Safepoint Easy

Rosengrens Safe-Point Easy
Kontantkasse for en sikker arbejdsplads
Rosengrens Safe-Point Easy er en automatisk kontantkasse til
opbevaring af pengesedler og mønter med let og sikker adgang til
kontanterne. Safe-Point Easy nedfældes i bordpladen, hvorved den
fulde arbejdsflade bevares, og er dermed en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Låget på kontantkassen er plan med bordpladen,
og åbner og lukker automatisk ved aktivering af trykknappen. En
fotocelle bevirker, at det motordrevne låg kun kan åbnes fra ekspeditionssiden. Kontantkassen kan som tilvalg udstyres med indbygget
nøglesystem eller overfaldsalarm, som kan aktiveres ved røveri.
RSDK.1057.R1
Rosengrens Safe-Point Easy
Kontantkasse for en sikker arbejdsplads
312 mm
438 mm
312 mm*
270 mm
80 mm
Mål:
80x312x438 mm (hxdxb)
Vægt: 15 kg
Farve: Mørk grå RAL 7016
* +100 mm til motor under bordpladen
Egenskaber: Kontantkassen Safe-Point Easy har kompakte mål, således at den kan indbygges i alle
møbeltyper, som er kendt på markedet. Kassen planforsænkes i bordpladen, hvorved den fulde
arbejdsflade bevares. Åbning foregår gennem aktivering af trykkontakt, og åbning af låget foregår
i en ”venlig” og hurtig bevægelse ved hjælp af en indbygget motor. Lukning foregår på samme måde
gennem aktivering af åbnings-/lukningsknappen, der sikrer at låget går i automatisk. Såfremt der
opstår hindring for åbning/lukning vil låget automatisk vige, indtil den ønskede funktion kan foretages.
Sikkerhed: Til sikring mod tyveri leveres Safe-Point Easy som standard med en fotocelle på betjeningssiden, således at utilsigtet ”betjening” fra kundesiden ikke kan finde sted, hvis kassereren har
forladt kassen – låget vil automatisk lukke. Desuden kan kassen aflåses med indbygget nøglesystem.
Safe-Point Easy er endvidere forberedt for indbygning af overfaldsalarm i kassen, som kan aktiveres
ved røveri.
Fastklemning: Kassens konstruktion bevirker, at låget ved modstand aldrig udgør nogen risiko for
fastklemning.
Indretning: Som standardindretning leveres indsats for sedler, og som ekstra tilbehør kan leveres
mønttæller, der passer i skuffeindsatsen. Kassens seddel- og møntindsats kan let løftes ud. Anden
indretning kan leveres efter behov og aftale.
Ergonomisk og design: Kontantkassen tilbyder brugeren en arbejdsrigtig funktion, idet kassen ved
udformningen er konstrueret i samarbejde med førende ergonomer, der har taget hensyn til de
bevægelser, som foretages i forbindelse med håndtering af kontanter. Kassen opfylder desuden
arbejdstilsynets krav til korrekt indretning af arbejdspladsen.
Indgår i sikkerhedskoncernen Gunnebo