Min anden danskbog

Bestil venligst direkte på
www.forlagetdelta.dk
Kopiering er uøkonomisk og
forbudt til erhvervsformål.
Min anden danskbog
Side
a, A, avis, and, abe.
b, B, ben, blad, brev.
Emne: Dyr i hus, have, mark og skov.
fortsat.
Hvad spiser dyrene?
c, C, citron, cykel, cigar.
Sætninger til at sætte ord i.
d, D, dukke, due, dør.
Emne: I køkkenet.
Blandede opgaver og krydsord.
e, E, Erik, egern.
Opgaver.
Sætninger til at sætte ord i, talord.
f, F, Fie, fe, fjer, g, G, Gert, gryde, græs.
Endelser -en, -et. Rim
Opgaver.
Emne: På dit værelse.
h, H, Hans, hare, hånd, her, har.
Emne: Flag og farver.
Blandede opgaver og krydsord.
i, I. Opgaver.
j, J, jul, Jette, alfabetisk rækkefølge.
den eller det.
k, K, kiks, Kim. K-ord.
Emne: I haven.
Haven fortsat. Opgaver.
på – i – ved.
Skrive sætninger. Rimord.
l, L, lim, lys, Lotte.
Opgaver.
m, M mor, måge, Mie. Opgaver.
n, N, nat, Niels.
Ku
Læ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. 25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Indholdsfortegnelse
34. 35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
o, O, ovn, Ole. Opgaver.
p, P, pind, Pia. Krydsord.
Navne i alfabetisk rækkefølge.
Min familie.
q, Q, r, R, rede, røg, regn.
s, S, Sys, Svend. Opgaver.
t, T, tog, taske, tyv, tag.
Emne: I stuen.
Stuen fortsat.
u, U, Ulla. Rimopgave.
v, V. Skriv sætninger.
x, X, y, Y, ymer, z, Z, zebra.
æ, Æ, ø, Ø, å, Å.
Hele alfabetet (med dyr).
Flere alfabetopgaver.
„De røde bogstaver“.
Navneord. Opgaver.
Opgaver.
Find på ord. Lav sætninger.
Emne: På gaden – på vejen.
Opgaver.
Farv røde bogstaver.
Dan ord. Krydsord.
Skriv sætninger.
Ting i alfabetisk rækkefølge.
Emne: Dig selv.
Emne: Dit tøj.
Sætninger til at fylde ord i.
Sammenhørende ord.
Ordliste.
Ordliste.
Ordliste.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Ku
Læ
Skriv de ting, hvor a er med.
2
Forlaget Delta
Min anden danskbog
3
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Dyr i hus og have, mark og skov
bi
kat
hare
får
flue
høne
ko
hest
mus
orm
gris
hund
hane
gås
myg
ugle
ræv
egern
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv navne på dyrene.
4
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Ku
Læ
Syv af dyrene kan flyve. Hvike?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nogle af dyrene har fjer. Hvilke?
________________________________________________________________________
Min anden danskbog
5
Her i skemaet har 8 dyr gemt sig.
Find dem og skriv dem på linjerne.
g
å
s
k m
l
b
i
o
p
u
t
d
k
l
m u
s
l
n
h
a
n
e
p
f
r
­­­_____________
_____________
j
k
n
u
g
l
e
_____________
_____________
r
h
e
s
t æ
_____________
_____________
a m k
l
o
t
_____________
_____________
p
u
n
d
l
l
o
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
v
e
h
Hvad spiser dyrene?
blade
græs
honning
hø
korn
mus
Ku
Læ
En hest spiser ____________
En bi spiser _____________
En høne spiser ___________
En ræv spiser ____________
En ko spiser _____________
En ugle spiser ___________
En orm spiser ____________
En hane spiser ___________
6
Forlaget Delta
Min anden danskbog
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Slangekryds
7
Sæt de rigtige ord ind i sætningerne.
blå
avis
brev
skal
her
Nu __________ Lars i skole.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Her er et ___________ til mor.
