AVV virksomheder 2015.indd

Affaldsguide
T IL V IRKSOMH ED ER 2015
AVV
Tlf. 9623 6644
aff[email protected]
www.avv.dk
Gælder pr. 1. januar 2015
Adresser og åbningstider
Kære virksomhed i
Brønderslev og Hjørring kommuner
Denne Affaldsguide er jeres overblik over,
hvordan I skal behandle affald, hvordan I
kommer af med det, og hvad det koster.
Gælder pr. 1. januar 2015 – vi tager forbehold for ændringer.
AVVs administration
AVV I/S
Mandøvej 4, 9800 Hjørring
Tlf. 9623 6644
[email protected]
avv.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8 -15.00
Genbrugspladser
Se s. 10-11
Miljøanlæg Stadevej
Stadevej 140, 9700 Brønderslev
Tlf. 9623 6644
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7-18.00
Eksempler:
• Brændbart
• Elektronik
• Farligt affald
• Glas
Miljøanlæg Trynbakke
Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev
Miljøanlæg Rønnovsdal
Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring
Tlf. 9623 6635 (alle miljøanlæg)
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7-15.00
2
Åbningstider:
Pladsen åbnes efter nærmere aftale med
miljøanlæggets personale.
Eksempler:
• Eternit
• Jord
• Glas
• Tagpap
• Isolering
Affaldscenter Dronninglund
Dregårdsvej 1B
9330 Dronninglund
Genbrugscenter
Miljøvej 5
9800 Hjørring
Tlf. 9623 6660
Tlf. 9623 6644
Tlf. 9623 6625
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 6-20.00
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7-18.00
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7-14.30
Eksempler:
• Brændbart
• Dagrenovation
• Beskidt emballage
• Flamingo
• Gulvtæpper
• Skumgummi
Eksempler:
• Brændbart
• Dæk
• Gips
• Haveaffald
• Murbrokker
• PVC
• Ren jord
Eksempler:
• Papir
• Pap
• Plast
• Fortroligt papir
• Elektronik
3
Kontakt
Forbrændingsanlæg
Miljøvej 7
9800 Hjørring
Gratis rådgivning
Affald er i dag en værdifuld ressource,
hvis blot vi tager hånd om det på den rigtige måde. Når I sorterer affaldet korrekt,
gavner I både miljøet og pengepungen.
Usorteret affald kan ikke genanvendes.
Derfor er det vigtigt, at jeres virksomhed
finder et sorteringssystem, der passer til
jeres forhold og hverdag, f.eks. et system
hvor I grovsorterer affaldet og overlader
finsorteringen samt affaldsbehandlingen
til AVV.
AVVs konsulenter
AVVs konsulenter kommer gerne på besøg
og rådgiver om sortering og håndtering af
affald hos jer.
Kontakt konsulenterne
Grib telefonen og ring til AVVs konsulenter
og få en snak eller et besøg. Det er uden
udgifter for jer.
Berit Andersen
[email protected]
Direkte tlf. 9623 6663
Flemming Nielsen
[email protected]
Direkte 9623 6614
Lisbeth Sanderhoff
[email protected]
Direkte tlf. 9623 6606
Dorte M. Nielsen
[email protected]
Direkte tlf. 9623 6608
Brug for konsulentbesøg?
Ring på tlf. 9623 6644.
AVVs konsulenter kommer gerne på et gratis besøg
på jeres virksomhed.
4
Bliv opdateret!
På hjemmesiden er det også muligt at holde sig opdateret på behandlingspriserne
på affaldet. På www.avv.dk/erhverv/
behandlingspriser finder I altid de aktuelle
priser.
Fyraftensmøde eller rundvisning
AVVs konsulenter kan arrangere et fyraftensmøde på virksomheden. Her fortæller
vi om fordelene ved sortering og om den
videre behandling af affaldet hos AVV.
Vidste du...
– at på avv.dk kan du printe skilte til at
sætte på jeres containere.
