Vejledere m.fl. 2016 - 17 (pdf 2 MB)

Sygeplejerske og har arbejdet med Åben
Dialog siden 2005. Har været med til at
implementere tænkningen på psykiatrisk
afdeling i Svendborg og arbejder ofte i
akutteamet, som arbejder ud fra Åben
Dialog-tænkningen. Har vejledt på Åben
Dialog-uddannelsen siden den startede
i 2011 og vejleder desuden i egen og
andre organisationer.
Har uddannelse i systemisk-strukturel
familieterapi og tog Åben Dialog-uddannelsen ”Relasjons- og netværksarbeide” i
Tromsø 2007.
ELISABETH
ELLENDERSEN
OLE ERNST LARSEN
Funktionsleder på Psykiatrisk Afdeling
Svendborg, affektivt afsnit, hvor hun har
arbejdet med Åben Dialog siden 2005. De
seneste år har tilgangen bredt sig til hele
huset, så der tilbydes Åben Dialog under
indlæggelse og efter udskrivelse. Vejleder desuden på den lokale Åben Dialogminiuddannelse i Svendborg. Har været
vejleder på Åben Dialog-uddannelsen
siden 2012.
HANNE K. HANSEN
Tog Åben Dialog-uddannelsen ”Relasjonsog netværksarbeide” i Tromsø 2010.
DORTHE MOHR
JETTE LARSSON
Sygeplejerske på psykiatrisk afdeling P3
i Svendborg.
Har, siden 2007, arbejdet med Åben Dialog som et tilbud til patienter, pårørende
samt det øvrige netværk og som ambulant tilbud til patienter efter udskrivelse.
JETTE S.
RASMUSSEN
Udviklingssygeplejerske med fokus på
praksisudvikling og implementering af relations- og netværksarbejde i behandlingspsykiatrien i Svendborg. Ved siden af dette
involveret i flere forskellige undervisningsopgaver vedrørende udbredelsen af Åben
Dialog og relations- og netværksarbejde
både kommunalt og regionalt.
Har været optaget af vejledning og supervision siden 2010. Har været vejleder på
Åben Dialog-uddannelsen siden 2013.
Tog uddannelsen i ”Relasjons- og netværksarbeide” i Tromsø 2010.
Tog Åben Dialog-uddannelsen ”Relasjons - og netværksarbeide” i Tromsø
og afsluttede i 2012 en master i vejledning ved Aarhus Universitet.
ASTRID EITERÅ
Er vejleder på den lokale Åben Dialogminiuddannelse og har været vejleder på
Åben Dialog-uddannelsen siden 2014.
Tog Åben Dialog-uddannelsen ”Relasjons- og netværksarbeide” i Tromsø
2011.
Psykolog, cand.pæd.psych., har arbejdet
i distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland,
og i Odsherred Kommune siden 2007.
Fra 2013 også deltidsansat i et regionalt
psykiatrisk akutteam. Har arbejdet med
udvikling af relations og netværksarbejde, med særligt fokus på det tværsektorielle samarbejde, samt uddannelse
i Åben Dialog i mange forskellige sammenhænge.
Har været tilknyttet Åben Dialog-uddannelsen som vejleder siden starten, og fra
2013 også som kursusleder.
Tog uddannelsen i ”Relasjons- og netværksarbeide” i Tromsø 2007.
ALICE STEINICKE
ANETTE C. HANSEN
Sygeplejerske med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje,
og klinisk vejleder.
Har arbejdet med Åben Dialog i
ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Kolding og nu i akutteamet
i ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Aabenraa.
Har været vejleder på Åben
Dialog-uddannelsen siden 2013.
Tog Åben Dialog-uddannelsen
”Relasjons- og netværksarbeide”
i Tromsø 2012.
Socialrådgiver i børne- og
ungepsykiatrien, Region Syddanmark og har mere end 30 års
erfaring med systemisk relations- og netværksarbejde. Har
desuden erfaring med intern og
ekstern undervisning, vejledning,
konsultation og supervision. Har
de seneste 15 år arbejdet med
Åben Dialog-tilgangen inspireret
af bl.a. Jaakko Seikkulas teorier
og praksis.
Har siden 2011 været vejleder
for studerende på Åben Dialoguddannelsen.
Sygeplejerske og arbejder i ungdomspsykiatrien med de fleste
arbejdsopgaver i akutteamet,
hvor man siden 2000 har arbejdet med Åben Dialog.
Har undervist på Åben Dialoguddannelsen siden begyndelsen
og har været vejleder på uddannelsen siden 2013.
Har en systemisk familieterapeut-uddannelse fra Kensington
Consultation Center, London
og Dispuk Danmark. Har taget Åben Dialog-uddannelsen
”Relasjons- og netværksarbeide”
i Tromsø i 2010 – 2012.