Se, _________ er en rød bold.
Her er en bil. Den er _________.
Her er en ny __________ til far.
ræv
gæs
fire
brød
bord
Her i den sø er der to ____________.
Her er et ______________.
Det her kan man spise. Det er et _________.
Her er en ___________. Den spiser mus.
Læ
Den har _____________ ben. Det er en ko.
Sæt firkant om det ord, der ikke passer.
næse
hår
mølle
fod
brød
æg
sko
ost
fisk
skib
flue
ugle
myg
bi
ræv
ko
hund
hest
høne
frø
hare
mus
gås
brev
tre
syv
sol
fire
ti
Ku
øje
8
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
n
r
e
u
e
å
p
r
æ
i
n
b
ø
r
m
i
s
t
j
a
j
t
u
m
e
å
a
r
e
y
n
a
Ku
p
g
b
j
v
h
l
t
Min anden danskbog
l
t
s
m
h
b
d
v
o
y
k
æ
k
k
v
e
Her er gemt 8 ting fra din krop.
Find dem og skriv dem på linjerne.
­­­_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
9
I køkkenet
ske
gaffel
æg
brød
bord
mælk
dug
salt
peber
kop
krus
mel
sukker
stol
ymer
gryde
pande
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
kniv
Ku
Læ
Skriv tingene ind på de rigtige steder.
10
Forlaget Delta
Se på tegningen og svar på disse spørgsmål.
Hvilke ting spiser man med?
________________________________________________________________________
Hvilke ting kan man spise?
________________________________________________________________________
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Hvilke ting kan der være noget i?
________________________________________________________________________
spise – køre – male
Man kan __________ i bus.
Jeg kan _________ ymer.
Han kan __________ på cykel.
Mor kan ___________ en dør.
En ræv kan ___________ en mus.
Line kan ___________ en is.
Far kan ___________ et hus.
Mor kan ___________bil.
Min kat kan __________mus.
farve
Ku
Læ
Mor vil __________en stol. Den skal være gul.
Min anden danskbog
11
12
Forlaget Delta
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Ord og tegning danner par
lam
hane
hår
kat
salt
have
måne
bord
mand
gaffel
og
og
og
og
og
og
og
og
og
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
og
Ku
Læ
Dan ord med
Her er nogle ord, der har mistet et bogstav. Find det, skriv det, streg evt. over.
br__v
gr__s
gr__de
ø
æ
b__rd
i
æ
av__s
i
å
g__s
o
i
f__re
e
y
m__g
u
y
__gle
Min anden danskbog
fr__
r__v
kn__v
13
løbe – læse – købe
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Lars må _______til skole i dag.
Far vil _______ en ny cykel til Line.
En hest kan _______.
I dag skal mor _______ mælk og ost.
Lars kan _______ i sin bog.
Jeg så en ræv _______her en dag.
I dag må jeg _______en bold.
I dag så jeg mor _______ i en avis.
Vi må _______ et brød.
Line vil ______i en ny bog.
Læ
Disse bogstaver er blevet blandet. Hvad skal der stå?
Her er tal-ordene blevet blandet.
Skriv dem rigtigt her på linjerne.
syv
en
Ku
fem
ni
to
seks
tre
ti
14
fire
otte
Forlaget Delta
Min anden danskbog
15
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Sæt -en bag ved ordene. Læs sætningerne.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Her er en bil, __________ er ny.
Her er en bold, ___________ er til Lars.
Her er en hund, ___________ er stor.
Her er en frø, ___________er grøn.
Her er en mus, ___________er lille.
Mor har en bog, ___________ er ny.
Her er en sø, ___________er blå.
Her
er en ko, __________ er rød.
Skriv -et bag ved ordene. Læs sætningerne.
Her er et brev, __________ er til Lars.
Her er et hus, __________ er gult.
Her er et bur, ___________ er lille.
Her er et lys, ___________ er hvidt.
Her er et krus, ___________ er rødt.