I er også velkomne til en rundvisning hos
AVV. Vi giver en kop kaffe og fører jer ind
i affaldets spændende verden. Her kan I
bl.a. se, hvordan vi
klargør papir og pap til genanvendelse
sorterer farligt affald
omdanner brændbart affald til elektricitet og varme
AVVs hjemmeside er både overskuelig og
dynamisk. Nu er det også muligt at tilmelde sig
ordningen »Mærk affaldet«, der giver virksomheder
mulighed for at benytte genbrugspladserne.
5
Rådgivning
Nyhedsmail
På AVVs hjemmeside avv.dk har I mulighed for at tilmelde jer vores nyhedsmail,
som vi sender ud en gang om måneden. I
nyhedsmailen kan man bl.a. holde sig opdateret om arrangementer, nye ordninger
og genbrugspladser, genbrugsråd og meget
mere – både til private og virksomheder.
Find prisen!
Find affaldstype og behandlingspris i skemaet. I kan vælge selv at aflevere affaldet på det angivne anlæg eller leje en container og
få AVV til at tømme den (læs side 8-9). Mindre mængder affald kan også afleveres på genbrugspladserne (læs side 10-13).
Priserne gælder pr. 1. januar 2015 – vi tager forbehold for ændringer.
Affaldstype
Kr./ton (ekskl. moms)
Anlæg
Bemærkning
Affald til AVV-sortering
950 Affaldscenter Dronninglund
950 Miljøanlæg Rønnovsdal
Asbest
1.550 Miljøanlæg Rønnovsdal Autoruder
Ring og hør Modtagestation Vendyssel
Big Bags Genbrugscenter
• Kvalitet A (hvide rene)
-100
• Kvalitet B (hvide, tømte)
-100
• Kvalitet C (farvede, tømte)0
Blød PVC
885 Miljøanlæg Trynbakke
Miljøanlæg Rønnovsdal
Brændbart, håndaflæsset
954 Forbrændingsanlæg
Brændbart, småt
430 Affaldscenter Dronninglund 430 Forbrændingsanlæg Brændbart, stort
580 Affaldscenter Dronninglund 580 Forbrændingsanlæg Brændbart, særligt problematisk affald
Ring og hør Forbrændingsanlæg Deponeringsegnet (inert)
830 Affaldscenter Dronninglund 830 Miljøanlæg Stadevej
Dæk med fælge
260 Affaldscenter Dronninglund
260 Miljøanlæg Rønnovsdal
Dæk uden fælge
gratis Affaldscenter Dronninglund
gratis Miljøanlæg Rønnovsdal
Elektronik
350 Genbrugscenter
Eternit
830 Miljøanlæg Stadevej
Eternitplader på paller
925 Miljøanlæg Rønnovsdal (mellemlager)
Farligt affald
Ring og hør Modtagestation Vendsyssel
Fortroligt papir til makulering
1.000 Genbrugscenter Gips
950 Affaldscenter Dronninglund
950 Miljøanlæg Rønnovsdal Glas
300 Miljøanlæg Rønnovsdal
Grene
gratis Affaldscenter Dronninglund gratis Miljøanlæg Rønnovsdal
gratis Miljøanlæg Stadevej Haveaffald
160 Affaldscenter Dronninglund 160 Miljøanlæg Rønnovsdal
160 Miljøanlæg Stadevej
Hårde hvidevarer
350 Genbrugscenter Hård plast og hård PVC
1.200 Affaldscenter Dronninglund
1.200 Miljøanlæg Rønnovsdal
Hård plast og hård PVC, ren fraktion
Ring og hør Miljøanlæg Rønnovsdal
6
Affald til både genanvendelse, forbrænding og deponering
F.eks. isolerede rør, kiselgur, lofts- og vægplader, støvende eternit
Kontakt Modtagestation Vendsyssel I/S på tlf. 9623 6680
Priserne er markeret med et minus. Det betyder, at I som kunde
får penge for affaldet
F.eks. presenninger, haveslanger
F.eks. træ, flamingo, papir og plast, der ikke kan genanvendes,
skumgummi
Affald over 1 meter og 10 cm i diameter skal neddeles
F.eks. gulvtæpper, kraftige pap- og plastruller, møbler, tagpap
Affald, der kræver håndtering ud over det sædvanlige
Levering efter aftale
F.eks. tagplader, isolering, jordmateriale, sanitet og spejle
Støvende eternit se »Asbest« Kontakt Modtagestation Vendsyssel I/S på tlf. 9623 6680
Produktionsglas
Diameter min. 5 cm
F.eks. buske, grene, græs, mindre træer
Hård PVC f.eks. kloakrør, tagrender, trapezplader,
kabelbakker
Undgå at kassere Har din virksomhed produktionsrester, f.eks. varepartier med fejl? Måske kan det afsættes i AVVs genbrugsbutik, så I undgår at kassere det. Ring og hør nærmere.
