for fremtiden skal vi være trygge i hjemmet og på gaden

Danmark er et trygt land
at leve i. Men på nogle
områder er Danmark ikke
trygt nok. Vi har næstflest
indbrud i hele Europa.
Kriminelle 14-årige kan
ikke straffes, når de begår
grove røverier eller
overfald. Vi har områder
i Danmark, hvor bander
hærger, og politiet ikke
tør komme. Der er brug for
en ny politik.
Henriette Breum,
selvstændig
FØLG OS
PÅ FACEBOOK
Venstres Landsorganisation
Søllerødvej 30, 2840 Holte
Tlf. 45802233
[email protected]
venstre.dk
FOR
FREMTIDEN
SKAL VI VÆRE
TRYGGE
I HJEMMET
OG PÅ GADEN
MERE KONSEKVENS
OG RIMELIGHED
UNGDOMSDOMSTOL OG NY KRIMINEL LAVALDER
Der er behov for en særlig indsats over for de unge
kriminelle, så vi kan få dem væk fra kanten og
SOCIALDEMOKRATERNE VIL
HOLDE FAST I DET DANMARK,
DU KENDER, HVOR …
Udenlandske kriminelle spreder utryghed i danske
tilbage på rette vej. Derfor foreslår vi at etablere
hjem, når de bryder ind i vores hjem og sommer-
en ungdomsdomstol, der skal skræddersy effektive
huse. Risikoen for at blive pågrebet er ganske lille,
sanktioner og beslutte, hvordan en plet på straffe­
14-ÅRIGE BEGÅR ALVORLIG KRIMINALITET
og sker det, kan de kriminelle afsone i danske
attesten kan viskes ud. Domstolen skal sikre en
Ungdomskriminaliteten er generelt faldende,
fængsler, der er væsentligt mere komfortable end
større retssikkerhed end de sociale myndigheder.
men der er stadig en hård kerne af unge
kriminelle i Danmark, som vores nuværende
fængslerne i deres hjemland. Det er ikke rimeligt.
Det skal vi have ændret.
BEDRE INDSATS MOD UDENLANDSKE KRIMINELLE
system giver op overfor. Forrige år mistænkte
Flere udenlandske kriminelle skal afsone deres
politiet 14-årige for ét forsøg på manddrab,
straf i hjemlandet frem for i danske fængsler. Vi vil
13 tilfælde af alvorlig vold, 112 indbrud,
styrke indsatsen for hjemsendelse og markant øge
115 røverier og 37 overtrædelser af
straffen for at bryde indrejseforbud. Desuden vil vi
våbenloven. Regeringen vil fortsætte den
gennemgå reglerne for prøveløsladelse, stramme
bløde linje over for disse hårdkogte kriminelle.
udvisningsreglerne og øge toldkontrollen.
FLERE UNGE SKAL IND
I FÆLLESSKABET
MERE END HVER FJERDE INDSATTE I DANSKE
FÆNGSLER HAR UDENLANDSK BAGGRUND
På kun fem år er antallet af udlændinge, der
bryder et indrejseforbud, næsten fordoblet.
VENSTRES TRYGHEDSPAKKE
For mange unge kommer ind på en kriminel løbe-
Det er helt uacceptabelt, at nogle udlændinge
bane. Vi skal hjælpe dem tilbage på rette vej så
misbruger opholdet i Danmark til kriminalitet.
hurtigt og effektivt som muligt. De unge skal ikke i
Derfor var vi imod regeringens ændring af
fængsel med voksne; derfor er der brug for særlige
udvisningsreglerne, og vi vil gerne stramme
værktøjer og sanktioner, der er tilpasset den
dem igen. Men regeringen siger nej.
enkelte unge. Der er brug for både kærlighed og
konsekvens.
HÅRDT MOD HÅRDT I BANDEBEKÆMPELSEN
GRÆNSEOVERSKRIDENDE KRIMINALITET
Vi vil øge indsatsen mod bande- og rockerkriminali­
Når det handler om alt fra indbrud til menneske-
tet. Vi vil bl.a. stresse bandemedlemmer, der mod-
smuglere og terrortruslen, har kriminaliteten ofte
tager sociale ydelser, prioritere bandekriminalitet i
internationale rødder. Ingen kriminel skal slippe fri
fordelingen af politiets ressourcer og hæve straffen
ved grænsen. Derfor er det afgørende, at vi sikrer
for banderelateret gentagelseskriminalitet.
det internationale politisamarbejde.
LÆS MERE OM VENSTRES
MÆRKESAGER PÅ VENSTRE.DK