Simpel, sikker og smidig sagsbehandling i sygedagpenge sager

Simpel, sikker og smidig sagsbehandling i
sygedagpenge sager, førtidspensions- og
fleksjobsager
Kort fortalt
Mediconnect Proces er en
kommunikationsfunktion der på en
sikker og effektiv måde understøtter
sagsflowet i førtidspensions- og
fleksjobsager samt sager ift.
sygedagpengereformen mellem
kommunen og regionen.
Løsningen er udviklet på opfordring
fra og i samarbejde med Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen, som også var de første til at tage
løsningen i brug. Løsningen anvendes
i dag af alle - i det løsningen er taget
i brug af alle regioner.
Simpel sagsbehandling
Mediconnect Proces anvender en række af de funktioner, som mange
sagsbehandlere allerede er fortrolige med fra Mediconnect-løsningerne og
NetForvaltning Sundhed.
• Løsningen kræver ingen installation eller vedligeholdelse på den enkelte brugers pc, da den systemmæssige opdatering foregår via internettet.
• Adgang til hurtig oprettelse af sager ved hjælp af CPR-opslag, automatisk opslag af borgers egen læge og for udfyldte breve – det sparer kommunen for en masse tastearbejde.
• Adgang til at tilgå, udfylde og generere rehabiliteringsplanens forberedende del direkte i løsningen
• Indkaldelsesbreve der genereres automatisk med relevante informationer
i løsningen - det betyder at borgere let indkaldes til relevante møder.
• Integration til NetForvaltning Sundhed – mulighed for at importere relevante blanketter fra NetForvaltning Sundhed til en sag i Mediconnect Proces.
Sikker sagsbehandling
Mediconnect Proces vægter sikkerheden højt, så kommunikationen er begrænset til en lukket kreds.
• Alle sager håndteres i et lukket system, der kræver brugerspecificeret adgang, sagerne håndteres ikke via fx mails mellem de forskellige enheder.
• Ansvaret for sagen er altid entydigt placeret hos én part.
• Persondataloven overholdes – kun relevante personer har adgang til de enkelte sager.
Kommuneinformation
EG Kommuneinformation www.eg.dk/ki
Mediconnect
Proces
Smidig sagsbehandling
Løsningen er smidig og indeholder en række praktiske funktioner, der letter
arbejdet og sparer tastearbejde. Eksempler på smidige egenskaber omfatter:
• Et dynamisk sagsflow gør det muligt at sende sagen frem og tilbage mellem parterne – vedhæftede dokumenter og besvarelser følger sagen uanset hvilken part, sagen sendes til, og uanset antallet af gange en sag sendes forbi en part.
• En tidslinje giver det samlede overblik over sagsflowet og de forskellige besvarelser på den konkrete sag.
• Mulighed for at tilføje noter på de vedhæftede dokumenter.
• Sager kan oprettes med forskellige undertyper i systemet, der er med til skabe overblik over sagsbehandlingen – fx om sagen skal behandles efter pensionslovens § 17, om det er en terminal sag eller en løbende sag etc.
Interesseret?
Hvis du ønsker yderligere information
om EG KommuneInformations
løsninger til sagsbehandling i
kommuner og regioner, kan du læse
mere på www.eg.dk/ki. Her har
du også mulighed for at kontakte
vores kundechefer for yderligere
informationer.
Den nye løsning leveres gratis til alle kommuner, der har købt Mediconnect Speciallægedatabasen.
Vores support er kendetegnet ved at være let tilgængelig – med kort ventetid
og klare, præcise vejledninger. Vi bestræber os på, at vores brugere aldrig
har langt til hjælpen, og vi guider gerne sagsbehandleren hurtigt gennem
et sagsforløb
It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.650 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
Kommuneinformation
EG Kommuneinformation www.eg.dk/ki