Affaldstype
Kr./ton (ekskl. moms)
Anlæg
Bemærkning
Imprægneret træ
795 Affaldscenter Dronninglund
795 Miljøanlæg Rønnovsdal Isolering, mineraluld
925 Affaldscenter Dronninglund Glasuld og mineraluld
Miljøanlæg Rønnovsdal (genanvendelse)
1200
830 Miljøanlæg Stadevej
925 Miljøanlæg Trynbakke
Jern og metal
gratis Genbrugscenter gratis Miljøanlæg Rønnovsdal
Jord, tungmetalforurenet
925 Miljøanlæg Rønnovsdal (mellemlager) Hør om grænseværdier hos AVV
925 Miljøanlæg Trynbakke
Jord, let forurenet
235 Miljøanlæg Rønnovsdal Hør om grænseværdier hos AVV
Jord, olieforurenet Ring og hør Miljøanlæg Rønnovsdal Hør om grænseværdier hos AVV
Jord, rent
60 Affaldscenter Dronninglund 60 Miljøanlæg Rønnovsdal 60 Miljøanlæg Stadevej
Keramik og porcelæn
900 Miljøanlæg Rønnovsdal
F.eks. sanitet og glaserede fliser
Klinisk risikoaffald
1.080 Forbrændingsanlæg Lysstofrør og elsparepærer
Ring og hør Modtagestation Vendsyssel
Kontakt Modtagestation Vendsyssel I/S på tlf. 9623 6680
Mur- og betonbrokker
50 Affaldscenter Dronninglund F.eks. mursten, havefliser, mørtel, tegl
50 Miljøanlæg Rønnovsdal 50 Miljøanlæg Stadevej
Olietanke, indtil 2.500 l 846 kr./stk. Miljøanlæg Rønnovsdal Derudover 30 kr./100 l olietank
Pap
Godtgørelse Genbrugscenter Find aktuel pris på avv.dk
Papir, blandet
Godtgørelse Genbrugscenter Find aktuel pris på avv.dk
Papir til makulering
1.000 Genbrugscenter PCB
925 Miljøanlæg Rønnovsdal
Hør om grænseværdier hos AVV
925 Miljøanlæg Trynbakke
Plast, landbrugsplast
580 Affaldscenter Dronninglund 580 Miljøanlæg Rønnovsdal
Tomme dunke uden faremærker. Max 20 ltr. Aktuel pris på avv.dk
Plastdunke
DagsprisGenbrugscenter
Plastfolie
F.eks krympefolie, bobleplast, bæreposer, strækfilm.
• farvet
Godtgørelse Genbrugscenter Evt. mærket med LDPE og tallet 4
• klart
Godtgørelse Genbrugscenter Find aktuel pris på avv.dk
Sandblæsersand
925 Miljøanlæg Rønnovsdal
Hør om grænseværdier hos AVV
925 Miljøanlæg Trynbakke
Tagpap
600 Miljøanlæg Rønnovsdal
Termoruder med alurammer (ISO-mix)
465 Miljøanlæg Rønnovsdal
Vinduesglas uden rammer f.eks. termoruder, planglas,
lamineret glas, drivhusglas og autoruder
Træaffald fra træindustrien
Gratis Forbrændingsanlæg
Træaffald, paller m.m.
