Nationale priser 2015

TV 2
1. PRODUKTER
1.1 SPECIFICS
Grundprisen for en visning bestemmes af det forventede antal seere 18 år+ og forventet visningstidspunkt for reklameblokken.
Grundprisen udtrykkes med en enhedspris pr. TRP (18 år+) pr. tidsinterval. Se mere omkring opgørelse af TRP i afsnit 3.5. For
grundpriser på placeringer i forskellige dayparts, se tabellen nedenfor. Eksempel: For et 30 sekunders spot i en reklameblok
estimeret til 10 TRP (18+) i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 i oktober 2015, udgør prisen 10 x 6.450 = kr. 64.500,SPECIFICS PÅ TV 2
18+ PRIME
18+ OFF-PRIME
Januar
4.950
3.300
Februar
5.150
3.450
Marts
5.700
3.800
April
6.050
4.000
Maj
6.450
4.250
Juni
6.400
4.250
Juli
4.550
3.050
August
6.050
4.000
September
6.450
4.250
Oktober
6.450
4.300
November
6.450
4.250
December
5.350
3.550
1.2 SPECIFICS PLUS
Udbuddet styres af TV 2s Reklameplanlægning. Med Specifics Plus kan du mod et tillæg på 10% på TRP-grundprisen (18 år+) få
følgende fordele:
• Sen booking af kampagnen, senest kl. 12.00 tirsdagen før visningsuge
• Placeringssikkerhed (mod betaling af gns. bud)
• Ekstraordinære kompensationsregler, se afsnit 3.2
• Muligheden for at købe Specifics Plus i kombination med koblet TRP-pakke
1.3 EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG
Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV
2 Reklamesalgs månedsplan/ugeplan og fastsættes af TV 2 Analyse.
1.4 BUD
Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan
være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold
til budstørrelse.
1.5 SÆRPLACERING
Visninger kan bookes i specifikke reklameblokke mod et tillæg på 10% af prisen (grundpris +/- tillæg/fradrag).
1.6 PLACERING I BLOK
Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 5% først i blokken og 3%
sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget er ligeledes 3% for nr. 2 i blokken og 1% for næstsidst i blokken.
1.7 SPLIT-SPOT
Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede
pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus et tillæg på 5% (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget
pålægges grundprisen på alle split-spot visninger i en kampagne.
1.8 TRP-KØB
Prisen på 1 TRP afhænger af hvilken målgruppe, der indkøbes i. Målgrupperne, som det er muligt at købe TRP i, kan ses i tabellerne
herunder. Alle TRP leveres i målgrupper, der omfatter alle TV 2s kanaler. Hvilke kanaler der anvendes afhænger af målgruppe. Der
sælges kun hele TRP, og henvises i øvrigt til punkt 3.5.
TRP-PRISER
TRP
P18+
P20-40
P35-60
M18+
M20-40
M35-60
K18+
K20-40
K35-60
Jan
4.850
5.650
5.150
6.050
6.300
5.850
4.300
5.050
4.700
Feb
5.000
5.600
5.300
6.200
6.250
6.050
4.400
4.900
4.800
Mar
5.300
6.200
5.600
6.550
6.750
6.350
4.650
5.450
5.150
Apr
5.400
6.150
5.700
6.700
6.750
6.500
4.700
5.400
5.200
Maj
5.150
6.100
5.450
6.350
6.750
6.150
4.500
5.450
4.950
Jun
5.300
6.300
5.600
6.550
6.950
6.350
4.650
5.600
5.150
Jul
4.300
4.850
4.500
5.250
5.400
5.100
3.700
4.300
4.150
Aug
5.300
6.200
5.600
6.550
6.800
6.400
4.600
5.450
5.100
Sep
5.350
6.200
5.650
6.600
6.800
6.450
4.650
5.450
5.150
Okt
5.350
6.150
5.650
6.600
6.750
6.400
4.650
5.450
5.150
Nov
5.150
6.000
5.450
6.350
6.650
6.150
4.500
5.350
4.950
Dec
4.750
5.600
5.000
5.900
6.150
5.700
4.150
5.000
4.550
I forbindelse med køb af rene TRP kampagner jf. ovenstående prisskema, er det muligt at til- eller
fravælge primetime eller få allokeret mere til TV 2s nichekanaler. Der kan kun tilvælges én
mulighed, dvs. kun et tillæg/fradrag pr. kampagne. Prisen for disse til- eller fravalg fremgår af
nedenstående tabel:
EKSTRA TILKØB/FRAVALG
TILLÆG
70% garanteret tværgående prime
30%
60% garanteret tværgående prime
20%
50% garanteret tværgående prime
10%
FRADRAG
30% tværgående prime
-20%
40% levering på nichekanaler
-20%
TRP-PRISER 3:1 KØB
3:1
P18+
P20-40
P35-60
M18+
M20-40
M35-60
K18+
K20-40
K35-60
Jan
2.600
2.900
2.750
3.050
3.100
2.750
2.200
2.550
2.450
Feb
2.850
3.050
3.050
3.400
3.300
3.150
2.500
2.700
2.800
Mar
3.250
3.700
3.450
3.900
4.050
3.550
2.850
3.250
3.150
Apr
3.800
4.200
4.000
4.550
4.550
4.250
3.250
3.700
3.600
Maj
4.500
5.300
4.750
5.500
5.850
5.250
3.900
4.700
4.300
Jun
4.400
5.200
4.650
5.400
5.700
5.150
3.850
4.650
4.250
Jul
2.600
2.850
2.750
3.150
3.150
2.900
2.300
2.550
2.500
Aug
3.750
4.300
3.950
4.500
4.700
4.200
3.250
3.850
3.600
Sep
4.600
5.250
4.900
5.600
5.800
5.400
4.000
4.650
4.450
Okt
4.800
5.500
5.050
5.850
6.050
5.650
4.200
4.850
4.600
Nov
4.500
5.200
4.750
5.500
5.700
5.250
3.900
4.600
4.300
Dec
3.150
3.650
3.300
3.750
4.000
3.500
2.700
3.250
3.000
1.9 MÅLRETTET OSP-PRODUKT TIL DETAILSEKTOREN
Mange FMCG-annoncørers kampagner bliver i dag ikke leveret ift. deres reelle salgspotentiale. TV 2 tilbyder derfor et FMCG/detail
produkt, hvor TV 2s kanaler og platforme sammensættes optimalt i forhold til detailsalget. OSP-produktet kan købes til en samlet
CPM på kr. 82,-, og består af en tv-del og en net-/mobil-del, som købes i den samme periode, men afregnes separat. Kampagnerne
leveres i et fast miks af kanaler og devices, der giver den ønskede profil. OSP-produktet rabatteres via TV 2s eksisterende
rabatstruktur, og der afregnes i pris pr. 1.000 eksponeringer i målgruppen P18+. Kampagnen skal minimum køre over tre
sammenhængende dage.
CPM
PRIS
FORDELING AF EKSPONERINGER
100
73%
CPM net
33
20%
CPM mobil
28
7%
CPM tv
Produktet er forbeholdt FMCG- og detailannoncører og bookes ved henvendelse til TV 2
Reklamesalg.
1.9.1 MULTISPOT
Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig
sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg
afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.
1.10 LATE SALE AUKTION
TV 2 tilbyder også i 2015 et Late Sale produkt. Late Sale TRP sælges på auktionsbasis, og auktionen vil foregå hver mandag,
såfremt der er usolgte TRP til den efterfølgende uge. Auktionen vedrører kun en uge ad gangen, og TRP kan kun købes til den
efterfølgende uge. Late Sale TRP udbydes kun i P18+, hvilket betyder afvikling på TV 2, TV 2 CHARLIE, TV 2 FRI og TV 2 SPORT.
1.10.2 LATE SALE AFVIKLING
Alle visninger placeres 100% af TV 2 og afvikles, hvor der er plads. Som annoncør betaler du kun for det, du får leveret.
1.10.2 LATE SALE SPOTLÆNGDER
Nedenfor er indeks på spotlængder anført. Maksimal spotlængde, der kan afvikles, er 30 sekunder.
SPOTLÆNGDE
10
15
20
25
30
Indeks
46
60
73
87
100
1.10.3 LATE SALE BOOKING
Det udbudte antal TRP til den efterfølgende uge offentliggøres mandag morgen på forsiden af TV 2 Medialink. Herefter kan der
afgives bud i TV 2 Medialink i tidsrummet kl. 10 til 12. Der afgives 1 bud pr. annoncør/kampagne, men bud kan løbende revideres,
så længe auktionen er åben. Der kan maksimalt bydes på 100 TRP pr. kampagne, og kampagnen vil blive afviklet over alle ugens 7
dage.
