Velkommen til Tønder-stier Det` smart, sundt og sjovt

11,1km
Sort Rute
N
Ø
Ruten er ret flad og løber
igennem byen og ud i det
åbne land. Der er primært
asfalt og fast underlag, men
der er passager med stier og
et mindre stykke belagt med
brosten. Undervejs passeres
en underføring og jernbanen.
E
R
T
Beskrivelse:
DE R S T I
11
KM STIEN
Gallehus
14
MØGELTØNDER
Tved
Schackenborg
13
Røj
15
12
TØNDER
16
11
19
Slotsfelt
17
20
18
Ecco
TORVET
11 KM RUTE
Velkommen til Tønder-stier
Det’ smart, sundt og sjovt!
På Tønderstierne er der motion og oplevelser for alle, uanset om du er stor eller lille, – til bens eller på
cykel. Alle ruter starter og slutter på Torvet i Tønder. Ad Tønderstierne kommer du forbi legepladser,
udsigtspunkter og historiske steder. Undervejs kan du også lære mere om fugle, bygninger og naturens
forvandling igennem årene.
START
1,8 KM RUTE
5 KM RUTE
10 KM RUTE
10 KM RUTE
11 KM RUTE
Tønderstier er blevet til i et samarbejde mellem Tønder Løbeklub og Tønder Kommune. Projektet har via
LAG Tønder fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007-2015, og yderligere
økonomisk støtte fra Landdistriktsudvalget ved Tønder Kommune og Sydbank.
Derudover er der ydet betydelig hjælp fra: Lokalhistorisk Arkiv i Tønder, Fugleværnsfonden, Tønder
Sportsfiskerforeningen Vidå, samt en lang række lokale aktører og frivillige i og omkring Tønder
Løbeklub.
Følg pilene og scan QR-koderne, og få mere at
vide ved informationsposterne undervejs. Brug
www.tonderkommunestier.dk til yderligere
fordybelse eller til den fortsatte planlægning.
Info auf Deutsch, QR Code scannen oder besuchen Sie:
www.tonderkommunestier.dk
For info in English, scan the QR code or visit:
www.tonderkommunestier.dk
Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne
og Danmark og Europa investerer
i landdistrikterne
1,8km
Blå Rute
Orange Rute
ca 10km
Beskrivelse:
N
8K
M STIE
Østergade
Sparekassebroen
Vidågade
Digesti
TORVET
Start/mål
Storegade
Vestergade
ND
Ø
ERSTI
D
IGE
STIE
Vidå
N
Dyrhus
NØRRESØ
Søndergade
Skibbrogade
TORVET
TØNDER
Uldgade
Kogade
E
R
Anlægget
1,
Ruten er helt flad og løber
gennem Tønder by og
anlæg. Underlaget er
primært asfalt og fast
underlag, men der er
passager ad stier og et
mindre stykke vej med
brosten.
T
R
T
Beskrivelse:
ERSTI
ND
E
Ø
Ruten løber igennem byen
og ud over digerne. Der er
primært stier og fast
underlag, men der er også
trapper op og ned ad
digerne. Trapperne kan dog
undgås ved at benytte
bærmevejene langs med
digerne.
1
VIDÅ
Ubjerg
Lægan
BJerremark
10 KM RUTE
1,8 KM RUTE
Grøn Rute
5km
Rød Rute
10km
5
E
Galgestrømmen 3
2
KM
STIE
N
Anlæg
Liebestemplet
1
Gymnasiet
Sparekassebroen
Tønder
Kristkirke
TORVET
Start/mål
4
Ruten er helt flad og løber
gennem Tønder by og
anlæg. Underlaget er
primært asfalt og fast
underlag, men der er
passager ad stier og et
mindre stykke vej med
brosten.
T
ERSTI
Beskrivelse:
ND
Ø
ERSTI
E
R
ND
Ø
R
T
Beskrivelse:
TORVET
Start/mål
TØNDER
1
2
10
KM STIEN
Ecco
9
VIDÅ
Dyrhus
2
8
Ruten er ret flad og løber
igennem byen og ud i det
åbne land. Der er primært
asfalt og fast underlag.
Undervejs passeres broer og
jernbane.
3
NØRRESØ
7
4
Bachmanns
Vandtårnet
Mølle
Lægan
VIDÅ
6
5
VIDÅ
Ubjerg
Bjerremark
5 KM RUTE
10 KM RUTE