Indstilling af medlemmer til kvalifikationsnævnet

J.NR.: 2015-0005/104953
Ref.:
[email protected]
+45 33 38 22 00
27. marts 2015
Uddannelses- og forskningsministeriet
Styrelsen for videregående Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K
Att. [email protected] / [email protected]
Indstilling af medlemmer til kvalifikationsnævnet
Danske Professionshøjskoler takker for de tre anmodninger om indstilling af medlemmer til
kvalifikationsnævnet til dækning af hhv. diplom- og akademiuddannelser,
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
I vedlagte bilag er de indstillede medlemmer fordelt på dækningsområder.
Indstillingen er koordineret med Danske Erhvervsakademier. Derudover er indstillingen for de
tekniske og teknologiske professionsbacheloruddannelser samt diplomuddannelser inden for
ledelse, it- og teknik samt medie- og kommunikation ligeledes koordineret med Danske
Universiteter. Koordineringen har bestået i at aftale, hvordan pladserne pr. dækningsområde skulle
fordeles mellem foreningerne.
Med venlig hilsen
Harald Mikkelsen
Formand
Danske Professionshøjskoler
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
[email protected]
uc-dk.dk
+45 3338 2200
SIDE 1 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
Bilag.
Uddannelsestype: Videregående voksenuddannelse
Økonomiske og merkantile udd./adm. og forvaltning /medie & Kom.
Solveig
Schmidt
Kvalitetschef
Danmarks
medie- og
journalisthøj
skole
[email protected]
89 44 02 21
Tidligere
beskikket
Peder
Andersen
Uddannelseskonsulent,
Forvaltningsuddannelserne
Professionsh
øjskolen
Metropol
[email protected]
l.dk
72 48 78 11
Ikke tidligere
beskikket
Tekniske og teknologiske uddannelser
Jan Holler
Foget
Uddannelseschef
Teknologi
UC
Nordjylland
[email protected]
72 69 14 70
Tidligere
beskikket
Hanne
Bundgaard
Områdechef
VIA UC
[email protected]
87551902
Ikke tidligere
beskikket
Uddannelsestype: Diplom
Pædagogiske uddannelser
Janne Holt
Uddannelseskonsulent
UCN,
act2learn
[email protected]
n.dk
72 69 04 31
Ikke tidligere
beskikket
Jørn Søkilde
Chefkonsulent
UCC
[email protected]
4189 7142
Tidligere
beskikket
Vibeke Boelt
Chefkonsulent
VIA UC
[email protected]
87551887
Ikke tidligere
beskikket
Anne Mygind
Brodersen
Chefkonsulent
UC Lillebælt
[email protected]
28191084
Tidligere
beskikket
Sundhedsfaglige uddannelser
Lise Søgaard
Lund
Uddannelseskonsulent,
lektor, ph.d.,
Professionshøjs
kolen Metropol
[email protected]
dk
72 48 70 78
Tidligere
beskikket
Mette Rose
Programleder
UCC
[email protected]
4189 7243
Tidligere
beskikket
Inge
Hynkemejer
Studiechef
sygeplejerskeuddannelsen
UC Syddanmark
[email protected]
72662843
Ikke
tidligere
beskikket
Kim Koldby
Chefkonsulent
UC Lillebælt,
Kompetenceudv
ikling og
Undervisningsm
idler
[email protected]
21 39 05 40
Tidligere
beskikket
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
[email protected]
uc-dk.dk
+45 3338 2200
SIDE 2 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
Samfunds-, økonomiske og merkantile uddannelser, ekskl. HD
Peder
Andersen
Uddanenlseskonsulent,
Forvaltningsuddannelserne
Professionshøjs
kolen Metropol
[email protected]
l.dk
72 48 78 11
Ikke tidligere
beskikket
Solveig Tove
Brander
Chefkonsulent
VIA UC
[email protected]
87551833
Tidligere
beskikket
Lasse
Bjerregaard
Chef/videreuddannelse
UCSJ
[email protected]
7248 2464
Ikke tidligere
beskikket
Randi
Vindfeld
Studieleder
socialrådgiverudd.
