NZ rapport, 26.1.2015

Forberedende PIU-arbejde og skolekontakter i
Melbourne, Christchurch og Singapore, januar 2015
Michael Johansson, direktør, og
Carsten Jepsen, international koordinator, Tech College Aalborg
1
PROGRAM
Søndag 11. januar 2011:
Afrejse fra Aalborg kl. 11:00
Mandag 12. januar 2015:
Udrejse
Ankomst Melbourne ca. 22:00
Tirsdag 13. januar 2015:
Besøg på Holmesglen (City Campus, Glen Waverley Campus og
Chadstone Campus)
Besøg på Box Hill Institute
Besøg hos tømrerlærling Kasper Skov (privat) og tømrermester
Frank Mascali
Onsdag 14. januar 2015:
Videre rejse fra Melbourne til Christchurch
Afhentning af udlejningsbil
Besøg i det jordskælvsramte område i centrum
af Christchurch
Torsdag 15. januar 2015:
Møde med mestrene/ejerne Simon Shearer og Paul Turner på Shearer Builts kontor
Møde med tømrersvend Jannich R. Petersen på byggeplads (tidl. udsendt som lærling af TCAA)
Møde med entreprenør Brad McMillan, John McMillan Building Services i nybyggeri i city
Møde med malersvend Kimmie Rødgaard på byggeplads i city (tidl. udsendt som lærling af TCAA)
Møde med manager Richard Holstein, Canterbury Employers’ Chamber of Commerce
Møde med murermester Jakob Tveden på kontor ved privatbolig, Sydenham
2
Fredag 16. januar 2015:
Møde med murerlærling Kristian Imer Kristiansen og Jakobs ”crew” på byggeplads
Møde med malermester Chris Wells, New Image Painters, ved byggeplads/kunde
Møde med entreprenør Mark Butterfield i privatbolig i Christchurch’s yderområde
Tur til Akaroa
Lørdag 17. januar 2015:
Tur til Arthur’s Pass
Søndag 18. januar 2015:
Aflevering af udlejningsbil
Videre rejse fra Christchurch via Sydney til Singapore
Privat middag/møde med Hanne Rie Madsen (deputy på ambassaden) og ambassadør Berit Basse samt
disses partnere
Mandag 19. januar 2015:
Besøg på Institute of Technical Education (ITE), Central Campus & HQ
Hjemrejse efter midnat
Tirsdag 20. januar 2015:
Hjemrejse
Ankomst Aalborg ca. kl. 16:00
3
Virksomhedens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
JP Masonry Ltd. (nyt navn)
Jakob Tveden
1/17 Seddon Street, Sydenham, Christchurch 8023, NZ
+64 (0)3 9677 343
+64 (0)29 7777 556
[email protected]
https://www.facebook.com/JP.Masonry
15.1.2015
Jakob er uddannet murer på TCAA i september 2011. De sidste 6 måneder af sin læretid gennemførte han
som udstationeret PIU-elev (voksenlærling) i Christchurch, hvor han slog sig ned sammen med sin new
zealandske kone og deres søn i februar 2011 næsten samtidig med at et stort jordskælv ødelagde store del
af byen. Efter svendeprøven i Danmark har Jakob etableret sit eget byggefirma i Christchurch. Jakob og
hans firma er udgangspunktet for vores netværk i NZ. Firmaet har mange små, men alsidige jobs. Vi besøgte
en af hans byggepladser.
Over de sidste to år har Jakob haft en række danske svende (på egen foranledning) med forskelligt held
samt 3 lærlinge fra CCAA. Pt. har Jakob murerlærling Kristian Imer Kristiansen i udstationering frem til 15/42015. På trods af blandede erfaringer med (for) mange danskere er Jakob godt tilfreds med Kristian, som
har en god attitude (tilpas ydmyghed – forstået på den positive måde) og villighed/lyst til at lære. En senere
snak med Kristian på byggepladsen dagen efter bekræfter dette – han virker glad og tilfreds med
udstationeringen – både det arbejdsmæssige og det praktiske (bolig mv.).
