Foreningsblad nr 3_2015 Jubilæumsnummer - Vonge

www.vonge-kollemorten.dk
Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN
21. årgang
l
Nummer 3
fo r
11. år
gang
Foreni
ØS
Sep-Nov 2015
l
TER

NY
Numm
www
.ø s te
rn y k
ir k e
ngsblade
K IR
er 3
KE
SO

.d k
t
GN
Jun-Ju
l 2005
Foren
ingsb
ladets
Forening
Bladet sbladet opsto
er
af blade gennem åre d i 1995 som
ne
t, for at
et
fejre jub vokset fra 4 af initiativern
til 40 sid
ilæet.
e, der
Dette jub
udspran
er, og
denne
de ma ilæumsnum
gang ha g af samarb
nge for
mer tag
ejd
r vi gjo
eninger
er
rt ekstr et Hatten.
i områd et kig på bla
a mege
de
et, som
t ud
bladet ts 10 årige his
er talerø
torie, me
r for.
n også
et grund
igt kig
på
10 års
jubilæ
um
1
20 års jubilæum - Temablad
Mere end 20 sider af dette nummer skal bruges på at fejre 20 år med Foreningsbladet. Et tiltag
som kun få troede på, da det første nummer på 4 sider kom på gaden i 1995. Meget har ændret sig
i produktion af bladet takket være digitaliseringen i hjemmet, men også mange ting har ændret sig
i lokalområdet:
Alle de lokale foreninger og institutioner har fået buddet at fortælle om hvor vi er nu og hvor vi
var dengang.
1
Morgenfruerne
af Lilly Jessen
F
or 8 – 9 år siden startede det i det små.
2 damer fra Toften, valgte at gå en
morgentur. De var holdt op med at arbejde, så mente de, det var den bedste måde
at komme i gang med en ny tilværelse på.
Det er blevet til mange kilometer i tidens
løb, ikke mindst fordi der er kommet flere til!
Nu kan der være op til 10 med på turen, - og
ikke bare fruer, men også et par mænd.
Vi går fra Kollemortenhus kl. 8.00. Samler op ved købmanden, går ad Hærvejen, ved
Milestenen går vi ad Lindet Kratvej, Springbankevej også igen på Hærvejen tilbage til
byen. En tur på 5.km.
Når vi er mange, deles vi, og går i flere
hastigheder.
2
Sådan en tur tager ca. en time, - hvor det
sociale samvær er i højsæde. Der bliver også
fulgt med i årets forandringer i naturen, det
flotte vinterlandskab, eller dyr der går på
græs, fuglefløjt og dyrelivet. Så er vi fyldt på
til en ny dag. Ja den naturlige omgang med
harer på vejen, rådyr i krattet, ænder ved
søen, - hvis den ikke er indtørret, fuglene der
fløjter i krat og hegn.
Vi går hver hverdag, og der er plads til
flere, der er bare at møde op.
Vi bor jo lige midt i en utrolig flot natur,
med bakker og dale, slugter, skove og udspringet. Vi har det hele lige omkring os hver
dag.
Indhold
Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.
REDAKTION
kontakt
[email protected]
ANNONCERING
kontakt
[email protected]
LAYOUT
Gert Hansen
20 63 68 99
[email protected]
TRYK
Offset-Hjørnet
Skovparken 4
8783 Hornsyld
75 68 80 79
[email protected]
FORSIDE
Tilbageblik på 20 år
(foto arkiv)
DEADLINE
Materiale til nummer 4/15
(udkommer uge 47)
afleveres senest:
18. oktober 2015
på
[email protected]
Der tages forbehold
for trykfejl og ændringer
i foreningernes
arrangementer efter
redaktionens udløb.
Morgenfruerne................................. 2
Foreningsnøglen............................... 4
Høstfest Vonge 6.-12. sept................. 7
Det nye par i Købmandsgården......... 11
Nyt fra Kolbøtten............................ 12
Nyt fra ØNIF senior-fodbold............. 13
Club 99 Program............................ 14
Jubilæumstema:
Amatør-journalister med
fokus på ”den gode historie”........ 15
Børnehaven Kolbøtten..................... 18
Club 99 - Tid hvor bliver den af ?...... 20
Dagplejen...................................... 21
Hattehuset.................................... 22
Hærvejsgruppen blev til
Vonge-Kollemorten Spejderne...... 23
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening (KBUF)............ 26
Regnbuen (SFO)............................. 28
Stort tillykke med Foreningsbladets 20 års jubilæum.............. 28
Teatergarderoben........................... 30
Teknologisk udvikling...................... 31
Vonge Antennelaug......................... 33
Vonge & Omegns Borgerforening...... 34
Vonge-Kollemorten Hallen................ 35
ØNIF - for store og små................... 36
ØNIF - Gymnastik........................... 37
Øster Nykirke skole......................... 38
Lokalrådet..................................... 39
Nyt fra Regnbuen........................... 43
Regnbuen og Hattehuset
på sommerlejr............................ 43
Musikcafe 2015.............................. 45
Nostalgi ved musikcafeen................ 45
Øster Nykirke Fiskeforening............. 46
Stafetten: Lærkevej 20................... 47
3
Foreningsnøglen
Sociale og aktive ældre: Club 99
Hanne Hansen
40 62 52 08
[email protected]
Dagplejen i Vonge-Kollemorten,
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10
SFO2 (Hattehuset)
Torben Spejlborg
75 80 31 99
75 80 38 33 (privat)
[email protected]
Lokalrådet Hatten
Erna Storgaard
25 27 78 80
[email protected]
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
[email protected]
Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10
Forsamlingshuset:
Kollemortenhus
Ove Nørtoft Olesen
40 75 87 39
[email protected]
Udlejning: KUN tlf. 75 80 35 33
Børnehaven Kolbøtten
Vibeke Assenholt Brædstrup
76 81 87 30
[email protected]
www.kolbotten.vejle.dk
4
Hjemmeside for lokalområdet
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
[email protected]
Landi-Askja, Lokal Islandshesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
[email protected]
Middelalderforeningen
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
Regnbuen/SFO
Ruth Kragh Nielsen
76 43 51 23
[email protected]
Sommerfestudvalg i Kollemorten
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
[email protected]
Teatergarderoben
Astrid Jensen
26 58 32 88
Vonge Antennelaug
Jens Møller
28 35 35 03
[email protected]
Bent Andersen
40 79 78 54
[email protected]
Vonge Borgerforening
Margit Johnsen
75 80 35 54
[email protected]
Foreningsnøglen
Vonge-Kollemorten Hallen
75 80 31 99
Formand Birgit Madsen
75 80 35 08
[email protected]
Vonge-Kollemorten Spejderne
(KFUM)
Gruppeleder
Rosa Kjær Jørgensen
25 21 19 44
[email protected]
Øster Nykirke Idrætsforening,
Hovedafdeling
Formand Erna Storgaard
25 27 78 80
[email protected]
ØNIF Badminton
Peter Jepsen
75 80 37 97 / 23 48 93 44
[email protected]
ØNIF Fodbold
Thomas Cort
28 71 88 82
[email protected]
ØNIF Håndbold
Kristian Frøkjær
23 83 97 95
[email protected]
ØNIF Sponsorudvalg
Michael Jessen
20 73 45 70
[email protected]
Øster Nykirke Lystfiskerforening
anno 2009
Formand John Hofmann
[email protected]
Øster Nykirke Sogns
Menighedsråd
Karl-Holger Kristensen
75 80 36 58
20 66 37 51
[email protected]
www.oesternykirke.dk
Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Jacob Bang
75 80 31 88 lokal 11
[email protected]
Skolebestyrelsesformand
Marianne D. Nymann
40 55 04 89
[email protected]
ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
[email protected]
Redaktion
Joan B. Rasmussen ( 26 24 19 74 [email protected]
Lilly Jessen
( 45 90 35 87 [email protected]
Inge Egsgaard
( 30 47 24 30 [email protected]
Ruth Krag Nielsen
( 20 89 55 79 [email protected]
5
ANNONCER
6
Høstfest Vonge 6.-12. sept.
af Forfatter
H
østfesten hvor alle mødes.
Høstfesten i Vonge er en skøn byfest, som foregår i og udenfor Vonge-Kollemorten hallen.
Her kan du læse om programmet, samt
nærmere information om nogle af ugens
mange aktiviteter.
Årets høstfest bliver en blanding af gode
gamle traditioner, nyt til børnene, og endnu
en musikfestival, som blev en bragende succes sidste år.
Glæd jer til helt nye aktiviteter for
børnene, når årets høstfestuge skydes i gang
med ”Børnedag” søndag d. 6. september. I
bliver dog ikke snydt for legetøjssalg og hoppeborg, og så gentager vi succesen fra sidste
år med ”havetraktortræk”.
Tirsdag afholder vi håndboldaften, med
gejst og kamp, så kom og støt vores skønne
håndboldspillere. Naturligvis er der gensyn
med det populære reklamebanko torsdag, og
fredag fyrer vi op for ”Vonge mini-festival”,
der sidste år blev en succes med dygtige
musikere, heriblandt lokale bands, der alle
bidrog til en fantastisk stemning og unge
som ældre tog rigtig godt imod initiativet.
Igen i år er alle velkomne lørdag til fælles
morgenkaffe i hallen. Efter hygge gennem
dagen slår vi dørene op til afslutning med
”høstfesten”, hvor vi garanterer, at der bliver
sunget med og danset til det fantastiske band
”Let`s Suit Up”, der gæster os i år.
Hvordan købes billetter til lørdag aften?
Billetter kan købes via bankoverførsel.
Hvis man ønsker at sidde flere personer
sammen, samler én pengene og overfører til
konto 9560 6130284351. Ved overførslen
skrives antal personer og navn på dig, der
bestiller.
Billetter SKAL betales senest
mandag d. 7. september 2015.
Efterfølgende kan billetter afhentes fredag
ved Vonge-Kollemorten hallen ifm. minifestival mlm. kl.
19.00-20.00, se
efter skiltet ”billet-afhentning”.
Ønsker man
at betale kontant, kan billetter
købes søndag til
børnedag kl. 13.00-14.00 samt torsdag før
bankospil. Billetterne gives ved køb.
Høstfesten er for alle, og man kan sagtens
tilmelde sig 1 eller 2 personer, vi sammensætter bordene, og vi vil gerne have flere
deltagere.
Vi glæder os til at se dig.
Er du på facebook, så følg med i facebookgruppen ”Høstfest i Vonge”.
Er der spørgsmål, er man velkommen til
at kontakte en fra høstfestudvalget.
Bente Simonsen, e-mail: [email protected], tlf.nr.: 25612710
Didde Lundfold, e-mail: [email protected]
gmail.com, tlf.nr.: 52151131
Lars Storm, e-mail: [email protected], tlf.
nr.: 28573517
Stine Rahbek, e-mail: [email protected], tlf.nr.: 20228962
7
Høstfest Vonge 6.-12. sept.
Søndag d. 6. september. Børnedag.
11.00
Børnegudstjeneste i Vonge Kirke.
12.30
Legetøj salg/bytte i Vonge-Kollemorten Hallen
12.30-15.00
Søndag d. 6.:
Bagagerumssalg.
13.00-14.00
Skattejagt for Vonge
børnKirke.
13.00-14.00
Billetsalg til lørdagsfest.
besøg af Tante Kontant betaling
Børnegudstjeneste i
Denne gang får vi
Søndag d. 6.: Skattejagt for børn
14.30-15.00
Søndag d. 6.:
Andante og Fætter
Børnegudstjeneste i
Fandango.
Havetraktortræk
Vonge Kirke.
Se omtalen i
kirkebladet.
Denne
gang får vi
Trille-Trolle for de 2-5 årige i Vonge-Kollemorten
I år er der etHallen
nyt spændende
14.30
Andante
og Fætter
Kaffe og kage
købes
i ølvognen
15.30
Tak
arrangement til børnene, når de
kl. 13.00-14.00 tager på
Søndag d. 6.:
Skattejagt for børn
skattejagt.
14.00
besøg af Tante
Fandango.
Se omtalen i
Lørdag
d.
12.:
Kontracykel
for i dag kirkebladet.