UC Syddanmark
[email protected]
72 66 29 41
Ikke tidligere
beskikket
Ledelsesuddannelser
Tue
Sanderhage
Institutchef
Professionshøjs
kolen Metropol
[email protected]
dk
72 48 93 75
Ikke
tidligere
beskikket
Trine Lumbye
Chefkonsulent
VIA UC
[email protected]
87551965
Ikke
tidligere
beskikket
Dorte Müller
Programleder
UCC
[email protected]
4189 8643
Ikke
tidligere
beskikket
IT- og teknik-uddannelser
Jan Holler Foget
Uddannelseschef
Teknologi
UCN
[email protected]
72 69 14 70
Ikke
tidligere
beskikket
Inge Vejs Edosa
Chefkonsulent
VIA UC
[email protected]
87551922
Ikke
tidligere
beskikket
Medie- og kommunikationsuddannelser
Solveig Schmidt
Kvalitetschef
Danmarks medieog
journalisthøjskole
[email protected]
89 44 02 21
Tidligere
beskikket
Nicolaj
Christensen
Souschef for
Journalistik og Medier
Danmarks medieog
journalisthøjskole
[email protected]
77 40 50 56
Ikke
tidligere
beskikket
Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse
Design ( designteknolog og e-designer)
Anders Bisgaard
Head of studies, VIA
Design
VIA UC
[email protected]
87550507
Ikke
tidligere
beskikket
Teknik, Byggeri/Produktion
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
[email protected]
uc-dk.dk
+45 3338 2200
SIDE 3 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
Jan Holler Foget
Uddannelseschef
Teknologi
UCN
[email protected]
72 69 14 70
Tidligere
beskikket
Professionshøjs
kolen Metropol
[email protected]
ol.dk
72 48 77 66
Ikke
tidligere
beskikket
UCN
[email protected]
72 69 15 60
Tidligere
beskikket
Bio- og laboratorietekniske område
Inge Lise
Rask
Lektor, Laborant- og
Procesteknologuddannelsen
Medie/IT
Rie Nielsen
Studieleder for ITuddannelserne
Økonomisk-merkantile samt Samfundsfaglige område
Per Justesen
Studieleder for Sport
Management
UCN
[email protected]
72 69 13 80
Tidligere
beskikket
Helle Johansen
Uddannelsesleder
VIA UC
[email protected]
87553313
Tidligere
beskikket
[email protected]
72 69 13 80
Ikke tidligere
beskikket
Uddannelsestype: Professionsbachelor
Det økonomiske-merkantile område
Per Justesen
Studieleder for Sport
Management
Marie-Josée
Giasson
Jensen
Rickard
Lindquist
Uddannelsesleder/leisure UCSJ
management
[email protected]
7248 2287
Ikke tidligere
beskikket
Leder af Center for F&U i
virksomheders
globalisering/Cand
Oecon
[email protected]
87554403
Ikke tidligere
beskikket
UCN
VIA
University
College
Tekniske og teknologiske uddannelser
Jan Holler
Foget
Uddannelseschef Teknologi
UCN
Laurids
Green
Uddannelseschef/Kort- og
VIA
Landmålingstekniker,
University
Byggetekniker- og
College
Bygningskonstruktøruddannelsen
[email protected]
72 69 14
70
[email protected]
87554105
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Design
Ingrid Søe
Uddannelses- og forskningschef
– VIA Design
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
VIA UC
[email protected]
[email protected]
uc-dk.dk
87550556
+45 3338 2200
Ikke
tidligere
SIDE 4 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
beskikket
Ingelise
Krarup
Andersen
Studieleder for
designuddannelserne
UCN
[email protected] 72 69 15 40
Ikke
tidligere
beskikket
Medie- og kommunikationsområdet
Solveig
Schmidt
Kvalitetschef
Henrik
Birkvig
Uddannelsesleder
