HTC SEGMENTER

HTC SEGMENTER
Type: S2
Anvendes til blød beton. Typisk
flydebeton, der er 2-14 dage
gammel eller et dårligt porøst
betongulv. Disse gulve slider meget på segmentet, og derfor er
S2 meget hårdt.
Type: M2
Anvendes til medium gulve. Et
allround segment, som også kan
anvendes til terrazzo.
Type: H2
Anvendes til hårde gulve. Et meget effektivt segment, der anbefales til normal til hård beton.
Hvis gulvet ikke er hårdt, er der
risiko for stor slidtage.
Type: X2
Anvendes til ekstremt hårde gulve. Når gulvet er så hårdt, at
andre segmenter giver op, er X2
løsningen. Der er rigtig stor slidtage, hvis gulvet ikke er meget
hårdt.
{
{
{
{
BLØD BETON
STYRKEKLASSE
20 MPa
30 MPa
40 MPa
HÅRD BETON
BEMÆRK:
Betonen får først sin fulde styrke efter endt hærdetid på 20-30 dage.
Slibning på IKKE hærdet beton slider mere på segmenterne.
R Å D G I V N I N G , S A LG O G S E R V I C E S I D E N 1 9 6 6
www.ep.dk
Tlf. 70 26 77 22
AALBORG Rebslagervej 7 · 9000 Aalborg
KØBENHAVNBaldersbuen 22 · 2640 Hedehusene
KOLDING
Albuen 26 · 6000 Kolding