Hva’ er nu det? Højre og venstre
bliver aldrig det samme igen. Det
skal nok blive sjovt.
Tirsdag d. 8. september. Håndboldaften.
Lørdag d. 12.: Kontracykel
19.00
Hva’ er nu det? Højre og venstre
Håndboldkampe
i Vonge-Kollemorten hallen. Ølvognen åbner i halvleg
bliver aldrig det samme igen. Det
skal nok blive sjovt.
Søndag d. 6.:
Børnegudstjeneste i
Vonge Kirke.
Denne gang får vi
besøg af Tante
Andante og Fætter
Fandango.
Se omtalen i
kirkebladet.
Lørdag d. 12.: Kontracykel
Hva’ er nu det? Højre og venstre
bliver aldrig det samme igen. Det
skal nok blive sjovt.
Tirsdag d. 8 Håndboldaften
De dejlige håndboldspillere fra
ØNIF skal
i kamp.
Kom og
med
Søndag
d. 6.:
Skattejagt
forvær
børn
til at skabe en episk stemning, med
I år
er der
spændende
Tirsdag
d.et8nyt
Håndboldaften
indløb
og
speaker.
arrangement
til børnene,
når defå
I Buch’s ølvogn
vil man kunne
De13.00-14.00
dejlige håndboldspillere
fra
kl.
tager på
smurt stemmebåndet
ØNIF skal i skattejagt.
kamp. Kom og vær med
til at skabe en episk stemning, med
indløb og speaker.
I Buch’s ølvogn vil man kunne få
smurt stemmebåndet
Søndag d. 6.: Skattejagt for børn
I år er der et nyt spændende
arrangement til børnene, når de
kl. 13.00-14.00 tager på
skattejagt.
tre
Det
8
I år er der et nyt spændende
arrangement til børnene, når de
kl. 13.00-14.00 tager på
skattejagt.
Tirsdag d. 8 Håndboldaften
De dejlige håndboldspillere fra
Søndag 6. kl. 14.00: Skal der
trækkes full pull!
Søndag 6. kl. 14.00: Skal der
trækkes full pull!
Vi gentager sidste års succes
med havetraktortræk, så er
Søndag
6. kl. 14.00:
der
du ungersvend
m/kSkal
og har
trækkes
full så
pull!
benzin
i blodet,
mød op
med velpudset tændrør.
Vi gentager sidste års succes
med
havetraktortræk,
så er–
Der køres
standard klasse
du
ungersvend
m/k og har
dvs.
standardmaskine
der
benzin
blodet,
mød op
slåri græs
til så
dagligt,
med
velpudset
tændrør.
selvfølgelig
veltrimmet.
Der køres
standard
klasse –
Kommer
der nogle
dvs.
standardmaskine
der
modificerede
eller bedre
slår græs
dagligt,
maskiner,
vil vitilpå
dagen dele
selvfølgelig
veltrimmet.
op i ligeværdige
klassementer.
Kommer der nogle
modificerede
eller
bedre
Let’s suit
up,
der stammer
fra Give,
Startgebyr
25 kr.
vil vi på dagen
er etmaskiner,
helt nyt kopi-band,
derdele
spiller
Tilmelding
Jørgen Egsgård:
op i ligeværdige
party-musik.
20323669
eller
klassementer.
Forsangeren
Nanna kom
med i
Hans Andersen:
21968137
bandet forStartgebyr
2 år siden.25Før
kr. Nanna
kom med, hed bandet ”Langt før
Tilmelding Jørgen Egsgård:
Vi gentager sidste års succes
tiden” og de hittede blandt andet
20323669 eller
med havetraktortræk, så er
med nummeret ”Sig det mens vi
Hans Andersen: 21968137
du ungersvend m/k og har
lever”. I 2010 udgav Langt før tiden
benzin i blodet,Fredag
så mødd.op
11.: Mini-festival succesen gentages.
albummet ”Ridser I Lakken”, som lå
med velpudset
tændrør.
Let’s
suit up, der
stammer fra Give,
nummer
på Dansktoppen
i flere
2014 blev året hvor vi for første gang havde
”Vonge1 Mini-festival”
på plænen.
er et
helt nyt kopi-band,
der spiller
Der
klasseVonge
–
Ogkøres
sikkestandard
en fornøjelse!
og Omegns
borgere hørte rigtig god musik,
uger.
party-musik.
dvs. standardmaskine
der
snakkede,
slappede af og
hyggede. For nogen blev det sågar til en dans. Gik du
Let’s s
er et h
party-m
Forsan
bande
Let’s
su
kom
m
er
et he
tiden”
party-m
med n
Forsan
lever”.
bandet
album
kom
m
numm
tiden”
uger.nu
med
lever”.
Siden
albumm
op me
numme
der er
uger.
forsan
Suit Up
Siden
d
folkmed
op
op
danseg
der
er k
Bande
forsang
kendte
Suit
Up
lige op
fra
folk
Jessie
danseg
Bandet
Nanna
kendte
forsan
lige
fra
bassistJ
Jessie
fra Giv
tilhørs
Nanna
arrang
forsang
Derud
bassist
Björklu
fra
Give
samarbejde med vores friske gymnastikforening, som
laver en skøn aften med spring, leg og rytmedans i
gymnastiksalen og de tilstødende lokaler for bhv.kl.6.kl. Aftenen slutter af med pølsehorn og en sodavand. Lørdag d. 12.: Optog og Fugleskydning
Høstfest Vonge 6.-12. sept.
Søndag d. 6.:
Børnegudstjeneste i
Vonge Kirke.
Vi skal ikke glemme, hvad det virkelig
drejer sig om – dysten skal selvfølgelig
stå om den beærede titel som årets
fuglekonge.
Denne gang får vi
Billetsalg til lørdagsfest – kontant betaling.
besøg af Tante
Først følger vi optoget gennem byen –
Andante
og6.Fætter
Søndag d.
til børnedag kl. 13.00-14.00 samt torsdag
Lørdag
d. 12.: Optog
og kreative
Fugleskydning
altid
spændende
at se de
Fandango.
d. 10. til bankoaften kl. 17.30-18.30 kan
købesd.billetter
Søndag
6.: Skattejagt for børn
indslag. HUSK: du/I er meget
Se
omtalen
i
Vi skal ikke glemme, hvad det virkelig
til lørdagens fest mod kontant betaling, og billetter
velkommen med netop jeres bidrag,
kirkebladet.
gives ved køb.
drejer sig om – dysten skal selvfølgelig
I år er der et nyt spændende
dette kan anbefales, da det er en skøn
stå om den beærede titel som årets
arrangement til børnene, når de
oplevelse at gå gennem byen i samlet
fuglekonge.
kl. 13.00-14.00 tager på
flok.
Billetsalg til lørdagsfest – kontant betaling.
skattejagt.
Først følger vi optoget gennem byen –
Lørdag d. 12.: Kontracykel
På festpladsen ved hallen samles vi til
Søndag d. 6. til børnedag kl. 13.00-14.00 samt torsdag
altid spændende at se de kreative
Hva’ er nu det? Højre og venstre
en hyggelig eftermiddag.
d. 10. til bankoaften kl. 17.30-18.30 kan købes billetter
indslag. HUSK: du/I er meget
bliver aldrig det samme igen. Det
til lørdagens fest mod kontant betaling, og billetter
Hoppeborgen er klar til de mindste, og
Let’s suit
derjeres
stammer
velkommen
medup,
netop
bidrag,fra Give,
skal nok blive sjovt.
gives ved køb.
når sulten indtræder, kan man fx
dette kan
anbefales,
det er en skøn
er et
helt nytda
kopi-band,
der spiller
forkæle sig selv med den sidste år
oplevelse
at gå gennem byen i samlet
party-musik.
indførte så populære ”Wungburger”.
flok.Nanna kom med i
Forsangeren
Søndag 6. kl. 14.00: Skal der
bandet for
år siden.
FørviNanna
På festpladsen
ved2hallen
samles
til
trækkes full pull!
Let’s Suit Up, der stammer fra Give, er et helt nyt kopikom
med, hed
bandet ”Langt før
en
hyggelig
eftermiddag.
band, der spiller party-musik. Forsangeren Nanna
kom sidste års succes
Vi gentager
Hoppeborgen
til de mindste,
tiden” er
ogklar
de hittede
blandtogandet
med i bandet for 2 år siden. Før Nanna kom med,
med hed
havetraktortræk, så er
når sulten
indtræder, kan
med nummeret
”Sigman
det fx
mens vi
bandet ”Langt før tiden” og de hittede blandt andet
med m/k og har
du ungersvend
forkæle
sig selv
medudgav
den sidste
årfør tiden
lever”.
I 2010
Langt
nummeret ”Sig det mens vi lever”. I 2010 udgav
Langt
benzin
i blodet, så mød op
indførte så populære ”Wungburger”.
albummet ”Ridser I Lakken”, som lå
før tiden albummet ”Ridser I Lakken”, som lå nummer
1 tændrør.
med velpudset
nummer 1 på Dansktoppen i flere
Tirsdag d. 8 Håndboldaften
på Dansktoppen
i flere uger.
Der køres standard klasse –
uger.
dejlige håndboldspillere fra
dvs. standardmaskine
der
SidenDe
dengang
er bandet dog holdt op med at spille
origiØNIF skal i kamp. Kom og vær med
slår græs til dagligt,
nalmusik, og der er kommet en kvindelig forsanger
Siden dengang er bandet dog holdt
til at skabe en episk stemning, med
selvfølgelig veltrimmet.
til. I stedet spiller Let’s Suit Up alle de gode numre,
op med at spille originalmusik, og
indløb og speaker.
som får folk op af stolene og ud på dansegulvet. Kommer der nogle
der er kommet en kvindelig
I Buch’s ølvogn vil man kunne få
Bandet er kendt for at rocke de kendte numre lidt
Fredag d.til.
11.:
modificerede eller bedre
forsanger
I stedet spiller Let’s
smurt stemmebåndet
op, og spiller alt lige fra Gasolin til Daft Punkmaskiner,
og
Sjov spring, leg
og Up
rytmedans
bhv.kl.
– 6. kl
vil vi på dagen dele
Suit
alle de for
gode
numre,
som får
Jessie J.
op i ligeværdige
folk
op af
stolene og
ud pået nyt,
Vi
er
glade
for
at
kunne
præsentere
endnu
Søndag d. 6.:
klassementer.
dansegulvet.
aktivt og spændende
tiltag. Vi er så
heldige, at indgåii
Børnegudstjeneste
Nanna Bitsch Nielsen, som er forsanger, stammer
Vonge
Kirke.de
er kendt
for
at rocke
vores friske
gymnastikforening,
som
fra Thyregod og bassisten Daniel Vibjerg stammerStartgebyr 25 kr. samarbejde med Bandet
laver en skøn aften
mednumre
spring, lidt
leg og
i alt
kendte
op,rytmedans
og spiller
fra Give. Bandet har derfor et stort tilhørsforhold til
Denne
gang
får
vi
Tilmelding Jørgen Egsgård:
gymnastiksalen og
defra
tilstødende
lokaler
bhv.kl.Give og de festlige arrangementer i Give og omegn.
lige
Gasolin til
Daft for
Punk
og
besøg
af
Tante
20323669 eller 6.kl. Aftenen slutter af med pølsehorn og en sodavand.
Derudover består bandet af Johnnie Björklund, der
Andante og Fætter
Jessie J.
Hans Andersen: 21968137
Fandango.
synger og spiller guitar, Kenneth Lauridsen Rix der
Se omtalen i
spiller lead guitar og Mikael Teute Schmidt, der står
Nanna Bitsch Nielsen,
som er
kirkebladet.
Let’s Suit Up
Let’s suit up, der stammer fra Give,
er et helt nyt kopi-band, der spiller
party-musik.
Forsangeren Nanna kom med i
bandet for 2 år siden. Før Nanna
for trommerne.
forsanger, stammer fra Thyregod og
kom med, hed bandet ”Langt før
bassisten Daniel Vibjerg stammer
fra Give. Bandet har derfor et stort
tiden” og deFredag
hittede
blandt
andet
d. 11.: Mini-festival succesen gentages.
tilhørsforhold
og de festlige
Lørdagtild.Give
12.: Kontracykel
arrangementer
i GiveHøjre
og omegn.