Fik afleveret CV/ansøgning fra murerlærling Fredrik J. Vangsgaard. Der mailes efterfølgende med Jakob om
hans evt. interesse og arrangeres om muligt Skype interview. Jakob ser gerne en situation med 1-2 lærlinge
hos ham – med udskiftning hvert halve år.
I den videre snak viser det sig at Jakob ikke længere samarbejder med Shearer Built pga. en tvist omkring et
af Jakobs jobs, hvor en af hans ”egne” danskere svigtede ham til skade for Shearer. Det kan måske være
medvirkende til Shearers begyndende forbehold over for TCAA.
Jakob taler varmt for at TCAA’s lærlinge fremover skal indkvarteres enkeltvis, privat under au-pair-lignende
forhold. Fra TCAA’s side foretrækkes stadig et mere regulært lejeforhold, men gerne kun én hvert sted, så
der ikke går for meget ”dansker-party” i den!
4
Det er vigtigt for Jakob at vi i udvælgelsen fortsat lægger vægt på:
-
At lærlingene er motiverede og har en positiv indstilling (også over for kulturelle/faglige forskelle)
At udstationering er en ”bonus” for dygtige/hårdtarbejdende lærlinge
At de har rimelige engelskkundskaber
At de forstår at vilkårene hos Jakob ligger pænt ift. NZ generelt
5
Virksomhedens navn
Kontaktpersoner
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
Shearer Built
Simon Shearer og Paul Turner
66 Brisbane Street, Sydenham, Christchurch 8023, NZ
+64 (0)3 3665280
+64 (0)2 7280 5059
[email protected],nz
www.shearerbuilt.co.nz
15.1.2015
Shearer Built er et lille entreprenørfirma, som ejes/drives af Simon Shearer (malermester) og Paul Turner
(tømrermester). Desuden har firmaet en administrator ansat samt ca. 10 malere (herunder et filippinsk
hold) og ca. 25 tømrere.
Firmaet har i løbet af 2014 haft 5 malersvende formidlet af TCAA. Heraf er Steffen (pt. på ferie i DK) stadig
ansat, mens Kimmie (som vi senere møder på en byggeplads i city) er skiftet over til et stort australsk
byggefirma. Desuden har Shearer Built i maj 2014 ansat Jannich som tømrersvend. Han var sammen med
en gruppe andre lærlinge fra TCAA udstationeret hos Shearer i sidste halvdel af 2013. Vi møder senere
Jannich på en af Shearers byggepladser, hvor et jordskælvsramt hus skal renoveres. Både Kimmie og
Jannich er eksempel på dygtige og positive svende fra TCAA, som på bedste vis repræsenterer deres fag og
TCAA ude i verden.
Desværre har et par stykker fra det store hold fra 2013 ikke levet op til TCAA’s og Shearers forventninger.
Der er ganske enkelt gået for meget badeferie og party i den, men de konkrete meldinger herom er først
efterfølgende kommet til TCAA. Derfor tager vi en dialog med Simon og Paul om at få nogle klare og hurtige
tilbagemeldinger om elevernes evt. uacceptable opførsel, således at vi kan intervenere. Det understreges
dog, at det er Shearer selv, der sidder tættest på, og at vi kun delvist kan ”fjernstyre” elever på den anden
side af jorden, men tilbagemeldinger via os til elevernes danske arbejdsgiver, plejer at virke godt.
Pga. et skift i opgavesammensætningen (nu mere tømrer-/byggearbejde end malerarbejde) så er Shearer
fremover primært interesseret i tømrere – samt evt. på sigt bricklayers. Ser gerne et system med 2 ad
gangen i et ”rolling scheme”.