Grafisk Design
Rikke
Hagemann
Olsen
Fagmedarbejder og
underviser
Martin
Hansen
Valdemar
Kraft
Chefkonsulent, Interne
Relationer
Uddannelsesleder
Erhvervssprog og ITbaseret
markedskommunikatio
n
Danmarks
medie- og
journalisthøjskol
e
Danmarks
medie- og
journalisthøjskol
e
Danmarks
medie- og
journalisthøjskol
e
Via UC, Erhverv
[email protected]
89 44 02 21
Tidligere
beskikket
[email protected]
77 40 50 53
x
[email protected]
77 40 50 02
x
[email protected]
87554802
Ikke tidligere
beskikket
UC Syddanmark
[email protected]
k
72665135
Ikke tidligere
beskikket
Pædagogiske område, Læreruddannelsen
Jesper
Vinther
Uddannelseschef
Læreruddannelsen
UCN
[email protected]
72 69 05
75
Lars Kettel
Uddannelsesleder,
Læreruddannelsen
[email protected]
k
72 48 72
20
Lis Madsen
Uddannelseschef
Professionshøjskole
n Metropol, Institut
for Skole og læring
UCC
[email protected]
Jon Gade
Uddannelsesleder
UCC
[email protected]
4189
7671
4189
7522
Elsebeth
Jensen
Susanne
Agerbæk
Uddannelseschef
VIA UC, Lærerudd
[email protected]
Pædagogisk leder
VIA,
Læreruddannelsen
[email protected]
Stina
Møllenbac
h
Lonnie
Ransby
Stahl
Hans Krab
Uddannelseschef/lærer
UCSJ
[email protected]
7248
2393
Uddannelsesleder/lære
r
UCSJ
[email protected]
7248
2390
Ikke
tidligere
beskikket
Seminarielektor
UC Syddanmark
[email protected]
7266307
Tidligere
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
[email protected]
uc-dk.dk
+45 3338 2200
8755301
5
8755300
4
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
SIDE 5 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
Koed
Niels
Grønbæk
Nielsen
læreruddanelsen
Chefkonsulent
UCL
[email protected]
1
5177717
4
beskikket
Tidligere
beskikket
Pædagogiske område, Pædagoguddannelsen
Gitte
Orlowitz
Studieleder for Pædagoguddannelsen
Aalborg
UCN
[email protected]
72 69 05
59
Ikke
tidligere
beskikket
Randi
Bjørndal
Jensen
Peter
Møller
Pedersen
Susanne
Tellerup
Uddannelsesleder
UCC
[email protected]
4189
7920
x
Uddannelseschef
VIA,
Pædagogud
d.
UCSJ
[email protected]
8755374
0
Ikke
tidligere
beskikket
[email protected]
7248
1384
Kim
Larsen
Institutchef pædagogisk område
UC
Syddanmark
[email protected]
k
7266252
3
Jørgen
Hansen
Vicedirektør
UC Lillebælt
[email protected]
2199926
5
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Uddannelseschef/pædagoguddannnels
en
Pædagogiske område, pædagogiske uddannelser i øvrigt
Kristine
Andersen
Uddannelsesleder
UCC
[email protected]
4189 8027
Jan
Ankerstjerne
Uddannelsesleder
VIA UC,
[email protected]
Pædagoguddannelsen
i Aarhus
87553502
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Det sundhedsfaglige område, Sygeplejerskeuddannelsen
Lisbet
Madse
n
Karen
Paaske
Uddannelsesleder,
Sygeplejerskeuddannels
en
Lektor
Dorte
Guling
Uddannelseschef/ sygepl
UCSJ
Lena
Busch
Nielsen
Uddannelseschef
Professionshøjskolen
Metropol
[email protected]
k
72 48 74
02
Ikke
tidligere
beskikket
VIA UC,
Sygeplejeuddannelsen
i Silkeborg
UCSJ
[email protected]
8755132
0
Tidligere
beskikket
[email protected]
7248268
8
UC Lillebælt
[email protected]
3052837
9
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Det sundhedsfaglige område, Jordemoderuddannelsen
Ghita Cajus
Ny Vestergade 17 st. tv.