Hva’ er nu det?
og venstre
med2014nummeret
”Sig
mens
viMini-festival” på plænen.
blev året hvor vi for
første det
gang havde
”Vonge
bliver aldrig
det
samme
Det
Derudover
består
bandet
afigen.
Johnnie
Og sikke en fornøjelse! Vonge og Omegns borgere hørte rigtig god musik,
lever”.
I 2010 udgav Langt før tiden
skalsynger
nok blive
Björklund, der
ogsjovt.
spiller
snakkede, slappede af og hyggede. For nogen blev det sågar til en dans. Gik du
guitar, Kenneth Lauridsen Rix der
glip af en dejlig aften, har du heldigvis muligheden i år, for vi har igen allieret os
albummet
”Ridser I Lakken”, som lå
spiller lead guitar og Mikael Teute
med dygtige folk til at stable et forrygende musikprogram på benene til os.
Billetsalg til lørdagsfest – kontant betaling.
Schmidt, der står for trommerne.
nummer 1 på Dansktoppen i flere
Søndag d. 6. til børnedag kl. 13.00-14.00 samt torsdag
d. 10. til bankoaften kl. 17.30-18.30 kan købes billetter
uger.
til lørdagens fest mod kontant betaling, og billetter
gives ved køb.
Lørdag d. 12.
Vi skal ikke g
drejer sig om
stå om den
Først følger v
altid spæn
9 indslag.
velkommen
dette kan an
ANNONCER
10
Det nye par i Købmandsgården
af Inge og Tom
D
et har været nogle travle, men
spændende måneder, vi har haft.
Vi er efterhånden ved at være
kommet på plads med vores varesortiment
i butikken. Såfremt der er ting, I gerne vil
have, som ikke er der, må I sige til, og vi vil
gøre, hvad vi kan, for at skaffe det.
Vi vil gerne sige rigtig mange tak, for de
mange frivillige, som har givet en hånd med,
så butikken kunne komme i gang. – Det er jo
det, det hele drejer sig om. Tak også til dem,
som kommer nu, og hjælper med varer der
skal sættes på plads og betjene kassen.
Sofus Thisgaard er startet som ungarbejder, så ham kan I træffe ind i mellem.
Samtidig vil vi også gerne takke for den
store opbakning, der var til receptionen, og
de mange flotte gaver vi fik. Det var overvældende.
Der vil inden længe komme lidt slagtervarer i butikken fra slagteren i Sdr. Omme.
Vi har lavet en dag, hvor der bliver kørt
varer ud. Ring ordren ind tirsdag på tlf. 40
79 75 78.
Lidt om os selv
Inge arbejder som nattevagt på Jellinghave.
Hun vil være i butikken, så meget, som det
kan lade sig gøre. Inge er født på Mors, men
har en del år boet i Vejle.
Jeg er født på Avernakø, har været væk fra
øen i ca. 25 år.
Jeg har fire børn, og et barnebarn på 3 år.
I 1996 flyttede jeg med min familie tilbage
til øen, hvor jeg drev købmandsbutik i 12 år.
Herefter har jeg kørt post på Lyø og Avernakø, bortset fra en ½ år, hvor jeg arbejdede i
Nuuk, som butikschef i en butik.
Jeg har stadig mit hus på Avernakø, det
bliver brugt til udlejning. Kom forbi, hvis
du/I kunne tænke jer ferie på en lille ø, der
er en helt fantastisk natur med rig dyre- og
fugleliv.
Købmandsfaget trak dog stadig. Så da vi
så, I manglede en købmand, tænkte vi, det
var en mulighed for at være mere sammen.
Vi synes, vi supplere hinanden godt, så det
vil vi prøve af.
Vi håber meget, at butikken bliver en succes til gavn for os alle, ligesom vi glæder
os til at flytte rigtig herud og blive en del af
lokalsamfundet.
11
Nyt fra Kolbøtten
af Vibeke A. Bræstrup
N
yt skur i Kolbøtten
Kolbøttens gamle skur har i flere
år været klar til udskiftning – men
det har ikke været en muligt at skrabe penge
nok sammen til projektet. En hverdags aften
i 2014, hvor forældrebestyrelsen var samlet
blev en ide bragt på banenen. Man foreslog,
at forsøge at samle et håndværkerhold. Den
første lille snebold var lavet, og inden længe
havde den rullet sig til en stor snebold?.
Rene, også kendt som Nova og Sirius far,
meldte sig som tovholder og inden længe var
der skabt et hold. Børnehaven skaffede midlerne til at købe materialer, og efter utallige
håndværkertimer står skuret nu i al sin pryd
og pragt. Det er med dyb taknemmelighed, at
vi siger tak til dette seje hold af villige fædre
som i løbet af foråret har doneret weekender
og aftener. Projektet blev afsluttet med festmiddag en varm sommeraften i juli.
Tusinde tak til :
Anders (Kristina-Viktors far), Brian (Aksels far), Kenneth (Thea’s far), Claus (Oscar
12
og Olivers far), Frank (Elias’s far, Kenni
(Zoe’s far), Jakob (Jeppes far) og til Rene
(Nova og Sirius’far)
HjemIs Bilen på besøg
En sommer dag i juni fik børnene en oplevelse helt ud over det sædvanlige. Kl. 13:30
ringede Hjem Is bilen på klokken og kørte
ind gennem lågen. Besøget var en gave fra
Kollemorten Borgerforening til Kolbøttens
10 års jubilæum, og der var ingen smalle
steder – den lille runde saftevandsis var i dagens anledning skiftet ud med en stor lækker
isvaffel. Det må siges, at være en gave som
sent glemmes og som alle fik glæde af (-også
vi voksne).
Hjælp os med at gøre legepladsen til et
sikkert sted for børnene at lege
Vi har de sidste par år haft en del problemer med hærværk på vores legeplads, dette
i forbindelse med at unge mennesker fra
Vonge, Kollemorten, Thyregod og omegn
har holdt fester her. De unge må gerne bruge
pladsen som mødested, men det er ikke en
festplads!
Det er et problem, når de ikke rydder op
efter sig, ødelægger redskaber, knuser flasker, brænder ting af og smider cigaretskodder. Vi vil gerne opfordre jer til at være obs
på problemet – og minde om at, når området forlades skal det være sikkert for de små
børn! Husk, arealet rundt Hærvejscenteret er
børnenes legeplads!
Så…..
- Smid ikke flasker, dåser og cigaretskodder
- Pas på legeredskaberne
- Ryd op efter dig
Særligt fagligt fokus det næste halve år
Alle pædagoger og pædagogmedhjælpere
har taget efteruddannelse i henholdsvis social inklusion og pædagogiske udviklingsarbejde. Et sats som forhåbentlig vis vil kunne
mærkes af både børn og forældre i Kolbøtten.
De kommende år sætter vi målrettet fokus på
at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor
børnenes perspektiv og fællesskaber er i
fokus. Et udviklingsarbejde som vil tage afsæt i, at der ikke findes vanskelige børn, men
en forståelse for, at børn kan være i vanskeligheder af en eller anden yder grund - og
derfor have brug for særlig omsorg og støtte
i perioder i sit liv.
Så i Kolbøtten er der plads til ALLE!
Aktiviteter i den kommende periode
Fredag d. 21.august:
+ Fredag d. 28.august:
Bedsteforældredag
Nyt fra ØNIF senior-fodbold
af Thomas Cort
S
erie 4 - Nu serie 3!
Efter en forrygende start med 5 sejre
på stribe og en målscore på 17-4, kom
der grus i den velsmurte ønif maskine. Et smalt nederlag til suveræne Jelling på
eget græs, blev starten på en svær periode
for drengene i den grønne trøje, som efterfølgende måtte se sig selv som den værste
modstander, og være uden sejr for 3 kampe.
Med hårdt arbejde og god viljestyrke kom
de grønne tilbage på sporet igen, og med 4
sejre på stribe til sidst, blev det til en succeshistorie og kan nu kalde sig serie-3 hold.
Og det skal da lige med at det hele blev
afgjort efter en forrygende kamp på udebane
mod et ubesejret Jelling-hold som blev nedlagt 2-1 i den sidste kamp!
jre på stribe og lignede en mulig oprykker.
Men med pointtab i de vigtigste kampe blev
det desværre ikke til mere end en placering i
midten af rækken. Set over sæsonen en rigtig flot indsats
som oprykker og spændende at se hvad der
sker i den kommende sæson.
Første sæson for ønif’s andethold i serie 5
Endnu en forrygende start i ønif hvor holdet,
ledet af Bjarne Nørtoft, fløj af sted med 3 se13
14
Foreningsbladet 20 år
Amatør-journalister med
fokus på ”den gode historie”
af Erna Storgaard
R
edaktionen har bedt tidligere
skribenter på bladet fortælle lidt om
deres oplevelser i redaktionen igennem de 20 år foreningsbladet har eksisteret.
Her et lille uddrag, som minder os om
dengang et billede blev sendt i et brev, indlæg blev afleveret på disketter og alt
nok var lidt mere bøvlet, men samtidig med, hyggeligt, sjovt og spændende.
Det var lidt af en revolution, da vi fik dette
digitale kamera – så vi var fri for papirbilleder.
Det store kaffebord i hallen
Mange husker nok dengang vi holdt ”det
store kaffebord” i hallen – det var noget af
et tilløbsstykke – der var bagt kager i alle
former og afskygninger, det smagte fantastisk. Bagtanken var, at få folk til at melde
sig til det frivillige arbejde, det virkede fint,
og en redaktion var blandt andet stablet på
benene.
Dette skriver Charlotte Pape Møgelvang
om, og fortsætter ” Det var rigtig, rigtig sjovt
at lave artikler. Rita og jeg ringede rundt og
aftalte interview besøg, den ene spurgte, den
anden skrev. Vi bad altid den interviewede
om at godkende den skrevne artikel, for
vi ville ikke være som Ekstrabladet. Vi fik
en god rutine - og ofte kage og kaffe. Nye
tilflyttere besøgte vi også. Det var så imponerende, hvad der foregik og blev arbejdet
med i vores lokalsamfund.”
Leg med ordene, og skriv så det fanger
læseren
Birgitte Seest Jensen giver foreningsbladet
en del af æren for sit nuværende arbejde,
hvor hun redigerer tekster til bilka.dk – det
er supervigtigt, at skrive så man ”fanger
læseren” og skriver det vigtigste først – lyder
let, men er faktisk ret svært.
Birgitte forsætter ” At det kan være en udfordring at skrive efter nyhedstrekanten blev
især tydeligt, da vi havde et kursus med en
’rigtigt’ journalist. Michael Assenholt, som
var redaktør på daværende tidspunkt, havde
arrangeret en lørdag, hvor hele redaktionen
var samlet for at blive bedre til at skrive. Vi
havde en super dag, hvor vi fik masser af input til at gøre vores egne tekster bedre. ”
Sjove møder i redaktionen
Annette Andersen (tidligere skoleleder) var
med i redaktionen i et par år, og giver udtryk
15
ANNONCER
16
Foreningsbladet 20 år
for, at det var meget givende at deltage i dette
lokale initiativ og opleve det enorme engagement, som bladet repræsenterer. Hun noterer
i øvrigt, at bladet udgives i et flot layout i høj
kvalitet, og at deltagelse i bladmøderne også
har været arbejdsomme og sjove.
Kirkebladet er en naturlig del af foreningsbladet
Knut Bjarne Jørgensen var præst i Metodistkirken (i Vonge) fra 1995-1999, det var i den
periode ”Hattebladet”, som det hed i starten,
blev en realitet.
Det var meget oplagt, at kirkerne skulle
være en del af bladet, så det blev derfor vedtaget at folkekirken havde midtersiderne, nu
med rød kant, og Markuskirken havde de
bageste sider blot vendt på hovedet, så alle
kunne se at dette var ”kirkernes sider”
Den gode historie går aldrig af mode
Foreningsbladet har været en til tider turbulent tid igennem, blandt andet da Post Danmark ændrede markant på mulighederne for
omdeling i vores lokalområde, det blev dog
løst til glæde for alle borgere i vores lokalområde – husk, du kan altid finde ældre udgaver
af bladet på vores hjemmeside www.vongekollemorten.dk
Den nuværende redaktion gør alt hvad de
kan for at få et spændende blad ud 4 gange
om året – og det lykkes da meget godt.