Bolig kan evt. arrangeres af TCAA selv med hjælp fra Jakob, men Simons ide/krav om at lærlingene skal
stille med egen bil, kan vi ikke leve op til.
Fik afleveret CV/ansøgning fra Jonas Friborg Andreasen (afsluttet GF på CCAA, men tager hovedforløbene i
Århus). Der følges op på mail og med evt. Skype interview.
6
Virksomhedens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
New Image Painters & Decorators
Chris Wells
27 Balmoral Lane, Redcliffs, Christchurch 8081
+64 (0)21 208 7258
[email protected]
www.newimagepainters.co.nz
16.1.2013 (på en byggeplads, 17 Overdale Drive, Cashmere)
New Image er et mindre firma, der arbejder sammen med Jakob Tveden. Der er stadig 5-10 malersvende
ansat, heriblandt en nylig ankommet fra UK, som vi mødte. Arbejdet omfatter både nybyggeri og
renovering af større og mindre skader på jordskælvsramte huse/villaer. Det sidste er her 4 år efter det
kraftige jordskælv i Christchurch ved at klinge af.
Vi mødte Chris på en af firmaets byggepladser. Han har været glad for og tilfreds med malerlærlingen John
Poulsen, som var udstationeret hos ham i første halvdel af 2014 (selvvom Jakob fortæller, at der skulle
være blevet klaget over Johns faglige kunnen).
Firmaet har ikke nok jobs inde pt. til at tage en ny lærling i udstationering, men vi er velkomne til at vende
tilbage per mail om ca. 3 mdr. (altså omkring 1/4-2015).
Billeder fra besøget i 2013:
Henning Hornstrup og Chris Wells
7
Virksomhedens navn
Kontaktpersoner
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
John McMillan Building Services
Brødrene Brad og John McMillan
139D Worthword Street, Sydenham, Christchurch
John: +64 (0)21 668 504 eller Brad: +64 (0)27 5230 795
[email protected] eller [email protected]
www.jmbuilder.co.nz
16.1.2015 (på byggeplads 53 Victoria Street, Christchurch)
Mødte John på en byggeplads – et stort etagebyggeri i det centrale Christchurch, hvor første sal nu skal
gøres helt klar til lejere (montering af skillevægge til kontorer mv.). På trods af størrelsen med kun 7-10
faste mand, så har firmaet stået for nogle rimelig store byggerier, bl. a. ved at hyre underentreprenører ind
(heriblandt Jakob – dog ikke på dette byggeri).
Vi forklarer PIU-ordningen kort og vores tidligere erfaringer med lærlinge i Christchurch – herunder også
løn, bolig osv. Vi får et godt indtryk af John og dermed firmaets seriøsitet. JM Builders er interesserede i
lærlinge i udstationering både inden for tømrer- og malerfaget (tjek dette igen!). Der følges op per mail
asap.
Billede fra firmaets web site
8
Virksomhedens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
Butterfield Construction
Mark Butterfield
Level 1, 303b Blenheim Road, Middleton, Christchurch
+64 273 511 608
+64 273 511 608
[email protected]
http://www.butterfield.co.nz/
16.1.2015 (privat 34 Hamilton Avenue, Christchurch)
Besøgte Butterfield på Jakobs foranledning, da han arbejder sammen med firmaet. Butterfield er et mindre
familieforetagende bestående af faderen Niel og de to brødre Mark og Guy. Der arbejdes både med
jordskælvsskader og med nybyggeri, men det er usikkert hvor mange ansatte der pt. er.
Vi forklarer PIU-ordningen kort og vores tidligere erfaringer med lærlinge i Christchurch – herunder også
løn, bolig osv. Vi får også her indtryk af et godt og seriøst firma. Mark er interesseret i at ansætte både
tømrere og malere. Vores interesse er primært lærlinge, men lige her og nu er det en malersvend med flere
års erfaring, Mathias Soelbjerg, og en som er nyudlært malersvend 16/6-2015, Marie Stokbro Jensen jeg
har i tasken – så dem får han CV/ansøgninger fra. Der skal følges op per mail asap.
