1. Lars Rahbek - Siemens

12. november 2015
-
Lars Rahbek
Logistisk som konkurrenceparameter (hos
producenten) – hvordan indtænkes logistik i
udviklingen af kæmpemøller?
Restricted © Siemens AG 2015
Page 1
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Lidt om mig….
Lars Rahbek…
•
•
•
•
•
Global Commodity Manager for Transport i Siemens Wind Power
Har arbejdet i Siemens/Bonus Energy i 12 år
Har arbejdet med transport og logistik de seneste 7 år
Globalt ansvar for indkøb af transport ydelser – decentraliseret organisation
Årligt volumen på 3-cifret millionbeløb i EUR
… og lidt om Siemens Wind Power…
•
•
•
•
•
12.000 medarbejdere i SWP – heraf ca. 5.800 i DK (380.000 i Siemens)
Fabrikker i DK, US, CA, CN, (DE, UK)
Mere end 14.000 vindmøller installeret = 25 GW kapacitet
Meget projektorienteret (ofte design-to-order)
Omsætning 2013/14 i SWP 5,5 mia. EUR
Restricted © Siemens AG 2015
Page 2
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Konkurrencen er hård
• For 10 år siden var marginerne generelt høje i vindmølleindustrien
• Nu er det meget sværere er tjene penge
• Vindmøller er blevet et commodity
• LCE skal ned!
• Mange aktiviteter i gang
internt for at nedbringe
omkostninger
• Konkurrencen blandt
underleverandørerne er
tilsvarende hård – inklusiv
for transport- og logistikleverandører
Restricted © Siemens AG 2015
Page 3
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Logistik som konkurrenceparameter
PDP = Product Development Process
“The basic thought of the [email protected] is that anything, ranging from
components, to factories, to manuals or to supplier relations has limited value,
unless designed to fit together.”
• Veldefineret proces for produktudvikling
• En række milestones og quality gates stiller krav til dokumentationen igennem
hele udviklingsprocessen
• Forskellige funktioner og afdelinger skal høres og godkende inden en gate
kan paceres
Restricted © Siemens AG 2015
Page 4
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Project Initiation à Gate 0
• Gate 0 repræsenterer en management
beslutning om at sætte et projekt i søen
• Produktkrav og ønsker fra salg og andre dele af
organisationen samles ind
• Overordnede omkostningsmål, kvalitetsmål,
produktstrategi osv. gives til projektteamet
• Projektafgrænsning fastlægges
Restricted © Siemens AG 2015
Page 5
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Scoping à Gate 1
• Projektteamet defineres
• Krav og ønsker brydes ned og analyseres af de relevante
domæner (afdelinger eller funktioner)
• Projekt afgrænsning afsluttet
• PRS (Product Requirement Specification) godkendes
Restricted © Siemens AG 2015
Page 6
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Feasibility Exploration à Gate 2
• I en række iterationer vurderes krav og ønsker i
forhold til det valgte design og de valgte
løsninger, der fintunes i hver iteration
• Hvert domæne giver input til design og løsning i
hver iteration – herunder transport, EHS, og
andre
• Indkøb involverer leverandører hvis nødvendigt
• PRS (Product Requirement Specification)
godkendes
• Business Case godkendes
• EHS review
• Person-sikkerheds- og risikovurdering
gennemføres
• Produkt godkendt til salg
Restricted © Siemens AG 2015
Page 7
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Feasibility Exploration à Gate 2
Restricted © Siemens AG 2015
Page 8
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Feasibility Exploration à Gate 2
Udfordringen: Mange hensyn at tage:
Manufacturing
Transportation
Construction
Operation and Maintenance
Restricted © Siemens AG 2015
Page 9
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Feasibility Exploration à Gate 2
Concept Design Risk Assessment:
• Review the concept design using
3D / virtual reality to identify the
significant construction, installation,
operation, maintenance, repair and
demolition safety risks associated
with the project.
Restricted © Siemens AG 2015
Page 10
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Design and Prototyping à Gate 3
•
•
•
•
•
•
Produktdesign fastlægges endeligt
Prototyper er lavet og testet eller i test
Lovmæssige og godkendelsesmæssige krav er indarbejdet i produktet
Kritiske test er gennemført med acceptabelt resultat
Dokumentation til egen produktion og indkøb er lavet og godkendt
Produktionsgrundlaget er lavet og klar til igangsætning af
0-serie produktion
• EHS review
Restricted © Siemens AG 2015
Page 11
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Design and Prototyping à Gate 3
Detailed Design Risk Assessment:
• Review the prototype turbine to ensure the detailed design and to identify any
final modifications necessary to reduce manufacturing, transportation,
construction and operation and maintenance hazards.