Stort tillykke med det 20 års jubilæum – ønskes på vegne af alle tidligere redaktionsmedlemmer
Nuværende og nogen af de tidligere medlemmer af redaktionen.
17
Foreningsbladet 20 år
Børnehaven Kolbøtten
af Vibeke A. Bræstrup
B
ørnehaven Kolbøtten har netop fejret sit 10 års jubilæum, og begynder
at blive en erfaren dame på mange
måder. Men skruer vi tiden tilbage ligger der
en spændende historie bag dens oprindelse.
For ti år siden havde vi to børnehaver i
vores sogn - Børnehaven Krudthuset med
beliggenhed i Vonge ved siden af skolen,
og Børnehaven Koloritten i Kollemorten.
Krudthuset startede op den 1.februar 1989,
som en integreret institution med plads til 20
børn i alderen 3-10 år. Dengang bekymrede
man sig for om der i det hele taget var grundlag for en børnehave – men det viste sig snart
at være en nødvendighed. For i 1990 kom så
fritidsordningen Regnbuen til, og Krudthuset blev opnormeret til 30 børn.
18
Glædeligt nok havde sognet stadig vokseværk, og i 1997 blev satellitbørnehaven
Koloritten etableret, i lejede lokaler i Hærvejscenteret i Kollemorten (Kollemorten gamle
skole). Koloritten havde plads til 20 børn
og et nok så tæt samarbejde med camperende gæster der skulle ind i køkkenet for at
kokkerere sin mad eller gøre et fornødent
toiletbesøg.
I 1999 forlod Regnbuen teamet og blev
lagt under skolen og skolebestyrelsen. Men
i takt med at børnetallet steg, blev Koloritten
i 2001 en selvstændig børnehave med egen
ledelse og plads til 50 børn. Og samarbejdet
mellem Krudthuset og Koloritten blev på et
andet plan.
Efteråret 2003 begyndte forvaltningen, at
spøge med prognoser om faldende børnetal,
og Byrådet så det som nødvendigt at fore-
Foreningsbladet 20 år
tage besparelser og sikre effektivitet. Således
blev det besluttet at nedlægge Krudthuset
pr. 31.marts 2005 og sammenlægge de to
børnehaver. Den 1.august 2004 tog personalet i Krudthuset og Koloritten fat på opgaven.
Alt blev analyseret til mindste detalje – og
kun det bedste fra begge børnehaver skulle
med over i fusions børnehaven - som undervejs i processen fik navnet Kolbøtten og blev
indviet april 2005.
I 2008 var børnetallet steget til 88 børn, og
der var brug for at etablere flere toiletter
og grupperum. Dette gjorde det vanskeligt
for Hærvejscentret at fastholde deres udlejning af lokaler til fester og overnatning. I
god samarbejdsånd blev der indgået aftale
om, at Vejle Kommune skulle ”tilbagekøbe”
Kollemorten gamle skole og stå for drift og
vedligehold. Hærvejcentret så det som en
god anledning, da arbejdet med vedligehold
tog mange frivillige arbejdstimer. Herefter
blev Hærvejscentret nedlagt, og borgerforeningen fik stillet lokaler tilrådighed for
lokale foreninger og overnattende vandrings-
folk. Januar 2009 blev det først byggemøde
afholdt i Kolbøtten, og personalet trak i arbejdstøjet igen. Hele ombygningsprojektet
blev afsluttet efter 2 år, med Åbent hus d.
27.november 2010 – en sand festdag og fryd.
Efter mange års fokus på børnehavens rammer, har der i 2012-2015 været satset stort på
Dagtilbudsområdet, og alle medarbejdere har
henholdsvis haft 4 og 7 ugers uddannelsesorlov for at tage uddannelse i social inklusion og pædagogiske udviklingsarbejde.
De kommende år sættes der målrettet fokus
på at skabe inkluderende læringsmiljøer,
hvor børnenes perspektiv og fællesskabet
er i fokus. Et udviklingsarbejde, hvor også
forældrenes engagement får en væsentlig betydning.
For at sætte punktum på hele udviklingsprojektet af Kolbøtten, har Vejle Kommune
netop meddelt at der er fundet penge til at
skifte den resterende del af taget – så nu er
både bygning og personale klar til at tage fat
på 10 nye år.
Annoncer fra foreninger, skoler & institutioner
Et aktivt lokalområde
– også på nettet!
www.Vonge-Kollemorten.dk
www.vongekollemorten.wordpress.com
www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
Sommerfestudvalget
Udlejning af
grønne stabelstole, 240 stk. á kr. 3,- pr. stk.
(egner sig ikke til glatte gulve!)
bordplade med bukke kr. 7,- pr. stk.
thermokander kr. 5,- pr. stk.
kr. 100,- i depositum.
Henvendelse:
Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
Tlf. 75 80 35 29
19
Foreningsbladet 20 år
Club 99
- Tid hvor bliver den af ?
af Harry Warrer
N
år man nu sidder og læser om foreningsbladet, ja så tænker man, er der
virkelig gået 10 år igen , med tanke
på referatet fra 10 års jubilæet .Først synes
jeg vi må være glade for, at der er nogle ildsjæle der påtager sig det store arbejde det er
at samle og formidle det stof der må være fra
gang til gang.
For Club 99s vedkommende har vi stor
glæde af bladet, det gælder referater af afholdte arrangementer og programmer for
nye tiltag.
Club 99 har i dag meget bred tilslutning
blandt seniorer i området Vonge-Kollemorten, der er fin tilslutning til krocket-petanqe, for begge dele er man med til turneringer i
20
området. Man arrangerer Bowling-udflugterforårsfester ligesom møderne i vinterhalvåret har givet os mange gode oplevelser,
med kendte og spændene foredragsholdere,
bl.a. tidligere formand for folketinget og
mange andre. Til formidling af dette har vi
haft meget glæde af foreningsbladet.
I foråret 2014 overlod jeg roret til en ny
formand Hanne Hansen, der sammen med
en dygtig bestyrelse viderefører det gode sociale arbejde.
Ingrid og jeg føler trang til at takke alle
for det gode samarbejde gennem årene og alt
godt i fremtiden.
Foreningsbladet 20 år
Dagplejen
af Gitte Kyed Jensen
D
agplejen i Vonge/Kollemorten består af 6 dagplejere, og pr. 1. august
kan vi byde velkommen til en mere.
Det er altid dejligt, når der er fremgang i børnetallet, i vort lille sogn.
Dagplejerne er godt fordelt udover sognet,
der befinder sig 3 i Vonge området og 4 i
Kollemorten området, men det kan nybagte
forældre og andre læse meget mere om, ved
at besøge dagplejenvejle.dk. Der finder I
personlige profiler på alle dagplejerne her i
området, og der kan man også læse mere om,
hvad den enkelte dagplejer står for.
I dag har dagplejen en større faglig viden end
bare for 10 år siden. Alle dagplejere i kommunen har eller vil indenfor den nærmeste
fremtid komme på uddannelse i inklusion,
som omfatter “Samspil og relationer i pædagogisk arbejde”,” Leg med sprog” og “Inkluderende pædagogiske miljøer i dagplejen”.
Med på Cv’et har dagplejerne også kurser i
ICDP og Læreplaner, samt Første hjælp.
Al den viden, samt de trygge omgivelser
vi hver især har, er med til at giver børnene
en god og bedre start på livet.
Så vidt det er muligt mødes dagplejerne
en gang om ugen til en heldags legestue. Det
forgår i den gamle stationsbygning, og om
sommeren tager dagplejerne rundt til hinanden.
Der har børnene så mulighed for at lege
på tværs med hinanden, på denne måde kan
de lave nye gode relationer til hinanden. men
også til de andre dagplejer. Det er med til at
styrke deres udvikling, men også give dem
styrke til, når de skal vider i livet, som for
eks. børnehaven.
Middagspausen i legestuen bruges til, at
dagplejerne spare med hinanden, og giver hinanden gode råd og ideer, samt lægge planer
for, at gøre dagplejen til et spændende og
bedre sted at være.
21
Foreningsbladet 20 år
Hattehuset
af Torben Spejlborg
D
a jeg i foreningsbladets 10 års jubilæumsudgave fortalte om Den
selvejende institution Hattehuset,
sluttede jeg af med, at skrive noget om fremtiden, at den kunne være svær at spå om. Det
var den også og dengang kunne vi nok ikke
have forestillet os, at Hattehuset en dag ikke
skulle være selvejende længer.
Men som mange sikkert ved, valgte Den
selvejende institution Hattehuset, at stoppe
som selvejende institution 1/8-2014. Skolereformen og lov ændringer gjorde, at Hattehuset som selvejende institution ville få det
rigtig svært. Det ville blive en institution der
ikke ville få nogen form for tilskud fra kommunen. En institution der skulle drives kun
via forældrebetaling. Det kunne forældrebestyrelsen og ledelsen se der ikke var ret stor
fremtid i. Derfor lod Hattehuset sig virksomhedsoverdrage til skolen. Set i bakspejlet
nok en meget fornuftig beslutning.
I dag er Hattehuset en SFO 2 under Øster
Nykirke Skole. 1. august 2015 forventer vi at
være 42 medlemmer i eftermiddag tilbuddet.
Eftermiddagene er ikke så lange længer, men
i den tid der er åben, er der også gang Hattehuset. Der er stadig tid til, at være kreative
med både maling og symaskine + en masse
aktiviteter i hallen. Hattehuset rummer stadig
også en ungdomsklub der er åben mandag og
onsdag aften fra kl. 19 til 22. Her kan unge
der går i 7 klasse komme og de kan fortsætte
lige ind til de bliver 18 år.
Vi vil forsat arbejde på, at Hattehuset er et
sted hvor man vælger at kommer i eftermiddagstimerne. Stedet hvor man kan komme og
hygge sig på tværs af årgangene. Der skal
være mulighed for at udfolde sig kreativt og
fysisk. Hattehuset er stedet hvor man selv
har stor indflydelse på dagsorden, inden for
de rammer vi nu har.
Annoncer fra foreninger, skoler & institutioner
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne
www.teatergarderoben-give.dk
22
Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15
på Bygade i Vonge
20 45 23 78
Vejle Bibliotek
76 81 32 00
[email protected]
www.vejlebib.dk
Foreningsbladet 20 år
Hærvejsgruppen blev til
Vonge-Kollemorten Spejderne
af Ane-Kirstine F. Christensen
D
e sidste 10 år er der sket rigtig
meget hos jeres lokale spejdere.
For 4 år siden ændrede vi blandt
andet vores gruppenavn fra Hærvejsgruppen, til Vonge-Kollemorten Spejderne, så
det ikke kun var lokalområdet, der var klar
over, at vi kommer fra Vonge-Kollemorten.
Dengang bestod gruppen blot af Troppen –
spejdere fra 7. klasse og op, samt Roverne –
de ældste spejdere fra 17 år og op. Siden dengang er vores medlemstal steget gevaldigt,
og vi startede en bæverenhed op i 2012, og
som følge heraf også en ulveklan året efter,
og til næste år står vi på spring til at starte
det næste trin op, nemlig en juniorenhed.
I årenes løb har vi oplevet utrolig mange
ting, og vi vil her fortælle jer et udpluk af
dem. Først og fremmest har vi været på 3
landslejre i henholdsvis Guldborgssund
(2007), Skive(2010) og senest Holstebro
(2013), hvor vi hver gang var på eventyr med
ca. 15.000 andre spejdere fra hele verden,
vores næste landslejr er lige om hjørnet, det
er i 2017 den løber af stablen. Desuden har
vi også været på centerlejr, hvor vi blot har
været et par hundrede. De andre år har vi selv
23
ANNONCER
24
Foreningsbladet 20 år
stået for planlægningen, og holdt bl.a. omvendt-tur, hvor alting blev vendt på hovedet,
så havregrynene blev spist til aften, programmet foregik om natten og natløbet foregik
midt på dagen. Vi deltager i den årlige distriktsturnering, som vi efterhånden har vundet en del gange, og derfor også kvalificeret
os til danmarksmesterskabet i spejder. Programmet har også stået på salg af julekalendere, tombola og specielt den årlige juletur
ses der altid meget frem til. Julestemningen
er i top, og der bliver lavet julefrokost, leget
pakkeleg, pyntet og danset om juletræ, mens
der lyttes til en masse dejlig julemusik.
