Velkomstfolder - Københavns Kommune

Pumpestationen
Fritidscenter
Præstøgade 21
2100 København Ø
Velkomstfolder
Pumpestationens Fritidscenter
Kære medlemmer og forældre.
Vi har samlet information om
hverdagen, betalinger, åbningstider,
pædagogik, m.m. i denne folder.
Håber at du får svar på dine spørgsmål,
ellers er du altid velkommen til at se på
vores hjemmeside pumpestationen.dk,
kontakte os på telefon eller mail,- eller
blot komme forbi til en kop kaffe.
Velkommen !
Hjerteligt velkommen til Pumpestationens Fritidscenter.
Vi har rigtigt meget information vi gerne vil
formidle, men læs Nyhedsbrevet (tilsendt via
mail) og se hjemmesiden,- her står det
meste.
Herunder er nævnt det mest oplagte info,
men spørg os gerne alligevel!
Vi beder meget alle om at kontrollere
oplysningsskemaet og returnere ændringerne til os, så vi kan være
opdateret med det seneste – og orienter os venligst snarest om fremtidige
ændringer.
Vi håber med dette brev at I har fået alle de relevante informationer I
umiddelbart har brug for som medlem/forældre hos os, men skulle der
være spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os.
På oplysningsskemaet har vi skrevet hvem der er Jeres barns
kontaktpædagog samt e-mail og vi håber meget at I vil gøre brug af vor
kontaktpædagog til stort og småt til bedste for Jeres barn. Vi vil heller ikke
tøve med at kontakte Jer.
Har I spørgsmål til administrationen (betalinger og friplads m.m.) vil
kontoret kunne hjælpe.
Vi vil bestræbe os meget på at sende ugl. Nyhedsbreve til Jer. Og vi vil
benytte os af jeres e-mail adresser (det er rigtigt vigtigt at vi har en
opdateret e-mail adresser på alle).
Og ellers benytter vi vor hjemmeside rigtigt meget – kig på
www.pumpestationen.dk Nyhedsbrevet sendes både til mors og fars emailadresse .
Såfremt I ikke modtager vort Nyhedsbrev bør I orientere os – så vi kan
rette fejlen!
Klubben er pt. normeret til 390 børn i fritidsklub og 80 unge i
ungdomsklubben
- Pumpestationens Fritidscenter -
2
•
Kontaktpædagog
Til hvert eneste barn i fritidsklubben har vi valgt en kontaktpædagog, som
tager vare på kontakten med børn og forældre. I er altid velkomne til at
henvende Jer, ligesom kontaktpædagogen ikke vil tøve med at henvende
sig til forældrene når det er nødvendigt. Læs mere om dette på
hjemmesiden.
•
Åbningstider:
Vi har normalt åbent mandag til fredag kl. 13 – 18 i ferier dog 10–18. Men
vi er meget fleksible, når skolerne har brug for at vi holder åbent – hvis vi
orienteres i god tid.
•
Lukkedage.
Klubben har -som andre institutioner- et
antal årlige lukkedage, som vi orienterer om
i god tid på hjemmesiden og i vore
Nyhedsbreve, men antallet af lukkedage er
faldene da vi ønsker at servicere vores
brugere bedst muligt. Informerer vi om en
lukkedag og flere ønsker at vi holder åbent,
så gør vi det.
•
Kontrol & Afkrydsning:
I modsætning til fritidshjemmet har vi ikke kontrolleret pasning i
fritidsklubben.
Nu er det forældrene der laver aftaler med barnet om komme og gå tider!
Når børnene kommer i klubben tjekker de sig ind ved at taste deres
nummer eller navn på skærmen i Informationen – og ligeledes skal man
tjekke sig ud igen når man går hjem.
På den måde kan personalet holde styr på hvem der er i huset. Og vi
forventer da, at man siger goddag og farvel til en voksen.
- Pumpestationens Fritidscenter -
3
•
Telefonpolitik i klubben:
Børnene kan frit bruge vores telefon for at ringe hjem – de skal bare lige
spørge en voksen først.
Og de kan selvfølgelig også frit bruge deres egne mobiltelefoner.
