Hent artiklen fra Berlingske som PDF

14
VÆKST
BERLINGSKE
BUSINESS
TORSDAG 01-10 -2015 2. SEKTION BUSINESS.DK
Vækstraket med
høje ambitioner
Konkurrence. It-specialisterne hos Nine har de
seneste fem år præsteret en årlig vækst på mellem
40 og 77 procent. Stærke og ambitiøse medarbejdere
er nøglen, siger en af stifterne, der kun hyrer folk
med fem års erfaring.
Af Astrid Ildor
[email protected]
Hos Nine gælder det om at holde fanen højt.
Virksomheden har de seneste fem år ekspanderet kraftigt, og den største udfordring
er i den forbindelse at sørge for at holde
kvalitetsniveauet oppe – ikke mindst for at
kunne blive ved med at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft.
»I virkeligheden er vi lidt for nørdede til
at være her,« siger en af Nines tre direktører
Jacob Strange, da han slår mødelokalets dobbelte fløjdøre op.
Stukken og de meterhøje træpaneler indrammer fire koboltblå vægge, der strækker
sig knap fem meter mod loftet. Midt i lokalet
står et otte meter langt mødebord, og udsigten afslører beliggenheden ved siden af Det
Kongelige Teater på Kongens Nytorv.
Jacob Strange forklarer, at lokalerne har
stor betydning for virksomhedens selvforståelse. Det en måde at differentiere sig fra de
konkurrerende konsulentvirksomheder på.
»Det er knap så kønsløst som domicilerne
i Ballerup, og lokalerne giver alle en følelse af
at være højt profileret,« siger han og forklarer,
at det alt sammen er en del af strategien om at
gøre virksomheden så attraktiv som muligt
for de ombejlede medarbejdere. For en virksomhed er aldrig bedre end sine ansatte.
Alle kan lide at være en del af en succes
Nine er en IT-konsulentvirksomhed, der
tilbyder selvbetjeningsløsninger til en række
offentlige og finansielle aktører. Blandt
andet har virksomheden lavet en løsning til
Erhvervsstyrelsen, der håndterer oprettelse
og sagsbehandling af små og mellemstore
selskaber. Virksomhederne registrerer sig
selv på nettet, og sagsbehandlingen er automatiseret.
Det betyder, at systemet i dette tilfælde
skal kunne håndtere hele selskabslovgivningen, forklarer Jacob Strange og demonstrerer
omfanget ved at sprede tommel- og pegefinger.
Siden virksomhedens oprettelse i 2007
har Nine serviceret finansielle virksomheder som Nordea Pension, Forca, Skandia
samt en række offentlige myndigheder
som Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen og
Region Hovedstaden. I sidste uge vandt virksomheden desuden et udbud fra Skat.
Det har ført til en kraftig vækst, og Nine
kan fremvise et årsregnskab med en omsætning på 118,5 millioner kroner og en indtjening på 23,5 millioner kroner, hvilket svarer
til en vækst på henholdsvis 41 og 69 procent i
forhold til året før.
Jacob Strange forklarer virksomhedens
succes med en benhård prioritering, særligt
når det kommer til at rekruttere nye medarbejdere. I løbet af det seneste år er der kommet 20 nye it-specialister til virksomheden.
Og de er nøje udvalgt.
»Saftevandet må aldrig blive tyndere,
når vi rekrutterer. Vi må for alt i verden
ikke sænke ambitionsniveauet,« siger Jacob
Strange og forklarer, at Nine hellere vil vente
Ka’ det virkelig passe...
- OG SÅ TIL DEN PRIS!
Vi er ikke bedre end
vores konkurrenter
Danmarks
billigste
reoler!
Vi er bare
billigere
ER
IONSPRIS
SENSAT
599,-
845,-
980,-
,1.085
81x3
5x79 116x35x79 151x35x79 186x35x79
Stort udvalg
i nye møbler
i bøg, ahorn, antracit grå og hvid.
Rekvirer brochurer og få et tilbud, hvor
prisen nok er noget mindre end De havde troet.
s
om
Forbedret udgave i ægte bøge finér
x. m
re
ee
Med lukket sokkel og justerbare fødder.
n
r
se
Pri
Stort tilbehørsprogram
Sellerupvej 49-53 - 7080 Børkop
Tlf. 75 86 88 22 - Fax 75 86 83 69
E- mail: [email protected]
DEMO/brugte møbler: se over 500 fotos + komplette lagerlister m/priser på: www.bencadan.dk
med at ansætte, til de har fundet den helt
rette person.