Det almindelige spejderarbejde som pionering, bålmad og teltovernatning har der
naturligvis været masser af, men i vores
gruppe kommer man også ud for mange andre helt anderledes aktiviteter. For eksempel
har vi været en tur i BonBonland, stået på
skøjter sammen, været på fisketur, i bowlinghallen, i Lalandia og på paintballbanen samt
besøgt vandkræftværk. Der er blevet lavet
plankemedister på bål, bagt utallige snobrød
og spist endnu flere skumfiduser. Nogle har
gået hele 50 & 75 km., været på cykelferie
på Samsø, 2 gange sejlet med spejderskibet
Klitta - til Tunø og Samsø, Bævers fødselsdag er blevet holdt, fastelavn er blevet fejret, og 2015 blev året, hvor vores seniorer
og rovere kom på udenlandstur til Belgien
(som der kan læses mere om her i bladet).
Sluttelig er vi i 2015 blevet internationale –
vi har haft besøg af Ann og hendes 2 børn
(begge spejdere i Santa Barbara), og Birte
bruger hele sin sommerferie på Tasmanien
(er indlogeret hos en spejderfamilie)
Utrolig mange sjove, vilde, skøre, ud-
fordrende og fantastiske oplevelser er det
blevet til – og hele 11 af vores spejdere har
været med hele vejen. Endnu flere spejdere
er kommet til i løbet af de sidste 10 år, og vi
glæder os til at fylde de næste 10 år med et
mindst lige så forskelligartet og spændende
program.
Fra Vonge-Kollemorten Spejderne vil
vi sige TAK for støtten til Jer i lokalområdet samt alle Jer skønne spejdere, som
er - og har været - en del af vores gruppe.
Da vi efter sommerferien har 3 velfungerende enheder i gruppen, bestående af
de nuværende 26 friske børn / unge, plus
de nye, der starter efter ferien, og da vi
rigtig gerne vil bevare aktivitetsniveauet,
kommer vi til at mangle ledere. Så sig endelig til, hvis du kan give en hånd med.
Sidste men ikke mindst skal du være velkommen til at slå et smut forbi vores Facebook
side Vonge-Kollemorten Spejderne og se
hvad vi går og laver i billeder.
25
Foreningsbladet 20 år
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening (KBUF)
af Keld Nielsen
I
dag består KBUF af en bestyrelse på 7
medlemmer der er valgt på årets generalforsamling. Medlemmerne vælges til at
sidde i bestyrelsen 2 år ad gangen. Derefter
kan man genopstille til valg på årets generalforsamling.
26
Man har gennem de sidste år afholdt forskellige kulturelle arrangementer for såvel
voksne som børn. Der har for de voksne
været afholdt forskellige smagninger. Vinsmagning, øl smagning og whiskysmagning,
alle efterfuldt af en bid brød. Fælles for disse
smagninger har været, at det har været lokale
kræfter der har haft en vis viden inden for
det område der skulle smages på. Det har
været vores tidligere købmand Jørn Jessen,
der har stået for vinsmagning gennem flere
år. Sidste år havde vi også succes med at få
en udefra til at komme og præsentere lidt
dyrere vine, som man måske ikke lige ser
på hylderne i supermarkedet eller den lokale
købmand. Øl smagningen har Sten Madsen
og Keld Nielsen stået for nogle år. Som noget nyt prøvede vi for to år siden at introducere whiskysmagning. Det var en succes
og pladserne var hurtig optaget. Det var igen
en lokal, William Lorentzen, der stod for
smagningen.
For børnene og barnlige sjæle har der
gennem årene været tradition for at afholde
fastelavnsfest og juletræsfest. Det har gennem mange år foregået i Hærvejscentrets
lokaler, men efterhånden som børneårgangene steg i Kollemorten blev pladsen mindre, og man indledte derfor et samarbejde
med Kollemortenhus om, at flytte arrangementerne over i deres lokaler, hvilket blev
endnu en succes, og viser tegn på, at de forskellige foreninger kan arbejde sammen, og
Foreningsbladet 20 år
bliver nødt til at arbejde sammen i et lille
lokalsamfund som vores. Sidste år blev vi så
enige med Vonge Borgerforening (VOB) om
at lave et samarbejde med dem om afvikling
af de to feste, da der ikke var nogen grund til
at have en fest i hver by næsten samtidig, når
man nu kunne samle det et sted, og børnene
kunne mødes med, og være sammen med
dem, de går i institution med i hverdagen. Til
dette formål var Vonge Kollemorten Hallen
oplagt at anvende, og med stor succes. Til
juletræsfesten var der plads til, at børnene
kunne boltre sig efter juleskuespil og dans
om juletræet, mens de voksne samtidig
kunne nyde en kop gløgg og et par æbleskiver. Fremover vil fastelavnsfesten også foregå
i hallen, da vi sidste år afviklede den i Kollemortenhus med deltagere fra begge byer. Det
blev dog for trængt. Igen en succeshistorie
om hvordan foreninger i vores lokalsamfund
på tværs af byerne samarbejder.
Udover forskellige arrangementer står
KBUF også for vedligeholdelse og udlejning af hytterne ved Hærvejscentret, til dem
der vælger at lægge deres vej forbi vores by i
åbningssæsonen som går fra 1. maj til ca. 1.
september. Det er også muligt for lokale at
leje hytterne, til overnattende gæster udenfor
sæsonen. KBUF står også for administration
af lån af lokaler i Hærvejscentret. Især cafeen på 1. sal bliver brugt ihærdigt af lokale
foreninger. Her er det vigtigt at pointere, at
lokalerne kun udlånes til foreninger til foreningsaktiviteter, og ikke til private, der ønsker
at afvikle et festligt arrangement. Her henviser vi til, at man i stedet støtter det lokale
forsamlingshus Kollemortenhus.
Så selv om Hærvejscentret blev nedlagt
som selvejende institution, må man sige at
der stadig er aktivitet i de gamle lokaler, og
det tilhørende område. Det hjælper jo også,
at børnehaven flyttede ind i lokalerne, og
dermed også bidrager til liv i bygningen.
27
Foreningsbladet 20 år
Regnbuen (SFO)
af Ruth Krag Nielsen
S
FO Regnbuen har ikke altid haft til
huse, hvor den er nu. I starten lå den
ovre i bygningen ud mod hallen, men
da vi i starten af år 2000 fik bygget til skolen,
var det naturligt, at SFO’en flyttede et andet
sted hen, nemlig over hvor indskolingen er
og altid har været.
Dengang havde børnene fri fra skole
ved 12.tiden, så der var mange timer, hvor
børnene kunne boltre sig i leg og aktiviteter.
Normeringen var også anderledes dengang,
det er jo naturligt- jo flere timer i SFO jo
flere personaleresourcer.
I 2007 kom vi under Vejle Kommune
og hermed var grundlaget for helhedsskolen skabt.Det år blev der også indført flere
forskelige moduler for, hvor meget ens barn
skulle være i SFO. Før helhedsskolen fandtes
der eftermiddagsmodul og heldagsmodul.
Det betød at pædagogerne i højere grad kom
med ind i undervisningsdelen og børnene fik
lidt mindre tid i SFO.
Da reformen kom sidste år, betød det
flere timer for det enkelte barn i skolen og
mindre tid i SFO, men med understøttende
undervisning og bevægelse kan vi nu lave
aktiviteter, som der kan arbejdes videre med
i SFO’en. Reformen havde også den betydning ,at Hattehuset,SFO2) kom under skolen
og det skabte grobund for et endnu tættere
samarbejde mellem de to fritidsdele. Som
det sidste nye samler vi alle børnene i Hatthuset efter kl. 16.00 og begge SFO’er været
på koloni sammen.Vi har på skolen en funktionel og god madordning- Birthe som står
for madlavningen- laver eftermiddagsmaden
til SFO børnene, så den opgave har vi mindre
at tage os af- vi skal blot sørge for at servere/
sætte maden frem og rydde op.
Det, at der er mindre tid i SFO betyder
også, at vi skal tænke på, hvordan dagen er
skruet sammen, hvilke aktiviteter der skal
igangsættes, men det gør også at der er skabt
grobund for et endnu større fokus på fritidsaktiviteterne.
Det bliver spændende at se, hvor udviklingen fører hen, er der grundlag for SFO’er af
den art vi har i dag? Det må tiden jo vise.
Jeg synes at det har været en spændende
rejse.
Stort tillykke med Foreningsbladets 20 års jubilæum
af Charlotte Pape Møgelvang
Det allerførste Foreningsblad har jeg i
mine gemmer. Det udkom i eftersommeren
1995, det bestod af fire sider = et ombukket
A4 ark! Det bærer overskriften ”Nu får dit
28
lokalområde én på Hatten”.
Fortsættes næste side...
Foreningsbladet 20 år
Minder
Jeg erindrer, at alle lokalinitiativer skulle samles under
eet, og flere lokalinitiativer
sættes i gang. Vi er mange,
der husker ”det store kaffebord i Hallen ” hvor vi, på
vejen ud, kunne aflevere sedler på, hvad vi ville deltage
i. Selv valgte jeg Bladredaktionen, noget jeg før har
lavet. Michael Assenholt
blev leder af Redaktionen,
som talte Rita Pedersen,
K.B.Jørgensen, Rose Henriksen, Elle-Irene Nørtoft, Birgit Madsen. Vi
fordelte opgaverne.
Det var rigtigt, rigtigt sjovt at lave artikler. Rita og jeg ringede rundt og aftalte interview besøg, den ene spurgte, den anden
skrev. Vi bad altid den interviewede om at
godkende den skrevne artikel, for vi ville
ikke være som Ekstrabladet. Vi fik en god
rutine - og ofte kage og kaffe. Nye tilflyttere
besøgte vi også. Det var så imponerende,
hvad der foregik og blev arbejdet med i vores
lokalsamfund.
Foreningerne skulle selv aflevere deres
programmer og referater. Det gik dengang
lidt trægt. Så lavede jeg interview, nogle
gange per tlf. og teksten blev godkendt, og
alt kom i bladet. Men et blad er bedst, når
mange forskellige mennesker skriver i det,
-og der skete også det, at det begyndte at
vælte ind til redaktionen med artikler, - flere
end vi kunne trykke.
Jeg fik en orlov fra Bladet, og da jeg kom
tilbage, lavede redaktionen mest administrativt arbejde.
Det var mine personlige erindringer.
Bladet
Foreningsbladet voksede hurtigt. Blad nr. 2 er tre gange
større. Året efter har det 24
sider, plus det lyserøde kirkeblad i midten, som senere fik
en rød kant. Der kom Faste rubrikker som Foreningsnøglen,
Aktivitetskalenderen, Stafetten m.m. Vi fik også udvidet
med fotos. Pludselig måtte vi
lære at arbejde med et max
antal sider, fordi postforsendelse koster efter antal gram.
Det blev sværere at få nye annoncører, for økonomien skulle passe, men
vi havde heldigvis altid et lille overskud til
generalforsamlingen.
På et tidspunkt lukkede postvæsenet for
bladforsendelses aftalen. Rigtig mange lokalblade ophørte i hele landet. Vi var heldige,
at vi også var et kirkeblad og derfor kunne
fortsætte med fire forsendelser om året.
Det første blad i farver blev 10 års jubilæumsbladet, og vi rystede for regningen.
Slutning
Da vi startede, var der ikke mange, der troede på Foreningsbladets levedygtighed. Nogle gange behøves et skulderklap. Mit bedste
skulderklap mødte jeg på landdistrikterne
landsmøde, én person sagde : ”Den store by
Foreningsbladet repræsenter, den har jeg aldrig hørt om før i dag”
Flot at bladet fylder 20 år – stort til lykke
– varmt skulderklap – og god kamp og god
vind fremover.