175 Forbrændingsanlæg
Træaffald, rent
175 Affaldscenter Dronninglund
175Forbrændingsanlæg
175 Miljøanlæg Rønnovsdal
Trærødder
gratis Affaldscenter Dronninglund
gratis Miljøanlæg Rønnovsdal
gratis Miljøanlæg Stadevej
7
Priser
AVV tager forbehold for trykfejl, prisændringer samt omlægning af afgifter. Alle priser er ekskl. moms.
Leje og tømning af containere
AVV har et stort udvalg af containere og
beholdere, der dækker de fleste behov
for opsamling og håndtering af affald. Vi
udlejer containerne til både private og
virksomheder i kortere og længere perioder. Ring til os og få vejledning om, hvilken
container I skal vælge.
Priserne gælder pr. 1. januar 2015 – vi tager
forbehold for ændringer.
Leje
Leje af containere og beholdere
Levering
Levering af containere
Minicontainere/pallebure
Kr./levering
92,00
Midicontainere
405,00
Maxicontainere
405,00
Prisen for levering af containere er et engangsbeløb,
som I betaler på den første regning, I modtager fra os.
Kr./dag
Kr./måned
Minicontainere, 140 l, 240 l, 340 l
22,00
Minicontainere 600-1000 l
32,00
Palle-bur, 1500 l
32,00
Big box, 550 l Midicontainere, 10-16 m
32,00
210,00 - 260,00
3
Maxicontainer, 1x5 m
42,00
360,00
Maxicontainer, 1,5x6 m
52,00
430,00
Maxicontainer, 2x6 m
62,00
530,00
Lukket maxicontainer, 18 m3
52,00
430,00
Tømning
Afhentningspriser
Tømning af 1-3 stk. pr. adr.
Efterfølgende containere Afhentning/bytning
Minicontainere
Pallebure, paller, big boxe
Midicontainere
Maxicontainere
AVV har en ordning for makulering af fortroligt papir.
Vi garanterer for både sikkerhed og genbrug – når
papiret er skåret i småstykker, sendes det nemlig
videre til genanvendelse. Kontakt vores affaldskonsulenter for nærmere aftale.
Fast aftale
Ring selv
92,00 kr./tømning
26,00 kr./tømning 92,00 kr./afhentning
128,00 kr./tømning
26,00 kr./tømning
128,00 kr./afhentning
92,00 kr./afhentning
128,00 kr./afhentning
220,00 kr./afhentning
250,00 kr./afhentning
fra 405,00 kr./afhentning fra 405,00 kr./afhentning
Sække
1-10 sække pr. adresse
Efterfølgende sække Ballet pap, papir og plast 100,00 kr./afhentning
11,25 kr./sæk 0,23 kr./kg 143,00 kr./afhentning
11,25 kr./sæk
0,28 kr./kg
I kan vælge at indgå en fast aftale med os, hvor vi henter affaldet med fast interval. Eller I kan ringe til os,
når containeren er ved at være fuld, så kommer vi hurtigst muligt. Bemærk, at det er billigere at have en
fast aftale.
8
Vi tilbyder også leje af komprimatorcontainere og pappressere
– ring på tlf. 9623 6644 og hør nærmere.
Maxicontainer
Midicontainer
Vær opmærksom på:
Affaldet skal være anbragt i en container eller beholder, så lastbilen kan
tømme eller bytte den.
Containere eller beholdere skal være anbragt på fast underlag.
Åbningstider:
Mandag-fredag
AVV har et stort udvalg i containere og beholdere.
Vi kan rådgive om, hvilken type der passer bedst
til jeres affald.
9
kl. 7.00-14.30
Containere
Adresse og åbningstider
AVVs Kørselsafdeling
Miljøvej 5, 9800 Hjørring,
Tlf.: 9623 6645
Brug genbrugspladsen
Hvis jeres virksomhed vil bruge genbrugspladsen, skal I tilmeldes ordningen »Mærk affaldet«. Det betyder, at I skal bestille et mærke til at sætte i firmabilens forrude,
hvis I ønsker at bruge genbrugspladserne.