Mark er med på at elevernes skal ansættes med fuld arbejdsgiverforsikring (ACC) og at firmaet skal finde
accommodation. Han har i øvrigt også kontakter/interesser inden for metalbranchen, der kunne være
relevant for svejsere etc.
Billeder fra firmaets web site:
9
Virksomhedens navn
Kontaktpersoner
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
Canterbury Employers’ Chamber of Commerce (CECC)
Richard Holstein, Business Services Manager
Jude Ryan-O’Dea, Migrant Employment Co-ordinator
Level 1, 518 Colombo Street, Christchurch 8011
+64 (0)3 266 5096
Richard: +64 (0)21 707 878
[email protected]
[email protected]
www.cecc.org.nz
15.1.2015
CEEC er en arbejdsgiverorganisation (og et handelskammer) for 3000 medlemmer i Canterbury Regionen i
New Zealand, der har Christchurch som hovedby. Af organisationens hjemmeside fremgår det, at
medlemsskaren dækker brancher, der er interessante for TCAA ift. PIU – nemlig Construction,
Telecommunications, og IT/Communication Services. Mødet med Richard og Jude fokuserer dog i realiteten
mest på byggeri.
Vi forklarer TCAA’s set-up, PIU-ordningens muligheder, og vores erfaringer med at sende lærlinge (og til en
vis grad svende) til Christchurch over de sidste to år. Der lægges vægt på, at vores elever kommer til NZ
med fuld lovligt visum og arbejdstilladelse, samt at deres perspektiv med opholdet er uddannelse og – med
al respekt- ikke blot overlevelse, som det er tilfældet med mange migrantarbejdere fra Asien.
CECC-repræsentanterne forklarer hvordan de servicerer deres medlemmer ift. generelle træningsbehov,
rekruttering generelt, og specifikt rekruttering af arbejdskraft fra udlandet. Selvom vi ikke kan tilbyde store
grupper af håndværkersjak, så er CECC alligevel interesseret og giver os ideer til store byggefirmaer, vi kan
kontakte. Desuden tilbyder det at trykke en artikel i deres newletter – hvis vi laver en case study, der i ord
og billeder fortæller forløbet af en udstationering af en dansk lærling med fokus på det udbytte som hhv.
den danske og den new zealandske virksomhed får. De nævner også behovet inden for andre brancher
som hotel- og restaurant samt fitness, ligesom de betoner, at vi skal tjekke NZ immigrations hjemmeside for
at se, hvad der er klassificeret som essential skills – altså arbejdskraft som der er ekstra behov for i NZ, og
som derfor nemmere kommer gennem visumproceduren.
Da vi indtil videre er mest interesserede i mindre virksomheder (i stil med de forrige i denne rapport) tager
vi ikke på dette tidspunkt kontakt til de firmaer CECC har givet os. Der skal dog følges op asap i form af mail
og derefter en artikel til CECC’s newsletter, så vi efterfølgende i kontakt til medlemmer kan henvise til den
officielle forbindelse til organisationen og evt. artiklen.
10
Virksomhedens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I MELBOURNE, AUSTRALIEN
FA Mascali Building & Carpentry Services
Frank Mascali
6 Anchor Street, Aspendale, Melbourne, Australien
+61 (0)407 525 424
[email protected]
13.1.2015 (mødt på naboens terasse)
Dette er et lille tømrer-/byggefirma som vores tømrerlærling Kasper Skov selv har fundet frem til via sin
dansk-australske svigerfamilie, der bor i samme rækkehusbebyggelse i Aspendale Gardens, som er en
forstad til Melbourne beliggende langs bugten ca. 25 km sydøst for byens centrale forretningsdistrikt og
centrum. TCAA har givet en forhåndsgodkendelse af praktikstedet på baggrund af Kaspers oplysninger, da
der er tale om en ret begrænset del af læretiden (ca. 2 ½ måned).
