Bjælke

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK
tømmerværk og snedkerværk
Birgitte Tanderup Eybye
. arkitekt maa, stud. ph.d. . Arkitektonisk Kulturarv
FORELÆSNINGENS STRUKTUR
•TØMMERVÆRK
• Begrebsdefinition og grundlæggende terminologi
• Tømmerkonstruktioner: konstruktive typologier, tagværker og bindingsværk
•Tømmersamlinger
•Tømmermærker
• Case study: rationel anvendelse af konstruktionsprincipper iht. funktion
• Kort om bygningsarkæologi: hvad kan tømmerværk fortælle?
•SNEDKERVÆRK
•Døre
•Vinduer
•Trapper
• Liste over anbefalet litteratur
TØMMERVÆRK
HVAD ER TØMMER?
1 tomme / 26,154 mm
12 tommer / 1 fod / 31,385 cm
(målene varierede fra landsdel til landsdel)
GRUNDLÆGGENDE TERMINOLOGI
Stolpe: lodret kraftigt stykke tømmer, der
er en del af en bygnings bærende konstruktion, f.eks. i bindingsværk, hvor stolpen
bjælke
spænder fra fodrem til tagrem/ toprem.
spær
Bjælke: vandret, bærende bygningsdel.
Spænder på tværs af en bygning, ofte fra
ydervæg til ydervæg. I bindingsværksbygninger kaldes bjælken ofte ’bindbjælke’.
tagrem
Rem: vandret tømmer, hvori de lodrette
stolper er tappede. En fodrem går som regel hele vejen rundt om et hus, mens remmene i en højremskonstruktion går på langs
i huset.
Drager: vandret tømmer liggende under
bjælkerne, ofte understøttet af stolper.
fag
Spær: Skråtstillede tømmerstykker i en tagkonstruktion, bærer tagbeklædningen.
Fag: en sektion – i bindingsværk afstand fra
stolpe til stolpe målt i husets længderetning.
fodrem
stolpe
TRADITION VERSUS FORNYELSE
TYPOLOGIER: BÆRENDE KONSTRUKTIONER
tegninger: Søren Vadstrup
TYPOLOGIER: SULEKONSTRUKTION
kaldes også ’åshus’
rygås
sule
TYPOLOGIER: SULEKONSTRUKTION
udgravet hus fra bondestenalderen
Udgravet snit i sule
Målepinden er 10 + 10 cm
TYPOLOGIER: HØJREMSKONSTRUKTION
kaldes også ’åshus’ eller ’udskudshus’
højremme
udskud
højremme
TYPOLOGIER: HØJREMSKONSTRUKTION
agerumslade anno 1579
spær
bjælke
højrem
skråbånd
pålasket stikspær
stolpe
agerum
baggulv
TYPOLOGIER: HØJREMSKONSTRUKTION
agerumslade anno 1579 - opstalt af højremsvæg
højrem
stolpe
TYPOLOGIER: HØJREMSKONSTRUKTION
agerumslade anno 1759
højrem
øverste bjælke
stolpe
nederste bjælke:
gennemstukket
skråstiver
TYPOLOGIER: HØJREMSKONSTRUKTION
agerumslade anno 1759 (Bidstrup)
øverstebjælke
højrem
stolpe
nederste
bjælke
TYPOLOGIER: STYRTRUMSKONSTRUKTION
hanebånd
bjælke
spær
styrtrum
TYPOLOGIER: SPÆRFAGSKONSTRUKTION
TAGVÆRKER
romansk tagværk versus gotisk tagværk
TAGVÆRKER
romansk tagværk med hvælv
TAGVÆRKER
gotisk tagværk
TAGVÆRKER
sadeltag
TAGVÆRKER
mansardtag
TAGVÆRKER
trempelkonstruktion m.m.
TAGVÆRKER
sammenskærende tagflader
TAGVÆRKER
sammenskærende tagflader
TAGVÆRKER
TAGVÆRKER
TAGVÆRKER
TAGVÆRKER
BINDINGSVÆRK
konstruktionsprincipper
A: styrtrumskonstruktion med glammede sidebånd og bjælker
B: styrtrumskonstruktion med gennemstukne
bjælker
C: konstruktion med fodrem, skråbånd og bjælker kæmmet ned i tagrem
TØMMERSAMLINGER
TØMMERSAMLINGER: BLADET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor det ene tømmerstykke er
indfældet i det andet, enten i forlængelse eller i siden
TØMMERSAMLINGER: BLADET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor det ene tømmerstykke er
indfældet i det andet, enten i forlængelse eller i siden
TØMMERSAMLINGER: BLADET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor det ene tømmerstykke er
indfældet i det andet, enten i forlængelse eller i siden
TØMMERSAMLINGER: BLADET SAMLING
Lundeborg pakhus
drager samlet med skråt hageblad (uden kiler)
foto: Eske Møller, Realdania
TØMMERSAMLINGER: BLADET SAMLING
Svalehalebladning mellem hanebånd og spær
(sømmet). Tømmeret ligger ikke bindigt.
