BV 2015 06 program - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Årsmøde i Foreningen af
Kommunale Beredskabschefer
FKB ÅRSMØDE-
PROGRAM
Den 26.-28. august 2015
i Frederikshavn
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Velkommen
til årsmøde
I Frederikshavn Kommune vil vi så gerne have gæster
Derfor er det mig en glæde, at Foreningen
af Kommunale Beredskabschefer har valgt
at holde årsmøde i Frederikshavn.
Vi har defineret fire vækstspor, som er
vores primære indsatsområder i forhold
til vækst og udvikling. Det er det maritime,
turisme/events, energi og fødevarer.
Vi er vant til at kæmpe hårdt for
udvikling.
I er også vant til at kæmpe. Jeg har stor
respekt for jeres indsats. Som formand
for den lokale beredskabskommission har
jeg den glæde at følge og være med til at
præge beredskabsindsatsen.
Strukturreformen fylder i Nordjylland. Vi
arbejder målrettet med opgaven, og det er
en stor opgave at skulle varetage en vigtig
opgave i nye rammer/strukturer og med et
besparelsespålæg.
Vi går til opgaven med krum hals, og I har
en vigtig rolle - også i den kommende tid.
Jeg håber, I får nogle inspirerende dage
både fagligt, socialt og oplevelsesmæssigt.
Jeg vil samtidig opfordre jer til, hvis det er
muligt, at besøge nogle af de mange dejlige
steder, vi kan byde på i Danmarks nordligste kommune.
Rigtig hjertelig velkommen
Birgit Hansen
borgmester
Tillæg til tidsskriftet BRANDVÆSEN, august 2015 – udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Redaktion Larsen & Partnere, Sorø Layout Michael Blomsterberg / Fingerprint Reklame Tryk Rosendahls, Esbjerg
De nye beredskaber - er du klar?
Hvis du vil vide mere
Besøg os på brandpunkt 57, så viser vi
dig, hvordan du får
den bedste overgang
til de nye beredskaber.
Vi leverer geografiske IT-løsninger
til størstedelen af landets
kommuner og myndigheder.
Kontakt os på [email protected]
eller ring på 3996 5900.
Se mere på Beredskab.informi.dk
InformiGIS annonce.indd 1
27-07-2015 11:29:59
VIKING GUARDIAN
Banebrydende design med aftageligt yderlag
der reducerer eksponering af farlige partikler.
På en slukningsopgave kan du risikere at blive eksponeret
for en lang række partikler der mistænkes for at være
kræftfremkaldende.
Efter indsatsen kan VIKING Guardians yderlag tages af
og placeres i en plastikpose. Inderforet fungerer som
beklædning på turen hjem. Så mindsker du kontamination
af bilen og dine omgivelser.
Prøv Guardian på til FKBs årsmødet og se vores andre
nyheder så som den militær-inspirerede design
– VIKING MACS!
Mød os på
FKBs årsmøde.
Brandpunkt 37
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
www.VIKING-fire.com
PARTNER
Brandvæsen_W185xH130_juni2015.indd 1
22/06/15 14.53
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
FKBs ÅRSMØDE 2015
Onsdag
den 26. august
Kl. 13.00
Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes ved Arena
Nord af formanden, beredskabschef
Niels Christensen, Ikast-Brande.
Derefter byder borgmester Birgit
S. Hansen gæster og deltagere velkommen til Frederikshavn.
Kl. 13.30
Brandpunkter besøges
Kl. 14.00
Skovbranden i Sverige
Sverige blev i 2014 ramt af en af de
største skovbrande nogensinde. Den
medførte en gigantisk slukningsindsats, evakuering af over 1.000
mennesker, nedbrændte hjem og
kæmpe økonomiske tab.
Magnus Levein fra MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(svarende til Beredskabsstyrelsen
i Danmark) fortæller om indsatsen og
ikke mindst erfaringerne fra at skulle
slukke en naturbrand i uvejsomt område over tusindvis af ha. Hvordan
organiserer man en sådan indsats,
og hvordan inddrager man moderne
teknologi til bl.a. at indsamle data
og gøre dem tilgængelige på kort?
Kl. 15.00
Brandpunkter besøges
Kl. 17.00
Brandpunkter og årsmøde
sekretariatet lukker
Skovbranden i Västmanland i august
sidste år var en enorm udfordring for det
svenske beredskab. Hvornår var faren så
overhængende, at beboere i området
skulle evakueres?
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
Kl. 19.00
Kammeratskabsaften
Kammeratskabsaftenen er i år
henlagt til den gamle Knivholdt
Hovedgaard, der ligger lige udenfor
Frederikshavn.
På Knivholdt vil den store lade
være indrettet med en maritim,
stærk og historisk iscenesættelse,
baseret på festivalen Tordenskioldsdage.
Ved åbningen af aftenen erklæres
vi nu som antaget besætning på
togt med den danske flåde under
Store Nordiske Krig – i året 1717.