Restricted © Siemens AG 2015
Page 12
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Implementation and Final Validation à Gate 4
•
•
•
•
•
Produkt afleveres til produktion til 0-serie produktion
0-serie fremstilles og installeres
Design risici og tekniske risici afdækkes
Ingen røde or orange risici efter milestone 4.2
EHS review – med deltagelse af alle relevante
afdelinger og funktioner
• Al værktøj og transportudstyr er tilstede
• Serie-stykliste frigives – produkt kan sælges
• Alle underleverandører skal være ”Ready4Order”
Restricted © Siemens AG 2015
Page 13
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Product Handover à Gate 5
• Produktionen ændres fra 0-serie til serieproduktion
• KPI’ere introduceres for at optimere outputtet
• Ansvaret for produktet overleveres fra projektteamet til
linjeorganisationen
• Projektet lukkes
Restricted © Siemens AG 2015
Page 14
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Gate 6, 7, 8
De sidste gates i PDP processen vedrører produkt vedligeholdelsen og evt.
udfasning.
Restricted © Siemens AG 2015
Page 15
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Leverandør-kvalifikation
Supplier
preselection
Content
Enhanced risk analysis of
suppliers to assure that
only capable suppliers are
forwarded to the supplier
qualification
Supplier
qualification
Supplier related
Qualification:
Mandatory minimum
requirements
and selected specific
requirements
Product related
Qualification:
Execution of process
audit, product qualification
and 0-series approval
Supplier Awarding
We are committed to
award purchase volume in
a fair way, with clear and
communicated criteria to
the best and most
competitive supplier
(considering the total cost)
Regular supplier
evaluation and
development
Annual Evaluation of suppliers
past performance and of future
match through Strategic and Risk
Evaluation. Results will support
future awarding decisions, via
SCF.
Restricted © Siemens AG 2015
Page 16
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Total Cost sammenligning
For at have en transparent og fair indkøbsproces vil Siemens evaluere indkomne tilbud
ud fra et “Total Cost” perspektiv.
Dette gøres ved hjælp af Supplier Comparison Factor (SCF), dvs. alle relevante ikkepris-kriterier som Procurement, Logistics, Quality og Technology bliver sammenlignet og
medfører en bonus eller en malus:
Procurement
§
§
§
§
Technology
§ Technological capabilities
§ Technological cooperation
Payment terms
Transportation costs
Duties
Compensation of Claims
Procurement
Technology
SCF Evaluation
Quality
§ Quality level
§ Qualification costs
§ Quality maintenance costs
Quality
Logistics
Logistics
§
§
§
§
On-time delivery performance (OTD)
Lead Times
Flexibility
Schedule agreements/EDI
Restricted © Siemens AG 2015
Page 17
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Bonus / malus
Pris
Sammenligningspris
Leverandør A
Malus
Afgivet pris
Bonus
Sammenligningspris
Leverandør B
Leverandør A
Leverandør B
Restricted © Siemens AG 2015
Page 18
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Sikkerhed
•
•
•
•
Vi forsøger at skabe konkurrence blandt leverandørerne…. Ingen tvivl!
EHS-krav lægger en fælles niveau for sikkerhed – på tværs af konkurrenterne
Fælles fodslag omkring sikkerhed og EHS-krav, fælles krav
Ved hjælp af SCF og bonus/malus tages EHS ud af konkurrencen
• Vi ønsker ikke, at den der tager flest chancer, har den bedste forretning.
Restricted © Siemens AG 2015
Page 19
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Fremtiden….?
• Øget fokus på omkostninger – LCE skal længere ned
• Større møller – især offshore
• Leverandører til offshore segmentet vil placere sig på havene
• Siemens bygger nye fabrikker i Cuxhaven og i Hull til offshore
• Leverandører af de større komponenter vil tilbydes at flytte med
Logistik og sikkerhed….
Logistik som konkurrenceparameter….
Logistik er en konkurrenceparameter
Sikkerhed er IKKE!
Restricted © Siemens AG 2015
Page 20
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S
Kontakt information
Lars Rahbek
Global Commodity Manager - Transport
Siemens Wind Power A/S
Borupvej 16
7330 Brande
Telefon:
Mobil:
+45 99 42 26 40
+45 30 37 55 36
E-mail:
[email protected]
Web:
https://dk.linkedin.com/in/rahbek
siemens.com
Restricted © Siemens AG 2015
Page 21
2015-11-12
Lars Rahbek / Siemens Wind Power A/S