TØMMERSAMLINGER: GLAMMET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor stykkerne er halvt indfældet i hinanden, så siderne ligger i samme plan
glamning kaldes også ’skramning’ eller ’overskramning’
TØMMERSAMLINGER: GLAMMET SAMLING
TØMMERSAMLINGER: TAPPET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor et tilhugget/ tilskåret fremspring på det ene tømmerstykke passer i et hul i det andet
stykke
TØMMERSAMLINGER: TAPPET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor et tilhugget/ tilskåret fremspring på det ene tømmerstykke passer i et hul i det andet
stykke
TØMMERSAMLINGER: KÆMMET SAMLING
samling af tømmerstykker, hvor en ’kam’ (lang, smal tap)
i det ene stykke passer ned i det andet
tømmerstykkerne ligger ikke bindigt/ plant med hinanden
TØMMERSAMLINGER: LÆNGDESAMLINGER
styretap
TØMMERSAMLINGER: FRANSK LÅS
http://www.dr.dk/tv/se/bonderoeven/bonderoeven-2-10
TØMMERSAMLINGER
TØMMERSAMLINGER
TØMMERSAMLINGER:
spær tappet og kæmmet i bjælke
(middelalderligt tagværk)
TØMMERMÆRKER
nummerering af tømmerstykker, så de kan anbringes
korrekt i tømmerkonstruktionen
TØMMERMÆRKER
loftsplan fra Perlegade 51, Sønderborg. Grundet den skrå,
østlige gavl er fagene ’viftet ud’
TØMMERMÆRKER
opsummerede mærker og
bomærkelignende tegn
opsummerede mærker og
bomærkelignende tegn
opsummerede mærker og
romertal
TØMMERMÆRKER
romertal med faner
romertal
’fane’
agerumslade
Skaføgård
CASE STUDY: GÅRDEN VADSTRUP FRA 1736
rationel anvendelse af konstruktionsprincipper ift. funktion
CASE STUDY: GÅRDEN VADSTRUP FRA 1736
konstruktionsprincip 1 - tærskeloen
tegning: Søren Vadstrup
CASE STUDY: GÅRDEN VADSTRUP FRA 1736
konstruktionsprincip 2 - stalden
tegning: Søren Vadstrup
CASE STUDY: GÅRDEN VADSTRUP FRA 1736
konstruktionsprincip 3 - vognporten
tegning: Søren Vadstrup
CASE STUDY: GÅRDEN VADSTRUP FRA 1736
konstruktionsprincip 4 - stuehus med styrtrumskonstruktion
tegning: Søren Vadstrup
CASE STUDY: GÅRDEN VADSTRUP FRA 1736
konstruktionsprincip 5 - stuehus med spærfagskonstruktion
tegning: Søren Vadstrup
BYGNINGSARKÆOLOGI: PERLEGADE 51
BYGNINGSARKÆOLOGI: ULLERUP HOVEDGÅRD
BYGNINGSARKÆOLOGI: ULLERUP HOVEDGÅRD
BYGNINGSARKÆOLOGI: ULLERUP HOVEDGÅRD
BYGNINGSARKÆOLOGI: ULLERUP HOVEDGÅRD
BYGNINGSARKÆOLOGI: ULLERUP HOVEDGÅRD
SNEDKERVÆRK
SNEDKERVÆRK
snedkerprofiler
DØRE
fyldingsdør
DØRE
fløjdør
DØRE
døre gennem tiderne
DØRE
gerichter (dørindfatninger)
VINDUER
vinduets terminologi
VINDUER
konstruktion af vindue
VINDUER
vinduer gennem tiderne
VINDUER
eksempler på danske vinduesformer
VINDUER
poste og sprosser
VINDUER
udformning af poste m.m.
VINDUER
hjørnebånd
VINDUER
hjørnebånd
TRAPPER
trappetyper
TRAPPER
værn
TRAPPER
ANBEFALET LITTERATUR
BØGER
Danske Bygningsudtryk (terminologi)
Bygningsarkæologiske Studier (årsskrift)
Gamle danske... - Gorm Benzon
Arkitekturleksikon - Jens Fleischer
Byhuset - Curt von Jessen m.fl.
Landhuset - Curt von Jessen m.fl.
Huse med sjæl - Søren Vadstrup
Tømmerkompendium - Gert Bech-Nielsen
Snedkerkompendium - Gert Bech-Nielsen
Træforbindelser - G. v. Huth
HJEMMESIDER
http://www.bygningskultur.dk/Menu/Mit+historiske+hus/Ordbog