Med Tordenskiold som skibschef
rejser vi gennem en fantastisk
fortælling, hvor vi møder historien
om Peter Wessel, flåden, Store
Nordiske Krig – og Frederikshavn
(Fladstrand).
Forplejningen vil bestå af Suppe
og Kød, der tilberedes i forlægningslejren. Skafningen foregår gående,
stående, og siddende. De bemandede drikkeboder sørger løbende
for, at tørsten holdes fra livet hos
”mandskabet”.
Der er således lagt op til et
festligt gensyn med kollegaer og
venner fra hele landet, hvor vi kan
blive rystet sammen, så den gode
brandmandsstemning skulle være til
stede, når årsmødet fortsættes de
følgende dage.
Kl. 10.20
Forsvarsministeriets syn
på aktuelle emner
i beredskabet
Det er en stor glæde at kunne byde
en repræsentant fra Forsvarsministeriet velkommen til FKBs årsmøde.
Dette indlæg vil give ministeriets syn
på aktuelle emner indenfor beredskabsområdet, herunder nyt om den kommende ny aftale for Redningsberedskabet.
Kl. 10.55
Brandpunkter besøges
Torsdag
den 27. august
Kl. 11.55
Nyt fra beredskabsstyrelsen
Kl. 09.30
Brandpunkter åbner
Direktør Henning Thisen, Beredskabsstyrelsen, vil i sit indlæg fortælle nyt
fra Beredskabsstyrelsen.
Frederikshavn kalder sig
Tordenskiolds by, og
siden 1998 har byen sat
søhelten i scene.
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15
Brandpunkter besøges
Kl. 13.45
DMI – Klima og varsling
Fremtidens klima stiller krav til den
samfundsmæssige klimatilpasning
og derigennem beredskabernes
organisering før og efter en skadevoldende hændelse.
Hvad er de nyeste konklusioner
om fremtidens klima, og hvordan
kan DMI hjælpe i forbindelse med
en kraftigere klimapåvirkningen af
byerne, det åbne land og kysterne.
Foredragsholdere: DMIs beredskabschef Knud Jacob Simonsen
samt data- og leverancekoordinator
Kim Sarup.
Kl. 14.15
Brandpunkter besøges
Kl. 15.00
Formanden for FKB
har ordet
Formanden for FKB, Niels Christensen,
vil komme med et indlæg om aktuelle emner.
Kl. 15.30
Brandpunkter besøges
Kl. 16.30
Brandpunkter lukker
Kl. 18.30
Festmiddag i Arena Nord
Der bliver udarbejdet bordplan,
der ophænges ved årsmødesekretariatet og ved indgang til festsalen.
Fredag
den 28. august
Kl. 09.00
Brandpunkter besøges
Kl. 10.00
Mødesal, Arena Nord
Generalforsamling i Foreningen af
Kommunale Beredskabschefer for
foreningens A-medlemmer.
Kl. 12.00 Frokost
Gæster, medlemmer og ledsagere
bliver budt til festmiddag og underholdning,
Forretnings
forbindelse
r
til udstillern
e og medarb
ejdere
fra rednings
beredskabe
rne er hjert
lig velkomm
een til at bes
ø
g
e
b
randpunk terne fr
edag formid
d ag
– fri entré.
ALT I BRANDMATERIEL OG KØRETØJER
FKB Årsmøde 2015
Besøg os på stand U15 og U16 hvor vi bl.a. præsenterer Beredskabsstyrelsens
rammeaftaler på autosprøjter, tanksprøjter, vandtankvogne og F-slanger.
Vi fremviser den første autosprøjte, indkøbt på Beredskabsstyrelsens rammeaftale, som
skal leveres til Vestegnens Brandvæsen.
Vi fremviser også en ny indsatsledervogn der er leveret til Sønderborg Brand og Redning.
Vi fremviser desuden et stort udvalg af vores brandmateriel, herunder slanger, armaturer,
strålerør, batteridreven overtryksventilator, monteringsbeslag og meget mere...
Igen i år har vi masser af gode messetilbud på standen.
Vi ses i Frederikshavn den 26. - 28. august.
Kom og mød Falck på FKB årsmøde 2015
Du
Du finder
finder os
os på
på stand
stand 12-14
12-14 og
og udendørs
udendørs U5-U6
U5-U6
Falck Redning
-- Effektive
Effektive vagtcentralløsninger
vagtcentralløsninger
Falck Safety Services
-- Udlejning
Udlejning af
af trænings
trænings faciliteter
faciliteter
Falck Teknik
-- Totalleverandør
Totalleverandør til
til Beredskaberne
Beredskaberne
Falck Skadeservice
-- Skadeservice,
Skadeservice, bygningstjek
bygningstjek og
og bygningsservice
bygningsservice
Kom og udfyld tipskupon på standen og deltag i lodtrækning om præmier.
