BEBYGGELSESAREALER

BEBYGGELSESAREALER
ILLUSTRATIONSPLAN
BYGGEFELTER
OVERSIGT
Bemærkninger og forbehold
I det følgende gennemgås de byggefelter der hører til fase 1 af den videre udbygning af Ørestad Syd. Som
supplement til dette dokument findes
desuden kort over området med placering af byggefelter. Der tages i det
fremsendte forbehold for ændringer
af placering af byggefelter (koordinater), kotering/fald, ændringer af de
omkringliggende byrum og veje samt
ledningsprojekt m.v. - herunder bl.a.
det skitserede LAR system.
Byggefelt 1.0
Areal:
3.660 m²
Byggeret: 11.400 m²
Byggefelt 1.1
Areal:
Byggeret:
4.075 m²
8.200 m²
Byggefelt 1.2
Areal:
Byggeret:
5.040 m²
9.100 m²
Byggefelt 1.3
Areal:
Byggeret:
3.425 m²
7.200 m²
Byggefelt 1.4
Areal:
Byggeret:
Byggefelt 1.5
Areal:
Byggeret:
Byggefelt 3.3
Areal:
Byggeret:
Byggefelt 3.4
Areal:
Byggeret:
6.510 m²
21.000 m²
Byggefelt 3.1
Areal:
Byggeret:
8.535 m²
28.000 m²
7.720 m²
21.000 m²
Byggefelt 3.2
Areal:
Byggeret:
9.455 m²
25.000 m²
4.500 m²
8.600 m²
2.410 m²
4.350 m²
SKOVKVARTERET II
BYGGEFELT 1.0
1.0
Byggefelt 1.0 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 1.0
Oversigt (med daginstitution)
Areal:
3.660 m2
Byggeret (ekskl. daginst.): 11.400 m2*
Evt. daginstitution:
870 m2
Anvendelse:Bolig/evt.
daginstitution
Parkering:I konstruktion
Byggefelt 1.0 - Areal og rummelighed
Oversigt (uden daginstitution)
Areal:
3.660 m2
Byggeret:14.250 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Byggefelt 1.0 - kantzoner og kotering
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra øst mod vest forventes et fald på ca. 2 - 2,5 m**.
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
**Langs områdets nordlige kant, hvor kvarteret møder den
tilstødende skolegård, forventes terrænet at stige jævnt fra
kote ca. 1.0 i områdets nordvestlige hjørne til kote ca. 2.98 i
områdets nordøstlige hjørne. Som ved den øvrige angivelse af
kotering/fald tages der forbehold for eventuelle ændringer.
Bygningshøjde mellem 7 m og 27 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 14 m
Bygningshøjde mellem 7 og 11 m
Punkthuse undtaget fra bestemmelser om bygningsdybde
Friareal til evt. daginstitution (inkl. tagareal på bygning)
Byggefelt 1.0 - højder og typologier
RÆKKEHUSKVARTERET
BYGGEFELT 1.1
1.1
Byggefelt 1.1 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 1.1
Oversigt
Areal:4.075 m2
Byggeret:8.200 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
4.075 m²
8.200 m²
Byggefelt 1.1 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 60 - 80 cm.
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Byggefelt 1.1 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 21 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 14 m punktvis op til 17 m
Bygningshøjde mellem 7 og 11 m
Karrébebyggelse
Rækkehusbebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 1.1 - højder og typologier
RÆKKEHUSKVARTERET
BYGGEFELT 1.2
1.2
Byggefelt 1.2 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 1.2
Oversigt
Areal:5.040 m2
Byggeret:9.100 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
5.040 m²
9.100 m²
Byggefelt 1.2 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 30 - 60 cm.
Byggefelt 1.2 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 21 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 14 m punktvis op til 17 m
Bygningshøjde mellem 7 og 11 m
Karrébebyggelse
Rækkehusbebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 1.2 - højder og typologier
RÆKKEHUSKVARTERET
BYGGEFELT 1.3
1.3
Byggefelt 1.3 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 1.3
Oversigt
Areal:3.425 m2
Byggeret:7.200 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
3.425 m²
7.200 m²
Byggefelt 1.3 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 20 - 40 cm.
