laws, asylum and
family reunion. Michala Bendixen, Refugees Welcome (DK)
(B)
Syriske flygtninge: Min historie
Flygtninge fra Syrien fortæller om mødet med Danmark
og hvordan danske venner/venskabsfamilier kan støtte.
(B)
Syrian refugees: This is my story
Refugees from Syria share their stories about coming to
Denmark and how Danish friends/contact families can help.
Issam Mansour, tidl. univ.lærer, Greve (Syrien), m.fl.
(C)
Fra Eritrea til Danmark
Eritreaneres møde med Danmark og dansk kirkeliv.
Issam Mansour, former univ. lecturer, Greve (Syria), et al.
(C)
Haile G. Andemichael, fodboldspiller (Eritrea), og Poul
Martin Nielsen, tværkulturel projektmedarbejder, Esbjerg
(D)
Den gode start: Når flygtninge kommer til kommunen
Hvordan kan kirken hjælpe?
Haile G. Andemichael, football player (Eritrea), and Poul
Martin Nielsen, cross-cultural project worker, Esbjerg (DK)
(D)
En sognemenighed og en kommune deler erfaringer.
(E)
Mødet med mennesker med traumer
Om at være flygtninges medvandrere.
Kreative rollespil om integration
Drama med et budskab.
Musik på tværs: Syng med!
Idéer til sang og musik, der forener på tværs af kulturer.
Meeting people living with trauma
Supporting and accompanying traumatized refugees.
Elizabeth Padillo Olesen, theologian and cross-cultural
church worker, Kolding (Philippines)
(F)
Creative role play about integration
Drama with a message.
Annette Christensen, church worker, Nørrebro (DK)
Annette Christensen, sognemedhjælper, Nørrebro (DK)
(G)
Starting well
How can churches support refugees in the local community?
A local church and a local council share experiences.
(E)
Teolog og tværkulturel sognemedhjælper Elizabeth Padillo
Olesen, Kolding (Filippinerne)
(F)
From Eritrea to Denmark
Eritreans meeting Danes and Danish church life.
(G)
Majken Strømme Rokni, tværkulturel medarb., Lyngby (DK)
Musical workshop: Sing along!
Music and songs uniting people across cultures.
Majken Strømme Rokni, cross-cultural worker, Lyngby (DK)
REGISTRATION
Navn/Name ................................................................................................
Adresse/Address ..........................................................................................
Tlf./Tel.......................... E-mail.................................................................
Ønsker privat indkvartering arrangeret af Tværkulturelt Center
Ønsker tolkning til dansk
Ønsker børnepasning
I request:
Private accommodation in Copenhagen arranged by Tværkulturelt Center
Translation into English
Children’s programme
Seminar (vælg ét): .............
Seminar (choose one): ........
Mailes eller sendes til: / E-mail or post to:
[email protected] Tværkulturelt Center Ryesgade 68 C 2100 København Ø
GLEM IKKE GÆSTFRIHEDEN
Gæstfrihed har til alle tider kendetegnet den kristne kirke.
Hvordan oplever flygtninge mødet med kirken i Danmark
i dag? Hvad gør kirker for flygtninge rundt omkring i landet
– og hvordan skaber vi langtidsholdbare relationer, netværk
og inkluderende fællesskaber, der fremmer trivsel og
livsglæde? Tværkulturelt Centers konference sætter fokus
på gæstfrihed i den lokale kirke, nationalt og globalt. Der
bliver lejlighed til at reflektere over gæstfrihedens
teologi, få faktaviden og møde asylsøgere, flygtninge og
migrantmenigheder. Kom og bliv inspireret af gode historier
om integration, der lykkes, og oplev glæden ved kristent
fællesskab på tværs af kulturer og kirketraditioner.
MIGRATION AND HOPSPITALITY
The Christian Church has always been known for its
hospitality. What is the experience today of refugees
coming to Denmark? How do churches help and support
refugees locally – and how can we create long-lasting
relationships, networks and inclusive communities that
promote well-being? This multiethnic conference aims at
deepening our understanding of hospitality seen in a local,
national and global Christian perspective and also provides
an opportunity for theological reflection. Come and meet
refugees and Christians from migrant churches, be inspired
by stories of successful integration and enjoy inclusive
Christian fellowship across cultures and church traditions.
ARRANGØRER
Tværkulturelt Center
Ryesgade 68 C, 2100 København Ø 3536 6535
E-mail: [email protected]
Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church (CBMBC)
Gerry O. Calba 3255 8926 / 3123 8926
Emmanuel Etiopisk Evangelisk Kirke
Daniel Hailu Larsen 3116 4347
Folkekirkens Asylsamarbejde
Søren Dalsgaard 3029 8247
International Church of Copenhagen (ICC)
Timothy Stewart 3962 4785
Internationalt Kristent Center København (IKC)
Indre Missions Tværkulturelle Arbejde
Anders Graversen 3332 5939
Kaldæisk Skt. Abba menighed, Søborg (irakisk)
Fr. Faris Thoma Moshe 6193 9093
KIC Kolding Provsti
Elizabeth Padillo Olesen 3045 0414
Kingo-Samuel Sogn
Annette Christensen 3037 0515
Mødested Amager
Hanna Vesalainen Hirslund 8232 5527
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Pris
Welcome
350 kr. (betales ved ankomsten)
Familier: 600 kr. Studerende: 200 kr.
Overnatning
Sted
Mulighed for privat indkvartering.
Fredag: Fredens Kirke
Ryesgade 68, 2100 København Ø
Lørdag: Fredens Kirke
Ryesgade 68, 2100 København Ø
Søndag: Sct. Andreas Kirke
Gothersgade 148, 1123 København K
Tolkning
Vi kan tilbyde tolkning til henholdsvis
dansk og engelsk.
Børn
Mulighed for børnepasning under
foredrag og seminarer.
Maligayang pagdating
Mbote na bino
Velkommen
USEFUL INFORMATION
Conference fee DKK 350 to be paid on arrival.
Special rates
Kolding IC
International Congregation
Families: DKK 600 Students: DKK 200
Accommodation Privat accommodation can be arranged
on request.
Venue
Friday: Fredens Church
Ryesgade 68, 2100 Copenhagen Ø
Saturday: Fredens Church
Ryesgade 68, 2100 Copenhagen Ø
Sunday: Sct. Andreas Church
Gothersgade 148, 1123 København K
Translation
Translation from Danish into English
will be provided on request.
Children
Special programme for children during
talks and seminars on request.