VEJLEDERE
Psykiater og tidligere overlæge. Har arbejdet mange år med Åben Dialog, dialog
og netværk og har været vejleder på Åben
Dialog-uddannelsen siden 2014.
STYREGRUPPE
KAREN THYRSTING
Sygeplejerske, cand.cur. Har arbejdet
inden for både den kommunale og den regionale psykiatri i over 30 år. Har i mange
år arbejdet som uddannelseskonsulent og
koordinator for uddannelser inden for psykiatrien. Startede, som leder af Botilbuddet Kragelund i Aarhus, implementering af
Åben Dialog 2012. Har siden 2014 været
kursusleder på uddannelsen Åben Dialog.
Var med til at skabe uddannelsen og har
været med i styregruppen fra starten i 2011.
Tog Åben Dialog-uddannelsen ”Relasjonsog netværksarbeide” i Tromsø 2010.
Er medstifter af det nationale netværk
for Åben Dialog i Danmark og har været
med i styregruppen for uddannelsen
siden 2013.
LONE A. H. JOHANSEN
Psykolog og leder af Skiftesporet, som
er et tilbud til unge med psykiatriske og
psykosociale behov i Herning. Der har
man, siden 1997, arbejdet med Åben
Dialog-inspirerede samtaler.
Har deltaget i Netværket omkring Åben
Dialog siden 2005. Var med til at skabe
uddannelsen og har været med i styregruppen fra starten i 2011.
ESPER SØRENSEN
Sygeplejerske, cand.scient.soc. og har
arbejdet inden for psykiatrien i 24 år. Har,
fra 2002 – 2012 været social faglig leder i
Odense kommune og har, siden 2008, arbejdet med at implementere Åben Dialog i
en kommunal kontekst.
JANE GREGERSEN
RICHARD
ARMITAGE
Var med til at skabe uddannelsen og har
været med i styregruppen fra starten
i 2011. Tog Åben Dialog-uddannelsen
”Relasjons- og netværksarbeide” i Tromsø
2010.
JANE PEDERSEN
TINA HAAR
Musikterapeut og har de seneste 20 år
arbejdet på Skiftesporet, som er et tilbud
til unge med psykiatriske og psykosociale behov i Herning. Arbejdet har, siden
1997, særligt omfattet samtaler og Åben
Dialog-inspirerede netværkssamtaler.
Leder, siden 2003, af Skiftesporets
ambulante tilbud til piger og drenge med
spiseforstyrrelser og Skiftesporets VISOafdeling. I begge disse afdelinger arbejdes der ud fra en Åben Dialog tilgang.
Var med til at skabe uddannelsen og har
været med i styregruppen fra starten i 2011.
TONE HØYDALSVIK
Psykolog. Projektleder i Bo- og
rehabiliteringstilbud Orion i
Hillerød. Tidligere ansat i behandlingspsykiatri. Har arbejdet
i begge kontekster med Åben
Dialog og udvikling af dialogisk
praksis, og har undervist og vejledt i mange forskellige sammenhænge. Uddannet i systemisk
familieterapi og ”Relasjons- og
netværksarbeide”. Aktuelt under
videreuddannelse i England som
Åben Dialog-træner.
Sygeplejerske på psykiatrisk
afdeling P3 i Svendborg.
Har, siden 2007, arbejdet med
Åben Dialog som et tilbud til
patienter, pårørende samt det
øvrige netværk og som ambulant
tilbud til patienter efter udskrivelse. Er vejleder på den lokale
ÅD-miniuddannelse og har været
vejleder på Åben Dialog-uddannelsen siden 2014.
Tog Åben Dialog-uddannelsen
”Relasjons- og netværksarbeide”
i Tromsø 2012.
Funktionsleder i lokalpsykiatrien
i Kolding, Psykiatrisk afdeling
Kolding-Vejle.
Har arbejdet med Åben Dialog
siden 2005 og implementerede
Åben Dialog i et sengeafsnit. Har,
de sidste 5 år, arbejdet med Åben
Dialog og netværkssamtaler til
ambulante patienter.
Har været vejleder på Åben
Dialog-uddannelsen siden 2011
og er vejleder i både egen og
andre organisationer.
Tog Åben Dialog-uddannelsen ”Relasjons- og netværksarbeide” i Tromsø
2007 og Master i vejledning 2012.
VEJLEDERE
Sygeplejerske, cand.scient.soc. samt
leder- og konsulent uddannelsen fra
DISPUK.
Har arbejdet med Åben Dialog de sidste
12 år og har erfaring med undervisning
og vejledning i Åben Dialog i både sygehuspsykiatrien og i kommunalt regi.