Ønsker I som virksomhed ikke at benytte
AVVs genbrugspladser, skal I ikke foretage
jer noget.
Mærk affaldet
Virksomheder, der benytter AVVs genbrugspladser, kan vælge mellem følgende fire
mærker, der giver adgang til AVVs 18 genbrugspladser:
• 1-2 besøg per måned:
Grønt mærke koster 1.188 kr./år
• 3-5 besøg per måned:
Gult mærke koster 2.328 kr./år
• 6-12 besøg per måned:
Rødt mærke koster 4.665 kr./år
• Betaling per gang: Blåt mærke koster 155 kr./gang
Blåt mærke fortæller pladsmanden, at I skal have sendt en regning ved hvert besøg, men
at vi har alle de firmaoplysninger, vi skal
bruge for at kunne sende en regning.
Klistermærket (grønt, gult, rødt eller blåt)
skal placeres i forruden på det tilmeldte
køretøj (op til 3500 kg). I må gerne tilmelde
en trailer og sætte klistermærket på denne
i stedet for. Det gør, at I kan skifte bil, hvis
behovet opstår. Der kan afleveres op til 300
kg affald pr. gang.
Hjørring Vest,
Krustrupvej 56
Sindal,
Ledetvej 10
z
z
z
Vennebjerg,
Grønne Klitvej 25
Hjørring Øst,
Miljøvej 4
z
z
z
Børglum,
Børglumvej 427
Bindslev,
Barkholtvej 3B
Bjergby,
Asdalvej 53
Hirtshals,
Grævlingevej 13
z
z
z
z
z
Løkken,
Egevej 49A
z
Tårs,
Postholdervej 34
z
z
Brønderslev Vest,
Enggårdsvej 21
Brønderslev Øst,
Stadevej 140
Poulstrup,
Saksagervej 121
z
z
Hjallerup,
Håndværkervej 60
I kan tilmelde jer på genbrugspladserne, på
avv.dk eller på tlf. 9623 6644.
Farligt affald ikke omfattet
I kan som virksomhed aflevere op til 200
kg farligt affald på genbrugspladserne om
året. Det koster 8 kr. pr. kg og kræver ikke, at
man er tilmeldt ordningen »Mærk affaldet«.
Få dokumentation
Ønsker I dokumentation for, hvad I har afleveret, kan I få en kvittering ved pladsmanden.
Kvitteringen kan være god at have, hvis I skal
dokumentere over for f.eks. tilsynsmyndigheder, at I har bortskaffet affaldet korrekt.
10
Lendum,
Industrivej 3
z
z
Jerslev,
Sejerøgade 10
Asaa,
Skelgårdsvej 55
Dronninglund,
Dregårdsvej 1B
Mærk afM
faæ
ldretk afM
ldret
2015 201 faæ
ff
5 k aM
Med det te grø Med
nne mæ
dettrke
2015 aældrket
e blå
M
kan pladsenabes
fregøge
nessde emdæderkt te
af fa
r kpar.nbe e gu
op til 2 gange pr.
lde
påned
må
plaodpseti plasødsge Meled mær 2 01
n d k
ln5 g
t
a kabnesøette e 5
nogpe pl ges rø
tipl 1r. måadse de m
2 ganedn b
æ
nge enyt rke
pr. tes
må
ned
T lf. 96
T lf
23 66 . 9 6 2 3 T lf.
44
664 96
4 2 3 Tl
6 6f.
4946
2
36
64
4
Vælg hvilket klistermærke, der passer til jer, sæt
det i forruden og I har nu adgang til AVVs 18 genbrugspladser.