2. RABAT
2.1 ÅRSAFTALER
TV 2 Reklamesalg tilbyder annoncørerne at indgå årsaftaler. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2
Reklamesalg om annoncørens forventede omsætning på køb af reklameplads i et kalenderår, på tværs af TV 2s platforme. En
årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Annoncører,
der indgår en årsaftale med TV 2 Reklamesalg, kan medregne omsætningen på følgende:
• Reklametid på TV 2
• Reklametid på TV 2 Regionalt
• Reklametid på TV 2 ZULU
• Reklametid på TV 2 CHARLIE
• Reklametid på TV 2 FRI
• Reklametid på TV 2 NEWS
• Reklametid på TV 2 SPORT
• Reklametid på Online-Video
• Tekst-TV
• tv2.dk og Mobil
• Sponsorater
2.2 ÅRSAFTALEELEMENTER
I 2015 tilbydes kunder, der indgår en årsaftale med TV 2, særligt attraktive forhold:
• 5% højere rabat på TRP-pakker
• 40% primetime garanti på TRP-pakker
• 10% ekstraordinær sæsonrabat i ugerne 25-33 og 51-53
• Rettidig booking 2% på TRP
Ovennævnte elementer er kun gældende på omsætning angivet inden deadline kl. 17.00 den 3. marts 2015. Kunder, som ikke har
indgået en rettidig årsaftale, er ikke berettiget til ovenstående aftaleelementer.
2.3 KONCERNAFTALER
Forudsætningen for at indgå en koncernaftale er bl.a., at koncernen/moderselskabet ejer 51% eller mere af de koncernforbundne
selskaber.
2.4 MÅNEDSVOLUMENRABAT
Månedsrabatten gives på basis af den realiserede omsætning pr. måned. Den samlede omsætning pr. måned på TV 2 platforme,
udløser en kontantrabat, jf. tabel.
MÅNEDSBUDGET KR.
FORSTÆRKNING
KONTANTRABAT
0 – 99.999
11,00%
9,0%
100.000 – 199.999
11,45%
9,3%
200.000 – 299.999
11,90%
9,7%
300.000 – 399.999
12,35%
10,0%
400.000 – 499.999
12,80%
10,3%
500.000 – 599.999
13,25%
10,6%
600.000 – 699.999
13,70%
11,0%
700.000 – 799.999
14,15%
11,3%
800.000 – 899.999
14,60%
11,6%
900.000 – 999.999
15,05%
11,9%
1.000.000 – 1.099.999
15,50%
12,2%
1.100.000 – 1.199.999
15,95%
12,5%
1.200.000 – 1.299.999
16,40%
12,8%
1.300.000 – 1.399.999
16,85%
13,1%
1.400.000 – 1.499.999
17,30%
13,4%
1.500.000 – 1.599.999
17,75%
13,7%
1.600.000 -
18,20%
14,0%
Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 18,2% forstærkning/14,0% kontantrabat.
Rabatterne fratrækkes på spotniveau.
2.5 AKTIVITETSRABAT
Der ydes 2% aktivitetsrabat til annoncører, der i årsaftale binder sig til at være aktive i 47 uger eller derover på TV 2. Kravet om
annoncering i minimum 47 uger vurderes efter annonceringen i hele 2015. Aktivitetsrabatten, som er en kontantrabat, fratrækkes
individuelt på spotniveau, og gives på alt Specifics/TRP-køb. Såfremt der ikke annonceres i minimum 47 uger, tilbagereguleres
rabatværdien via banken.
2.6 ÅRSAFTALER INDGÅET SENEST KL. 17.00 DEN 3. MARTS 2015
Annoncører, der indgår en årsaftale med TV 2 Reklamesalg senest kl. 17.00 den 3. marts 2015, tilbydes at gøre hele eller dele af
årsaftalebeløbet uopsigeligt. På den del af årsaftalen, der gøres uopsigelig, tilbydes en ekstraordinær 2% kontantrabat. Den
ekstraordinære honorering bortfalder for den uopsigelige omsætning, hvis annoncøren ikke realiserer det aftalte uopsigelige beløb.
Hvis en annoncør således indgår en årsaftale på kr. 2,5 mio., og gør de kr. 2 mio. uopsigelige, vil dette blive honoreret med 2% af kr.
2 mio. Hvis omsætningen på de kr. 2 mio. ikke nås, bortfalder den ekstraordinære honorering. Det er således den fulde
ekstraordinære honorering på 2% – såvel den del, der er udbetalt som rabat, som den del, der ikke er udbetalt – der efterfaktureres
annoncøren i fald det uopsigelige beløb ikke realiseres.
2.7 KAMPAGNERABAT I LAVSÆSON
Hvis en kampagne – eller dele af den – placeres i nedenstående perioder, tilbydes en honorering i form af forstærkning, som
efterfølgende omregnes til kontantrabat. Størrelsen af rabatten beregnes på grundlag af omsætningen (inkl. alle tillæg/fradrag) pr.
kampagne i nedenstående perioder.
UNDER
335.000
335.000519.999
520.000850.000
OVER
850.000
15%
20%
35%
45%
Uge 25-33
5%
10%
20%
25%
Uge 51-53
10%
15%
25%
30%
OMSÆTNING PR. KAMPAGNE I PERIODEN (KR.) 2015
Uge 1-9
2.8 NEW BUSINESS RABAT
Annoncører, der ikke har markedsført sit firma eller sine produkter i TV 2s tv-univers de seneste 24 måneder, kan tildeles New
Business-forstærkning, som omregnes til kontantrabat. Det er TV 2 Reklamesalg, som vurderer, om New Business rabatten kan
tilbydes.
2.9 SPONSORATER
TV 2 Reklamesalg tilbyder også programsponsorater på TV 2. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af
programsponsorater varierer. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.
2.10 ØVRIGE TILBUD
TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør
nærmere om:
• Performance-aftaler
• National og regional annoncering
• Alment velgørende og humanitære foreninger mv.
• Filmhonorering
• Cases
• Skæv/begrænset distribution
• Sæsonbinding
• Daypart pakker
• Programpakker
• Vilkår for udbud af Classic
3. BETINGELSER
3.1 GARANTIER
Når der købes Specifics eller TRP-kampagner på TV 2 får annoncørerne fuld TRP-garanti på den enkelte kampagne. På Specifics
købet hænger de forventede TRP (18+), på et givent spot, nøje sammen med prissætningen, og TRP-garantien sikrer annoncøren
den leverance af eksponeringer, der er bestilt. Opnår kampagnen ikke det forventede antal eksponeringer, placerer TV 2
Reklameplanlægning de resterende eksponeringer, som garantien sikrer, i direkte forbindelse med kampagnen. Såfremt der på en
Specifics-kampagne er angivet en målgruppe, vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn dertil ved placering af
kompensationsvisninger. Er der i kampagnen benyttet forskellige spotlængder, beregnes kompensationen ved hjælp af spotprisindekset. Såfremt kampagnen ikke må fortsætte efter en bestemt ugedag, oplyses det i bemærkningsfeltet i TV 2 Medialink, af
hensyn til placering af eventuelle kompensationsspot i kampagnens afslutning.
3.2 YDERLIGERE KOMPENSATION VED UNDERLEVERING
Hvis en kampagne består af minimum 50 TRP, og afvikles over minimum 14 dage, og annoncøren oplever en underlevering på
mellem 6 og 10 TRP, tilbydes en kompensation på 100% (Specifics Plus dog 200%). En kampagne, der eksempelvis underleveres
med 10 TRP, vil således blive kompenseret med 5 TRP for underleveringen på de første 5 TRP. De næste 5 TRP vil blive
kompenseret med 100% og derfor udløse 10 TRP. Underleveringen på 10 TRP udløser således 15 TRP i kompensation. Disse
kompensationsregler er kun gældende ved rettidig indgået årsaftale.
3.3 KORTE KAMPAGNER
For TRP-kampagner, der løber tre hele dage eller kortere, gælder at al ekstraordinær kompensation i forbindelse med
underleveringer bortfalder.
3.4 KAMPAGNEDEFINITION
Såfremt en kampagne kører kontinuerligt for samme virksomhed, betragter TV 2 det som én kampagne, uanset at der måtte
reklameres for flere produkter eller anvendes forskellige reklamefilm. I tilfælde af, at kampagner ikke er oprettet efter denne
retningslinje i TV 2 Medialink, forbeholder TV 2 sig ret til at sammenlægge kampagnerne. Skulle der være indbygget en pause i
kampagnen på mere end 21 dage, definerer TV 2 dette som en ny kampagne med et nyt kampagnenummer.