Hvis I forældre ringer ned i klubben for at høre om jeres barn er dukket op
bruger vi afkrydsningen til at bekræfte over for jer om jeres børn er her.
(derfor er det også vigtigt at børnene tjekker ind og ud).
Såfremt I ønsker at tale med jeres barn kan det selvfølgelig også lade sig
gøre, men vi beder jer om kun at gøre det når det er vigtigt, ellers skal vi
bruge en medarbejder til kun at lokalisere, hvor børnene er i huset når der
er telefon.
•
Mad og egenbetaling i klubben:
Kontingentet opkræves af direkte Københavns Kommune – og derudover
har vi en egenbetaling på 90 kr. om måneden for frugt og
eftermiddagsmad. Vi opfordrer til at I indbetaler for et ½ år ad gangen –
altså i august 450 kr. samt 200 kr. til aktivitetskontoen.
I kan betale via netbank eller kontant i klubben. Vi skal nok sende en
opkrævning i juli og januar til Jer.
De 90 kr. mdl. dækker børnenes brug af vor telefon og vores køkken, hvor
café Vitaminus hver dag sørger for frisk frugt samt et regulært og sundt
måltid mad. (vi sælger ikke slik, chips o.lign. i klubben)
Forældre, der modtager hel eller delvis friplads til kontingentet skal ikke
betale til ordningen, idet Københavns Kommune også dækker for dette.
Ydermere skal man betale 50 % af materialeudgiften på de ting man
foretager sig i klubben – dvs. halvdelen af den udgift klubben har til
hobbymaterialer eller ved ture ud af huset som besøg i svømmehallen,
bowling, netcafé m.m.
Beløbet indsættes på Aktivitetskontoen for hvert enkelt barn – og børnene
er selv med til at styre saldoen. Når man når et minus på 50 kr. i saldo
skriver vi hjem til Jer og beder om at sætte penge ind på kontoen.
Forældre, der modtager hel eller delvis friplads til kontingentet får betalt
de første 70 kr. pr. måned af Københavns Kommune, og skal altså ikke
betale før vi beder om det.
Bemærk venligst, at ovennævnte regler kun gælder, hvis man bor i Kbh.
Kommune – og at alle omegnskommunerne har egne priser for klubtilbud –
samt helt andre regler for hel eller delvis friplads.
- Pumpestationens Fritidscenter -
4
•
Ture & Udflugter:
Vi lægger meget vægt på at tage på ture ud af huset. Dels er det hyggeligt
at være sammen i mindre grupper udenfor huset og dels lærer børnene at
færdes i byen på en tryg måde.
Turene kan gå til Sejlklubben (Nordhavn), bowlingbanen og måske til
kanoklubben ved Bagsværd sø – eller vi tager på spontane ture i lokalområdet – en tur i svømmehallen, Netcafé, Eksperimentariet, Planetariet,
Den Blå Planet og lignende.
Vi bestræber os på at annoncere turene i vort ugeprogram i Nyhedsbrevet
– og man melder sig til i Informationen.
Forslag til ture forventer vi at børnene kommer med enten på
børnemøderne eller ved at snakke med en voksen.
Men det hænder da også, at nogle forældre med særlige kontakter sørger
for spændende arrangementer som Vild med Dans eller TV2’s Vejrtjeneste,
FCK’s hjemmekampe m.m.
– Og den slags invitationer vil vi meget gerne have mange flere af !!!
•
Ridning:
På indmeldelsesblanketten var der mulighed for at krydse af hvis man var
interesseret i at deltage i vor rideundervisning, der foregår på Rideskolen
på Amager. Vi tager derud med bus/Metro.
Ridningen er forbeholdt vore børn fra 4. og 5. klasser (men vi hjælper
gerne med at formidle kontakten til rideskolen for 6. og 7. klasses børn) Vi
starter ridningen i september og prisen er 300 kr. mdl. for een ugl.
ridetime. Der skal betales forud for en måned – og man skal betale indtil
- Pumpestationens Fritidscenter -
5
man skriftligt afmelder sig igen. p.t. rider vi fredag eftermiddag med 2 hold
kl. 15 og kl. 16).