Byggefelt 1.3 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 21 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 14 m punktvis op til 17 m
Bygningshøjde mellem 7 og 11 m
Karrébebyggelse
Rækkehusbebyggelse
Stueetage med gulv i terrænniveau
Afbildning af typologien
Byggefelt 1.3 - højder og typologier
RÆKKEHUSKVARTERET
BYGGEFELT 1.4
1.4
Byggefelt 1.4 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 1.4
Oversigt
Areal:4.500 m2
Byggeret:8.600 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
4.500 m²
8.600 m²
Byggefelt 1.4 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 30 - 60 cm.
Byggefelt 1.4 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 21 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 14 m punktvis op til 17 m
Bygningshøjde mellem 7 og 11 m
Karrébebyggelse
Rækkehusbebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 1.4 - højder og typologier
RÆKKEHUSKVARTERET
BYGGEFELT 1.5
1.5
Byggefelt 1.5 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 1.5
Oversigt
Areal:2.410 m2
Byggeret:4.350 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
2.410 m²
4.350 m²
Byggefelt 1.5 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 40 - 80 cm.
Byggefelt 1.5 - kantzoner og kotering
*Såfremt det vælges at etablere parkering i carporte/garager
i stueetagen vil 20m2 af parkeringsarealet pr. patiohus ikke
tælle med i den samlede byggeret der dermed reduceres med
320 m2 til 4030m2.
Byggeretten er desuden inklusive evt. areal til cykelparkering
i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 21 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 14 m punktvis op til 17 m
Bygningshøjde mellem 7 og 11 m
Karrébebyggelse
Patiohusbebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 1.5 - højder og typologier
KARRÉKVARTERET
BYGGEFELT 3.1
3.1
Byggefelt 3.1 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 3.1
Oversigt
Areal:
8.535 m2
Byggeret:28.000 m2*
Anvendelse:Bolig/evt. 1800m2 daginstitution
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
8.535 m²
28.000 m²
Byggefelt 3.1 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 40 - 70 cm.
Byggefelt 3.1 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 34 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 27 m
Stueetage med gulv i terrænniveau
Karrébebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 3.1 - højder og typologier
KARRÉKVARTERET
BYGGEFELT 3.2
3.2
Byggefelt 3.2 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 3.1
Oversigt
Areal:
9.455 m2
Byggeret:25.000 m2*
Anvendelse:Bolig/evt. 1800m2 daginstitution
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
9.455 m²
25.000 m²
Byggefelt 3.2 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra vest mod øst forventes et fald på ca. 30 - 60 cm.
Byggefelt 3.2 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 34 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 27 m
Stueetage med gulv i terrænniveau
Karrébebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 3.2 - højder og typologier
KARRÉKVARTERET
BYGGEFELT 3.3
3.3
Byggefelt 3.3 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 3.3
Oversigt
Areal:
6.510 m2
Byggeret:21.000 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
Byggefelt areal:
Byggeret:
6.510 m²
21.000 m²
Byggefelt 3.3 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra øst mod vest forventes et fald på ca. 2,8 - 3,2 m.
Byggefelt 3.3 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 34 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 27 m
Stueetage med gulv i terrænniveau
Karrébebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 3.3 - højder og typologier
KARRÉKVARTERET
BYGGEFELT 3.4
3.4
Byggefelt 3.4 placering i masterplanen
Forslag til byggefelt 3.4
Oversigt
Byggefelt areal:
Byggeret:
Areal:
7.720 m2
Byggeret:21.000 m2*
Anvendelse:Bolig
Parkering:I konstruktion
7.720 m²
21.000 m²
Byggefelt 3.4 - Areal og rummelighed
Bemærkninger og forbehold
Denne byggefeltsoversigt har til formål at give
bygherre og arkitekter et overblik over hvad de
forskellige byggefelter i Ørestad Syd indeholder.
Bred kantzone - mindst 3 m
Mellembred kantzone - mindst 2 m
Smal kantzone - mindst 0,6 m
Dokumentet er vejledende og skal læses i
forlængelse af “Forslag til tillæg nr. 2, Asger
Jorns Allé, til lokalplan nr. 398”.
Der kan hen over grunden - fra øst mod vest forventes et fald på ca. 2,4 - 2,8 m.
Byggefelt 3.4 - kantzoner og kotering
*Inklusive evt. areal til cykelparkering i stueetage.
Bygningshøjde mellem 7 m og 34 m
Bygningshøjde mellem 7 m og 27 m
Stueetage med gulv i terrænniveau
Karrébebyggelse
Afbildning af typologien
Byggefelt 3.4 - højder og typologier