3.5 OPGØRELSE AF TRP
TRP beregnes på baggrund af sening, der er foretaget live eller tidsforskudt i optil 7 dage efter udsendelsesdagen. TRP-kampagner
vil som udgangspunkt først blive opgjort 8 arbejdsdage efter kampagnens slutdato og omfatte live og tidsforskudt sening indtil
denne dag. Sening på andre platforme end tv vil indgå i TRP fra det tidspunkt, hvor Gallup inkluderer sening på andre platforme i de
daglige seertal.
4. BESTILLING AF REKLAMETID NATIONALT
4.1 ONLINE-BOOKING
Mediebureauer har direkte forbindelse til TV 2 Medialink, der giver mulighed for at ønske, booke og ændre online. TV 2
Reklameplanlægning agerer på vegne af ikke-online bureauer. I følgende beskrivelse af bestilling af reklametid vil der derfor både
nævnes muligheder for online og ikke-online bureauer. Bureauer, som online booker, hæfter for det bookede, og har ansvaret for
løbende at kontrollere at kampagnerne er booket korrekt. Ønskes yderligere information om TV 2 Medialink, kan der rettes
henvendelse til TV 2 Reklameplanlægning.
4.2 MÅNEDSPLAN
Reklameplanlægningen offentliggør månedsplaner (normalt for en 4 eller 5 ugers periode) med angivelse af faste programmer og
forventede antal TRP (P18+) på reklameblokkene. Derudover fremgår evt. efterspørgselstillæg/-fradrag. Disse tillæg/fradrag
ændres ikke på ugeplanen.
4.3 UGEPLAN
Reklameplanlægningen offentliggør ugeplaner hver tirsdag. Planerne indeholder en oversigt, der viser TV2s programflade,
herunder endelig TRP (P18+) forventning på alle blokke samt andre relevante oplysninger.
4.4 BOOKING, SÆRPLACERING OG OPRYDNING
Bestilling af reklametid via onlinesystemet eller på e-mail er en booking og dermed bindende for ordregiver. Online-bureauer
henter selv en kampagneoversigt i systemet som bekræftelse. Ikke-onlinebureauer får en kampagneoversigt pr. e-mail.
Kampagneoversigter, der udsendes/hentes i forbindelse med booking på månedsplaner, indeholder kun de foreløbige priser, idet
den endelige blokpris først fastsættes på grundlag af den endelige TRP (P18+) forventning. Der kan bookes placering i de
reklameblokke, der fremgår af måneds- og ugeplanerne. Ved booking på ny månedsplan/særplacering på ugeplan, kan der for hver
booking (1. prioritet) angives en alternativ placering (2. prioritet). Bookingerne/ønskerne kan påføres bud efter eget valg. Der skal
anføres maksimalt kampagnebudget på den enkelte ordre. Ud fra dette maksimale budget, kan der indtastes ønsker svarende til en
værdi af 150% af dette. Det maksimale kampagnebudget skal være lig med det maksimale budget, der faktisk ønskes faktureret på
ordren, og kampagnebudgettet kan ikke nedreguleres efterfølgende. Når der er foretaget en sortering af indkomne ønsker, er
bureauerne forpligtede til, inden for maksimalt 24 timer, at fjerne uønskede visninger, som overstiger angivet maksimalt budget.
Såfremt bureauerne ikke fjerner visninger, der overstiger det maksimale budget +5% (dog minimum kr. 15.000) inden udløbet af
den tidsbegrænsede periode, pålægges automatisk et gebyr på kr. 5.000,- som trækkes i banken. TV 2 Reklameplanlægning
forbeholder sig ret til at slette spot, så kampagnens faktiske budget matcher det maksimale budget. Alle bookinger fra ikke-online
bureauer kan foretages inden for nedenstående deadlines på e-mail.
4.5 BOOKING-DEADLINES
Særplacering efter månedsplan kan foretages fra fredag kl. 09.00 to uger før deadline, indtil tirsdag kl. 12.00, ca. to uger før
ikrafttrædelse af månedsplan. Ekstra køb efter månedsplan kan foretages fra efterfølgende dag (onsdag) kl. 14.00, indtil fredag kl.
17.00 i ugen før aktuel ugeplan offentliggøres. Særplacering efter ugeplan kan normalt foretages fra onsdag kl. 09.00 og frem til
torsdag kl. 12.00. Ekstra køb efter månedsplan skal være afsluttet senest mandag kl. 14.00 ugen efter, dvs. mandag før
visningsugen.
4.6 RETTIDIG TRP-BOOKING
Hvis TRP-kampagner bookes samtidigt med Specifics- kampagner inden deadline for månedsbooking, ydes en ekstra rabat på TRPkøbet på 0,5% (2% ved rettidig årsaftale).
4.7 VENTELISTE
Såfremt der ved en ønsket placering ikke er ledig reklametid, er det muligt at komme på venteliste. 1. prioritet kan altid komme på
venteliste. 2. prioritet(er) kommer kun på venteliste, hvis 1. prioritet er på venteliste. Ved sortering af ønsker bortfalder
prioriteringen, og i tilfælde af for meget på venteliste i forhold til det tilladte, skal det overskydende fjernes efter ovennævnte
sortering under Booking og Særplacering. Der kan maksimalt optages 10 visninger pr. blok på venteliste på månedsplan og fem pr.
blok på ugeplan.
4.8 FLYTNING OG ANNULLERING
Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt. TV-reklamesendetiden kan ikke overdrages.
4.9 REGLER OMKRING FLYTNING AF KAMPAGNER
Det er muligt at flytte kampagner frit indtil fire arbejdsdage før visningsuge – så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs.
samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end fire arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr
på 30% af den omsætning, som flyttes. Flytning af kampagner i indeværende uge betragtes som en annullering.
4.10 REGLER OMKRING ANNULLERING/NEDJUSTERING AF KAMPAGNER
Det er ikke muligt at annullere/nedjustere bookede kampagner uden gebyr. Hvis annullering/nedjustering foretages indtil fire
arbejdsdage før visningsuge, betales der et gebyr på 20% af kampagnebudgettet/det nedjusterede budget. Sker
annullering/nedjustering senere end fire dage før visningsuge, betales der et gebyr på 70% af kampagnebudgettet/det
nedjusterede budget. Hvis annullering/nedjustering sker til samme dag eller dagen efter, betales hele værdien af det
annullerede/nedjusterede budget.
4.11 ANNULLERINGSREGLER VED SPONSORATER
• Hvis annullering sker efter programsponsoratets start, betales sponsoratets fulde pris.
• Hvis annullering sker tidligere end 60 dage før programstart, annulleres kontrakten uden gebyr.
• Hvis annullering sker mellem 60 dage og 30 dage før programstart, betales et gebyr på 20%
• Hvis annullering sker senere end 30 dage før programstart betales et gebyr på 50%
• Såfremt sponsoratbudgettet ønskes flyttet (ikke annulleret), samt at anden sponsor kan findes, så annulleres kontrakten
uden gebyr.
4.12 BANKEN
Banken bruges i 2015 kun til værdien af eventuelle underleveringer samt reguleringer. For underleveringers overførsel til banken
gælder en bagatelgrænse på kr. 2.000,- og tilgodehavender på mindre end kr. 2.000,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest
være brugt den 30. november 2015, og kun eventuelle underleveringer fra december 2015 kan overføres til 2016.
4.13 SPOTINDEKS
Forskellige spotlængder:
SPOTLÆNGDE
PRISINDEX
5
45
10
58
15
69
20
80
25
91
30
100
35
113
40
124
45
135
50
146
55
157
60
168
65
179
70
190
75
201
80
212
85
223
90
234
Der accepteres kun spot delelige med 5 sek. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle
betingelser under menupunktet ’Generelt’.
TV 2 ZULU
1. PRODUKTER
1.1 SPECIFICS
For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 ZULU, tilbyder TV 2 i 2015 Specifics-køb på TV 2 ZULU. Specificskøbet giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok, de ønsker at placere deres
reklamespot. Specifics på TV 2 ZULU udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en
placering i en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de
annoncører eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægning.
2. PRISER
2.1 SPECIFICS
OBS! Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på
ugeplan.
TV 2 ZULU
LAVSÆSON
HØJSÆSON
kr. 600
kr. 900
Primetime (18.00-23.00)
kr. 1.100
kr. 1.600
Nighttime (23.00-06.00)
kr. 800
kr. 1.100
Daytime (06.00-18.00)
2.2 SPLIT-SPOT
Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede
pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot
visninger i en kampagne.
2.3 MULTISPOT
Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig
sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg
afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.
2.4 FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. I
skemaet herunder er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.
SPOTLÆNGDE I SEK.
PRISINDEKS
5
45
10
58
20
80
30
100
40
124
50
146
60
168
Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.