Frank Mascali driver tilsyneladende det man kunne kalde et one-man-band, altså en tømrersvend (mester)
en bil og et sæt værktøj. Med det udgangspunkt løser han større og mindre byggeopgaver i lokalområdet
sammen med en enkelt lærling, og han hyrer kun undtagelsesvis ekstra folk ind. Ifølge sit visitkort er Frank
”registered building practitioner” og medlem af den lokale ”master builders association”, hvilket burde
borge for en vis seriøsitet og kvalitet. Frank fremstår da også som en solid håndværker med en god
forståelse for og engagement i lærlingeuddannelse.
Hvis Kaspers praktikophold forløber tilfredsstillende, så skal det forsøges at sende en ny tømrerlærling ud,
hvilket Frank forholder sig åbent og positivt til.
Fik samtidig en snak med Kasper, der er kommet godt i gange og som trives sammen med kæresten og
svigerfamilien, som de begge bor hos i Aspendale. Diskuterede også en evt. forlængelse på min. et par uge,
da det vil udløse div. globaliserings-præmier til TCAA. Desværre kan det ikke lade sig gøre pga. et
kommende skoleophold på CCAA.
11
Kasper in action hos Frank Mascali: Billeder fra Facebook-gruppen ” Praktik i Udlandet – Tech College
Aalborg” lagt på FB af Kasper selv umiddelbart efter besøget.
12
Virksomhedens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I MELBOURNE, AUSTRALIEN
Kim Lindahl Hansen, Painter/Plasterer
Kim Lindahl Hansen (Kasper Skovs svigerfar)
18 Longbeach Close, 3195 Aspendale Gardens, Melbourne, Australien
Kim: +61 (0)422 997 761
Kasper: +61 (0)452 233 136
Kim: [email protected]
Kasper: [email protected]
13.1.2015
Dette er et lille en-mands malerfirma, som drives af tømrerlærling Kasper Skovs dansk-australske svigerfar,
Kim Lendahl Hansen, der bor i en rækkehusbebyggelse i Aspendale Gardens, der er en forstad til
Melbourne beliggende langs bugten ca. 25 km sydøst for byens centrale forretningsdistrikt og centrum.
Vi har kun mødt Kim i social sammenhæng, men han var positiv overfor ideen om at få en lærling
udstationeret. Om firmaets størrelse og aktiviteter kan retfærdiggøre det er lidt usikkert. Det må komme an
på en videre dialog med Kim, når en egnet elev melder sig på banen. Der skal dog være tale om en ret
selvstændig malerelev og en relativ kort udstationering eller PIU-skoleudsendelse i første omgang. Min
fornemmelse er, at Kim kan være en god kontakt og ”kulturel døråbner” for os på sigt, så den forbindelse
skal plejes.
13
Institutionens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I MELBOURNE, AUSTRALIEN
Holmesglen Institute of TAFE
Mary Faraone, Chief Executive
David Saunders, Executive Director, Strategy and Business Development
Chadstone Campus, Batesford Road, Holmesglen, Victoria 3148, Australia
+61 (0)3 9564 1555
[email protected]
[email protected]
www.holmesglen.edu.au
13.1.2015
Mary Faraone på Holmesglen er en af Michaels gode kontakter fra UCN-tiden, som vi fandt det interessant
at følge op på og lægge ind som en del af denne tur. Efter en dialog per mail har Holmesglen, som netop er
ved at starte op efter jule-/sommerferien, lagt et flot besøgsprogram for os (se bilag).