Her er et skib, ___________er nyt.
Her er et ur, ___________ er til Line.
Kan du rime?
Ku
Læ
Der var engang en lille mus
Den ville købe sig et _________.
Der var engang en ko.
Den ville købe fire ____________.
Der var engang en lille gris.
Den _______________________.
Der var engang en due.
Den ____________________________.
16
Forlaget Delta
Skriv tingene i skemaet.
gryde
ymer
æg
kam
pande
fisk
is
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
sukker
krus
brød
skab
nål
ugle
bog
gaffel
høne
får
krus
Den er til at spise med. Det er en __________________ .
Det er til at have te i. Det er et __________________ .
Den spiser korn. Det er en __________________ .
Den er til at læse i. Det er en __________________.
Den spiser mus. Det er en __________________ .
Den spiser græs. Det er et ___________________.
Læ
Kan det virkelig passe???
Skriv ja eller nej på linjerne.
En ko sad på en stol.
Der lå en fisk på en pande.
En ål gik på en vej.
I en gryde lå en sko.
Line har en ny dukke.
En frø ville spise en hest.
En kat lå på en pude.
Der lå en hat i et skab.
Ku
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Min anden danskbog
______
______
______
______
______
______
______
______
17
På dit værelse
Tegn og skriv navnene på 12 ting fra dit værelse (eller der, hvor du bor). Du skal gøre som vist.
Her skal du sætte
kryds ud for de
ting, du har tegnet.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
____ bord
____ stol
____ bog
____ lampe
____ pude
____ dyne
____ tæppe
____ sko
____ sok
____ bold
____ dukke
____ bamse
Ku
Læ
____ reol
18
____ skab
____ tog
____ TV
____ lys
____ seng
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Her er nogle h-ord.
De er ikke stavet færdige. Gør det.
he __ __
h __ s
ha __ __
hø __ __ ha __ __
ha __
ho __ __ d
hu __
hå __ __
h __ __ __
Ku
her eller har
Lars ______ en cykel, den er ______.
______ er et hus. Huset ______ en have.
Line ______ en bold. Se, ______ er den.
Jeg ______ en hund.
______ er mor. Hun ______ en bog.
______ er en hest, og ______ er et føl.
Min anden danskbog
19
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Farv
firkanterne.
20
Forlaget Delta
Skriv ordene
det rigtige sted.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
cykel
dug
gaffel
glas
høne
pande
skade
sæl
ugle
ulv
Ku
Læ
Bogstaverne i disse ord er blevet blandet. Hvad skal der stå?
Min anden danskbog
21
mus
bjerg
båd
bod
bæger
fugl
hest
kage
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
bjørn
Læs ordene i den grå
boks. Hvilke ord passer
sammen med is?
is-bjørn
Det er et dyr, der kan svømme og spise en sæl.
Det er en ________________.
Læ
Det er en stor ting, der kan smelte.
Det er et ________________.
Ku
Her kan du købe dig en is.
Det er en ______________.
Hvad
er
det?
Man kan spise en
________________ og en ________________.
Her er et dyr, der fanger fisk, og som kan flyve.
Det er en ___________________.
22
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Nu har du haft de ti første bogstaver her i bogen.
Skriv dem i rækkefølge her:
Ku
Skriv ti ord, hvor første bogstav kommer i alfabetisk rækkefølge.
Min anden danskbog
23
den eller det
Giv tingene den rigtige farve.
Her er et hus.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
______ er gult og rødt.
Her er en bold.
______ er rød og blå.
Her er en pude.
______ er grøn og gul.
Her er et krus.
______ er rødt og hvidt.
Her er en dame. Hun har hat på.
______ er brun.
Læ
Se den hest der.
______ har en lang brun hale.
Ku
Her er Lars. Han har hue på.
______ er sort og rød.
Se ______ ur her, ______ er orange.
Her er en kop. ______ er blå.