Deltag også i praktisk konkurrence om daglige hovedpræmier.
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
PROGRAM FOR LEDSAGERE
Onsdag
den 26. august
Kl. 19.00
Kammeratskabsaften
Ledsagere og udstillere er indbudt
til at deltage i kammeratskabsaftenen, der i år er henlagt til den gamle
Knivholdt Hovedgaard.
Her vil deltagerne blive rystet godt
sammen i selskab med Tordenskiolds
soldater som en hyggelig indledning
til de kommende dages fællesskab.
Torsdag
den 27. august
Kl. 09.30
Skagen og Råbjerg Mile
Busafgang fra Hotel Scandic.
Årets ledsagertur går til noget af
det smukkeste i Danmark, nemlig
Skagen.
Vi kører fra Frederikshavn og forbi
krudttårnet, som er en del af en
gammel befæstning, som bl.a. den
berømte søhelt Peder Tordenskiold
anvendte som base.
Vi fortsætter mod Skagen og kører
til Grenen, hvor Sandormen holder
klar til at køre os helt ud, hvor de to
have mødes.
Et smukt syn i alt slags vejr.
Turen fortsætter herefter til
havneområdet, hvor vi kan nyde
livet af både turister og erhverv, og
vi sætter os til bords i den kendte
Restaurant Parkhuset, som byder på
en udsøgt frokost.
På vejen hjem kører vi gennem
Gammel Skagen, hvor vi fra bussen
kan nyde synet af de flotte huse
i det oprindelige fiskerleje.
Vi kommer også forbi mange af
de kendte hoteller i området, bl.a.
Ruths Hotel.
På vej sydpå stopper vi på P-pladsen
ved Råbjerg Mile, hvor der serveres
Vi fortsætter mod Skagen og kører til
Grenen, hvor Sandormen holder klar
til at køre os helt ud, hvor de to have
mødes. Et smukt syn i alt slags vejr
en lille forfriskning, og inden vi igen
nærmer os Frederikshavn, kører vi
forbi den populære palmestrand.
Med på hele turen er et par guider, som stort set har svar på alt.
Inden ankomsten til Hotel Scandic
omkring kl. 15.15, vil der være mulighed for at stige af bussen ved Arena
Nord, hvor årsmødet med tilhørende
udstilling afvikles.
Kl. 18.30
Festmiddag i Arena Nord
Fredag
den 28. august
Fredag formiddag er der mulighed
for på egen hånd at tage en slentretur i Frederikshavns spændende
forretningsgader.
Kl. 12.00
Frokost i Arena Nord.
STAY CONNECTED IN THE MOMENTS THAT MATTER.
Firefighters responding to an emergency at a chemical plant use MTP8000Ex Series
TETRA ATEX radios with the Active Noise Cancelling RSM so they can communicate
safely and easily. As they move deeper into the building, the coverage indicators on
the radio let them know they are safely connected, while status alerts are viewed on
the radios’ top display. During the operation, control is alerted by a body-worn heart
rate monitor connected via Bluetooth that a firefighter is in trouble. Despite the noise
and smoke, the team communicating clearly and easily, are able to quickly locate their
colleague and help him to safety.
To learn more, visit
www.motorolasolutions.com/MTP8000Ex
MTP8000Ex
WORK SAFER.
WORK SMARTER.
WORK ANYWHERE.
Visit us at Brandpunkt - Stand 42
26 - 28 August 2015 - Frederikshavn
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings,
LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2015 Motorola, Inc. All rights reserved.
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
Brand og Redning i Frederikshavn Kommune:
BRAND OG REDNING
PÅ TOPPEN
Med undtagelse af sidste afsnit: Bearbejdet efter:
Tommy Rise: Beredskabscenter Frederikshavn i tekst og tal (2014)
B
rand og Redning
i Frederikshavn Kommune består af fem
stationer, hvoraf der på de
fire er indgået en kontrakt
med Falck. Frederikshavn
Kommune ejer selv alle biler
som en stor del af det materiel, der operationelt bruges
på kommunens brandstationer. Baggrunden herfor er,
at det har været billigere for
kommunen selv at eje/lease
end at leje gennem Falck.
Enheden er en effektiv, dynamisk og aktiv enhed, som yder
en effektfuld indsats i forbindelse med brand, redning og
miljøopgaver. Beredskabsområdet omfatter cirka 61.000
indbyggere og 650 kvadratkilometer land og mere end
100 kilometer kyststrækning.
Der er brandstationer
placeret i Frederikshavn,
Skagen, Ålbæk, Sæby og
Østervrå. Hovedstationen
ligger i Frederikshavn.
FREDERIKSHAVN
FOREBYGGER
Forebyggelse er en af de bedste
måder at undgå brand eller
ulykke på. Derfor anser
Beredskabscenter Frederikshavn forebyggelse af brand
og ulykker som et af de store
fokusområder. Det er vigtigt
at, det forebyggende arbejde
sker formålsrettet for at
opnå de bedste resultater.
