Salg og service C 260515 (afj)

CASEEKSAMEN
Salg & Service
NIVEAU: C
26. maj 2015
OPGAVE
På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/EUD-Eksamen2015/
finder du
 Opgaven elektronisk
 Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på
case arbejdsdagen mellem kl. 14.00 og 16.00.
INDHOLD
OPGAVE 1. Anvendt markedsanalyse
OPGAVE 2. Segmentering – Konsumentmarkedet
OPGAVE 3. Markedsføring i praksis
OPGAVE 4. Branding
OPGAVE 5. Business to Business. B-2-B
(afj)
2
3
4
5
6
OPGAVE 1. Anvendt markedsanalyse
JYSK butikken har nu været åben en del år på Ove Jensens Allé 11F i Horsens. Man ønsker
nu, at undersøge kundetilfredsheden i butikken. I den forbindelse har man bedt dig om at
lave en markedsanalyse.
1. Forklar hvilke informationer du mener, virksomheden kan gøre brug af i interne
data.
2. Forklar hvilke informationer, der kan indhentes via primære data og hvilke
informationer der kan indhentes via sekundære datakilder.
3. Forklar hvordan du vil udvælge respondenter til denne undersøgelse.
4. Forklar hvilken interviewmetode du vil foreslå, når der skal indhentes primære data.
5. Udarbejd et spørgeskema og begrund dit valg af spørgsmålstyper.
2
OPGAVE 2. Segmentering – Konsumentmarkedet
Det er helt afgørende for en virksomhed at have en klart defineret målgruppe.
Dette gælder ikke mindst på et marked med hård konkurrence
1. Præsentér et udsnit af JYSK´s sortiment
2. Redegør for begreberne konsumentenhed, segment og målgruppe
3. Hvordan mener du, JYSK kan segmentere markedet for sengetøj – tag udgangspunkt
i de forskellige kvaliteter af sengetøj, der findes i JYSK
4. Fastlæg JYSK´s målgruppe
5. Beskriv de 4 faktorer i SMUK – modellen
3
6. Forklar hvordan JYSK kan anvende SMUK – modellen
7. Vurdér hvem JYSK er i bred og snæver konkurrence med.
8. Hvilke købemotiver mener du, kunderne har, når de handler i JYSK.
OPGAVE 3. Markedsføring i praksis
På grund at dit kendskab til JYSK, har du fået en opgave fra JYSK i Horsens.
Du skal hjælpe JYSK med at få lavet en markedsføringsplan.
4
1. Redegør for de 6 faser som indgår i en markedsføringsplan.
2. Med udgangspunkt i en markedsføringsplan, skal du komme med forskellige forslag
til styrkelse af JYSK´s promotion aktiviteter.
Du skal som minimum arbejde med følgende hovedområder:


Fastlæggelse af målgruppen
Mål for markedsføringen


De 4 P´er. Herunder skal du især arbejde med promotion delen
Formulering af budskab. Tag udgangspunkt i en reklame/annonce som du
selv har lavet eller find én som JYSK har lavet.
3. Redegør for budskabet i reklamen/annoncen
4. Giv forslag til hvilke medier du vil anvende til markedsføring.
Begrund dine valg med udgangspunkt i målgruppen
OPGAVE 4. Branding
5
Det er blevet mere og mere vigtigt for virksomhederne at skabe et brand gennem image og
den gode historie om virksomheden
1. Forklar hvad der menes med begrebet ”Branding”, og hvilke elementer der kan
være med til at skabe et brand
2.
Hvilke fordele og ulemper kan der være for JYSK ved at markedsføre sig som et
brand
3. Redegør for begreberne employer branding og image
4. Hvilke fordele kunne JYSK have af at anvende employer branding
5. Find eksempler på hvilke historier JYSK gerne vil fortælle forbrugerne om
virksomheden
OPGAVE 5. Business to Business. B-2-B
JYSK har en afdeling på hovedkontoret i Brabrand, der primært handler med B2B-kunder.
Der kan være tale om både virksomheder og forskellige typer af institutioner, der
efterspørger JYSK-varer.
På Fængslet i Horsens skal der indrettes små hotelværelser. Til det vil JYSK gerne være
leverandør af følgende: senge, dyner, puder og sengetøj.
6
1. Redegør for de 3 Delmarkeder
2. Redegør for fængslets købsadfærd, når fængslet skal indkøbe senge, og sengetøj til
de nye hotelværelser hos JYSK
3. Redegør for begrebet relations markedsføring
4. Redegør for behov og købemotiver for de kunder (konsumentmarkedet), som
fængslet har til deres hotel
7