24
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Her er ti k-ord. Skriv dem ved den rigtige tegning.
kop
kost
kniv
kiks
ko
kat
krus
kande
Ku
Læ
kam
kirke
Her er nogle andre ord. Der er k i dem alle. Hvad kan der stå?
__ k __ __ k __ __
__ k __
__ __ k
__ k __ m __ __ k
b __ __ k
s __ __ k
Min anden danskbog
25
avis
blad
blomst
bold
bord
brød
busk
dukke
dukkevogn
dør
flag
flagstang
flaske
flise
fugl
græs
gynge
hund
hus
hæk
høne
kage
kande
kniv
kop
kost
krus
låge
mand
pige
rede
rive
salat
skovl
stol
spade
tag
trillebør
træ
vandkande
vindue
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
I haven
26
Forlaget Delta
Vælg 15 ting på billedet af haven. Sæt kryds ved dem.
Skriv tingene her i skemaet med en eller et foran.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1.
2.
Farve
l
d
Læ
Farve
Skriv kontrolordene på linjerne.
Ku
____________________________ og ________________________________________
Skriv 6 ting, du leger med.
Min anden danskbog
27
på i ved
Her bliver brugt nogle nye ord.
ligger
sidder
står
marken
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
svømmer
Her er en fisk. Den svømmer ____ søen.
Her er et brev. Det ligger ____ bordet.
Der er en kat. Den sidder ____stolen.
Her er en kost. Den står ____ huset.
Her er en bold. Den ligger ____ skabet.
Der er mælk ____ glasset.
Her er en pige, der sidder ____ et træ.
Manden sidder ____ en stol.
Ku
Læ
Der står en blomst ____ haven.
Bilen står ____ huset.
Der står en kop ____ bordet.
Der er en orm ____ æblet.
Han har en hue ____ hovedet.
Der går en hest ____ marken.
28
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv sætninger, der passer til billederne (som på side 28).
Find de ord, der rimer. Træk streg imellem dem.
hue
ost
ur
sy
sko
hat
mus
bål
stol
bor
sø Ku
Læ
Min anden danskbog
mur
ko
frø
due
kost
kat
mål
mor
by
hus
sol
29
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
land
løbe
lam
lys
Læ
lille
Sæt det rigtige ord ind i sætningen. Hvert ord må kun bruges en gang.
Der går et lille __________ på marken.
Ku
På bordet står et rødt _____________.
Nu vil far ____________ avisen.
Mor vil ____________ en tur.
Mormor bor i et ____________ hus.
Vi bor i det ____________.
30
Forlaget Delta
a
s
g
r
u
e
i
a
v
k
r
d
p
b
n
f
s
e
y
k
a
e
m
f
Her er gemt 8 ting, der er i et køkken.
a l t n Find dem, og skriv dem på linjerne.
n v i p
d e v a ­­­_____________ _____________
n i v s _____________ _____________
n d e f
_____________
_____________
r t i h
e l a s _____________ _____________
e l r t
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
r
y
r
b
t
p
b
g
Her er 15 ord. 10 af dem skal bruges. Skriv ordene ved den rigtige tegning.
få
pande
male
gryde
ugle
bord
blomst
hane
båd
by
skal
rive
løbe
købe
Ku
Læ
krus
Skriv de øvrige 5 ord her:
Min anden danskbog
31
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
hul
ræven
uglen
kommer
nat
Læ
hare
I et træ ude i skoven bor _______________.
Ku
Når det er ____________, skal den ud og fange mus.
Det vil _______________ også,
men den kan også fange en _______________.
Musen bor i et _____________ ved træet,
og kun når den _________________ ud,
kan uglen og ræven fange den.
32
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Sæt om det ord, der ikke passer.
gul
bål
grøn
sort
hane
busk
blad
lille
ost
bil
bi
myg
ugle
måge
høne
lam
frø
mælk ost
salt
ske
citron
bord
by
ben
sko
Læ
rød
ko
brev
Ku
bjørn
Lille Per Gøge
han bor i Køge.
Han har en fætter, som bor i Skive,
og en kusine, der bor i Give.