I en tid, hvor der er rift om IT-specialister,
er det lettere sagt end gjort. Ikke mindst når
Nine kun går efter konsulenter, der både har
tekniske kompetencer, en grundig faglig
forståelse for virksomhedens klienter og skal
være flydende i dansk skrift og tale. Og så
skal de mindst have fem års erfaring.
Den udfordring har Nine håndteret ved at
udråbe sig selv som en eliteenhed, forklarer
Jacob Strange og referer til de ansatte som
jægersoldater.
»For at kunne tiltrække de rette folk er
det afgørende, at vi kan præsentere et skarpt
team. Det er altid tillokkende at være en del
af en succes, og dygtige mennesker tiltrækker dygtige mennesker. De trives blandt ligesindede,« siger Jacob Strange, og lægger ikke
skjul på, at hvis talenterne fandtes, havde
virksomheden været endnu større.
Udlicitering af administration
Fokus på erfarne konsulenter er en vigtig
detalje. Det betyder ifølge Jacob Strange, at
organisationen ikke er så ledelseskrævende,
hvilket passer godt ind i de tre direktørers
ambition om, at have så stram en struktur
som mulig. Alle funktioner som økonomi,
HR og marketing er således udliciteret til
Colegos chef ryger i egen
Af Nikolai Steensgaard
[email protected]
Tilbudsportalen Colego trækker bremsen og
fyrer 37 ud af 67 ansatte. Resultaterne lever
ikke op til forventningerne, og den erkendelse
betyder samtidig, at stifteren Martin Lavlund
nu trækker sig som direktør. Bestyrelsesformanden for den teknologibaserede iværksættervirksomhed, den tidligere Viasat-topchef
Peter Mægbæk Madsen, udtrykker forståelse
for, at Martin Lavlund ikke vil stå i spidsen for
egen virksomhed mere.
»Martin har valgt at trække sig som
direktør i erkendelse af, at det ikke gik som
planlagt. Det har jeg fuld respekt for. Ambitionerne var for høje. Det er ikke nemt at se
sit eget projekt skuffe,« siger Peter Mægbæk
Madsen til Berlingske.
Colego blev etableret i 2012 under navnet
Pristorvet, og ambitionen var at skabe en
tilbudsportal på nettet, der var bredere end
de øvrige tilbudsportaler. Den grundlæggende idé var at vænne kunder til at bruge
den samme portal, når de skulle have tilbud
på opgaver i hjemmet, frem for de forskellige
portaler, der ellers eksisterer.
Det ambitiøse projekt vakte opsigt, og det
lykkedes over flere omgange at rejse samlet
37 millioner kroner fra forskellige investorer.
Strategien var hele tiden at favne nye fagområder og at udvide til udenlandske markeder,
deriblandt Tyskland og USA. Men nu har
ejerne altså trukket bremsen. Ifølge bestyrelsesformanden handler det grundlæggende
om, at den estimerede omsætningsvækst ikke
har levet op til forventningerne. Han afviser,
at virksomheden har en likviditetskrise og
understreger i stedet, at det handler om at
trimme strategien, inden det kommer så vidt.
BERLINGSKE
BUSINESS
15
BUSINESS.DK 2. SEKTION TORSDAG 01-10 -2015
»Saftevandet må aldrig blive tyndere, når vi rekrutterer. Vi må for alt i verden ikke sænke ambitionsniveauet,« siger Jacob Strange (t.v.), der her ses
sammen med de to andre stiftere af Nine, Finn
Peder Hove (i midten) Christian Hoffmann (t.h.).
Virksomheden vil derfor hellere vente med at
ansætte, til de har fundet den helt rette person.
Foto: Sara Gangsted
AXA WORLD FUNDS
(“Selskabet”)
Société d’investissement à capital variable
Registreringskontor: 49, Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S Luxembourg B – 63 116
Aktionærerne i Selskabet (“Aktionærerne”) gøres herved opmærksom på, at den
ekstraordinære aktionærgeneralforsamling (“Forsamlingen”), som blev afholdt den
23. september klokken 14.30 (Luxembourg-tid) på adressen 49, Avenue J-F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, er blevet udsat, idet det
beslutningsdygtige flertal til at rådslå og stemme ikke var til stede.
Frdyb dig i
bøgernes verden.
S Læs Berlingske Bøger hver lørdag.
Aktionærerne inviteres derfor til at deltage på:
ANDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
for aktionærer, som afholdes på adressen 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg den 9. november 2015 klokken 14.30 (Luxembourg-tid).
FAKTA
Nine
H Nine er en konsulentvirksomhed med
speciale i digitale selvbetjeningsløsninger
– både til den finansielle sektor og offentlige myndigheder.