2.5 SPONSORATER
TV 2 Reklamesalg tilbyder også programsponsorater på TV 2 ZULU. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet
af programsponsorater varierer. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.
2.6 TV 2 ZULU EVENTS/TEMAER
Ud over traditionel tv-annoncering arbejder TV 2 ZULU også med events og temaer. TV 2 ZULU Event er den originale event –
gimmicken, der skaber særpræg. Det kreative krydderi, der understøtter annoncørens budskab på en utraditionel og iøjnefaldende
måde.
2.7 TV 2 ZULU PARTNER
TV 2 Reklamesalg tilbyder partnerskaber på TV 2 ZULU. Annoncøren har her mulighed for at linke sit navn eller produkt op på en
eller flere af TV 2 ZULUs forskellige events – ZULU Sommerbio, ZULU Awards m.fl. Partnerskabet er attraktivt for annoncører, der
kan se merværdi i at være synlig i TV 2 ZULU-universet – ud over den almindelige eksponeringsværdi. Både ved selve eventen, i
reklameblokken, på zulu.dk m.v. TV 2 Kommercielle Partnerskaber skræddersyr så vidt muligt den løsning, der passer bedst til dit
behov.
2.8 ÅRSAFTALE
Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2
ZULU inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede
fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet ’Generelt’.
TV 2 CHARLIE
1. PRODUKTER
1.1 SPECIFICS
For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 CHARLIE, tilbyder TV 2 i 2015 Specifics-køb på TV 2 CHARLIE.
Specifics-købet giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok, de ønsker at placere deres
reklamespot. Specifics på TV 2 CHARLIE udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen
for en placering i en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller –
for de annoncører eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægning.
2. PRISER
2.1 SPECIFICS PRISER
OBS! Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på
ugeplan.
TV 2 CHARLIE
LAVSÆSON
HØJSÆSON
kr. 300
kr. 500
Primetime (18.00-23.00)
kr. 1.100
kr. 1.600
Nighttime (23.00-06.00)
kr. 600
kr. 900
Daytime (06.00-18:00)
2.2 SPLIT-SPOT
Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede
pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot
visninger i en kampagne.
2.3 MULTISPOT
Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig
sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg
afgør, om der er tale om multispot. For mere information, kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.
2.4 FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100.
Nedenfor er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.
SPOTLÆNGDE I SEK.
PRISINDEKS
5
45
10
58
20
80
30
100
40
124
50
146
60
168
Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.
2.5 SPONSORATER
TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 CHARLIE. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af
sponsorater varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.
2.6 ÅRSAFTALE
Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2
CHARLIE, inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning,
allerede fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet ’Generelt’.
TV 2 FRI
1. PRODUKTER
1.1 SPECIFICS
For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 FRI, tilbyder TV 2 i 2015 Specifics-køb på TV 2 FRI. Specifics-købet
giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok de ønsker at placere deres reklamespot.
Specifics på TV 2 FRI udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en placering i en
given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de annoncører
eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægningen.
2. PRISER
2.1 SPECIFICS
OBS! Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på
ugeplan.
TV 2 FRI
LAVSÆSON
HØJSÆSON
Daytime (06.00-18.00)
kr. 200
kr. 300
Primetime (18.00-23.00)
kr. 300
kr. 500
Nighttime (23.00-06.00)
kr. 200
kr. 300
2.2 SPLIT-SPOT
Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede
pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot
visninger i en kampagne.
2.3 MULTISPOT
Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig
sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg
afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.
2.4 FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. I
skemaet herunder er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.
SPOTLÆNGDE I SEK.
PRISINDEKS
5
45
10
58
20
80
30
100
40
124
50
146
60
168
Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.
2.5 SPONSORATER
TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 FRI. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af sponsorater
varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.
2.6 ÅRSAFTALE
Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2
FRI, inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra
første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet ’Generelt’.
TV 2 NEWS
TV 2 NEWS sender opdaterede nyheder døgnet rundt og dækker breaking news minut for minut. Det får hver dag 680.000
danskere til at se TV 2 NEWS i 48 minutter, og med 1,6 mio. seere om ugen, er TV 2 NEWS den 6. største kanal i Danmark. TV 2
NEWS leverer saglig og seriøs nyhedsdækning med dybdegående analyser og perspektiveringer af finansmarkederne og
nyhedsstoffet fra både ind- og udland. TV 2 NEWS sender dagligt op til fem magasinprogrammer om finans, politik, medier og
kultur. Programmerne ”Mogensen & Kristiansen”, ”Tirsdagsanalysen”, ”Ellemann | Lykketoft”, ”Presselogen” samt ”Kulturen på
NEWS” går i dybden, stiller skarpe og kritiske spørgsmål og debatterer emnerne fra forskellige vinkler. TV 2 NEWS findes på tv,
tv2.dk, Facebook samt mobiltelefonen og eksponeres for danskerne, der hvor de er – i hjemmet, på arbejdspladsen, i busser og tog
på vej til og fra arbejde, i ventesale, banker, fitness- og butikscentre samt på hoteller. TV 2 NEWS er for alle danskere, men vægter
de 21 til 50-årige. Reklameblokkene på TV 2 NEWS er et godt valg, hvis man ønsker at nå ud til danskere, der interesserer sig for
økonomi, politik og erhvervsliv.
TV 2 NEWS KOMMERCIELLE PARTNERSKABER
Som annoncør er det muligt at blive en del af hele Danmarks nyhedskanal. Vi udbyder kommercielle partnerskaber som årspakker,
kvartalspakker og månedspakker. I årspakker ligger der også visninger omkring nyhederne på TV 2 national. En fantastisk mulighed
for de annoncører, der har BtB fokus eller toppen af dansk erhvervsliv som målgruppe. Kontakt TV 2 Reklamesalg for flere
informationer om de nærmere udbudsbetingelser.
ÅRSPAKKE
Som annoncør er det muligt at indgå årspartnerskab på TV 2 NEWS. Et kommercielt årspartnerskab på TV 2 NEWS omfatter 1.500
TRP på TV 2 NEWS, 2,7 mio. eksponeringer på nyhederne.tv2.dk/finans.tv2.dk og 250 TRP på TV 2 placeret omkring
nyhedsudsendelser. Pris: Kr. 4.275.000,- Det er også muligt at indgå et partnerskab, som ikke inkluderer visninger omkring
Nyhederne på TV 2. Pris: Kr. 3.625.000,-
KVARTALSPAKKE
Et kommercielt kvartalspartnerskab på TV 2 NEWS omfatter 350 TRP på TV 2 NEWS og 400.000 eksponeringer
på nyhederne.tv2.dk/finans.tv2.dk. Pris: Kr. 895.000,-
MÅNEDSPAKKE
Et kommercielt månedspartnerskab på TV 2 NEWS omfatter 100 TRP på TV 2 NEWS. Pris: Kr. 265.000,- Alle priser er baseret på
30 sekunders spots.
TV 2 SPORT
1. Produkter
Fra Skjern til San Antonio. Fra is-arenaer til forårsklassikere. TV 2 er på vej med en sportskanal med fokus på danske rettigheder,
live-sport, events og journalistik. Kanalen fløjtes i gang fredag den 9. januar 2015 og byder på masser af transmissioner, skarpe
analyser og journalistiske magasiner. På TV 2 SPORT får du de store dramaer leveret af de bedste værter og kommentatorer. Mød
Morten Ankerdal, Thomas Kristensen, Dennis Ritter, Jimmy Bøjgaard, Thomas Bilde, Stine Jørgensen, Claus Elming, Flemming Toft
og mange flere. GLÆD DIG TIL:
• Håndbold De danske ligaer og internationale slutrunder
• Ishockey Metal-ligaen og internationale slutspil
• Basketball NBA og den danske liga
• Cykling Amstel Gold Race, Vueltaen m.fl.
• Fodbold Den hollandske æresdivision og VM
• Motorsport Dansk DTC
• Badminton VM, All England og Super Series
• Vintersport Langrend, alpint, skiskydning, freestyle og snowboard
• Derudover OL og svømning og kano og kajak og meget mere!
VI GLÆDER OS til at byde dig velkommen på kanalen til alle os med et hjerte, der banker for sport.
1.1 SPECIFICS
For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 SPORT, tilbyder TV 2 i 2015 Specifics-køb på kanalen. Specifics-købet
giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok de ønsker at placere deres reklamespot.
Specifics på TV 2 SPORT udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en placering i
en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de annoncører
eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægning.
2. Priser
2.1 SPECIFICS
OBS! Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på
ugeplan.