At rejse ud for dem at besøge,
det elsker Per, ham du ved, fra Køge.
Min anden danskbog
33
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Ku
Læ
Her er ordene for de ting, som du ser på tegningerne.
Nogle af bogstaverne er blevet væk.
Find dem og skriv dem.
34
Forlaget Delta
Min anden danskbog
35
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv navne på nogle mennesker, du kender.
Du kan jo starte med dem fra klassen. HUSK at begynde med stort bogstav.
Ku
Læ
Min familie hedder:
36
Forlaget Delta
Min anden danskbog
37
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Sæt ind og streg ud.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
Ku
Læ
Alle ord begynder med s.
Få ordene til at passe ind.
38
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Ku
Læ
Find selv på ord, der begynder med t.
Min anden danskbog
39
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
I stuen
40
telefon
bord
stol
tæppe
lampe
blomst
pude
sofa
tv
lys
kat
fugl
hund
skab
dør
reol
bog
avis
radio
vase
Forlaget Delta
Se på billedet på den anden side. Find 12 ting, du også har hjemme i din stue.
Skriv dem her. Sæt kryds ud for tingene nederst på side 40.
_________________ _________________ __________________
_________________ _________________ __________________
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
_________________ _________________ __________________
_________________ _________________ __________________
Passer det ?
Skriv
ja eller nej
Der er tre stole ved bordet.
______
Katten ligger ved fjernsynet.
______
Uret står i reolen.
______
Mor læser avis.
______
Der står to kopper på sofabordet. ______
______
Far sidder og ser fjernsyn.
______
Der ligger et blad i sofaen.
______
Læ
Der står en lampe på skabet.
Skriv en sætning om disse ting:
Hvad gør pigen?___________________________________________
Ku
Hvad gør katten? __________________________________________
Hvor er vasen?____________________________________________
Hvor ligger avisen?________________________________________
Hvor står lampen? _________________________________________
Hvad gør mor?____________________________________________
Hvad ligger der på bordet?___________________________________
Min anden danskbog
41
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Her er unge Søren Tur.
Han har lige fået et __________.
Rimsmeden
Her er gamle Søren Gale.
Sit hus han nu skal til at _______.
Læ
Her har vi så Søren Frisk.
Han har lige fanget sig en __________.
Her er landmand Søren Vest.
Han er ved at sko en __________.
Ku
Se der står jo Søren Fil.
Han er glad for sin nye __________.
42
Her er lille Søren Strik.
Han skal ind i en __________ .
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
skrive
sy
lege
sove
læse
sidde
grave
male
rejse
drikke
Ku
Læ
Hvad
kan du?
Min anden danskbog
43
44
Forlaget Delta
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Min anden danskbog
45
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
Nu kan du hele
alfabetet
15.o:______________
2.b: ______________
16.p:______________
3.c: ______________
17. q: _____________
q
4.d: ______________
18.r: _____________
5.e: ______________
19.s: _____________
6.f: ______________
20. t: ______________
7.g: ______________
21.u:______________
8.h: ______________
22.v:______________
9.i: ______________
23.x:______________
x
10. j: ______________
24.y:______________
y
11. k: _____________
25.z: _____________
12. l: ______________
26.æ:_____________
13. m: _____________
27.ø:______________
14. n: _____________
28. å:______________
Læ
1.a: ______________
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv alle de dyrenavne, du kan finde på. Et med hvert bogstav.
46
Forlaget Delta
Min anden danskbog
47
Ku
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Læ
De røde bogstaver
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Farv bogstaverne røde.
Ku
Her er nogle ord, der mangler røde bogstaver. Skriv dem.
Nogle ord kan have flere løsninger.
48
h ___ s
st ___ n
p ___ d ___
r ___ v
m ___ lk
r ___ v ___
s ___ v
s ___ ng
b ___ t ___ k
Forlaget Delta
Navneord
Prøv at skrive en eller et foran disse ord. Det går ikke alle steder.