Åbent
fra kl. 7
Åbningstider pr. 1. januar 2015
Asaa
Bindslev
Bjergby
Brønderslev Vest
Brønderslev Øst
Børglum
Dronninglund
Hirtshals
Hjallerup
Hjørring Vest
Hjørring Øst
Jerslev
Lendum
Løkken
Poulstrup
Sindal
Tårs
Vennebjerg
Man
13-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
7-18
13-18
13-18
Tirs
13-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
7-18
13-18
13-18
Ons
13-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
7-18
13-18
13-18
Tors
13-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
7-18
13-18
13-18
Fre
13-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
13-18
  7-18
13-18
7-18
13-18
13-18
Lør Søn- og helligdag
10-15
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
10-17
Alle pladser holder lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.
Grundlovsdag åbent som helligdag.
Åbningstiderne gælder pr. 1. januar 2015 – vi tager forbehold for ændringer.
Husk: I må bruge alle AVVs genbrugspladser på tværs af kommunerne.
Tømrer- og snedkermester Jesper Morilds med­
arbejder afleverer affald på genbrugspladsen.
11
Genbrugspladser
For de virksomheder, der er tilmeldt »Mærk affaldet«, har vi udvidet åbningstiderne på genbrugspladserne: i Dronninglund, Brønderslev
Øst, Hjørring Øst, Løkken og Sindal. Fra kl. 7 får I
adgang til pladsen ved at kontakte vores vejetårn
i Hjørring via porttelefonen.
Sortering på genbrugspladserne
Affaldet skal afleveres i den rigtige container – så sørger vi for, at det kommer videre til genanvendelse, forbrænding,
deponering eller specialbehandling. Spørg personalet på genbrugspladsen, hvis I er i tvivl om sorteringen – de hjælper gerne.
Aluminium
Elsparepærer
Grene
Aske
Eternitplader
Haveaffald
Bilbatterier
Farligt affald
Hårde hvidevarer
Brændbart
Fjernsyn og
computerskærme
Hård plast og PVC
Deponi
Flasker og glas
Imprægneret træ
Dæk
Fortroligt papir
Isolering
Elektriske apparater
Gips
Jern og metal
Øl- og sodavandsdåser
m.m.
Bil­batterier, akkumulatorer
Ingen paphylstre
Skal stables
Maling, batterier, olie,
opløsningsmidler m.m.
Afleveres på sorteringsbord
Også rødder
Buske, små rødder,
hækafklip, græs m.m.
Ingen poser/sække
Også bærbare
computere
Spejle, hærdet glas m.m.
Husholdningsapparater,
musikanlæg, el-værktøj,
computerudstyr, tele­foner,
kameraer m.m.
Gerne med skruelåg
Til makulering
12
Glasuld og mineraluld
Ingen trykflasker
Keramik og porcelæn*
Papir
Træ
Ledninger
Plastdunke
Trykflasker
Lysstofrør
Plastfolie
Tøj og sko
Mobiltelefoner
Plastfolie
Klar
Vinduer
med trærammer*
Murbrokker
Ren jord
Vinduesglas
Møbler og
brugsting
Røgalarmer
Pap
Tagpap*
Sanitet, glaseret tegl,
glaserede klinker og fliser
m.m.
Ingen paphylstre
Murbrokker, beton,
mørtel, havefliser m.m.
Aviser, ugeblade
Ingen poser/sække
Tomme dunke uden faremærke
Dunke max 20 ltr.
Farvet
Møbler, køkkenelementer
Til salg i AVVs genbrugsbutikker
Uden rammer
Rent pap, bølgepap
* Kun på udvalgte pladser.
13
Genbrugspladser
Til salg i AVVs
genbrugsbutikker
»Affald er det, der er tilbage,
når fantasien slipper op«
AVV er miljøcertificeret efter ISO 14001
samt arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001.
Vi er desuden EMAS-registrerede og udgiver hvert år en miljøredegørelse,
der ligger tilgængelig på vores hjemmeside.
AVV I/S • Mandøvej 4 • 9800 Hjørring • Tlf. 9623 6644 • [email protected] • www.avv.dk
www.vestergaards.com Foto: Axel Søgaard
Citat: Ida Auken