Læs vores nye brochure om lejring, tryk og løft

!
!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling
Tryksår, nerveskader, lejringer og løft
1
2
Når en patient skal opereres, så er der mange fokus
områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der
skal anvendes, omsorg for patienten, antiseptiske regler og
patientsikkerhed.
Et område der de sidste år har været fokus på, er
forebyggelse af tryk og nerveskader pga. lejring. Under
operationen er patienten immobil, og det sætter store krav
til personalets viden og lejringsteknik.
Tryksår:
Nerveskader:
Definition: Tryksår er et område med
lokaliseret skade på hud og
underliggende væv, forårsaget af tryk
eller forskydning (shear) eller en
kombination heraf. (EPUAP)
Nerveskader kan opstå enten ved stræk
eller tryk.
Tryk komprimerer blodforsyningen til
nervecellerne, fra f.eks. lejringsudstyr,
holdere og lign.
!
Vævsskaden kan blive den samme, om
trykket er højt i kort tid, eller lavt i lang tid.
Tryk er kraft per areal. Så hvis kraften
fordeles over et større areal, vil trykket
falde.
Formål:(At(fordele(tryk(over(en((større(
Kontaktflade,(og(derved(reducere(det(lokale(tryk.(
Stræk formindsker nervens diameter,
øger trykket i nerven og komprimerer
blodforsyningen.
Konsekvenserne kan være følelsesløshed,
stikken, prikken eller brændende
fornemmelse, lammelse eller smerter.
Disse kan være både forbigående eller
permanente.
(
!
2!
Der er mange faktorer at tage hensyn til, men
da de fleste operationer kræver immobilitet, så
er det vigtigt at kunne forebygge flest mulige
tryk og nerveskader.
Fordele ved Vacuform® madrasser og lejringspuder:
• Maximal trykreduktion
• Sikker for patienten, behagelig at ligge på.
• Let at håndtere for personalet. Kan spare lejringstid.
• Reducerer behovet for lejringsudstyr.
• 100 % røntgen gennemlysbar. MR og CT sikker.
• Rengøringsvenlig.
• Økonomisk og billig løsning
• Mange anvendelsesmuligheder
• Latex, ftalater og PVC fri.
!
!
!
3!
Operationer er i dag blevet mere tekniske, f.eks.
robotkirurgi, og dermed stilles der også større krav
til forskellige lejringsformer.
Trendelenburg lejring, hvor lejet tippes 30 grader,
er en stor udfordring, da trykket på skulder øges
voldsomt, samt lejring i lang tid.
Ved brug af traditionelle skulder støtter er der
rapporteret nerveskader af forskellig
sværhedsgrad. Derfor er det vigtigt at reducere
trykket på brachiales, så disse undgås.
!Trendelenburg
lejring hvor man ikke
ønsker en hel madras. Her med
Vacuform pude, der understøtter
skulderpartiet, og fordeler trykket
over et større areal. Dette nedsætter
risikoen for tryk på skuldernerver.
Kan bruges med eller uden
skulderstøtte på lejet.
Trendelenburg lejring med madras.
Vacuform madras og lejemadras
samarbejder og giver størst mulig
trykreduktion på hele kroppen. Arme kan
lejres i armstøtte, eller lægges ind til
siden.
!
Sniffing position eller anden lejring
ved anæstesi indledning.
Børn kan også med fordel lejres på
Vacuform.
!
5!
Andre lejringsformer stiller også store krav. F.eks. sideleje i kort
eller lang tid.
Ved korte undersøgelser/operationer tager det meget tid at
sætte holdere på lejet. Ved lange operationer sætter det store
krav til tryk reducering på bl.a. hofte, knæ og fodled. Desuden
giver sideleje mange løft, som kan reduceres, og tilgodese
arbejdsmiljøet. Desuden spares leje/operationstid, når
lejringstiden reduceres.
Der kan også være krav om stabilitet, ex ved hoftealloplastikker,
operationer i hovedet, ØNH eller ekstremitets kirurgi.
(
(
(
Side leje.
Vacuform madras, der giver optimal støtte
og lavt tryk mod patientens krop. Ingen
behov for andet lejringsudstyr der skal
sættes på lejet. Derved spares tid, og
personalet belastes mindst muligt.
Hoved støtte.
Kan også bruges til at støtte arme, ben,
skulderparti ved cloward, operationer i
hovedet, ØNH operationer, kæbekirurgi og
lign.
Utallige anvendelses muligheder.
!
Stabilisering af frakturer.
Vacuform kan bruges til stabilisering af
frakturer ex. inden røntgen, da
Vacuform er 100 % gennemlysbar.
Kan ligeledes bruges ved lejring i
sengen.
Bruges også under operation når f.eks.
en ekstremitet skal stabiliseres.
Hoftekirurgi f.eks. HipFix®.
Ved ønske om 100 % stabilitet ved hofte
operationer.
Patienten lejres let i 90°. Risikoen for at
patienten skrider på lejet minimeres. Dette
gælder f.eks. ved hoftealloplastikker, hvor
patientens ben løftes og roteres meget.
!
6!
Hvad siger arbejdstilsynet om
løft?
!
Det er svært at give et klart svar på
dette. Der er mange faktorer at tage
hensyn til. Men der er vejledende
grænser for vægt og rækkeafstand.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Forværrende faktorer er:
•
•
•
•
•
Løftet er skævt/asymmetrisk i forhold til
kroppen
Ryggen vrides/bøjes forover eller til
siden.
Armene løftes til eller over skulderhøjde
Der løftes fra siden eller med én hånd
Varigheden af løftet.
!
Kroppens(vægt(fordeles(således:(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tekniske hjælpemidler:
(
• Skal være tilstede i tilstrækkeligt
antal
• Skal være udformet efter
ergonomiske principper
• Skal passe til byrden, arbejdsstedet
og brugeren, så hjælpemidlet fjerner
eller mindsker belastningen.
• Skal være holdt ved lige.
En arm- og benløfter kan hjælpe personalet,
og aflaste og reducere antallet at løft.
Kan bruges til løft af arm, enkelt ben, begge
ben, ben i bugleje.
Bruges ved steril afvaskning, afdækning til
operation, og ved efterfølgende
bandagering.
Stropperne er engangs, og opfylder
Hygiejnekomiteens retningslinjer.
!
!
En mand på 90 kg, vejer armen 4,5 kg. Et ben
14,5 kg.
Kvinde på 65 kg: En arm 3,3 kg, og et ben
vejer10,5 kg.
!
!
!
4!
Elektrisk hjælpemiddel til at løfte en arm eller ben,
aflaster ryg og skuldre hos personalet.
Derved reduceres risikoen for arbejdsbelastninger
og skader.
Max belastning 100 kg.
Art.nr 2009-01
(
(
(
Strop 2006-50.
Bruges til løft af ben ved anklen.
Max vægt 125 kg.
Hygiejnisk og enkel i brug.
Strop 2006-60.
Bruges til løft af arm eller forfod. Velcro
pude bruges ved
forfodsløft (2006-65)
Max vægt 30 kg
Hygiejnisk og enkel i brug.
Strop 2006-70.
Bruges til løft af ben i bugleje, sammen med
2006-50.
Hygiejnisk og enkel i brug.
!
7!
(
!
!
Ved spørgsmål til produkter, lejringer
eller løft, så kontakt os på gerne på
telefon eller mail.
Naverland
1C
(
Printet Feb. 2015
2600 Glostrup
+45 39661644
[email protected]
www.opitek.dk
!
!