_____ lås
_____ føl
_____ brev
_____ myg
_____ se
_____ må
_____ lys
_____ pibe
_____ krus
_____ busk
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
_____ due
_____ kop
_____ her
_____ tæppe
_____ male
Skriv tingene det rigtige sted.
fisk
bold
slik
æg
dukke
Ting du kan lege med:
_____________________________
_____________________________
honning
brød
lego
æble
Læ
hund
tog
Ting du kan spise:
_____________________________
_____________________________
Ku
Sæt en ring om de røde bogstaver. Skriv i firkanten, hvor mange der er.
3
Min anden danskbog
49
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Få ordene til at passe i sætningerne.
frø
fugl
Der stod en rose i ______________.
glas
Line fik et ______________ af mormor.
gryde
Jeg kan lave mad i en ______________.
haven
Der sad en _____________ ved søen.
klokke
Læ
sten
tæppe
De fire nye ______________ var sat på bordet.
Der sad en ______________ i træet ved huset.
Der kom en ny ______________ i kirken.
Der lå en ______________ på vejen.
Ku
Sæt ordene ind, så de passer.
Far satte sig i __________. Han skulle ind til
__________ og købe lidt ind. Da vi skulle til at
__________ havde vi ikke nok __________ og
heller ikke noget __________. Han ville også
købe den nye __________.
50
avis
bilen
brød
byen
mælk
spise
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Find på 12 ord. De skal starte med det viste bogstav.
Ku
Læ
Lav sætninger af ordene.
Min anden danskbog
51
På gaden
skilt
gadelygte
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
flise
butik
postkasse
lyskurv
cykel
pige
taske
På vejen
låge
Læ
hæk
træ
bil
Ku
flag
hund
mand
avisbud
52
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Se på de 12 tegninger. Dem skal du skrive i alfabetisk rækkefølge her.
1.
2.
3.
4.
_______________
5.
_______________
9.
_______________
_______________
6.
_______________
10.
_______________
_______________
7.
_______________
11.
_______________
_______________
8.
_______________
12. ________________
Disse ord har mistet det første bogstav. Skriv det.
__ ød
__ tte
__ ibe
__ eng
__ aske
__ r
Ku
Læ
__ åge
__ ive
201
0
__ ej
Min anden danskbog
__ g
__ re
__ r
53
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Farv de røde bogstaver røde. Brug farver – ikke tusser.
Hvor mange er der af hver?
a
54
e
i
o
u
y
æ
ø
å
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Her er nogle ord på mad og ting fra køkkenet.
Desværre er bogstaverne blevet blandet. Hvad står der? Skriv ordet rigtigt.
Ku
Læ
Krydsord
Min anden danskbog
55
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv sætninger som vist. (Repetition af en – et).
56
Forlaget Delta
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv hvad tingene hedder.
Skriv dem derefter i alfabetisk rækkefølge her.
Ku
Læ
Her er nogle tegninger. Under dem står ordene, men de røde bogstaver mangler.
Skriv dem.
Min anden danskbog
57
Dig selv
albue
arm
ben
finger
hoved
hæl
hånd
hår
knæ
lår
mave
mund
næse
tå
øje
øre
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Skriv ordene ind det rigtige sted.
58
Forlaget Delta
bukser
gummistøvler
halstørklæde
Dit tøj
Skriv navnene ved tingene.
hue
jakke
sko
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
kondisko
sokker
strømper
støvler
bluse
undertrøje
underbukser
Ku
Læ
vanter
Skriv her, hvad du har på i dag.
________________________________________________________
________________________________________________________
Min anden danskbog
59
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Solskin.
I dag skinner __________, og
der er ikke en __________ på himlen.
Søren og jeg leger ude i vores __________.
Vi har kun ____________________ på.
Der er __________ i mit lille badebassin,
og der har vi leget med __________,
men nu sidder vi og __________ en is, vi fik af mor.
Når __________ er fem,
skal Søren hjem og __________.