Studieleder for
1471 København K
UCN
[email protected]
[email protected]
uc-dk.dk
72 69 09 75
+45 3338 2200
Ikke
tidligere
SIDE 6 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
jordemoderuddannelsen
Studieleder
UC
Jordemoruddanneslen
Syddanmark
Ina ThyMadsen
beskikket
[email protected] 72662803
Tidligere
beskikket
Det sundhedsfaglige område, Ergoterapeutuddannelsen
Tove Schreiber
Elise Bromann
Bukhave
Uddannelsesleder,
Ergoterapeutuddannelsen i
Holstebro
Uddannelseschef/ergoterapeut
VIA UC
[email protected]
87552458 Tidligere
UCSJ
[email protected] 7248
2598
x
Uddannelsesleder
UCC
[email protected] 41 89 86
90
Ikke
tidligere
beskikket
Uddannelsesleder,
Psykomotorikuddannelsen
VIA UC
[email protected]
beskikket
Det sundhedsfaglige område, Psykomotorikuddannelsen
Anne
Margrethe
Pallesen
Helle Brok
87552560 Tidligere
beskikket
Det sundhedsfaglige område, Fysioterapeutuddannelsen
Dorte
Drachman
n
Lif Hanne
Larsen
Birgitte
Ebbe
Mathiesen
Studieleder for
Fysioterapeutuddannelse
n
Lektor,
Fysioteraputuddannelsen
Uddannelseschef
UC Nordjylland
[email protected]
72 69 09
50
Tidligere
beskikket
Professionshøjskole
n Metropol
UC Lillebælt
[email protected]
k
[email protected]
72 48 77
08
2452740
7
Tidligere
beskikket
Professionshøjskol
en Metropol
[email protected]
dk
72 48 76
15
Ikke
tidligere
beskikket
UC Syddanmark
[email protected]
7266273
8
Ikke
tidligere
beskikket
Ikke
tidligere
beskikket
Det sundhedsfaglige område, Bioanalytikeruddannelsen
Henrik
Hansen
Birgit
Løbner
Christense
n
Konst.
Uddannelsesleder,
Bioanalytikeruddannelse
n
Studieleder
bioanalytikeruddannelse
n
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
[email protected]
uc-dk.dk
+45 3338 2200
SIDE 7 AF 8
J.NR.: 2015-0005/104953
Det sundhedsfaglige område, Radiografuddannelsen
AnneMette
Briand de
Crevecoeu
r
Marianne
Gellert
Uddannelsesleder,
Radiografuddannelsen
Professionshøjskole
n Metropol
[email protected]
k
72 48 77
32
Ikke
tidligere
beskikket
Uddannelseschef
UC Lillebælt
[email protected]
2128730
7
Ikke
tidligere
beskikket
Det samfundsfaglige område, Socialrådgiveruddannelsen
Helle
Ingrid
Strauss
Anke
Beuck
Turid
Eikelan
d
Jon
Lambe
rg
Lektor, Socialrådgiveruddannelsen
Professionshøjsk
olen Metropol
[email protected]
ol.dk
72 48
71 41
Tidligere
beskikket
International koordinator
VIA UC,
Soc.rådg. Aarhus
UCSJ
[email protected]
875533
06
724831
76
Tidligere
beskikket
UC Lillebælt
[email protected]
238382
27
Ikke
tidligere
beskikket
Uddannelseschef/socialrådgiverud
dannelsen UCSJ
Uddannelseschef
[email protected]
Ikke
tidligere
beskikket
Det samfundsfaglige område, Offentlig administration
Sonny
Englund
Anette
Nicolaisen
Uddannelsesleder,
Institut fr Ledelse og
Forvaltning
Institutchef
samfundsfag og
kommunikation
Ny Vestergade 17 st. tv.
1471 København K
Professionshøjskole
n Metropol
UC Syddanmark
[email protected]
[email protected]
k
72 48 93
95
Ikke
tidligere
beskikket
[email protected]
7266293
3
Ikke
tidligere
beskikket
uc-dk.dk
+45 3338 2200
SIDE 8 AF 8