TV 2 SPORT
LAVSÆSON
HØJSÆSON
Daytime (06.00-18.00)
kr. 150
kr. 200
Primetime (18.00-23.00)
kr. 300
kr. 500
Nighttime (23.00-06.00)
kr. 250
kr. 350
2.2 SPLIT-SPOT
Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede
pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot
visninger i en kampagne.
2.3 MULTISPOT
Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig
sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg
afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.
2.4 FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. I
skemaet herunder er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.
SPOTLÆNGDE I SEK.
PRISINDEKS
5
45
10
58
20
80
30
100
40
124
50
146
60
168
Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.
2.5 SPONSORATER
TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 SPORT. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af
sponsorater varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.
2.6 ÅRSAFTALE
Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2
SPORT, inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede
fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet ’Generelt’.
tv2.dk
TV 2 har fokuseret på at levere digitale kampagner af høj kvalitet de seneste år. Denne rejse fortsætter i 2015, og vi sætter
yderligere fokus på målretning af kampagner, med et stort strategisk samarbejde med eBay, samt en bedre udnyttelse af mediet og
platformens indbyggede funktioner.
1. EKSPONERINGER DER VIRKER
1.1 RUN OF SITE
TV 2 holder fortsat fast i få annonceformater pr. side, og vil fortsætte arbejdet med at optimere placeringerne på siden, baseret på
in-screen rate og in-screen tid.
PRODUKT
In-screen
CPM
30 CPM
1.2 SUPERVIEW
Analyser viser, at brugerne i stadig højere grad scroller hurtigere ned ad siden. For at sikre synlighed og mulighed for
budskabsforståelse, lancerer TV 2 Superview-formatet. Superview er det traditionelle topbanner med den feature, at banneret
følger med ned ad siden de første 8 sekunder, hvorefter det lægger sig tilbage i toppen af siden. Formatet virker på tværs af
platforme, og kan også bruges til at sikre en større opmærksomhed på tablets.
PRODUKT
CPM
Superview
50 CPM
Formatet kan ses her.
1.3 DÆKNING OG DOMINANS
Dækning og Dominans blev lanceret i 2013, og var en ny måde at tænke ejerskaber på. Produktet tager hensyn til brugernes
ændrede adfærd, hvor forsiden ikke længere er den naturlige indgang. Indgangen til TV 2 sker i stadig højere grad via link på sociale
medier eller fra søgemaskiner. Samtidig viser analyser, at effekten af den første eksponering er langt større end de efterfølgende
eksponeringer, målt på parametre som klik og kendskabsopbygning. Dette er yderligere dokumenteret ved, at Dækning og
Dominans med brugen af wallpaper opnår samme kampagneerindring ved frekvens 1, som traditionelle ejerskaber opnår ved
frekvens 3. Med Dækning og Dominans er du sikret maksimal synlighed, maksimal dækning og maksimal effekt.
PRODUKT
Dækning og Dominans
CPM
110 CPM
Derudover har TV 2 forsat de traditionelle ejerskaber og First-ejerskabet.
EJERSKABER
Ejerskaber - Hverdag
66.000 kr.
Ejerskaber - Weekend
40.000 kr.
Expand - Hverdag
70.000 kr.
Expand - Weekend
45.000 kr.
Nyhederne - Hverdag
55.000 kr.
Nyhederne - Weekend
35.000 kr.
Sporten - Hverdag
22.500 kr.
Sporten - Weekend
22.500 kr.
TV 2 First - Hverdag
95.000 kr.
TV 2 First - Weekend
75.000 kr.
I 2015 betyder samarbejdet med eBay at man nu har mulighed for at styre budskab og frekvens på
tværs af 2½ mio. brugere hver måned. Formatet kan ses her.
1.4 INTERAKTIV VIDEO
Brugen af online-video på TV 2s digitale platforme er tredoblet inden for kort tid og målsætningen er yderligere at fordoble det i
2015. TV 2 vil i 2015 sætte fokus på interaktiv video, og de muligheder der er for at udnytte mediets på mediets præmisser.
ONLINE-VIDEO
12+
160 CPM
Målgruppe
190 CPM
Særplaceret
180 CPM
Magasin sponsorat (DD+spons)
130 CPM
1.5 BRANDINGBANNER
Hvis du ønsker meget plads, så er brandingbanneret ideelt. Med sine 930×600 px. strategisk placeret forskellige steder på sitet, er
der rig mulighed for kreative udfoldelse og massiv synlighed.
BRANDINGBANNER
Forsiden+Nyhederne - Hverdage
30.000 kr.
Forsiden+Nyhederne - Weekend
25.000 kr.
Formatet kan ses her.
2. MÅLRET DIN KAMPAGNE
TV 2 vil de kommende år satse massivt på at få et bedre kendskab til brugerne, en viden der skal benyttes til at give et mere
relevant budskab til den enkelte, redaktionelt såvel som kommercielt. For at kunne levere endnu mere relevante budskaber til vores
brugere, og sikre at vores annoncører kan ramme de rigtige brugere, har vi indgået et strategisk partnerskab med eBay. eBay har
med dba.dk er et af Danmarks største sites, og tilsammen dækker TV 2 og eBay over halvdelen af den danske internet befolkning.
Vi vil fra 1. januar udbyde 16 forskellige segmenter, som kan hjælpe dig med at få mere effekt ud af din medieinvestering. Vil du
høre mere om hvad eBay og TV 2 partnerskabet kan gøre for dig, så kontakt din konsulent. Segmenterne:
• Mænd
• Kvinder
• 20-40 år
• 40-60 år (evt. 20-60 år)
• Geografi hvor de er
• Geografi hvor de bor
• Indkomst (høj, lav)
• Familie
• Elektronik
• Telco
• Bolig
• Have
• Rejser
• Biler (flere typer)
• Sports interesseret
• BtB/Business
3. RABAT
3.1 ÅRSAFTALER
Annoncører tilbydes at indgå en årsaftale ved en omsætning over 200.000 kr. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren
og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede omsætning på køb af reklameplads på tv2.dk. En årsaftale sikrer annoncøren alle
de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning fra første kampagne. Der tilbydes en ekstraordinær rabat på 5% ved skriftlig
årsaftale. Hvis årsaftalebeløbet ikke indfries, bortfalder den ekstraordinære honorering, og kunden vil blive efterfaktureret den
fulde honorering på 5% samt en efterregulering af omsætningsrabatten i forhold til den endelige omsætning.
VOLUMEHONORERING
10-25.000
5,0%
25-50.000
7,5%
50-60.000
10%
60-75.000
12,5%
75-100.000
15%
100-150.000
20%
150-200.000
22%
200-299.999
25%
> 300.000
Individuel forhandling
New bizz
15%
3.2 NEW BUSINESS RABAT
Annoncører, der ikke har markedsført sig på tv2.dk de seneste 24 måneder, tilbydes New Business rabat på 15%. Der ydes rabat på
første bookede kampagneperiode. Kontakt din konsulent for yderligere information.
TV 2 MOBIL
Omkring 70 % af alle danskere har i dag en smartphone. Vi har den med os overalt, og vi tjekker den i gennemsnit 150 gange
dagligt. Vi bruger den til at kommunikere med andre, men vi bruger den også til at styre vores dagligdag, finde vej, læse nyheder,
underholdning, søge produktinformation - 38% af os har prøvet at købe produkter fra vores mobil.
Mobilen har ændret mediebilledet og giver dig som annoncør nogle unikke muligheder for at interagere med dine kunder. TV 2 har i
dag over 30 mio. besøg hver måned på tværs af vores mobile platforme og er Danmarks største mobilmedie. Med vores apps og
mobile sites kan vi tilbyde en række løsninger, der kan opfylde dit behov.
1. PRODUKTER
Hvis du ønsker at komme bredt ud i forbindelse med tilbudsannoncering, åbent hus-arrangementer, produktlanceringer eller
lignende, tilbyder TV 2 en række mobile display-produkter. Her kommer dit budskab ud på tværs af apps og mobile sites, hvilket
giver mulighed for at ramme de fleste segmenter.
1.1 MÅLRET DIN KAMPAGNE
TV 2 har en række mobile universer, bl.a. nyheder, sport, vejr, livsstil og gadget. Disse universer har forskellige målgrupper og
karakteristika, som giver mulighed for at målrette kampagner, så de afvikles i et relevant miljø eller målrettes mod en specifik
målgruppe. TV 2s udvalg af apps giver nogle unikke muligheder, som ellers ikke er til stede ved mobilannoncering, bl.a.
frekvensstyring, som på mobile sites kun er mulig på ca. 1/3 af brugerne.