H Virksomheden blev stiftet i 2007 af
Christian Hoffmann, Finn Peder Hove og
Jacob Strange, der alle tre er direktører i
Nine i dag. De tre har tidligere arbejdet
sammen i Capgemini.
H I 2014 omsatte Nine for 118,5 millioner
kroner og havde en omsætning på 23,5
millioner kroner. De seneste fem år har
Nine hvert år opnået en vækst på mellem
40 og 77 procent.
H Nine har i dag knap 80 ansatte, heraf
blev 20 nye it-specialister ansat i løbet af
det seneste år.
Indkaldelsen sker med henblik på at behandle punkterne på følgende
DAGSORDEN:
1) Godkendelse af nedenstående ændringer og opdateringer af vedtægterne i
selskabets stiftelsesoverenskomst (“Vedtægterne”)
a) Ændring af Paragraf 6 i overensstemmelse med kravene fremlagt i lov af 28. juli 2014
vedrørende kapitalbinding af ihændehaveraktier og -andele for således at slå fast,
(i) at aktionærer, som har tegnet sig for ihændehaveraktier, efter skriftlig anmodning
herom modtager et ihændehavercertifikat, der bevidner deres aktieposter, (ii) at et
register over ihændehaveraktier bliver ført af en registerfører, som udpeges af
bestyrelsen til formålet, og iii) at enhver overdragelse af ihændehaveraktier får
virkning i forhold til Selskabet og tredjeparter, når denne overdragelse registreres
i ihændehaveraktieregisteret;
b) Ændring til Paragraf 8 med henblik på en opdatering af definitionen af en
“US-person”;
c) Ændring af Paragraf 14 med henblik på at afspejle Bestyrelsens pligt til at vælge
en formand blandt dets medlemmer i overensstemmelse med den ændrede lov af
10. august 1915 om handelsselskabet således som ændret (“Lov af 1915”);
d) Ændring af stykke 8 i Paragraf 16 med henblik på at slå fast, at de omsættelige
værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, hvori Selskabet kan investere op til
100% af nettoaktiverne hørende til hver enkelt underfond, også kan udstedes
eller garanteres af en medlemsstat i G20-landene (“G20”) eller Singapore eller
Hong Kong eller af enhver anden ikke-medlemsstat i Den Europæiske Union,
således som tilsynsmyndighederne har godkendt det, og som det er anført i
salgsdokumenterne til Selskabets aktier.
e) Ændring til det sidste stykke i Paragraf 16 med henblik på at slette bestemmelsen
om, at det investeringsinstitut, UCITS, som Selskabet investerer i, og som er
forbundet til Selskabet via en fælles ledelse eller kontrol eller via en betydelig
direkte eller indirekte aktiepost eller ledet af investeringschefen i Selskabet, skal
være et UCITS, som i henhold til dets stiftelsesdokumenter er specialiseret i et
specifikt geografisk område eller erhvervssektor;
f) Ændring af stykke 8 til Paragraf 21 med henblik på at fastlægge, at indfrielseskursen
skal betales inden for den tidsramme, som bestyrelsen til enhver tid fremsætter i
prospektet, i stedet for inden for 3 hverdage at regne fra den pågældende
værdiansættelsesdag, eller på den dato, hvor aktiebeviserne (hvis sådanne er
udstedt) modtages af Selskabet;
g) Slettelse af det sidste stykke i Paragraf 26, idet Selskabet i overensstemmelse med
lov af 17. December 2010 om foretagender forbundne med kollektive
investeringer (“Lov af 2010”), ikke længere er tilforpligtet til aktionærerne enten
at fremsende eller offentliggøre en udskrevet kopi af årsregnskabet, herunder
statusopgørelse og resultatopgørelse samt bestyrelsens beretning til aktionærerne
sammen med indkaldelsesskrivelse, forudsat at indkaldelsesskrivelsen angiver,
hvor (sted) og hvordan man rent praktisk kan få udleveret disse dokumenter, og
præciserer, at den enkelte aktionær kan bede om at få dokumenterne tilsendt.
2) Som følge af ovenstående punkt 1), godkendelse af de koordinerede Vedtægter
3) Diverse
Se alle dine
fordele på
b.dk/fordele
Udkastet til de reviderede Vedtægter ligger til rådighed for gennemsyn på Selskabets
registreringskontor.
Denne ekstraordinære generalforsamling kan med fuld gyldighed behandle og stemme
om dagsordenens punkter, uanset andelen af den tilstedeværende eller repræsenterede
kapital, og samtlige beslutninger i forhold til Dagsordenen skal træffes med mindst
2/3 ja-stemmer, som skal være afgivet gyldigt på forsamlingen.
