Nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Aktuelle vejprojekter i Aalborg Kommune
Filstedvejens Skole
Filstedvej
Forbedringer omkring Filstedvej skal sikre tryg og sikker færdsel for skoleeleverne. Forbedringerne skal understøtte elevernes mulighed for i højere grad at gå eller cykle i skole. Projektet er statsligt støttet og indgår i
projekt Aalborg Trafiksikkerhedsby.
Orientering om projektet
Projektet omfatter regulering af parkerings- og afsætningsforholdene samt sikring af bløde trafikanter med en
cykelsti og hævet flade:
• To af de eksisterende bump på Filstedvej erstattes af en hævet flade, hvorpå der etableres et fodgængerfelt
- her placeres skolepatruljen.
• Der etableres cykelsti fra Hadsundvej til p-pladsen ved Omnihuset. Stiforbindelsen fra Omnihuset til Filstedvejens Skole forlænges ud til Filstedvej og adskilles fra parkeringspladsen.
• Der etableres ny cykelparkering foran skolen og ved Ullavej.
• Afsætningspladsen foran skolen indrettes mere hensigtsmæssigt. Denne etableres som kiss & goodbye
plads og som korttidsparkering, mens lærerparkering primært etableres ved Omnihuset.
SP
SP
Skolepatrulje
Lærer-P - Ekstra pladser anlægges
Eksisterende anlæg fjernes
Fodgængerfelt
Ny cykelparkering
Afsætning
Hævet flade
Cykelsti
Kortidsparkering kl. 7.30-8.30
Ny sti
•
Afsætning H-busser
Ny fortov
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9931 2000
[email protected]
Cvr-nr. 29189420
Nyhedsbrev
Aktuelle vejprojekter i Aalborg Kommune
Formålet med projektet:
• En tryg og sikker skolevej, så elevernes mulighed for at være selvtransporterende understøttes.
• Afhjælpe kaotiske situationer ved skolen og adskille de bløde trafikanter fra bilerne.
Der har således været fokus på at sikre de ruter, hvor elever til og fra skole færdes, så brug af cykel eller gang til
skole gøres mere trygt for eleverne.
Tidsplan
Anlægsarbejderne forventes at opstarte ultimo juli og vil fortsætte henover sommeren og ind i efteråret. Vi
håber derfor, at størstedelen af arbejdet kan være færdig, når skolen starter efter ferien.
Trafikafvikling
Mens vi arbejder, kan der forekomme gener for trafikken, såsom indsnævring af kørebanen og hastighedsbegrænsning.
Kontakt
ProjektkoordinatorProjektkoordinator
Peter SønderlundCarsten Krogh Jensen
[email protected]@aalborg.dk
Tlf. 9931 2354
Tlf. 9931 2316
Læs mere
Tilmeld dig nyhedsmail og læs mere om andre anlægsprojekter i Aalborg Kommune på
http://www.aalborg.dk/vejprojekter
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9931 2000
[email protected]
Cvr-nr. 29189420