David Saunders tager os rundt til 3 campus’er. Først er vi på City Campus, hvor der køres forsøg med
alternative og mere fleksible læreroverenskomster, derefter Waverley Campus, hvor vi ser de fysiske
rammer for EUD inden for Hospitality, Horticulture og Early Childhood Education (pæd. assistent), og
endelig Chadstone Campus med EUD-faciliteter til byggeri mv. Besøget sluttes af med en dialog med Mary
og et par af hendes chefer omkring det at gøre EUD til et mere populært valg for unge mennesker efter
grundskolen, reform af VET i AU og DK, samt andre fælles udfordringer – herunder specielt vores forskellige
grader at statsfinansiering og konkurrence fra private aktører på EUD-markedet.
Der ses potentiale for samarbejde – nok mere i forhold til pædagogisk udvikling og gennemførsel af reform/forandringsporcesser – og mindre i forhold til den praktiske organisering af vores EUD-elevers
praktikophold i udlandet, som fortsat er hovedopgaven i TCAA’s globaliseringsarbejde.
Der er ikke aftalt konkrete initiativer, der skal følges op på.
14
Institutionens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I MELBOURNE, AUSTRALIEN
Box Hill Institute of TAFE
Jennifer Olliver, Executive Director, Academic Affairs
Tim Symons, General Manager, VET Programs College
465 Elgar Road, Box Hill, Victoria 3128, Australia
+61 (0)3 9286 9294
[email protected]
[email protected]
www.boxhill.edu.au
13.1.2015
Jennifer Oliver mødte Michael og jeg ved indvielsen af ITE’s Central Campus & HQ i Singapore i november
2013. Jennifers institution, Box Hill danner sammen med bl.a. ITE ”Global Education Network” (GEN).
Blandt andet dette netværk fandt vi det interessant at følge op på og lægge ind som en del af denne tur.
Jennifer gav en introduktion til Box Hill, der har ikke mindre en 18.000 årselever i EUD-programmer samt et
stort antal voksne på videregående uddannelse. Ligesom på Holmesglen er man ramt af en statslig
finansieringsgrad, der over en relativ kort årrække er faldet fra 85% til 26% af skolens budget, så der skal
for alvor tænkes i IV og deltagerbetaling.
Om GEN fortalt Jennifer, at det meget er bundet op på personlige kontakter, som er bygget op over en lang
årrække mellem de deltagende institutioner. Hovedaktiviteten er elevudveksling – med grupper på 2-ugers
ophold og enkeltelever/-studerende i et helt semester. Hjemskolen betaler rejse og ophold(?), mens
værtsskolen giver gratis ”fees” om en del af opholdet (?). Spændende – men umiddelbart vanskeligt at se,
hvordan vi kan passe det ind i realiteterne på EUD. Alene finansieringen af medfølgende lærere vil blive
astronomisk høj og yderst vanskelig at finde eksterne midler til. Men det var godt at blive klogere på det
egentlige indhold i GEN. Vores foreløbige konklusion er, at det skal vi nok alligevel ikke satse på, og derfor
diskuterer vi det heller ikke efterfølgende ved besøget på ITE.
Som på Holmesglen slutter vi af med en mere bred dialog om fælles udfordringer i EUD-sektoren. Der er
ikke aftalt konkrete initiativer, der skal følges op på.
15
Institutionens navn
Kontaktpersoner
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I SINGAPORE
Danmarks Ambassade i Singapore
Ambassadør Berit Basse
Deputy Head of Mission Hanne Rie Madsen
Se nedenfor
18.1.2015 (privat hos Hanne Rie Madsen)
Dette var et rent privat besøg med mulighed for en uformel briefing om den politiske og økonomiske
situation i Singapore og socialt samvær.
Rie ønsker kontakt til Århus Tech International vedr. projektmuligheder i Ghana. Tjek desuden om vi har
ambassadens nyeste liste over danske (datter)selskaber i Singapore. Ellers ingen aftaler om opfølgning.