Flertallet på denne ekstraordinære generalforsamling vil blive fastlagt i henhold til de
aktier, som er udstedt af Selskabet ved midnat (Luxembourg-tid) 5 dage forud for
generalforsamlingen ("Registerafslutningsdato"). Aktionærernes rettigheder i forhold til
at deltage og stemme på den ekstraordinære generalforsamling er fastlagt i
overensstemmelse med de aktier, som den pågældende aktionær besidder på
Registreringsafslutningsdatoen.
Hver enkelt hele aktie har ret til én stemme. En aktionær kan deltage og stemme på
enhver forsamling pr. fuldmagt.
eksterne virksomheder, og Nines egen medarbejderstab på knap 80 personer består
primært af konsulenter.
»Så snart man ansætter en økonomiansvarlig, hører der også en assistent med.
Pludselig griber det om sig og drukner i
administration,« siger Jacob Strange.
De tre direktører har mødt hinanden i
konsulenthuset Capgemini, men valgte at
starte deres eget, netop fordi de »blev trætte
af at se de gode resultater forsvinde i administration.« Erfaringen kan også mærkes på
arbejdsmiljøet.
»Vi har nok alle været dér, hvor vi arbejdede 15 timer i døgnet, men mange af os har
stiftet familie. Det kræver tid og nærvær og
skaber også et andet arbejdsmiljø – og så er vi
mere nørdet end de fleste andre i vores type
kontorer,« siger Jacob Strange.
Pointen bekræftes i receptionen, hvor de
to øvrige direktører Christian Hoffmann
og Finn Peder Hove småsnakker om Nines
udnævnelse som gazelle-virksomhed i Børsen. I den anledning har de forsøgt at printe
en gazelle-figur på virksomhedens nye
3D-printer.
»Benene blev gode nok, men resten ligner
overhovedet ikke en gazelle,« siger Christian
Hoffmann, og man mærker tydeligt dynamikken mellem de tre.
fyringsrunde
»Der er flere årsager til, at
vi tilpasser virksomheden.
Lønsomheden har grundlæggende ikke kunnet følge
med. Vi har spredt os over
for mange vertikaler. Vi har
nok været for ambitiøse for,
hvordan konceptet kunne
udvikle sig i tyndtbefolkede
områder,« siger Peter Mægbæk Madsen og tilføjer:
»Men vi ser stadig et marked derude, og bestyrelsen
tror stadig på konceptet.
Ikke mindst i USA, hvor vi
stadig ser potentiale for et
kæmpemarked. Vi fejlet
med nogle ting, og det er det,
vi bøder for nu. Derfor ser vi
nu på, hvordan vi lægger en
ny strategi.«
T ERHVERVSMEDDELELSER
T OFFICIELLE MEDDELELSER
Renteforhøjelse på eksisterende
låne- og kreditprodukter
Grundet udviklingen i den offentliggjorte
CIBOR-rente for 3 måneders lån, forhøjer
Ikano Bank pr. 1. oktober 2015 renten på eksisterende låne- og kreditprodukter med 0,1%-point.
Hvis De ikke regner med at kunne deltage personligt på forsamlingen, bedes
De underskrive og datere en fuldmagtsskrivelse, som kan indhentes hos Selskabet, og
som skal returneres så hurtigt som muligt per fax til følgende nummer: (+ 352) 464 010 413
og derefter pr luftpost til Selskabets registreringskontor på følgende adresse:
State Street Bank Luxembourg
49, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Med attention til Mme Marie-Hélène Iagnemma
For at fuldmagterne skal anses som værende gyldige henseende nærværende forsamling,
skal de være modtaget på Selskabets registreringskontor inden for kontortiden den
5. november 2015.
Bestyrelsen
Udlodningsmidlerne
for 2015-2016
Udlodningsmidlerne hed tidligere tips- og lottomidlerne.
Staten yder hvert år tilskud til en lang række formål
af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske
Klasselotteri A/S.
Pengene fordeles enten i form af direkte tilskud
eller efter ansøgning til idrætsområdet, sociale og
kulturelle formål, forskning, sygdomsbekæmpende
organisationer, humanitære projekter, undervisningsog folkeoplysning, friluftsliv og naturoplevelser,
ungdomsformål, ældreorganisationer mv.
I 2015-2016 forventes der at være ca. 1,7 mia. kr.
til fordeling.
Læs mere om hvem der kan få tilskud, og hvordan
man søger på:
www.udlodningsmidler.dk
Miljø- og Fødevareministeriet