De bedste lykønskninger fra Charlotte.
29
Foreningsbladet 20 år
Teatergarderoben
af Hanne Valborg Buhl
T
eatergarderoben har nu levet i kælderen på Hærvejscenteret i atten år. Vi er
en flok på ni bedstemødre, der skiftes
til at udleje kostumer. Vi er tre piger fra Kollemorten, to fra Give, en der bor i Uhe, to i
Hedegård og en i Bøllund.
kendt i omegnen og lidt til. Udlejningen går
godt. Når der ikke er kunder i butikken, som
vi siger, er der strygetøj, oprydning, støvsugning m.m. men kaffe og snak skal der til.
Vi mødes alle hver anden måned. Så laver
vi arbejdsplan, ser på hvad vi har modtaget,
måske er der effekter vi mangler, så nyt skal
købes og andet der skal kasseres.
Sidste sommer gjorde vi hovedrent.
Kraftig tordenregn gav vand i mange kældre
ligeså Teatergarderoben. Gulvbelægningen
måtte skiftes, og der blev luftet og tørret. Her
skal lige nævnes, hvor godt det er, at nogen
har en handymand, som gerne giver en hånd.
En årlig studietur eller nytårstaffel er med
på planen. Sidste år fik vi rundvisning på
Fredericia Teater og i deres store garderobe,
så vi var godt bekendt med kostumerne, da vi
efterfølgende så musicalen Den lille havfrue.
Gode oplevelser sammen. Den dag drak vi
vores medbragte kaffen på Fredericia Vold.
I år skal vi alle på tur for at se en udstilling
af Majestætens rober.
”Teatergarderoben” ønsker... Tillykke
og megen ros med 20 års Jubilæet til
”Foreningsbladet” og de der har og har haft
det store arbejde med et meget vigtigt blad.
Der er altid to ”på arbejde” Fantasien
bliver sat i sving, vi finder næsten altid det
helt rigtige, enten man skal til Tyrolerfest
eller klædes ud som snemand, prinsesse eller
hund. En paryk kan ændre et menneske til
ukendelighed. Vi praler nok lidt af, at vi er
30
Foreningsbladet 20 år
Teknologisk udvikling
af Joan Brix Rasmussen
Efter et møde med bladets layout-mand,
Gert, er det gået op for os i redaktionen,
hvilket arbejde det har været at sammensætte
et blad. Et arbejde som man kun kan tage
hatten af for har fungeret i 20 år. For selv om
der stadig kan snige sig tekniske fejl ind, er
det intet imod de odds som redaktionen og
især Gert var oppe imod førhen.
Først og fremmest var det ikke alle der
havde en computer. Det var heller ikke
altid at fonten / skrifttypen / størrelsen var
passende. Det var også en tid hvor tabulator-knappen ikke blev brugt så flittigt ved
indrykning af tekst. Man brugte nemlig
mellemrums-tasten i stedet, som ofte resul-
terede i en tekst på diskette med en masse
mærkelige tegn. Det har været så forskelligt
at redaktionen gennem tiderne har modtaget
forskellige og velmenende henvendelser fra
vores tålmodige layout-mand Gert.
Det var teksten til bladet, men hvad så med
billederne? De ankom i papirsform sammen
med disketten og skulle derfor scannes ind
og tilpasses teksten. Hvis man derefter havde
et ønske om at få sit billede igen skulle man
huske at vedlægge en frankeret svarkuvert.
Det kan derfor konkluderes at det kun er
blevet nemmere. Stort set alle ejer en computer i dag. De fleste ejer et digitalkamera
eller en smartphone. Teksten og billederne
ankommer stort set færdigredigeret og er lige til
at copy-paste ind i PDFfilen som bladet udkommer i på bloggen.
Men vi må huske hinanden på at bladet ikke
skriver sig selv og kunne
ikke fejre 20 års jubilæum uden disse lokale
skribenter og redaktionen
bag.
En stor tak skal fra
redaktione lyde til vores
årelange
layout-mand
Gert og en velkomst til
en ny udfordret layoutmand, Karsten Geir.
Når man ikke har Photoshop må man jo klippe klistre sin kollage
selv; her har Redaktionen været kreative til nytår 1999.
31
ANNONCER
32
Foreningsbladet 20 år
Vonge Antennelaug
af Bent Andersen
I
1975 / 76 blev der etableret fællesantenne i Vonge. Fællesantennen blev
bygget af firmaet JCA fra Vejle. JCA er
siden ophørt som virksomhed, blev opkøbt
/ fusioneret med Stofa i Horsens. Denne fusion gav Vonge Antennelaug en ny samarbejdspartner, hvilket betød at nu blev muligt at
realisere nogle af de ”fremtidsdrømme” der
var for fællesantennen.
Efter en større gennemgang / renovering
af hele anlægget / forsyningsområdet blev
det muligt at levere Internet via antennekablet.
Efter nogle år, valgte bestyrelsen at opsige aftalerne med Stofa med ønske om genforhandling. Stofa kvitterede for opsigelse
og ville komme tilbage med evt. dato for
genforhandling. Desværre ”kunne” Stofa
ikke finde til Vonge, vi hørte ikke mere fra
dem og aftalerne ophørte.
Bestyrelsen forsøgte at finde andre samarbejdspartnere, vi mente at have fundet en,
men det glippede da en betalingsstandsning /
konkurs kom i vejen.
Fællesforeningen TUK – net, en sammenslutning af fællesantenner i det gamle
Tørring – Uldum kommune, havde valgt at
fejre deres 5 års fødselsdag med åbent hus i
Langskov hallen.
Et besøg der skaffede kontakt med YouSee
og der blev indledt forhandlinger. Disse
forhandlinger endte med at YouSee blev ”total leverandør” til Vonge Antennelaug.
Så vil jeg gerne rydde en misforståelse af
vejen. Mange slutbrugere har spurgt hvorfor
vi ikke blev ved med at få programmer fra
Stofa. Stofa har ikke leveret programmer til
Vonge. Vi har nok købt programmer gennem Stofa, men altid selv ”taget” ned indtil
YouSee kom ind.
I dag modtager Vonge Antennelaug alle
programmer på en fiberforbindelse direkte
ind i hovedstationen og bliver fordelt derfra.
Tidligere havde vi ”kun” en programpakke, i
dag kan vi levere 5 hvoraf de 3 er med fastlagt programvalg og de 2 er med fastlagt og
frit valg.
Der kan / bliver i dag leveret Internet og IP
telefon via antennekablerne. Der kan vælges
mellem flere internethastigheder, ligesom
der kan vælges forskelligt Ip telefoni. Det
er ligeledes muligt, hvis man er medlem af
Vonge Antennelaug, at oprette mobilabonnement. YouSee mobil kører via TDC’s net og
”praler” med Danmarks bedste dækning.
Vonge Antennelaug har også en hjemmeside: www.vongenet.dk hvor vi forsøger at
fortælle hvad der sker.
Vonge Antennelaug har i år fejret sin 40
års fødselsdag. Tidspunktet var måske forkert valgt, fremmødet af gæster var skuffende.
Vi har samme problem som andre foreninger
i nærområdet.
Jeg vil sige ligesom Erna Storgaard har
sagt: Hvis ikke foreningslivet skal dø, hvis
ikke foreninger skal nedlægges, så skal det
ikke bare være ”Tordenskjolds soldater”.
En dag er ”Tordenskjolds soldater” her
bare ikke mere og hvad så ??
Jeg vil slutte med at ønske Foreningsbladet
tillykke med de 20 år.
33
Foreningsbladet 20 år
Vonge & Omegns
Borgerforening
af Helle Hansen
B
orgerforeningen i Vonge har til
formål at styrke fællesskabet og sammenholdet blandt byens og selvsagt
omegnens borgere.
I sine godt 80 år har foreningen afholdt
utallige sociale arrangementer og været med
til at forskønne og udbygge byens fælles
udendørs områder og samlesteder.
Opgaverne er mangeartede - og i dag består de helt konkret i
• afholdelse af fastelavnsfester for børn
og voksne
• afholdelse af Skt. Hans aften
• afholdelse af juletræsfest med juleteater
• vedligeholdelse af byens grønne områder - Sandals Plads, Toldborgs Plads,
flagkummerne ved indfaldsvejene, legepladsen mv.
•
opsætning af julebelysning ved indfaldsvejene og flagalléen på Bygade.
Derudover består foreningen af en række
underudvalg til arrangering af bl.a. legepladsdag og høstfest - ligesom den også har
en finger med i spillet ved afholdelsen af den
årlige musikcafé i hallen.
Bestyrelsen har 7 medlemmer (heraf 2 aktive
suppleanter) der styrer slagets gang. “Arbejde” er så meget sagt, men opgaverne er i
hvert fald overkommelige og ikke mindst hyggelige. Valg til bestyrelsen foregår hvert år
i november. Alle der gerne vil høre mere om
bestyrelsesarbejdet, har gode idéer og måske
endda lyst til at udføre dem er hjertelig
velkomne til generalforsamlingen.
Annoncer fra foreninger, skoler & institutioner
Borde og stole udlejes
Træstole 3 kr/stk
Plaststole 5 kr/stk
Borde 10 kr/stk
Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.
Mikael Petersen ž Tlf 61 63 21 52
34
Kollemortenhus
Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter
udlejes på
tlf. 75 80 35 33
Foreningsbladet 20 år
Vonge-Kollemorten Hallen
af Birgit Madsen
I
anledning af Hattebladets 20 års jubilæum kommer her lidt status over hallens
33 sæsoner.
Indvielsen fandt sted den 13/5-1982. Nu
kom der gang i indendørs sportsgrene. Alle
frivillige, der havde hjulpet til med byggeriet
kunne nu ånde lidt op. Men, pasning af kiosk, rengøring samt alt vedligehold foregik
stadigvæk med hjælp af frivillige. I 1990
blev det første redskabsrum bygget til, igen
var det frivillige, der stod for det. Så gik
tiden indtil 1997, hvor en stor om-og tilbygning fandt sted, igen med frivillige. Det gamle cafeteria og mødelokale blev væltet og det
næste års tid blev der bygget om. Nye omklædningsrum, 120 m2 til klubben, cafeteria
og mødelokale blev indviet i august 1998.
Så startede ældreklubben CLUB 99 op, de
spiller tæppecurling i hallen om vinteren og
holder foredrag hver 14 dag i cafeteriet. ” Æ
Lille Klub ” er der i de andre uger, hvor der
spilles kort, laves håndarbejde og snakkes. I
det hele taget er det sociale vigtigt for alle.
I 2007 blev den foreløbig sidste udvidelse
lavet. Nemlig et rum til håndbold/badminton-fodbold og klubben/høstfest. Der kan de
opbevare bolde og spillersæt m.m så andre
ikke ”låner” det. Dette byggeri blev dog udført af lokale håndværkere.
Hvert år bliver der lavet brandsyn i hallen.
I 2009 resulterede det i, at vi blev pålagt at
lave en flugtvejstrappe fra cafeteriet. Det gav
en del bøvl, men problemer er til for, at løses.
Trappen er dejlig nem, at smutte op af når
man har varer med til kiosken.
I 2009 blev alle lamper i hallen udskiftet.
De gamle var blevet utidsvarende og dyre i
drift. De nye der blev monteret var med energibesparende rør, de skal kun skiftes hvert
5 år, også en besparelse. Hallen bruges af
skolen og klubben i dagtimerne. Den nye
skolereform har dog betydet en nedgang
i klubbens medlemmer, så der er ikke så
megen aktivitet over middag. Sidst på eftermiddagen går ØNIF s afdelinger i gang med
træningen. Og i weekender er der stævner.
Ikke så mange som der har været, men det
kører lidt op og ned, som der er lokale hold i
håndbold og fodbold. Der er den årlige høstfestuge, hundeudstillinger, harmonikatræf,
skolefest og musikcafe. Alt sammen med
til, at gøre opmærksom på lokalsamfundet.