Giv os besked hvis I har fortrudt tilmeldingen eller alligevel gerne vil være
med!
•
Musik- og Videostudiet
Vi har vores eget studie hvor bands eller musikinteresserede kan slå sig løs
under kyndig vejledning. I "Børnescenen",- et åbent arrangement, kan alle
der har noget på hjerte, eller vil prøve sig af, få ,ulighed for det. Vores
berømte film fra 2014 "Mobberne", kan ses på vores hjemmeside.
•
Braziliansk Jiu-Jitzu:
Igennem de seneste 5 år har vi taget de interesserede børn
med til braziliansk Jiu Jitzu med stor succes. Vore børn er blevet
rigtigt gode og har fået adskillige præmier.
I august/september vil vi invitere alle interesserede med til Jiu
Jitzu nogle gange for at se om det kunne fange interessen. JiuJitzu er forbeholdt vore børn fra 4. og 5. klasser – men vi
hjælper gerne de ældre til at finde et passende hold så de selv kan deltage.
Prisen for Jiu Jitzu er 200 kr. mdl. for en ugl. træningsdag – Tirsdag
eftermiddag Der skal betales forud for en måned – og man skal betale
indtil man skriftligt afmelder sig igen.
- Pumpestationens Fritidscenter -
6
•
Sejlundervisning:
I maj tager vi et hold børn med til sejlundervisning i en rigtig sejlklub. Man
træner en gang ugl. med professionelle instruktører. Tal med Fehmi om
dette ([email protected]).
•
Pulsen, Klatretårnet, m.m.
Som er vort eget Fittness-center, hvor alle under kyndig
vejledning kan få rørt musklerne og man kan endda hygge sig
samtidigt.
- og herudover benytter vi os jo af alle de muligheder vi har i
klubben som f.eks. vort Klatretårn (hvor man dog skal have forældrenes
tilladelse for at klatre), vor egen zumba træning, musikafdelingen og alt det
andet.
•
Kolonier og sommerture
Ud over traditionelle overnatninger i klubben,
tilbyder vi medlemmer at komme med på
koloni som vi afholder 4-6 gange om året.
Faste indslag er Karrebæksminde og Gilleleje
feriecenter, men også hestevognstur på
Samsø, ski-koloni til Støten, Vikingelejr i
Sverige samt andre spændende locations er
det blevet til i 2014. Programmet skifter fra år
til år, men altid er kvaliteten i top!
- Pumpestationens Fritidscenter -
7
•
Forældrecafè
Hver onsdag eftermiddag er der åben forældrecafè, hvor du kan hygge og
tale med en pædagog om løst og fast.
•
Vores 10 adfærdsregler:
Vi er strikse med at disse regler overholdes, da det er vigtigt for os at der er
plads til alle.
1. Man siger goddag og farvel samt krydser sig ind og ud ved skranken.
2. Ingen løber eller kravler op når de er på trapper og niveauerne.
3. Vi slår og mobber ikke hinanden.
4. Vi råber ikke, men taler ordentligt til og om hinanden
5. Har du brug for hjælp så hent en voksen
6. Når man siger stop er det stop
7. Tøj, sko, tasker o. lign. skal i garderoben.
8. Man rydder op efter sig selv.
9. Pas på klubbens ting.
10. Negativ støj er forbudt. Positiv støj meget velkommen.
• Forældresamarbejde.
Pumpestationens Fritidscenter er en selvejende institution med egen
institutionsbestyrelse som bliver administreret af Frie Børnehaver. Der er
valg til bestyrelsen årligt i november måned. Indkaldelse via hjemmeside
og Nyhedsbrev.
Vi sætter stor pris på input og gode råd fra forældregruppen, for kun
igennem dialog og samarbejde, kan vi skabe et fritidstilbud der matcher dit
barns behov.
Du er altid velkommen til at komme forbi og få en kop the eller kaffe.
- Pumpestationens Fritidscenter -
8
•
Garderobe og Glemt tøj
Vi skal opfordre forældrene til at holde
øje med at børnene får deres eget tøj
med hjem igen – samt holde øje med
vore glemmekasser, såfremt I skulle
mangle noget. Mindst én gang årligt
forærer vi et læs tøj væk, som ingen
åbenbart nogensinde har glemt i klubben.
