Anne Mette Hjalager - Erhvervsudvikling og Vadehav og verdensarv

Erhvervsudvikling og Vadehav og
verdensarv.
Potentialer og snublesten
Anne-Mette Hjalager
Center for Landdistriktsforskning
[email protected]
April 2015
Kan nationale og internationale "udmærkelser"
styrke Danmarks udkanter? Og på hvilken måde kan
de medvirke til at øge befolkningens livskvalitet og
lokale udviklingsmuligheder i udkantsdanmark?
Fra ”mitvadehav.dk”
Interesserer befolkningen og
erhvervslivet sig ikke for
verdensarven?
Det gør de måske først, når den giver
synlig livskvalitet, jobs og økonomi.
Hvordan forstår man og aktiverer
ressourcerne?
Center for Landdistriktsforskning
Væsentlige forskningsemner
Regional erhvervsudvikling og
innovation
Levevilkår, social udvikling og
flyttemønstre
Politiske og demokratiske processer og
vilkår
Mere på www.sdu.dk/clf
Hvem er vi?
Forskningsemner
Email
Anne-Mette Hjalager
Erhvervsudvikling, innovation, turisme
[email protected]
dk
Gunnar Lind Svendsen
Sociale forhold, civilsamfund, levevilkår
[email protected]
Annette Aagaard Thuesen
LAG, LEADER, politik og samarbejde
[email protected]
Pia Heike Johansen
Borgerinddragelse, sociale processer
[email protected]
Claus Drejer
Skoler og offentlig service
[email protected]
k
Jens Fyhn Sørensen
Migration, boligforhold, socio-økonomi
[email protected]
Tove Brink
Små virksomheder, fødevarer, energi
[email protected]
Hanne Bat Finke
Landskaber og erhverv
[email protected]
Martin Lindhardt
Sundhed og social udvikling
[email protected]
Annette Michelsen LaCour Frivillige organisationer, sport og sundhed
[email protected]
u.dk
Hannibal Hoff
Forbruger-producentsamarbejder i fødevarer
[email protected]
Jens Kaae Fisker
Oplevelsesøkonomi og fritidsklynger
[email protected]
Ask Greve Jørgensen
Fødevaresektoren i landdistrikterne
[email protected]
Plus kolleger fra IME og fra andre universiteter
Den geografiske fordeling af sognetyper
Kilde:
Ministeriet for
By, Bolig og
Landdistrikter
Ændrer status som Verdensarv noget og i
givet fald hvordan?
Svært at måle effekten, og politisk usikkerhed og konflikt
kan anfægte. Mest klar positiv effekt i forhold til
international turisme
The Effects of World Heritage Listing on
Tourism to Australian National Parks
Buckley, R. (2004). The effects of World Heritage listing on tourism to Australian national
parks. Journal of Sustainable Tourism, 12(1), 70-84.
Ændrer status som Verdensarv noget og i
givet fald hvordan?
Virksomhederne aner ikke hvad Verdensarv er, og hvad de
skal bruge det til
Hall, C. M., & Piggin, R. (2002). Tourism business knowledge
of World Heritage sites: A New Zealand case study.
International Journal of Tourism Research, 4(5), 401-411.
Ændrer status som Verdensarv noget og i
givet fald hvordan?
Lokalbefolkningen ved ikke, hvad det er, og hvad de skal
bruge det til
Nicholas, L. N., Thapa, B., & Ko, Y. J. (2009). RESIDENTS’PERSPECTIVES OF A WORLD HERITAGE SITE: The Pitons Management
Area, St. Lucia. Annals of Tourism Research, 36(3), 390-412.
Ændrer status som Verdensarv noget og i
givet fald hvordan?
Turisterne aner ikke, hvad Verdensarv står for, og
ukoordineret branding forvirrer
King, L. M., & Halpenny, E. A. (2014). Communicating the World Heritage brand: visitor awareness of UNESCO's World Heritage
symbol and the implications for sites, stakeholders and sustainable management. Journal of Sustainable Tourism, (ahead-of-print), 119.
Ændrer status som Verdensarv noget og i
givet fald hvordan?
Mest effektivt, hvis området er politisk underprioriteret, så
bliver problemer og muligheder eksponeret. Hvis det i
forvejen er kendt, er der mindre effekt.
Frey, B. S., & Steiner, L. (2011). World Heritage List: does it make sense?. International Journal of Cultural Policy, 17(5), 555-573.
Ændrer status som Verdensarv noget og i
givet fald hvordan?
Man kan blive beskyldt for ”greenwashing”, hvis der kun er
tale om branding uden en bagvedliggende seriøsitet
Insch, A. (2011). Conceptualization and anatomy of green destination brands. International Journal of Culture, Tourism
and Hospitality Research, 5(3), 282-290.
Får og lam som en basal ressource
Opdræt
Avl
Kød og slagtervarer
Mælk og ost
Uld
Videre forarbejdning af restprodukter?
Strynø
Får og lam som oplevelsesprodukt
Får og lam som vidensprodukt
Værdiskabelse i mange led
Produktion
Forarbejdning
Oplevelser
Viden
Cosmeceuticals:
Cosmetics + pharmaceuticals
Nordiske cosmeceutical ”signatur
produkter”, baseret på nordiske ingredienser
• Arctic cloudberry
•Sea buckthourn
•Lingonberry
•Arctic linen
•Snowflake
•Mosses
•Sea weed
•Thyme
•Reindeer milk
•Shark liver oil
• ….. And many others
Designermudder fra Varde
- Producent af cosmeceuticals of oplevelser
• Produkter til forskellige farver og
introduktion af nye kunder til wellness
• Kundetilpasset udvikling til bestemte
wellness steder
• Infotainment - Producer din egen
lotion
Cold Hawaii, et eksempel, at det handler om vind, bølger og mennesker
Cold Hawaii Masterplan
Cold Hawaii Masterplan
Match making zone i Klitmøller
Friluftslivets dimensioner
Andkjær (2010) p. 4
Hen mod innovation i Outdoor-aktiviteter?
Indendørs sportsgrene ind – udendørs ind
Gængs (evt videreudviklet) teknologi i nye omgivelser
Nye sæsoner ved hjælp af beskyttelsesudstyr
Værdikæde i outdoor turisme
Poulsen, T.S. & Hjalager, A.-M. (2014). Outdoor turisme som potentiale for landdistrikterne. Esbjerg: Center for Landdistriktsudvikling. (under udgivelse)
Hvad er de stedbundne vadehavsressourcer?
Teknologi som styrker synlighed og
oplevelser
Funktionaliteter i digitale
løsninger
• Information
• Navigation og kort
• Performance tracking
• Underholdning
• Leg med andre
• Informationsdeling
• Booking/shopping
Teknologi til gavn for virksomhederne
Digital udvikling i 3. potens
Styrket
produktivitet
Både
gevinster for
besøgende og
virksomheder
0
Bedre
synlighed og
oplevelsesværdi
Teknologi til gavn for de besøgende
http://mobile.accuterra.com/
Augmented reality
Mulige danske anvendelsesområder
Digitale Tråde.
Crowdsourcing og
destinationsskabelse
http://www.youtube.com/watch?v=JLvtR_d83bk&feature=player_embedded
Involvering – en kerneopgave