Det er stadigt frivillige der passer kiosken,
åbningstider er dog reduceret en del i de
sidste år. I de sidste mange år har der været
ansat en rengøringsdame, som tager sig af
al rengøring. Der holdes et par arbejdsdage,
hvor der males og ryddes op i krogene. Nogle
reparationer lejes der til. I forbindelse med
kommunesammenlægningen blev tilskud
til hallerne ensrettet. Inden sammenlægningen frygtede bestyrelsen lidt om tilskuddet
kunne stå mål med det vi plejede, at få. Men,
det er tværtimod blevet lidt højere, så budgettet hænger fint sammen. Der er oprettet
en ”klimaskærmskonto” som betaler for udskiftning af vinduer, døre eller utætte tagplader. I løbet af de næste 3 år skal taget udskiftes på hele hallen. Så fremtiden er stadig
fyldt med udfordringer med, at holde liv i
hallen. Det er mit håb, at alle foreninger og
lokalbefolkningen vil være med til dette.
35
Foreningsbladet 20 år
ØNIF - for store og små
af Erna Storgaard
V
ores lokale idrætsforening har eksisteret siden 1969, hvor idrætten
i Kollemorten og Vonge blev slået
sammen.
Der er sket mange ting gennem årene,
mange har været involveret i det store arbejde at drive en idrætsforening, hvilket er dejligt at opleve, da det har afgørende betydning i forhold til klubbens eksistens.
Som klubben ser ud i dag, så er der
fire afdelinger, med hver deres bestyrelse
– samt en hovedbestyrelse, der består af
formændene fra de fire afdelinger samt en
formand, kasserer og sekretær, som varetager klubbens interesser.
Derudover er der tilknyttet et sponsorudvalg, som gør et stort stykke arbejde for at
skaffe penge til klubben fra primært lokale
sponsorer, som også skal takkes her – det betyder rigtig meget, at i bakker op om aktiviteterne, også økonomisk.
Ser vi på medlemstallene, så går det lidt
op og ned, men vi ligger ret stabilt på små
300 medlemmer fordelt på de fire afdelinger.
Fodbold har godt gang i mange aktiviteter,
også for de mindste, hvor der netop er oprettet et hold for U6, derudover er der hold op
til U10. Når vi kommer derover er det svært
at skaffe spillere nok,
sikkert også på grund af
de små årgange. Desuden
har man nu et hold i serie 3 og 5 på seniorsiden,
som der naturligvis skal
kæmpes for at fastholde, eller måske skal der
36
avanceres?
I håndboldafdelingen har man godt fat i
spillerne, også helt fra de er små, som kommer til Trille-Trolle, der er ”leg med bolden”
for de 3-5 årige. Desuden er der ”fuldt hus”,
da der er spillere i alle aldersgrupper, dog er
der ingen herrer/drenge, når vi taler seniorrækken, men damerne spiller forrygende,
og spiller således i serie 1 og 3 i skrivende
stund.
Fjerbolden, og badminton går det desværre lidt mere trægt med, da der i de sidste
par år ikke har været så stor opbakning til
juniorerne, som mangler en træner. Men på
motionssiden er der masser af såvel yngre,
som ældre der tager kampen op mandag og
onsdag i hallen, dog er der stadig et par ledige baner, så du kan nå det endnu. Skulle
der være nogen der har lyst til at starte noget
badminton op for de yngre spillere, så giv
gerne et praj til afdelingen.
Gymnastikken trives også fint i vores område, med masser af aktiviteter, der er dog
et faldende antal medlemmer, hvilket til dels
skyldes børnetallene. Der kommer dog en
del sved på panden, når der trænes i gymnastiksalen flere gange om ugen (se desuden
særskilt skriv fra afdelingen her i bladet)
Noget af de vi arbejder en del med lige nu,
er brugen af conventus, Ø. NYKIRKE
som er et system til styring af såvel hold, som
møder, betalinger osv. –
så her lige en opfordring
1868
til at i, når i tilmelder jer,
I.F.
Foreningsbladet 20 år
ikke opretter jer som ny bruger hver gang,
det giver masser af ekstra arbejde administrativt – er du i tvivl om noget, så kontakt
hovedafdelingen, som gerne hjælper.
Til sidst, stor tak til alle der bidrager på
den ene eller anden måde i ØNIF, det er dejligt at mærke opbakningen fra jer alle, det
betyder rigtig meget, og er altafgørende for
fremtidens idrætsforening i vores lokalområde. Som vi siger i hovedbestyrelsen, det
gør jo ikke noget vi har det sjovt, når vi er
her – det er et fokusområde, som vil blive
dyrket mere og mere i de kommende år.
ØNIF - Gymnastik
af Kirsten Jensen og Lene D. Ottosen
Vi er en afdeling, der arbejder med alle
aldre – drenge, piger, mænd, damer samt 50+.
Igennem de sidste 20 år har afdelingen rummet mange forskellige hold som f.eks. step,
hvor der i starten var ca. 40 aktive, fordelt
på to hold. Dette hold kaldes nu ”stram op”
og ledes af Lisbeth og der går ca. 20 aktive
og svedige kvinder. Foreningen har nu også
fået et hold med ca. 20 mænd under Torben,
som går under navnet ”Svedige mænd”.
Aldersgruppen er mænd i alderen 30-70år.
Ligeledes har foreningen haft et hold med 15
unge piger, kaldt ”teen-step”, som blev ledet
af Britta. I årenes løb har foreningen også
haft et bokse-/styrketræningshold med ca. 20
aktive – her kom folk langvejs fra.
I øjeblikket er vi ca. 150 gymnaster fordelt
på følgende hold:
• Mor/far og barn gymnastik
• Hoppe-lopperne
• Fusifutterne
• Spring/rytme
• Svedige mænd
• Stram op
• 25+
• 50+
Vi mangler fortsat instruktører til den nye
sæson, som starter i uge 38 efter høstfestugen. De hold vi mangler til er:
• 1-2 instruktører til hoppe-lopperne
(vi har to hjælpeinstruktører)
• 1 instruktør til 50+
• 1 instruktør samt et par hjælpeinstruktører til spring/rytme.
Så har du lyst, men mangler ideer, så skal
vi nok hjælpe med at finde et kursus til dig.
Som det kan læses har foreningen igennem mange år haft mange forskellige hold,
så sidder du inde med en ide til et nyt og
spændende hold som du gerne vil starte op,
hører vi også meget gerne fra dig.
Du kan kontakte gymnastik-bestyrelsen
på følgende numre:
• Kirsten -75803276
• Lene - 40761475
Som et nyt tiltag vil vi i gymnastik-foreningen fredag aften i høstfest-ugen tilbyde
en aften med spring og rytme/dans for børn i
alderen fra 1. klasse og opefter. Arrangementet bliver fra kl. 19-ca.21 og afsluttes med en
lille forfriskning til børnene.
37
Foreningsbladet 20 år
Øster Nykirke skole
af Torben Spejlborg
Øster Nykirke skole er en skole under stadig udvikling. Skolen kunne 1. april 2014
fejre 50 års fødselsdag, og det blev fejret på
behørig vis. Alle 145 elever slog en rekord
til Børnenes Rekordbog i ”bide til bolle”.
Derefter underholdt Esben Svane, og festen
sluttede med pølser og brød til alle. Så var
skolen klar til 50 år mere.
1. august 2014 fik skolen ny skoleleder.
Jacob Bang, som var viceleder, startede som
ny skoleleder. Det var også skoleåret, hvor
skolereformen trådte i kraft. Det gav masse
nye og spændende udfordringer i elevernes
skoledag, men også for alle medarbejderne.
Det kommer vi tilbage til.
Skolen rummer i dag 125 elever fra
børnehaveklasse til og med 6. klasse. Skolen
er inddelt i 2 trin. Der er en indskoling med
elever fra O til 2 klasse og et mellemtrin med
elever fra 3 – 6 klasse. Lærer og pædagoger
arbejder meget i teams omkring de 2 trin.
Eleverne på Øster Nykirke skole er meget
privilegeret med hensyn til plads. Skolen har
meget plads, det betyder, at der kan skabes
nogle rigtige gode læringsmiljøer. Der er
gode muligheder for rolige omgivelser ved
gruppearbejde og hold deling.
I forbindelse med skolereformen, er undervisningen kommet til, at foregå meget
mere på tværs af årgangene. Det har haft stor
betydning for elevernes trivsel på skolen, og
det kan mærkes i dagligdagen. Vi kan mærke
at eleverne kender hinanden rigtig godt, og
de tager ansvar for hinanden.
Øster Nykirke skole er en af de få skoler,
der stadig tilbyder skolemad. Skolemadsor38
dningen går nu ind i sit 9. skoleår. Maden
bliver fremstillet i køkkenet i SFO´en, og er
frisk fremstillet hver dag. Ordning er sådan
stykket sammen, at man vælger om man
vil købe mad alle 5 dage eller bare en enkelt dag. Der bliver i gennemsnit serveret 55
måltider pr dag.
Nu tilbage til skolereformen – hvad var
det lige der skete der. For det første blev
elevernes skoledag lidt længere. Ikke noget som vi har oplevet som et særligt stort
problem for eleverne. Næsten tvært imod. I
mellemtrinnet hvor lektielæsning og fagligt
fordybelse som tæller godt 3 lektioner om
Stor fødselsdagsfest i det skønne vejr.
Foreningsbladet 20 år
uge, har dette været valgfrit i dette skoleår.
Men kun ganske få elever, 3 – 4 stk. har
fravalgt den frivillige undervisning. Af nye
fag er kommet håndværk og design. Et fag
som nu er en blanding af håndarbejde og
sløjd med et stort fokus på designe. Faget
er kommet rigtig godt fra start og elever har
været meget begejstret for faget. Et andet nyt
fag er førnævnte faglig fordybelse. Her har
eleverne været vidt omkring. Der har været
forløb med social træning, læseteknik kurser, valgfags perioder med fordybelses rum,
rytmisk bevægelse (som førte til en opvisning til den lokale gymnastikopvisning) og et
rollespils værksted. Der har ligeledes været
en periode med forskellige værksteder i ekstra dansk, matematik og engelsk. Engelsk i
1 og 2 klasse og tysk 5 og 6 klasse er også
nye fag. Der er blevet taget rigtig godt imod
sprogfagene og vi har oplevet en meget stor
interesse for at fagene.
En anden del af reformen er den Åbne
Skole. Her skal eleverne møde virkeligheden
uden for skolen. Skolen skal ud i samfundet
og samfundet skal ind i skolen. Her er vi
også kommet i gang, men vi kan blive bedre.
Så er der virksomheder i skolens nærmiljø,
der har lyst til at være med til dette arbejde,
hører vi rigtig gerne fra jer. Vi tror på, at der
ligger rigtig meget god viden og læring rundt
omkring i virksomhederne, som vil kunne
komme vores elever til gode.
Øster Nykirke skole anno 2015 er en
bæredygtig skolen, hvor alle kender alle, og
hvor nærvær og læring er i højsæde.
Lokalrådet
af Erna Storgaard
D
e sidste 10 år kan godt få overskriften ”fra Hat til Lokalråd” – da der
har været en udvikling af foreningen
i forhold til rollen overfor det politiske system igennem de sidste 8-10 år.
I 2007 blev Give kommune, som vi alle
ved, en del af en noget større kommune,
Vejle kommune. Dette betød, at vi her i
lokalområdet blev opfordret til at skabe et
lokalråd, som kunne stå for den overordnede
dialog med kommunen. For os var det ikke
svært at etablere denne gruppe, da vi allerede
i 1996 var startet med noget lignende, så vi
skulle egentlig blot omdefinere vores rolle en
smule.
Lokalrådet for Vonge-Kollemorten, bliver
af rigtig mange stadig kaldt ”Hatten” – for
det hed foreningen helt fra start, og er kendt
som sådan, også i andre dele af kommunen,
hvor vores model blev brugt i mange af de
andre lokalområder i Vejle kommune.
En af de store opgaver i lokalrådet er, at
synliggøre vores område og sørge for at vi
har vilkår der tilsvarer det behov vi har i de
mindre lokalområder i hele kommunen.