16
Institutionens navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Mobil
E-mail
Website
Besøgsdato
KONTAKTER I SINGAPORE
Singapore Institute of Technical Education, ITE
Bruce Poh, Director & Executive Director Officer
Sabrina Loi, Deputy Chief Executive Officer (Corporate)
2 Ang Mo Ko Drive, Singapore 567720
+65 6590 2211
[email protected]
[email protected]
www.ite.edu.sg
19.1.2015
I mail-dialog med Ms. Lim Hui Ling var det lagt et program (se bilag) for besøget, som vi undervejs fik
ændret til at slutte ca. 17:30 af hensyn til hjemrejsen. Vi havde specifikt bedt om at få lov at overvære små
konkrete undervisningsseancer og tid til at diskutere dem med lærere og elever bagefter samt at få tid til at
følge op på vores tre læreres besøg på ITE i maj 2014.
Ved den indledende frokost fik vi god tid til at tale os ind på hinanden i en uformel sammenhæng. Derefter
fik vi den store tour-de-force gennem en række (til formålet?) opstillede undervisnings/demonstrationsforløb. Endnu engang viser det sig vanskeligt at komme de par spadestik dybere ned i
materien, som vi gerne vil, for at forstå, hvad det er for en pædagogisk praksis ITE gennemfører. Det hele
ser imponerende flot ud på overfladen med bygninger, udstyr og fantastiske opstillinger til simulering af
forskellige processer og ikke mindst del-processer inden for en bred vifte af EUD-programmers læseplaner.
Men en klar fornemmelse af den egentlige læreproces får man desværre ikke, og man bliver efterladt med
en lidt nagende fornemmelse af, at meget af ITE’s praksis er lærerdemonstration med én eller max. et par
aktive elever og så 15-20 passivt observerende elever. Altså er der meget lidt hand-on, realistisk
problemløsning eller almindelig indøvelse af praktiske, håndværksmæssige færdigheder for alle elever.
Vi afslutter besøget med et plenummøde, hvor Sabrina giver en opsummering af udviklingen på ITE siden
sidst. Og her kan ITE-folkene alle de rigtig ord om fagdidaktik osv., de har imponerende 5-års strategiplaner
17
med Key Performance Indicators, og i forhold til international elevmobilitet er målsætningen, at 30% af
elever skal afsted i min. 2 uger inden for deres EUD. Det er pænt over TCAA’s ambitionsniveau.
Vi bliver inviteret til ITE musical’en ”Becoming home” den 31/7-2015 og til en stor VET konference 3-6/112015. Alt foregår i en rar og – trods stilen – alligevel ret afslappet atmosfære, og selvom vi ikke fik dem
kigget efter i de pædagogiske kort, så må det igen konstateres, at folkene på ITE er fantastisk dygtige,
professionelle og opmærksomme som værter – og samtidig med det, så er deres personlige gæstfrihed og
varme helt uovertruffen.
--TCAA, 26.1.2015
Carsten Jepsen
International koordinator
18
19
20
Visit to Holmesglen, Tuesday 13 January 2015
Tech College Aalborg, Denmark – staff
Michael Johansson – President/CEO
Carsten Jepsen – International Co-ordinator
Holmesglen Institute, Australia – staff
Mary Faraone – Chief Executive
Bruce Prescott – Executive Director, Teaching and Learning
David Saunders – Executive Director, Strategy and Business Development
Program
9.15am
David Saunders to collect Michael Johansson and Carsten Jepsen from the Holiday Inn at
Flinders, 575 Flinders Lane, Melbourne, and proceed to the Holmesglen City campus.
Hopefully David will be able to pull-up directly outside the hotel. He drives a dark-grey Golf.
Approx.
9.30am
Arrive City Campus and meet Mary Faraone and Bruce Prescott.
Approx.
10.30am
Make way to the Glen Waverley Campus.
Approx.
11.45am
Make way to the Chadstone Campus.
Brief tour of the City Campus
Tour the Glen Waverley Campus.
Tour the Chadstone Campus.
Discussion and lunch.