Den forebyggende indsats
foregår på flere måder, og
en del af det forebyggende
arbejde består af holdningsbearbejdning og information
til og af borgere, rådgivere og
virksomheder.
TAG
KONTROLLEN
OVER VINTEREN
BRANDSYN
Et vigtigt led i det forebyggende arbejde er brandsyn.
Ved et brandsyn rådgiver og
informerer vi de ansvarlige
personer om formålet med
de brandforebyggende regler.
Brandsynene foretages på
steder, hvor mange mennesker samles, hvor der er særligt brandfarlige forhold og
hvor store værdier risikerer
at gå tabt ved en brand. Bekendtgørelsen om brandsyn
fastlægger, hvor og hvor ofte
der skal foretages brandsyn.
Som sagkyndige inden for
brand rådgiver og vejleder vi
kommunens byggesagsbehandlere om brandmæssige forhold i forbindelse
med byggesager.
70-80 FRIVILLIGE
For altid at kunne imødegå
og håndtere større og usædvanlige ulykkeshændelser
VÆSENTLIGT ØGET FRIKTION I
HENHOLD TIL TEST
BREMSELÆNGDE
Med Onspot
Uden Onspot
ACCELERATION
Med Onspot
Uden Onspot
DRAGKRAFT
Med Onspot
Uden Onspot
NY
ONSPOT
29%
LETTERE!
Onspot er et enkelt system, som du aktiverer, når vejene bliver glatte eller iskolde.
Ved at trykke på en knap inde i lastbilen, aktiveres det automatiske snekædesystem
og du kan trygt kører videre.
onspot.eu
Saving lives, deadlines and reputation
Member of VBG GROUP
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
arbejder vi på at kunne mobilisere et udvidet beredskab til
enhver tid. Vi har 70-80 frivillige, der står til rådighed, hvis
der skulle ske store hændelser, hvor en større indsatsstyrke behøves.
Vi har to grupper af frivillige; en brandgruppe og en
førstehjælpsgruppe.
Som frivillig laver man en
forpligtende kontrakt med
Beredskabscenter Frederikshavn. Jobbet som frivillig er
ulønnet.
FLITTIGE FØRSTEHJÆLPERE
Førstehjælpsgruppen tilbyder
førstehjælps-vagter til alle
slags arrangementer. Vi
sætter en ære i, at vores folk
er motiverede og veluddannede, så vores kunder får
en god oplevelse med vores
samarbejde.
Vi har stor erfaring inden
for mange slags arrangementer som fx. Træf på Toppen,
Hjallerup Marked, Rock
i Frederikshavn, Dybvad Open
Air, Rally Cross Cross cart,
folkerace, byfester, cheerleading, springgymnastik
og meget andet. Vi hjælper
også andre beredskaber med
samaritter og vagter, fx karneval i Aalborg.
SUPPLEMENT
OG AFLASTNING
De frivillige påtager sig en
række praktiske opgaver på
både kommunalt, regionalt
og centralt plan og særligt
ved længerevarende, mandskabskrævende indsatser.
Her fungerer frivillige som
supplement til og aflastning
for det deltidsansatte redningsberedskab.
De frivillige brandfolk er
uddannet på lige fod med
de deltidsansatte. De frivillige kan have brandvagt på
samme vilkår som en fast
medarbejder med samme
udrykningstid.
Større brande, efterslukning, gå brandvagt, sikre
skadesteder, skov- og naturbrande, måling af radioaktivt
nedfald er nogle eksempler
på opgaver, de frivillige kan
hjælpe med til at løse.
Endvidere kan de frivillige
afløse deltidsansatte ved
ferier og sygdom og indtræde
som reservestyrke nytårsaften.
Rekruttering af brandmænd til deltidsstyrken
foregår normalt blandt de
frivillige, på den måde sikrer
vi en tilgang af veluddannet
og trænet personale. Ordningen medvirker også til at
nedbringe omkostningerne
til uddannelse i akutberedskabet.
NU OG FREMOVER
Brand og Redning i Frederikshavn Kommune har i dag
etablerede samarbejder med
Hjørring, Brønderslev og Læsø
kommuner. Fra 1. januar
2016 bliver beredskabet
i Frederikshavn en del af det
tværkommunale beredskab
for Nordjylland.
Skadeservice i særklasse
SSG er det oplagte valg i en skadesituation. Vi rykker hurtigt
ud fra et af vores 12 centre landet over og skaber tryghed
ved at tage hånd om mennesker, værdier og bygninger.
Spidskompetencer udgør forskellen. Vores erfarne medar­
bejdere sikrer og redder værdier med respekt for økonomi
og det menneskelige forhold til ting.