1.2 ENGAGERENDE FORMATER
Mobil-annoncering i Danmark er fortsat et umodent marked, hvor vi slet ikke har fundet ud af, hvordan vi bedst muligt udnytter de
unikke egenskaber en smartphone har. I 2015 gør TV 2 det nemt at udnytte disse funktioner, som fx acceleratoren, touch screen
eller den indbyggede GPS. Vi har udviklet en række formater som gør det muligt at benytte mobilens funktionalitet, uden at
mediebudgettet skal gå op i produktion. Det betyder at brugerne i højere grad kan interagere med din annonce, og dermed opnår
du som annoncør større awarenes og effekt.
1.3 FÅ KUNDER I DIN BUTIK MED TV 2 VOUCHER
Mobilen er et unik medie, da den giver mulighed for lokationsbestemt markedsføring. Med produktet TV 2 Voucher, kan du øge
trafikken til din butik med tidsbegrænsede tilbud. TV 2 Voucher kan kombineres med Store Locator-funktionen, så du leder
kunderne direkte til dit dørtrin.
MOBIL
RUN OF APPS/SITE
30 CPM
SÆRPLACERING, SITES OG FORMAT
40 CPM
IN-LINE VIDEO
40 CPM
EJERSKAB MOBIL SITE 320X120
10.000 KR.
GEOSEGMENTERING
+5 CPM
RICH MEDIA FUNKTIONER
+ 5 CPM
ONLINE SPECIFIKATIONER
Her findes information om bannerspecifikationer på tv2.dk, mobil og tablet. Du er også meget velkommen til at kontakte din
konsulent, som vil hjælpe dig og sikre, at din online-annoncering bliver en succes. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og
generelle betingelser under menupunktet ’Generelt’.
1. SPECIFIKATIONER GENERELT
Specifikationerne beskrevet i dette dokument tager udgangspunkt i FDIM’s standarder, der kan
findes på adressen http://www.fdim.dk/formater.
De skal ses som guidelines og TV 2 kan derfor ikke garantere, at bannere lavet inden for FDIM´s
guidelines vil kunne afvikles på tv2.dk. Retningslinjerne skal således ikke ses som absolutte, og TV
2 kan til enhver tid afvise materiale eller kræve det ændret til at matche TV 2’s ‘look and feel’.
Nedenstående specifikationer beskriver de bannerformater, der sælges på TV 2s digitale
platforme.
Størrelser og processorbrug: Bannere må ikke forøge CPU-forbrug med mere end 5
procentpoint. Dette er særligt et problem med flash-bannere. Der vurderes løbende om bannerne
er for tunge i load-tid. Forsinker de load af siden markant, forbeholder vi os ret til at
stoppe afvikling af kampagnen.
Da browseren Google Chrome fra september 2015 auto-blokerer for bannere lavet i Flash pga. ressourceforbrug, anbefaler TV 2
at benytte HTML5 til fremstilling af animeret annoncemateriale. Læs mere om blokeringen her.
Streaming, film, musik og scrolling mm: Aktivitet i banneret, såsom streaming musik eller video, skal aktiveres ved mouse-over og
stoppes ved mouse-out eller ved klik. Der kan alternativt indsættes start- og stopknapper i banneret. Streaming indhold hentes hos
udbyders server. TV 2 står for ikke for streaming. 3. part streaming i banneret må MAX fylde 2,5 MB. Leveres SWF-bannere må
frame-raten ikke overstige 25fps. Indeholder bannerne film, der hentes fra anden server (fx .en film-server) gøres opmærksom på,
at filmen max bør have en load- tid på 2-3 sekunder. Mobilbannere med swipe eller anden interaktion må ikke blokere for vertikal
scrolling.
3. parts bannertags TV 2 understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Er du i tvivl,
så ret henvendelse til [email protected] Materiale/bannere sendes altid til: [email protected]
Flash settings og CSS På flash-bannere skal wmode sættes til transparent for at undgå konflikter med overlays. Banneret må ikke
positioneres med inline CSS; TV 2 positionerer banneret. Z-index må ikke sættes på banneret; det sørger TV 2 for.
JavaScripts og placering i DOM strukturen Banneret må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og
dermed ødelægger TV 2 indhold. Det er vigtigt, at wmode sættes til transparent. Banneret skal indsættes relativt i DOM-strukturen,
så det lægger sig i den DIV, hvor vi kalder banneret. Det vil sige, at det ikke må lægge sig eksempelvis direkte under <BODY>
Expand skal expande og kollapse med mouse-over / mouse-out, og navigation på siden skal være mulig efterfølgende. Der kan
leveres ét expand banner i SWF.
TV 2 benytter sig af Google DoubleClick for Publishers adserving system til at styre bannervisninger.
I flash-bannere implementeres clickTAG (hvis flere: clickTAG1, clickTAG2, etc. – max 9 clickTAG’s). Til alle bannere skal leveres landing page link/URL. Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe
parameter vi kan sende en click-redirect med i. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til [email protected]
2. CLICKTRACKING / CLICKTAGS
Vælger du at kode dine bannere selv, kan du følge disse guidelines: Clicktags – Flash Se her for generel hjælp til at generere
Flash clicktags:
https://support.google.com/dfp_premium/answer/1085684
Vi anbefaler generelt kunder, der producerer Flash materiale at benytte Adform’s Creative Toolkit til produktion af bannere.
Adform har en række gratis værktøjer, der gør både produktion, test og afvikling lettere, og kort sagt lader dig generere flotte
bannere for få penge. Se mere her: http://creative.adform.com/support/
Clicktags – HTML Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe
parameter vi kan sende en click-redirect med i. Angives dette ikke, kan vi ikke garantere, at vi kan tælle kliks på din kampagne. Har
du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til [email protected]
3. DESKTOP
3.1 BRANDINGBANNER 930×600
930x600px Brandingbanneret findes på forsiden af tv2.dk, på Nyhederne og på Politik.
Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 100 kb.
Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Nej
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til
tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.
Eksempel på Branding Banner
3.2 MEGABOARD 930×180
930 x 180 banneret er hovedsagligt placeret i toppen af TV 2- sektionerne.
Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 65 kb.
Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Nej (se info om expandable på side 12)
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Formatet er en del af TV 2s ROS-pakke. Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før
kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.
Eksempel på
Megaboard
3.3 MEDIUM RECTANGLE 300×250
300 x 250 banneret vises flere steder på hver sektion – både top og bund.
Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 65 kb.
Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Nej
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Formatet er en del af TV 2s ROS-pakke. Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage
før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.
Eksempel på
Medium rectangle
3.4 WIDE SKYSCRAPER 160×600
Formatet er en del af TV 2s ROS-pakke Formatet kan ses her. 160 x 600 sticky-banneret er placeret i venstre side af de største
TV 2 -sektioner. Banneret følger brugeren når der scrolles ned på siden. Bannere vises naturligvis ikke når der er wallpaperejerskaber på siden.
Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 65 kb.
Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Nej
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til
tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.
Eksempel på
Skyskraber
3.5 DÆKNING & DOMINANS / EJERSKAB PÅ TV2.DK
Ejerskaber på tv2.dk består af topbanner og to wallpapers, da flere sites er responsive.
Eksempel på
Dækning & Dominans (klik på billedet for stort format)
På brede skærme vil de midterste 1260px af wallpaperet ikke være synligt – Og på mindre skærme vil de midterste 1000px af
wallpaperet ikke være synligt. Du skal derfor levere:
1. Ét 930 x 180 topbanner
2. To forskellige wallpapers à 2560 x 1440
NB: Læsbart budskab skal placeres indenfor 140px på hver side af sitets indhold. Anvend disse Photoshop templates for at
placere læsbart budskab korrekt!
• WALLPAPER TEMPLATE
Hvis du benytter templaten fra linket ovenfor minimerer du chancerne for at lave fejl – og dermed dine omkostninger til
materialeproduktion!
Ejerskab med
wallpaper
Bredde
(px)
Højde
(px)
Flash/HTML5
(kb)
GIF/JPG
(kb)
FPS
(max.)
Animation
(sek.)
NB!
930
180
65
65
20
45
Lyd: bruger-aktiveret
ved click/mouse-over,
max 45 sek.
TV2 (take over)
Wallpaper Narrow
2560x1440
2560
1440
N/A
200
N/A
N/A
midterste 1000px er
ikke synligt
TV2 (take over)
Wallpaper Wide
2560x1440
2560
1440
N/A
200
N/A
N/A
midterste 1260px er
ikke synligt
TV2 (take over) Top
930x180
3.6 EXPANDABLE-BANNER
Expand-bannere skal leveres i god tid – minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk
ikke garantere, at det virker til kampagnestart! Expanded: Max. højde 400 px. Den maksimale kilobytestørrelse (KB) på
bannerne er: Ved alle typer kampagner – 930 x 180: 65 kb
Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Ja
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Z-index sættes IKKE, det gør tv2.dk. Der afleveres ét SWF-banner (Flash) Expander ved mouse-over/klik og kollapser til
normal når musen er ude af reklame-rammen. Banneret er lavet i ét. Dvs., at der expander et transparent layer ud over TV 2-sitet
med indholdet i. Det transparente lag må IKKE blokere for sitets navigation, når banneret ikke er ekspandet.