1.30pm
Depart for Box Hill Institute (your travel to Box Hill will be arranged).
Michael Johansson
President/CEO
Mobile: +45 2526 6565
E-mail: [email protected]
WWW: techcollege.dk

Carsten Wowk Jepsen
International Coordinator
Ph: +45 7250 5297
Mobile: +45 2526 6297
E-mail: [email protected]
Mary Faraone
Chief Executive
Ph; +61 3 9564 1503
Mobile: +61 407 507 296
Email:
[email protected]

Bruce Prescott
Executive Director
Teaching and Learning
Ph: 61 3 9564 1501
Mobile: +61 407 328 110
Email:
[email protected]
David Saunders
Executive Director
Strategy and Business Development
Ph: 61 3 9564 1847
Mobile: +61 419 340 718
Email:
[email protected]

21
PROGRAMME FOR VISIT BY MR MICHAEL JOHANSSON, PRESIDENT, TECH COLLEGE
AALBORG, DENMARK, TO THE INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION (ITE),
SINGAPORE
Monday 19 January 2015
Dress Code: Office Attire
Purpose of Visit:
After visiting their students on overseas work placement and a potential work placement host in
New Zealand, TCAA will stop over in Singapore to discuss follow-up to the TCAA staff exchange to
ITE in May 2014.
Time
Activity
Venue
Remarks
Sun 18 Jan 2015
ETA: 4.30
pm
Arrival at Singapore Changi
International Airport Terminal 1 via
EK5061
Mon 19 Jan 2015
12.00 pm
Pick up at Hotel Lobby
Swissotel Merchant
Court
20 Merchant Road
Singapore 058281
Tel: (+65) 63372288
QY 18
12.30 pm
Arrival at ITE Headquarters & ITE
College Central
2 Ang Mo Kio Drive
Singapore 567720
Block A, HQ Foyer,
Level 2
Received by:
Ms Sabrina Loi
Ms Lim Hui Ling
12.35 pm
Lunch Hosted by Mr Bruce Poh,
Director & CEO, ITE
First Culinary
Restaurant
Block A, Level 1
Mr Bruce Poh
Mr Heng Guan Teck
Ms Sabrina Loi
Dr Ang Kiam Wee
2.05 pm
Tour of ITE College Central led by Dr
Ms Sabrina Loi
22
Ang Kiam Wee, Principal, ITE College
Central
Dr Ang Kiam Wee
Ms Lim Hui Ling
Block C, Level 2
2.10 pm
- Games Galleria
2.20 pm
- Technology Development Centre
Block H, Level 1
2.30 pm
- Aerospace Hub
(Lesson Observation and Dialogue
with Students)
Block G, Level 2
- Precision Engineering Hub
Block G/H, Level 2
2.50 pm
3.00 pm
3.10 pm
- Multi-Purpose Hall
- International [email protected]
Block F, Level 4
Block F, Level 3
3.20 pm
- Centre of Technology in 3D Applied
Technology (iCUBE)
3.30 pm
Tea Break
Delicatessen, ITE
Epitome, Block A,
Level 1
Ms Sabrina Loi
Dr Ang Kiam Wee
Mr Callistus Chong
Mr Kong Chee Seng
Ms Lim Hui Ling
4.15 pm
Updates on ITE & Discussion with Mr
Bruce Poh, Director & CEO, ITE
Executive Meeting
Room 3, Block A,
Level 8
Mr Bruce Poh
Mr Heng Guan Teck
Ms Sabrina Loi
Ms Lim Hui Ling
5.00 pm
Return to Hotel
Block J, Level 3
QY 18
Coordinator:
Ms LIM Hui Ling
Head/International Development and Relations (Europe & Middle East), Corporate Affairs and
Development Division
Tel: (65) 6590 2042 (O); (65) 9181 0315 (HP)
Fax: (65) 6776 7685
Email: [email protected]
23