Døgnvagt 70 21 51 36
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
Frederikshavn Brandvæsens historie:
BRANDBEKÆMPELSE
FRA FIRE TIDER
1989: En forårsdag i maj 1989 kolliderede en tankbil med en anhænger fyldt
med fyringsolie med en personvogn
midt i den lille landsby Jerup. Tankbilen
var væltet og brudt i brand. Hvad værre
var, så lå der en Shell benzintank kun ti
meter fra den brændende tankbil. Ved
siden af tankstationen lå Jerup Forsamlingshus, hvor 70 mennesker var samlet
til fest.
1944-45: Under 2. Verdenskrig var
det formodentlig modstandsfolk, som
sprængte kedelhuset i Frederikshavn
i luften. I kedelhuset fremstillede man
destilleret vand til de tyske ubådes batterier. Der var ikke meget at stille op for
brandvæsnet.
byen et korps med særligt fokus på
brandslukning. Navnet var Frederikshavn
faste Brandkorps.
1921: Brand på herregården Knivholt.
Branden var nærmest en kontrolleret
nedbrænding. Da den hestetrukne
sprøjte endelig nåede ad landevejen fra
Frederikshavn, var det med til at forhindre at branden bredte sig.
1900: Byens brandkorps holder øvelse.
Frederikshavn fik et fælles brand- og
politikorps i 1855, men først i 1886 fik
125 år
I 2011 kunne Frederikshavn Brandvæsen fejre 125 års jubilæum. Dette blev bl.a. markeret
med udgivelsen af en bog om brandvæsnets historie: Frederikshavn Brandvæsen 125 år 1886 – 2011
af Erik S. Christensen og Susanne Jakobsen. Alle fotos på siden er lånt fra jubilæumsbogen.
s k a d e s e rv i c e
i sandhedens øjeblik
w w w. byg n i n g s ko n t ro l . d k
DB-82x50.indd 1
DØGNVAGT 7228 2819
13-01-2011 16:15:56
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
Mødesal og
aftenfest torsdag
Toil
e
t
To
il
43
44
54
55
56
57
58
36
39
47
50
53
61
62
35
38
46
49
52
60
63
65
34
37
45
51
59
64
66
Toilet
42
41
Toilet
40
69
Load
inn
33
32
28
25
12
15
1
5
29
26
19
16
13
6
30
27
20
17
14
7
2
3
4
24
23
22
21
11
10
9
8
7a
Arr. Kontor sekretariat
BAR
Udstiller
Lounge
et
70
68
71
67
72
Elev.