Således var vi i Vonge-Kollemorten vært
for en konference i Vejle kommune med
navnet ”Når livet leves på landet”. Konferencen, der løb af staben i 2008, blev arrangeret
i et godt samarbejde med Vejle kommune,
som også de efterfølgende år har holdt
årsmøder for lokalrådene, dog i en noget
anden form end denne konference, hvor alle
med interesse kunne fortælle om deres arbe39
ANNONCER
40
Foreningsbladet 20 år
jde med markedsføring af eget lokalområde
ved hjælp af diverse stande i vores hal.
Siden kommunesammenlægningen i 2007
har vi haft meget fokus på at have et godt
samarbejde med Vejle kommune, da vi ligesom er kommet ”længere væk” fra det kommunale system, vi har skullet finde hinanden,
hvilket faktisk er lykkedes meget godt. Kommunens folk er meget opmærksomme på os,
svarer altid hurtigt på vore henvendelser, og
er lydhøre overfor vores sager, så her har vi
bestemt ikke noget at klage over.
I lokalrådet arbejder vi meget for at
markedsføre vores område. Under navnet
”Vi vil på landkortet” har vi etableret en
blog, hvor alle har mulighed for at få et lille
opslag op, eventuelt om et arrangement eller
lignende – det er vigtigt at vi får bredt ”de
gode historier” ud. Lokalrådet har også gjort
sit indtog på facebook, så alt hvad der skrives
på bloggen automatisk slås op på vores facebook side, der hedder Vonge & Kollemorten.
Derudover har vi stadig vores hjemmeside,
som mere beskriver vores område.
Opgaver og ideer er der masser af, i
efteråret 2015 påbegynder vi et samarbejde
med Vejle kommune om et landsbyprogram,
som handler om en struktureret udvikling af
vores lokalområde. I dette arbejde vil vi indarbejde nogen af alle de statements vi har
fået ved borgerundersøgelsen i 2013, fokusgruppeinterview og velkomstarrangementer
for tilflyttere, som bliver holdt en gang årligt.
”Lokalrådet for Øster Nykirke Sogn” var i sin tid med til at skabe Musikcafeen, hvorfra
overskuddet uddeles til lokalområdets foreninger.
41
ANNONCER
42
Nyt fra Regnbuen
af Ruth Krag Nielsen
D
en 10. august starter der 23 nye børn
i indskolingen. De har dog holdt til
huse på skolen de sidste 4 måneder,
hvor de har været i Mini Sfo. Det er en flok
videbegærlige børn, som sikkert ser frem til
at skulle gå i ” rigtig skole”.
1.august siger vi farvel til nuværende 2.
kl., da de skal til at gå i mellemtrinnet og
dermed også være i Hattehuset om eftermiddagen. Vi voksne i Regnbuen siger tak
for lån af jeres barn og tak for et godt samarbejde.
I Regnbuen vil vi være 3 stk personale om
eftermiddagen og en fast morgenåbner. Vi
håber at få en studerende til december, som
skal være her ½ år. Det giver altid et friskt
pust at få nye voksne ind i dagligdagen.
Regnbuen og Hattehuset
på sommerlejr
af Torben Spejlborg
R
egnbuen og Hattehuset havde i år
valgt, at tage på koloni sammen.
Turen gik igen i år til Rådsklippen
i Ejstrupholm. Onsdag d. 1. juli rejste 72
forventningsfulde børn, 5 personaler og 4
forældre fra forældrerådet. Turen derud gik
med bus fra Øster Nykirke skole.. Det der
var specielt i år var, at aldersspredningen var
meget stor. Vi havde mini SFOèr som var 6
år og så SFO 2 børn der er 12 år med. Men
det har været en vild god oplevelse for alle.
Børnene har været vild gode til, at tage sig
af hinanden. Der er blevet hygget i teltene
og på værelserne. Når der skulle bades i åen,
hjalp de store SFO 2 børn med, at passe de
mindre. Når de mindste skulle sove, læste
de store godnat historie til meget stor glæde
for de mindste. Ja og var den nogle som blev
kede det, eller fik lidt hjemve. Så viste de
store også stor omsorgsfuldhed.
Torsdag bød dagen på gå tur, badning i
åen, vandkamp ved hytten. Om eftermiddag
havde vi et OL løb hvor alle deltog. Holdene
bestod af børn i alle aldre. De var rundt til 6
forskellige poster.
Herefter blev der hold fødselsdag for alle
de børn som havde haft fødselsdag i juni
måned. Som det kan ses på billede blev der
dækket op med et langt ”fladt” bord i det fri.
Rigtig hyggeligt.
Om aften hyggede de store SFO 2 børn i
bål huset. Her fik de lov at hygge sig til den
næsten ikke kunne mere.
Fredag mellem 12 og 16 kom forældrene
og hentede deres kære men noget trætte
børn. Tak for lån.
Der skal lyde en stor tak til de forældre fra
forældrerådet som var med på turen, enten
på skift eller hele tiden. Det har været en stor
hjælp. Forsat god sommer.
43
ANNONCER
44
Reserver allerede nu
Fredag d. 30. oktober 2015.
Her er der igen musikcafe i Vonge – Kollemorten hallen.
Årets musiknavn bliver offentliggjort 1. september
hvor billetsalget også starter.
Billetter kan købes ved Min købmand i Vonge, Let Køb i Kollemorten eller
bestilles på [email protected]
Vi ses.
Med venlig hilsen
Arrangørerne
Nostalgi ved musikcafeen
af Lilly Jessen
V
og Vonge, både omkring børnehave,
ed musikcafeen fredag den 30skole, idræt, spejder og fore10 kl. 19.00, vil bladudvalget
For
ninger, og også kirken,
have alle vore gamle Forenening
med kirkebladet mit i
ingsblade til at ligge på et bord.
sblad
Foreningsbladet.
Alle er velkommen til at kikke
et
TAK, til jer alle, for
og lade nostalgien tale sit eget
et godt samarbejde omsprog.
kring bladet.
Foreningsbladet har nu eksisteret i 20 år. Derfor denne
markering.
At d
ele
vind
Der er jo mange forskelog
van
d...
lige beretninger, der er
kommet frem i årets løb.
Bladet har også været et
godt bindeled mellem Kollemorten
ww
fo
11.
årga
r Ø
S
ng
TE

R
NY
Num
KI
mer
RK
5

w .ø
E
ste
r ny
SO
Okt
k ir
ke
.d k
GN
-Nov
200
5
Ska
l
besl forsidef
ut
ot
mel tede re oet vi
lem
se
byer daktione noget
ne. T
fr
n
Læs
itel: at tage a Somm
Figur
er
et
selv bl.a. om
kom billed fest i K
følg
e
ol
bina
elig Høstfes
tion fra Gal lemorte
også
te
le
- ve
n
følg n i Von
nlig riet fra eller fr
em
ge
st ud
(s
a
Fors
ed i
lånt
amli Høstfes
skol ide 16)
af P
ens
og
eter ngshuset t i Vonge
aktiv Som
Nør
iteter merfe
toft. ,som li ? Til de
st
(sid
gger
t
e 11 en i Kol
mid
) og
t
meg lemorte
n
et m
ere. (side 18
..
). D
u ka
n
1
45
Øster Nykirke Fiskeforening
af John Hofmann
V
i er en lille fiskeklub der blev stiftet
i 2009. Vi er i dag 25 medlemmer
som er med i foreningen. Bestyrelsen laver hvert år et program så medlemmerne kan komme med på fisketur.
er også en hyggelig julefrokost for medlemmerne og deres ægtefæller.
Så det er en lille hyggelig fiskeklub vi har
fået lavet.
Vi er åbne for flere medlemmer, så hvis
lysten er der kan man henvende sig til foreningen:
Det er hovedsagelig i Put og Take fiskesøer
vi fisker, det kræver ikke statsfisketegn. Om
sommeren har vi også aftenture, hvor vi har
grill med så vi kan få en pølse med brød. Der
John Hofmann
[email protected]
Hatten - Lokalrådet for Øster
Nykirke Sogn
Hatten
-­  Har som formål at styrke udviklingen i
lokalsamfundet Øster Nykirke sogn.
- Arbejder for at udbygge sammenholdet og
samarbejdet mellem foreninger, institutioner,
- Lokalrådet
interessegrupper og borgere i Øster nykirke sogn.
- Giver via koordinatoren hjælp og støtte til
For Øster Nykirke Sogn
udvikling
Liste over lokalrådet Hatten’s bestyrelse
2015 af nye initiativer/ideer, som er til gavn
for lokalsamfundet.
Navn
Formand:
Erna Storgaard
Adresse
Kontaktoplysninger
Kastanievænget 1, 7173 Vonge
Tlf. 25 27 78 80
[email protected]
Næstformand:
Jørgen Mikkelsen
Smedevænget 19, Kollemorten, 7323 Give
Tlf. 28 10 34 14
[email protected]
Kasserer:
Hanne Nørtoft
Hærvejen 210, Kollemorten, 7323 Give
Tlf. 40 87 28 59
[email protected]
Medlemmer:
Marianne D. Nymann
Pilevænget 2, 7173 Vonge
Niels Bork
Pilevænget 3, 7173 Vonge
Anita Thisgaard
Sønder Hedevej 11, 7173 Vonge
Else Marie Nissen
Assenholtvej 3, 7173 Vonge
Tlf. 40 55 04 89
[email protected]
Tlf. 40 43 66 16
[email protected]
Tlf. 20 74 85 89
[email protected]
Tlf. 30 89 84 54
[email protected]
Suppleanter:
Lone Hedegaard Hansen
Bygade 83, 7173 Vonge
Jacob Lauritsen
Nordvangen 2, 7173 Vonge
Tlf. 24 40 72 06
[email protected]
Tlf. 31 41 34 54
46
Lokalrådet Hatten, v. formand Torben Spejlborg, tlf. 24 91 67 89 mail: hattehuse
Stafetten
Lærkevej 20
ved Kristina Parsberg
V
i er tilflyttere til Vonge, hvor vi
i efteråret 2014 købte hus på
Lærkevej, og flyttede ind i starten
af december, det har vi bestemt ikke fortrudt
siden. Vi har været utrolig positiv over den
aktivitet der er i byen, og vi er blevet taget
rigtig godt imod både af naboerne og af alle
vi har mødt på vores vej. Indtrykket af Vonge
er at det er en by hvor man får mulighed for
at være en del af et dejligt sammenhold hvis
man har lyst.
er oprindeligt fra
Slagelse, men
da vi flyttede sammen for nogle år siden
besluttede vi os for at vores
base skulle være i Jylland hvor
Kristina er fra. Kristina er 30 år, og arbejder
som administrativ koordinator hos Bestseller. Hun bruger sin fritid i det mere kreative
hjørne samt svømning. En fælles interesse er
især hygge med både familie og venner og at
rejse. Vi rejser gerne når pengepungen tillader det – og gerne nye steder hver gang. Sammen har vi hunden Tulle, som lige er blevet
2 år. Hun nyder at vi nu har fået en stor have
som hun kan boltre sig i. Inden vi flyttede til
Vonge har vi boet i lejlighed inde i Vejle, så
det er dejligt at komme ud og få noget plads
og en dejlig have. Alt omkring havearbejde
mm. er et nyt og spændende univers for os ;-)
Derudover har vi Freya på 8 år som er
Mikes datter. Hende hygger vi os med hver
2. weekend, og hun nyder også den dejlige
have og især gyngestativ mm. der nu er plads
til lige uden for døren og den gode legeplads?
I slutningen af september bliver familien
forøget med en lille pige, hvilket vi glæder os
rigtig meget til. Kan se at der rundt omkring
i byen kommer en del familieforøgelser hen
over efteråret så der skal nok blive liv i den
lille by.
Vores lille familie består af Mike, Kristina,
Tulle og Freya. Mike er 30 år, arbejder til
dagligt som elektriker hvor han er lærling på
4. år. Han bruger gerne sin fritid på at løbe,
spille fodbold og fra her i efteråret – som
gymnastiktræner for en flok krudtugler. Mike
Stafetten sender vi videre til:
Lene og Thomas Pedersen
“Gl. Møllegaard”
Gl. Møllevej 19.
47
48
Stafettens hovedpersoner: Mike, Kristina og nederst Freya.