Tvilum Landinspektørfirma A/S søger 3 landinspektører til vores

Tvilum Landinspektørfirma A/S
søger 3 landinspektører til vores
afdelinger i Hillerød og Kastrup
Vi søger 3 landinspektører til vores
Har du interesse for ekspropriation for offentlige myndigheder, større
kontorer
i Hillerød ogrådgivning
Kastrup ejerlejlighedsopdelinger,
af bygherrer, myndigheder og private
eller traditionelle matrikulære opgaver?
Tvilum er en alsidig virksomhed med 28 dygtige medarbejdere, heraf 8
landinspektører, som varetager et bredt spektrum af både traditionelle
Har du interesse
for offentlige
myndigheder,
større ejerlejlighedsopgaver for
og ekspropriation
større projekter.
Fra vore
kontorer i Hillerød
og Kastrup løser
opdelinger, rådgivning af bygherrer, myndigheder og private eller traditionelle
vi opgaver for offentlige myndigheder og store som små private bygherrer,
matrikulære opgaver? Dine kommende kollegaer i Tvilum Landinspektørfirma vil se
rådgiverfirmaer og ejendomsudviklere.
frem til at møde og arbejde sammen med dig!
Dine opgaver
Tvilum er
alsidig
virksomhed medtil28atdygtige
medarbejdere,
heraf 8for
landinspektører,
Vi en
søger
landinspektører
varetage
opgaver inden
alle vore
som varetager
et bredt spektrum
af både traditionelle
projekter.
Fra
landinspektørfaglige
arbejdsområder
og opgaver
du vil fåog
enstørre
høj grad
af indflydelse
vore kontorer
i
Hillerød
og
Kastrup
løser
vi
opgaver
for
offentlige
myndigheder,
store
på dine arbejdsopgaver. Du vil have direkte kontakt med vores kunder, og
som små
bygherre,
rådgiverfirmaer
ejendomsudviklere.
duprivate
vil udvikle
relationer
til bådeog
eksisterende
og nye kunder.
Vi forventer
Dine opgaver
brænder for tilatatarbejde
landinspektørfaget,
og du har en åben
Vi søgerDu
landinspektører
varetagemed
opgaver
inden for alle vore landinspektørfaglige
og
udadvendt
tilgang
til
både
opgaver
og
de
mennesker
du omgås.
arbejdsområder og du vil få en høj grad af indflydelse på dine arbejdsopgaver.
Du vil Vi
forventer,
at
du
ønsker
at
udvikle
dig
både
personligt
og
fagligt.
have direkte kontakt med vores kunder, og du vil udvikle relationer til både eksisterende
Det vil være en fordel, at du har erfaring, men vi opfordrer også
og nye kunder.
nyuddannede til at søge. Uanset, er det afgørende, at du kan arbejde
selvstændigt og tage ansvar for dine sager.
Vi forventer
Du brænder
for at arbejde med landinspektørfaget, og du har en åben og udadvendt
Vi tilbyder
tilgang til
både opgaver
ogalle
de mennesker
du omgås.
Vi forventer,
du ønsker
I Tvilum
løser vi
typer opgaver,
og afhængig
af at
speciale
og at
udvikle interesseområde,
dig både personligt og
fagligt.
vil du have mulighed for at præge dine arbejdsopgaver.
Der er
for kompetenceudvikling
og hvis du eratnyuddannet
Det vil være
en gode
fordel,muligheder
at du har erfaring,
men vi opfordrer også nyuddannede
søge.
Uanset,landinspektør,
er det afgørende,
at du
kan arbejde selvstændigt
og at
tage
ansvar
for dine sager.
kan
vi tilrettelægge
et forløb til
opnå
beskikkelse.
Vi har et åbent, moderne kontormiljø – såvel fysisk som socialt og vi har
et stærkt samarbejde på tværs af organisationen.
Vi tilbyder
Du får udvist tillid og får ansvaret for dine egne sager med god støtte fra
I Tvilumdine
løserkolleger,
vi alle typer
afhængig
speciale og interesseområde, vil du
deropgaver,
altid erog
parat
til at af
hjælpe.
have mulighed for at præge dine arbejdsopgaver. Der er gode muligheder for
kompetenceudvikling eller hvis du er nyuddannet, kan vi tilrettelægge et forløb til at
Ansættelse
opnå beskikkelse.
I henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer om ugen.
Vi har etYderligere
åbent, moderne
kontormiljø
såvel fysisk
som
socialt.
Vi har et stærkt
oplysninger
om–stillingen
kan
fås
ved henvendelse
til
samarbejde
på
tværs
af
organisationen.
afdelingsleder Lars J. S. Hansen på telefon 4139 8720 / mail
Du får udvist
tillid og får eller
ansvaret
for dine egne
sager
med god støtte fra dine kolleger,
[email protected]
til direktør
Børge
Tvilum
der altidpå
er telefon
parat til at
hjælpe.
40417710 / mail [email protected]
Ansøgning
Ansættelse
Ansøgning vedlagt CV og relevante papirer sendes til vores afdelingsleder
Ansøgning vedlagt CV og relevante papirer sendes pr. mail til [email protected] Alle
Lars J.
S. Hansen
på [email protected] og mærkes med “Jobansøgning” i
ansøgninger
behandles
fortroligt.
emnefeltet. Alle ansøgninger behandles fortroligt. Ansættelse snarest
Ansøgninger
behandles
løbende.
muligt
eller efter
aftale.Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.
Ansøgningsfristen
16 november
2015. landinspektør
Har du yderligere
spørgsmål er
er mandag
du meget d.
velkommen
til at kontakte
Jonas Lassen Jensen (e-mail: [email protected], mobil: 4139 8708) eller landinspektør Lars
Jacob Stentebjerg Hansen (e-mail: [email protected], mobil: 4139 8720).
Landinspektørfirma A/S
Herredsvejen 14
Postbox 19
3400 Hillerød
Tlf. 4825 1100
Fax. 4825 1012
www.tvilum.dk
[email protected]
CVR. nr. 27930395
2770 Kastrup
Tømmerrup Stationsvej 10
Tlf. 3246 6100