73
Cafe
områ
ÅRETS BRANDP
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
U-12
U-9
U-10
U-8
U-7
Hoved
Indgang
U-13
e
åde
U-16
U-18
U-15
U-17
U-14
U-6
U-5
U-4
U-3
U-2
U-1
PUNKTER 2015
Rimmens Allé
U-11
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
STAND
FIRMA
STAND
FIRMA
STAND
FIRMA
10 AMS
– Akut Miljø Service
6 Dansk Bygningskontrol A/S
U15, GKV Brandmateriel
U16
1 Apollo
Brandmateriel A/S
23 Dansk Industri &
Skadeservice
65 Haarby
Karosseri ApS
U4 Autotec ApS
26 Dansk Uniform
U7 Hauberg
Technique A/S
71 Autronica Fire and
Security A/S
72 DIAC Nordic
70 Hytor A/S
30 DK-Sea Safety A/S
50 AVK Danmark A/S
8 Be-Ge Jany A/S
54 Beredskabscenter
Aalborg Uddannelsescenter
27 Birepo ApS
38, 39, Dräger Safety
46, 47, Danmark A/S
22
28 IBS Innovative
Software A/S
52 ICM
16 Ecolab
58 IHM P/S
17 Electrolux
Professional A/S
57 Informi GIS
2 KommuneLeasing
U17 Bronto Skylift AB 67 Environment
Solutions
U9, 59 BS Support
49 Center for
Beredskabspsykologi
U5, U6, Falck
7, 12, Danmark A/S
13, 14
51 Københavns
Brandvæsen
21 LD Handel &
A FBUD
Miljø A/S
60 CFB, Rigspolitiet
7A Falck Healthcare
64 LECTRON ApS
24 Condor Int.
Clothing A/S
20 Ferno Norden A/S
29 Linde Brandmateriel
U14 GearTeam.ApS
69 Dansale-InnoVfoam
43 Dansk Beredskabskomminikation
5 Dansk Brand-og
Sikringsteknisk
Institut (DBI)
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
STAND
FIRMA
U11, Lotek Safety A/S
U12
STAND
FIRMA
66 RescueTekniq
STAND
FIRMA
U18 Zülau A/S
U8 RK Brand & Teknik
73 UMS
53 RM-Group A/S
36 Uni-Safe A/S
56, U2 Markleen AB
42 Motorola Solutions
Danmark A/S
35 MSB (Myndigheten
för samhällsskydd
och beredskap)
63 Røde Kors
19 Safidan (Sicom A/S)
62 Skadeservice
Danmark
U1 Nordic Fire & Rescue
Service AS
44 Siemens A/S
61 SimaTech
40 Oliesug
68 SmartGuard ApS
U10 OptiSafe Førstehjælp
15 SSG A/S
U13 PMC Technology
32 Tasko ApS
41 Polygon A/S
3 TDC Alarmnet
11 Radiocom
Danmark A/S
33 Recover Nordic Aps
34 Rescue Center
Denmark
37, 45 Viking Life-Saving
Equipment A/S
U3 Scania Danmark A/S
25 Mørkedal
Telecom A/S
55 Procurator a/s
9 VBG Group Sales
4 Volvo Truck Center
Danmark
SKAL DU OGSÅ MED TIL
FKB’s ÅRSMØDE?
Scanias redningskøretøjer er kendte for sikkerhed og
pålidelighed. Ramme-aftalen med Beredskabsstyrelsen
gør det enkelt og effektivt at vælge Scania.
Nem og problemfri bestilling af nye Scania uden udbud
Fabriksbygget Crewcab mandskabsførerhus helt i stål
Kraftig drivline for overlegen accelerationsevne
Stabilt chassis for fremragende køreegenskaber
www.scania.dk/brandbiler
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
FREDERIKSHAVNS HISTORIE
F
ladstrand hed det
fiskerleje, hvorpå
de første korn- og
pakhuse blev bygget i 1500tallet som følge af den handel, fiskeriet på stedet førte
med sig.
Frederikshavn begyndte
i 1600-tallet at tage form
som den by, vi kan se i dag.
Tyske tropper anlagde et
fæstningsværk – Nordre
Skanse – som et forsvar
mod venderne under trediveårskrigen. I løbet af de
næste århundreder kom flere
fæstningsværker til – bl.a.
Søndre Skanse – som lå dér,
hvor flåden holder til i dag.
Stedet har fået militær
betydning på grund af dets
nærhed til Sverige og Norge,
og Fladstrands gunstige
besejlingsforhold med en
naturhavn og en ankerplads
beliggende i læ af øgruppen
Hirsholmene og Deget.
I 1805 anlagdes en egentlig havn ved Fladstrand
under navnet Frederikshavn
– opkaldt efter Kong Frederik
VI. Da byen bliver købstad
skifter den navn til Frederikshavn.
Nedgang i fiskeriet og
lukninger af værftsaktiviteter
har bevirket, at Frederikshavn
i de senere år har skiftet
spor. Byen har formået at
tiltrække virksomheder inden
for teknologi, kommunikation og service.
Krudttårnet i Frederikshavn blev bygget i 1686.
Lille CAFS slukningsanlæg
Stor slukningseffekt !
POLY PORTEX SL10
Ved hjælp af CAFS teknologi er slukningseffektiviteten af en POLY PORTEX SL10 uovertruffen. Med kun 10
liter premix af 99% vand og 1% skum, kan en indsats mod selv store brande påbegyndes, og den tilsatte
trykluft sikrer en lang kastelængde, optimal vedhæftningsevne samt høj virkningsgrad af skumkoncentratet. Anlægget fås i flere udførelser, både med rygskjold for optimal bærekomfort, hjul, ekstra holder
for flaske til røgdykkermaske o.l. Se billeder og video af ROSENBAUER Compressed-Air-Foam-Systems på
www.brandogteknik.dk.www.rosenbauer.com
www.facebook.com/rosenbauergroup
Kontakt RK Brand & Teknik A/S for yderligere informationer.
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
BRANDSKOLEN
ER ET KÆMPE
AKTIV
Af Erik Weinreich
Her udvikles
løbende nye kurser i sikkerhed
på skibe og havvindmøller
I 1959 anlagde Civilforsvaret
i Nordjylland en øvelsesby i
Hvims midt mellem Frederikshavn og Skagen. Det var dengang i skyggen af den kolde
krig med risiko for atomangreb og meget mere. Ti år
senere overtog de nordjyske
kommuner byen og grundlagde en brandskole, der
siden er vokset, udvidet og
har ændret status flere gange
til det, der i dag er Nordjysk
Brand- og Redningsskole, ejet
af Frederikshavn Kommune.
KRAFTIG VÆKST
Skolen er ganske enkelt fulgt
MARTEC
Frederikshavn Søfartsskole
og Maskinmesterskolen
i Frederikshavn blev i 2001 lagt
sammen til MARTEC, der to år
senere også overtog driften af
Skoleskibet Danmark.
MARTEC er i dag en selvejende
institution under ministeriet for
Forskning og Videregående Uddannelse.
med tiden og har hele tiden
grebet nye muligheder. Et
godt eksempel er fra 1972,
hvor maskinmesteruddannelsen blev tilført krav om
kurser i brand og sikkerhed.