3.7 SPONSORAT-BANNER
Sælges kun som en del af TV 2s vejrsponsorat
200 x 46 på Vejret
Kilobytestørrelsen (KB) på dette banner er max. 20 kb Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Ja
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til
tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.
3.8 SUPERVIEW
Afvikles kun på artikelsider på desktop og tablet
930×180 desktop/tablet browser
728×90 Nyhedscenter iPad
Kilobytestørrelsen (KB) på dette banner er max. 65 kb Må det:
• Loope: Ja
• Streaming (fx div. film): Ja
• Expande: Nej
Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde
clickTAG. Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til
tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.
4. MOBIL
4.1 MOBILANNONCERING PÅ TV 2
TV 2 har en stor tilstedeværelse på Danskernes mobile devices – både som apps og mobilsite. Sørg for at kommunikere til os hvor
du vil have dit banner vist – der er ofte forskel på hvilke funktioner et banner kan benytte afhængigt af den platform det skal
afvikles på. Er du I tvivl, så skriv til [email protected] Vigtigt om click-funktioner:
• På mobile web (tv2.dk) initialiseres clicks enten med et <a href=””> tag eller en window.open funktion.
• I apps kaldes clicks enten med <a href=””> eller med mraid.open.
• Det er VIGTIGT at der ikke benyttes window.open i bannere, der skal afvikle i apps, da dette vil resultere i at landingssiden vil
åbne inde i bannerplaceringen.
• Hvis du vil være sikker på at gøre det rigtigt, så brug Adform’s Creative Toolkit. Se mere her:
• http://creative.adform.com/support/documentation/build-mobile-mraid-banners/general-specifications/
• For mere viden om mraid-standarden, se her:
• http://www.iab.net/MRAID
• http://webtester.mraid.org/
4.2 HVILKE APPS HAR VI?
Kommer snart…
4.3 INLINE-BANNERE
Tilgængelige placeringer pr. juni 2015:
• Nyhedscenter App (IOS + android)
• Sportscenter App (IOS + android)
• Vejrcenter App (IOS + android)
• Cykelcenter App (IOS + android)
• Mad App (IOS + android)
• Mobilsite
Bannerspecifikationer:
• 320×160 og 320×320
• Max 65 kb
• Filtyper: Gif, jpeg, png, html
Info:
• Bannere på forsiden ligger efter 3. og efter den 6. nyhed
• Bannere på artikelsider ligger efter artiklen.
• Retina bannere kan leveres til nyere, højopløselige skærme. Her leveres billedfilerne i dobbelt opløsning.
• Der kan benyttes inline video i bannerne (mp4 format). Videoer afspilles ved klik på banneret.
4.4 EXPAND BANNERE
TV 2 understøtter expand-bannere i alle vores mobile apps og på mobile web. Disse kan leveres på tre forskellige måder:
• Som billedfiler (et 320×80 og fuldskærm – opløsning afhænger af hvilke devices i vil ramme). TV 2 varetager expandfunktionen.
• Som HTML, der benytter javaScript (mobile web)
• Som HTML, der benytter javaScript og mraid (apps)
Info:
• Banneret expander til fuldskærmsvisning ved klik på 320×80 banneret
• Der kan leveres op til 5 billeder til fullscreen-visningen. Der vil kunne swipes mellem disse når banneret er expandet.
• I apps anvendes MRAID standarden til expand funktionaliteten. Se mere her:
http://www.iab.net/guidelines/508676/mobile_guidance/mraid
4.5 CUBE SWIPE BANNERE
TV 2 har templates til rådighed, der lader os sætte interaktive bannere op på kort tid. I leverer billed- og evt. video- materiale,
samt anvisninger til udformningen, og TV 2 sætter det op og gør klar til afvikling. Bannerspecifikationer:
• 2-5 jpg eller png-filer
• 320×160 eller 320×320 (alle billeder skal have samme størrelse)
• Filtyper: Gif, jpeg, png, HTML
• Total vægt max 65 kb
• NB! bannere ikke må blokere for vertikal scrolling
Info:
• Kan swipe automatisk, manuelt eller kombineret. Der kan animeres både vertikalt og horisontalt, og med flere forskellige
visuelle effekter. Kontakt [email protected] hvis du har spørgsmål – det meste kan lade sig gøre.
• Retina bannere kan leveres til nyere, højopløselige skærme. Her leveres billedfilerne i dobbelt opløsning.
4.6 MOBIL-EJERSKABER
Tilgængelige placeringer pr. august 2014: Topbanner på samtlige responsive sites på mobilen eller topbanner på tværs af apps.
Sælges på både dags- og CPM-basis. Bannerspecifikationer:
• 320×160
• Filtyper: Gif, jpeg, png, HTML
• Max 65 kb
Info:
• Retina bannere kan bruges til nyere, højopløselige skærme
5. TABLET
5.1 IN LINE TABLET BANNERE
Tilgængelige apps pr. november 2014:
• Sportscenter App (IOS)
• Nyhedscenter App (IOS)
• TVTid (IOS)
• Cykelcenter (IOS)
Bannerspecifikationer:
• Formater: 728×90 px og 300×250 px
• Som alternativ til 300×250
• Max 65kb (Gif, jpeg, png, Rich Media (MRAID)
NB: 300×250 px benyttes kun i Sportcenter og Cykelcenter.
6. ONLINE VIDEO
6.1 STREAMING-REKLAMER
Online video reklamer – pre og post rolls Online video er reklamefilm, der afvikles i en player før (pre roll), eller efter (post roll)
redaktionelt video-indhold. Videofilen Har evt. form af en del af en længerevarende reklamefilm, med en tilhørende speak f.eks.
”Indslaget præsenteres i samarbejde med…” Materialet kan udarbejdes af annoncøren, dennes bureau eller efter nærmere aftale. For pre- og post-roll gælder følgende retningslinjer:
• Frame-raten må ikke overstige 25 fps (max stream på 700 kbps).
• Videoens størrelse må ikke overstige 5 MB.
• Længde: maksimal varighed 30 sekunder.
• Lyd: maksimalt – 12 db – se evt. her for yderligere information.
• Klik: Håndteres af vores afspiller. Der leveres en URL (evt. med clicktracker) samt (hvis ønsket) en visningstæller.
• Online video til tv2.dks webplayer, der fremviser i 16:9 formatet, bør leveres i størrelsen: 640 x 360
• Fil‐format: filer skal leveres som MP4/H.264 (FastStartenabled)
• TV 2 understøtter VAST 2.0 og VPAID standarderne, og er vi certificeret af de fleste adservere. Kontakt [email protected],
hvis du er i tvivl om en funktionalitet.
• VAST og VPAID – annoncer kan afleveres som 3. parts tags.
OBS: TV 2 anbefaler at læsbare budskaber ikke placeres i nederste højre hjørne pga. skipknap.
Eksempel på
Online video
TEKST-TV
TV 2s Tekst-TV har igennem mange år holdt 1,5 mio danskere opdateret. Det er et medie, som bruges af både unge og ældre, og
som nu kan tilgås fra hele tre platforme: Tv, nettet og mobilen. Tekst-TV er der, hvor du er.
Tekst-TV er et kommercielt medie, som kontinuerligt viser sin effekt for annoncørerne. Der er stor dækning blandt danskerne og
rig mulighed for at ændre budskab, nemt og hurtigt på både bannere og opslagssider – uden produktionsomkostninger.
Tekst-TV virker for et bredt spektrum af annoncører på tværs af brancher og kan både bruges som enkelt medie og i samspil med
blandt andet tv2.dk eller vores tv-medie
1. SPECIFIKATIONER
Se information om farver og skrifttyper på Tekst-TV side 899. Du er også meget velkommen til at kontakte din konsulent, som vil
hjælpe dig og sikre, at din Tekst-TV annoncering bliver en succes.