Sæt disse ord ind,
hvor de passer.
badebukser
have
klokken
skibe
sky
solen
spise
spiser
vand
Ku
Læ
Sæt kryds ved de ting, man bruger, når det er meget varmt.
Hvor mange ting fandt du? ________
60
Forlaget Delta
Ting hører ofte sammen. Man siger tit ”en høne og en hane.”
Her er to rækker af ord.
Træk streg mellem de ord,
Skriv tingene sammen her.
der hører bedst sammen.
strømper
rede
hår
sko
gaffel
kam
bi
havn
fugl
blomst
søm
rat
skib
hammer
bil
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
kniv
Ku
Læ
Her kan ordene fra de to rækker danne nye ord.
1: Træk streg. 2: Skriv ordet. 3: Træk streg til tingen.
Min anden danskbog
61
ORDLISTE
a
brev
dyne
føl
han
abe
bro
dør
få
hane
albue
brun
får
har
and
brød
e
bukser
egern
g
hat
bur
en
gade
have
bus
er
gadelygte
havelåge
busk
es
gaffel
havn
butik
et
glad
her
glas
hest
avis
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
arm
avisbud
b
hare
badebukser
by
bamse
båd
f
glaskande
hest
ben
bål
fange
grave
himmel
far
gris
hjul
c
fe
gryde
honning
bjerg
cigar
fem
græs
hoppe
bjørn
citron
fest
grøn
hoved
blad
cykel
finger
gul
hue
fire
gummistøvler
hul
bi
bil
blomst
d
fisk
gynge
hun
bluse
dame
fjer
gør
hund
blyant
den
flag
går
hus
blå
det
flagstang
gås
hvid
Ku
Læ
blomstervase
bod
dreng
flaske
bog
drikke
flise
h
hæl
bogreol
du
flue
haj
hø
bold
due
fod
hale
høne
bor
dug
fodbold
hals
hånd
bord
dukke
frø
halstørklæde
hår
bordben
dukkevogn
fugl
hammer
62
hæk
Forlaget Delta
i
krus
m
næse
r
is
købe
mad
nød
radio
isbjørn
køkken
male
nå
rat
isbæger
køre
man
nål
rede
isbåd
kål
mand
når
redekasse
mark
isfugl
regn
l
mave
o
regnorm
ispind
lam
mel
orange
rejse
lampe
mor
orm
reol
land
mormor
ost
rive
lang
mund
otte
rose
jakke
le
mur
ovn
ræv
jul
lege
mus
legehus
myg
p
lego
mælk
pande
kage
lige
mølle
peber
s
kam
ligge
må
pensel
sad
lille
måge
pibe
salat
kande
lim
mål
pige
salt
kat
lygte
måne
pil
se
lys
mår
pind
seks
pindsvin
seng
j
ja
k
kan
Læ
kiks
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
iskiosk
rød
røg
lyskurv
klokke
læse
n
postkasse
sidde
klovn
løbe
nat
pude
skab
kniv
låge
ned
på
skade
Ku
kirke
knæ
lår
nej
ko
lås
net
skal
q
ske
komme
ni
ski
kondisko
nisse
skib
kop
nissehue
skilt
korn
nu
sko
kost
ny
skole
Min anden danskbog
63
støvler
til
v
z
skov
stå
to
vand
zebra
skrive
sukker
tog
vandkande
slik
sut
tre
vanter
æ
smelte
svømme
trillebør
vase
æble
sne
sy
træ
ved
æbletræ
snemand
syv
trøje
vej
æg
sofa
sæl
TV
vejskilt
ært
sø
tyv
vi
søm
tæppe
ville
ø
så
tå
vin
øje
vindue
øl
sok
sol
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
skolebus
solsort
sove
spade
t
u
spise
tag
ugle
sten
taske
ulv
te
stok
stol
stor
x
ørn
underbukser
y
å
telefon
undertrøje
ymer
ål
telt
ur
år
ti
Ku
Læ
strømper
øre
64
Forlaget Delta