Det blev gennem årene til
et frugtbart samarbejde
med over 80 rederier,
MARTEC og Frederikshavn
Skipperskole om en stor
palette af maritime sikkerhedskurser.
Hurtigt tilbage til hverdagen
SKADESERVICE: DØGNVAGT
70 100 888
SKADESERVICE • FUGTTEKNIK
SKIMMELSANERING
INDUSTRISERVICE • LØSØRESERVICE
STORSKADEBEREDSKAB
F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
til 7,5 mio. kr. Heraf ligger
90-95 % på maritime kurser
med havvindmøller og borerigge som en stærkt opadgående del.
Seneste tiltag er maritime
sikkerhedskurser for almindelige håndværkere der skifter
til det maritime erhverv. De
undervises i alt fra søloven til
de faglige termer, der benyttes på havet.
SAMARBEJDE
MED DAGLIGDAGEN
- Et stort aktiv for brandskolen er det daglige samarbejde
med Frederikshavn Brandvæsen. Skolens undervisere
er også indsatsledere, går
brandsyn og har kontakt til
erhvervslivet.
Igen en win-win-situation,
fortæller Ib Steen Nielsen og
fortsætter.
- De lokale virksomheder
nyder godt af vores viden
og efterspørger mere samarbejde.
- En virksomhed havde til
eksempel omkring 50 trykflasker fordelt rundt på
mange bygninger. Her kunne
vi foreslå en løsning med
integreret trykluftsanlæg,
der både kunne øge sikkerheden og spare virksomheder
penge.
- Den slags samarbejde
glæder også Arbejdstilsynet.
Link: www.nbsfrederikshavn.dk
samarbejdspartner til, før et
nyt kursus kan udvikles.
- Et fantastisk samarbejde ikke mindst til glæde
for kunderne, fordi de ved,
at vi kan opfylde de skarpe,
internationale standarder på
hele det maritime område,
fortæller skolens chef, Ib
Steen Nielsen.
Det betyder, at skolen
de seneste år er vokset
med 20-30 % om året. Alene
fra 2014 til 2015 ventes omsætningen at stige fra 6
TDC Alarmnet
har Danmarks
stærkeste
sikringslinjer
Fra pr. md.
70,-
9119.1527
De senere år har offshore
branchen efterspurgt nye
kurser, som ofte udvikles og
gennemføres i tæt samarbejde med MARTEC. Det gælder
sikkerhedskurser for havvindmøller (GWO) som indeholder søsikkerhed, løfte- og
bæreteknik, evakuering fra
lukkede rum, førstehjælp og
brandbekæmpelse. Brandskolen kan her byde ind med
særlig ekspertise, og ofte
skal der kun en telefonopringning fra en kunde eller
Vi glæder os til at se dig på stand nr. 65. Til
en præsentation af….
Lys & lyd
"Fodtøj der passer på Dig"
N.E. Ringsted ApS
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
HVOR OVERNATTER
KONFERENCEDELTAGERNE?
Hotel Jutlandia – opstod over en bajer
Einar Honoré, som også byggede Sheraton og Imperial i København, brugte to år og
masser af bajere på at overbevise bystyret om, at det skulle have den beliggenhed,
det har i dag – på havnepladsen et stenkast fra færgerne og den maritime erhvervspark. I dag er det Honorés barnebarn, Camilla Frost, der driver hotellet.
Læg mærke til det originale Krøyer-maleri, som hænger i foyeren.
Hotellet tilbyder fitness med løbebånd, håndvægte m.m. Trådløst netværk på
hele hotellet. Der er fri parkering og tilbud om at benytte aflåst garage.
I tilknytning til hotellet ligger der en hyggelig bar, som både benyttes af mandskab fra skibe i havnen i hverdagene og byens unge i weekenden.
Hotel Jutlandia.
Hotel Frederikshavn Sømandshjem.
Hotel Frederikshavn Sømandshjem
– hjem, hygge, kaffe og kage
Hotel Frederikshavn Sømandshjem er etableret i 1899, og er det ældste nuværende
Sømandshjem. I dag er det et moderne hotel, som dog stadig drives i samme ånd,
som da det dannede rammer og hjemlige vægge for sømænd og fiskere. Værtsparret lægger vægt på, at stedet skal føles hjemligt, og som i sømandshjemmet
udskænkes der ikke alkohol.
Tanken om et sømandshjem i Frederikshavn fødtes af kaptajn Søren Thomsen.
Han var fører af barkskibet ”Auroritha” af Randers. I en orkan i Vestindien var han
kommet i havsnød og blev troende. Da han gik i land, slog han sig ned i barndomsbyen Frederikshavn og åbnede et lille sømandshjem.
I 1905 overtog udvalget for Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmet, og
samtidigt blev det første bestyrerpar ansat.