2. PRISER
OPSLAGSSIDER OG BANNERE
PRODUKT
Opslagsside inkl. sidenummer
TEKST-TV SIDE PR. UGE
UNDERSIDER PR. UGE
6.300
2.500
BANNER PÅ TEKST-TV
TEKST-TV BANNER
TEKST–TV BANNER PR. UGE
Side 100
13.500
Nyhederne
12.000
Sporten
11.000
TV – Guiden
12.000
Vejret
7.500
Rejser
5.000
12+ Tekst-TV
10.000
Øvrige
Spørg din TV 2 konsulent
3. RABATTER
OMSÆTNING
RABAT
NEW BIZZ RABAT
ÅRSAFTALE-RABAT
5%
15%
10%
80.000 124.999
10%
15%
10%
125.000 149.999
12%
15%
10%
150.000 174.999
15%
15%
10%
175.000 199.999
17%
15%
10%
200.000 +
Individuel forhandling
15%
10%
0 - 79.999
20% EKSTRA
For hver 10% du øger din omsætning ift. 2013 niveau, vil TV 2 Reklamesalg honorere dette med ekstra 20% i produkter (Tekst-TV
bannere) til den enhver tid gældende bruttopris.
NEW BUSINESS-PAKKER
Annoncører, som i de seneste 24 måneder, ikke har annonceret på TV 2s Tekst-TV, kan opnå New Business-rabat på deres første
Tekst-TV kampagne. Der ydes 15% rabat på første bookede kampagneperiode.
4 UGERS NEW BUSINESS-PAKKE
Opslagsside
25.200
Bannere 12+
40.000
New Bizz rabat
Nettopris
Dagspris
50%
32.600
1.165
12 UGERS NEW BUSINESS-PAKKE
Opslagsside
Bannere 12+
New Bizz rabat
Nettopris
Dagspris
75.600
120.000
60%
78.240
932
ÅRSAFTALE
Ved indgåelse af en årsaftale med TV 2 Reklamesalg ydes der yderligere en rabat på 10%, som bliver trukket af omsætningen efter
omsætningsrabatten er trukket.
GENERELT
1. GODTGØRELSER OG PROVISION
Godtgørelser og provision beregnes af kampagnens pris efter fradrag af ordrerelaterede rabatter og annoncørrabatter og
fratrækkes ved fakturering af kampagnen.
1.1 SIKKERHEDSGODTGØRELSE
Der kan opnås 1 % i sikkerhedsgodtgørelse på alle reklamekampagner på TV 2s kanaler. Sikkerhedsgodtgørelsen gives til
ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet & Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte
danske medier”, anfordringsgaranti, spærret konto eller rettidig betaling før visningsuge. Forudbetalende kunder får efter
rettidig betaling godtgørelsen på separat kreditnota.
1.2 ONLINE- OG KAMPAGNEHÅNDTERINGSGODTGØRELSE
Der kan opnås 0,5 % i online- og kampagnehåndteringsgodtgørelse på tv-kampagner. Godtgørelsen gives til reklame- og
mediebureauer, som anvender TV 2 MediaLink.
1.3 BUREAUPROVISION
Der kan opnås 5 % i bureauprovision på alle regionale tv- og Tekst-TV-kampagner. Provisionen gives til reklame- og
mediebureauer. Regionale kampagner til national pris er underlagt de nationale regler for udbetaling af godtgørelser.
1.4 INFORMATIONSGODTGØRELSE
Der kan opnås 2 % i informationsgodtgørelse på alle reklamekampagner på tv2.dk. Godtgørelsen gives til reklame- og
mediebureauer.
1.5 TEKNISK GODTGØRELSE
Der kan opnås 4 % i teknisk godtgørelse på alle reklamekampagner på tv2.dk. Godtgørelsen gives til reklame- og mediebureauer,
som lever op til TV 2 DANMARK A/S’ tekniske krav.
2. BETALINGSBETINGELSER
Alle ordregivere, som stiller kontinuerlig sikkerhed, faktureres tirsdag efter hver bookingmåned og har betalingsfrist fakturadato +
30 dage. Sikkerhedsstillelsen beregnes på baggrund af de to største sammenhængende måneders omsætning de sidste 12
måneder, dog min. 200.000 kr. ekskl. moms. Der er for ordregivere, som har stillet kontinuerlig sikkerhed (deltagelse i Kreativitet &
Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte danske medier”, anfordringsgaranti eller spærret konto), mulighed for at indgå en
aftale med TV 2 DANMARK A/S’ Økonomiafdeling om rabat ved tidlig betaling. Ved for sen betaling tillægges morarenter på 1 % af
fakturabeløbet pr. påbegyndt måned. Forudbetalende ordregivere skal være opmærksomme på, at forudbetaling skal være TV 2
DANMARK A/S i hænde rettidig før visningsuge.
3. GENERELLE BETINGELSER
3.1 OVERDRAGELSE AF TV-REKLAMETID
Tv-reklametiden kan ikke overdrages.
3.2 ANSVAR FOR REKLAMENS INDHOLD
Ansvaret for, at en reklame ikke er retsstridig, herunder stridende mod tredjemands rettigheder, påhviler annoncør/ordregiver.
Dette gælder uanset TV 2 DANMARK A/S’ accept af reklamen til offentliggørelse. Annoncør/ordregiver indestår for, at reklamen er
lovlig, at nødvendige tilladelser er indhentet samt, at alle rettigheder i forbindelse med den aftalte udnyttelse af reklamen er
endeligt clearet. Annoncør/ordregiver skal holde TV 2 DANMARK A/S og enhver anden, der medvirker til offentliggørelsen af
reklamen, skadesløs for ethvert tab, som disse måtte lide som følge af en retsstridige reklame. TV 2 DANMARK A/S har pligt til på
ethvert tidspunkt at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder stridende mod gældende lov. TV 2 DANMARK A/S har i øvrigt
ret til at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder uegnede til offentliggørelse.
3.3 KLAGER OVER MANGLENDE OFFENTLIGGØRELSE M.V.
I tilfælde af manglende offentliggørelse, offentliggørelse af forkert reklame, ufuldstændig offentliggørelse eller andre væsentlige
mangler, der skyldes TV 2 DANMARK A/S, er ordregiver berettiget til tilbagebetaling af det beløb, der er indbetalt for den
pågældende offentliggørelse. Hvis der forekommer billed- eller lydudfald i dele af udsendelsesområdet, tilbagebetales en
forholdsmæssig del af det indbetalte beløb. Udfald i mindre end 10 pct. af udsendelsesområdet medfører ikke ret til
tilbagebetaling. Ordregiver kan ikke gøre andre krav gældende over for TV 2 DANMARK A/S. Reklamation skal ske skriftligt senest
fem dage efter offentliggørelsesdatoen. Reklamation over en reklame, der er planlagt til genindrykning/genudsendelse inden
udløbet af femdagsfristen, skal dog ske omgående.
3.4 STANDSNING AF REKLAMER
TV 2 DANMARK A/S er berettiget til at afvise, begrænse eller standse offentliggørelsen af en reklame, fx i tilfælde af:
1. Indgriben fra offentlig myndighed eller berettigede indvendinger mod fortsættelse af markedsføringen.
2. At reklamen ikke modtages rettidigt, eller at den ikke overholder de tekniske specifikationer.
Afvisning, begrænsning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregiver for forpligtelsen til at betale. TV 2
DANMARK A/S er ikke ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, måtte lide som følge af afvisning, begrænsning eller standsning
af reklamen.
3.5 AFVISNING AF KONKURRENTERS REKLAMER
TV 2 DANMARK A/S afviser konkurrenters reklamer, som vurderes at kunne have en betydelig negativ virkning for TV 2 DANMARK
A/S i form af tab af brugere, og/eller tab af omsætning. Beslutning om afvisning vil bero på en konkret vurdering af:
• Væsentligheden af konkurrenceforholdet
• Den konkrete reklames udformning og indhold
3.6 TILGÆNGELIGGØRELSE AF TV-REKLAMER
TV 2 DANMARK A/S har efter første udsendelse af en tv-reklame ret til at gøre den tilgængelig for tredjemand.
3.7 GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING
TV 2 DANMARK A/S’ ansvar over for ordregiver kan aldrig overstige prisen for offentliggørelsen af reklamen.
3.8 VÆRNETING
Enhver tvist mellem ordregiver og TV 2 DANMARK A/S, i anledning af parternes aftale, afgøres ved Københavns Byret.
3.9 GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING
TV 2 DANMARK A/S har pligt til at påse, at alle reklamer, der vises på TV 2s kanaler, overholder den gældende lovgivning. For at
undgå at komme i en situation, hvor en reklame må afvises, tilbyder TV 2 DANMARK A/S at vurdere lovligheden af reklamen
allerede på udkastniveau. Ansvaret for reklamens lovlighed påhviler dog annoncør/ordregiver uanset TV 2 DANMARK A/S’
vurdering. Kontakt venligst TV 2 Jura på tlf. 39 75 75 75 for nærmere information. Ret til omgående ændringer forbeholdes. Der
tages forbehold for trykfejl.
DOWNLOAD
Pristabeller national 2015
Print appendix