•
Lektiehjælp
Hver tirsdag og torsdag er
der lektiehjælp for store og
små. Vi har
universitetsuddannet
personale der med stor
pædagogisk indsigt gør det
spændende at lave lektier
og opgaver.
•
Forsikring:
Vi skal nok passe på jeres kære børn, men klubben har ikke en forsikring
der dækker for børnene, så det anbefales at i har egen ulykkesforsikring.
- Pumpestationens Fritidscenter -
9
•
Pædagogik & Kvalitet i arbejdet
Børne- og ungeforvaltningen i Københavns kommune har
defineret 6 pejlemærker institutionerne skal arbejde ud fra. Dette bliver
kontrolleret af den pædagogiske konsulent via det årlige pædagogiske
dialogbaserede tilsyn.
Sociale relationer
Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte
børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn
og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med
respekt og anerkendelse.
Inklusion og fællesskab
Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn
og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med
udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for
børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.
Sprogindsatsen
Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres
sprog.
Forældresamarbejde / partnerskaber
Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om
det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel.
Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal
ses som del af et partnerskab.
Sammenhæng og overgange
Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et
tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der
samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på
mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutio-nerne
skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne
indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis.
- Pumpestationens Fritidscenter -
10
•
Tilskud til friplads
Det sker i 2015 efter følgende principper:
Er husstandsindkomsten under 509.700 kr. kan man få hel- eller delvis
friplads. Se nærmere på vores hjemmeside om dette.
Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn
under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.
Ved nyoptagelse i dagtilbud, skal en ansøgning om fripladstilskud være
sendt til forældrebetalingen indenfor 2 måneder fra indmeldelsesdatoen,
for at et eventuelt fripladstilskud kan få virkning tilbage fra
indmeldelsesdatoen.
I kan få et ansøgningsskema i klubben / i Borgerservice på Biblioteket på
Jagtvej / via nettet www:kk.dk
Telefonnumre og e-mail:
Klubben i Præstøgade:
3526-3962 / [email protected]
Leder (Søren):
3527-4031 / [email protected]
Souschef (Sanne):
3527-4032 / [email protected]
For de enkelte personalers email-adresser, se venligst hjemmesiden.
•
Betaling til klubben:
Til brug for indbetaling for mad, materialekort, ridning m.m. kan man
indbetale via netbank til vor konto i
Danske Bank: 4180-4560501552
- eller I kan indbetale kontant i klubben. En Mobile Payløsning er undervejs og muligvis klar når du læser dette.
Husk at anføre barnets medlemsnummer og fornavn samt
om indbetalingen dækker mad, aktivitetskonto eller
ridning.
Og husk, at såfremt I har hel eller delvis friplads skal I ikke betale (bortset
fra ridning, jiu-jitsu og sejlundervisning).
- Pumpestationens Fritidscenter -
11
Det hænder jo – at I alligevel ikke synes at Jeres barn skal gå i klub, eller at
barnet begynder at få travlt med alle de øvrige fritidsaktiviteter – og vi er
nødt til at præcisere, at en eventuel udmeldelse skal ske skriftligt med en
måneds varsel til den 15. eller 1. i måneden (gerne pr. e-mail til vor
administration.
• Fritidsklub eller Ungdomsklub ?
Fritidsklub (eller FK) er et dagtilbud for aldersgruppen 10 til 13 år, dog
har vi også aftenåbent for de 12-13 årige. Ungdomsklubben er
kontingentfri og primært et aftentilbud for 14 til 18 år, men de kan
komme i Pulsen i eftermiddagstimerne. Husk at du selv skal melde dit
barn ud af FK og ind i UK når det bliver aktuelt.
• Ellers ......
Tøv ikke med at kontakte os hvis vi kan hjælpe med noget. Vi er til for
at servicere dig og dit barn og det kan vi bedst med feedback og
dialog. Ideer og forslag er altid velkomne.
Med venlige hilsner
på personalets vegne
Søren Bot
institutionsleder
Sanne Thorvil
souschef
- Pumpestationens Fritidscenter -
Fehmi Demir
UK-leder
12