Gennem årene er sømandshjemmet blevet udvidet og renoveret flere gange,
senest i 2009/2010, og i dag fremstår det som et moderne hotel i Frederikshavn..
Hotel Scandic The Reef
– et vandland for brandmænd
Hotel Scandic The Reef.
Har du prøvet ét Scandic Hotel, så har du prøvet dem alle. Og dog, for Hotel Scandic
The Reef skiller sig ud fra mængden. For Scandic The Reef i Frederikshavn byder på
et 1500 kvm stort caribisk vandland, hvor brandmænd (i menneskeskikkelse) som
deres ledsagere kan finde et frikvarter mellem mødepligterne på årsmødet og nyde
vandlandets rutsjebane, vandfald, udendørs bassin og den dejlige tropiske varme.
Det tropiske vandland er bygget op omkring et bjerg med et caribisk inspireret
landskab. Her kan du opleve palmer, klipper, regnskov, gekkoer og fuglekvidder. Du
kan også få sommerfugle i maven med en tur i den lukkede vandrutsjebane, der er
80 meter og har et fald på 10 meter. Har du en skattejæger gemt i maven, skulle du
måske prøve at dykke ned på bunden af den 3,5 meter dybe dykkerpool, hvor der
gemmer sig guldmønter i ædelmetal, der kan byttes til en is i baren.
Hotel Best Western Herman Bang
– Dansk nostalgi med amerikansk aroma
Best Western Herman Bang.
Hotellet har navn efter den navnkundige, danske forfatter Herman Bang. Men det
burde måske have ladet sig opkalde efter kollegaen Gustav Wied, som har boet
med sin familie på hotellet adskillige gange. Det vides derimod ikke med sikkerhed,
om Herman Bang har boet på hotellet. Men han har ved flere lejligheder besøgt
Gustav Wied på hotellet.
Hotellet er grundlagt i 1882, og sælger i dag sig selv som et byhotel med nostalgi
og charme. I hotellets restaurant Empire byder de på amerikansk mad.
Kom og besøg vores to stande ved dette års FKB
i Frederikshavn. Her kan du finde spændende nye
produkter, besøge vores Dräger værksted og få en
snak med vores produktspecialister på standen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Vi ses på Brandpunkt nr. 22 samt 38, 39, 46 og 47
www.draeger.com
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
BRANDKADETTER
PÅ FOLKEMØDET 2015
I år var Brandkadetter
i Danmark for første gang
en del af Folkemødet på
Bornholm. De to unge brandkadetter,
Wassim og Helene, og deres
instruktør Per var i anledningen taget den lange vej fra
Holstebro til Bornholm for at
repræsentere brandkadetterne og udbrede kendskabet
blandt politikere, journalister
og borgere. Op imod 100.000 mennesker besøgte Folkemødet
over de fire dage, det varede,
og selvom kadetterne ikke
Med bagagen fuld af
indtryk og en masse nye
kontakter vinkede kadetterne
søndag farvel til solskinsøen
og Folkemødet 2015. Brandkadetterne takker
TrygFonden og Velux Fonden
for deres store støtte og
for at gøre deltagelsen på
Folkemødet 2015 mulig med
håbet om, at det været medvirkende til, at endnu flere er
blevet opmærksomme på, at
Brandkadetter i Danmark er
med til at gøre en forskel for
de deltagende unge og for
samfundet.
tv-vært og folketingskandiat
Anders Stjernholm, da kadetterne fremviste en lektion
i førstehjælp på åben gade. På den sidste dag blev der
i høj sol givet hånd og delt
nøglekæder ud til blandt
andre Københavns overborgmester Frank Jensen og
tidl. udenrigsminister Uffe
Ellemann-Jensen. Ligeledes
fik kadetterne også hilst på
Holstebros borgmester, H. C.
Østerby, som på førstedagen
var forbi kadetternes telt for
at hilse personligt på de to
unge Holstebro-kadetter.
nåede at snakke med hver
og en, blev budskabet om
Brandkadetter i Danmark
spredt på bedste vis. Mange henvendte sig interesseret til de unge kadetter, når de kom gående med
“Brandkadetter” skrevet
på blusen, brochurer blev
delt ud i en lind strøm og
Wassim og Helene fortalte
engageret om, hvad brandkadetuddannelsen har betydet for netop dem. Der var også flere nysgerrige
blikke, uddybende spørgsmål og endda medvirken fra
Vi
brand ses på
Til FK punkt nr.
1
B ’s å r
smød
e
Anders Frandsen Tlf. 5210 2110 [email protected] Tlf. 3840 2110 www.apollobrand.dk Apollo leverer løftepuder, brandøvelsesudstyr, lystårne og meget mere.
Ring eller skriv til os for et uforpligtende tilbud eller besøg vores hjemmeside. F K B Å RS MØDE-P ROG R AM 2015
Arena Nord:
CLINTON, KREBS,
HELMIG, DAMELANDSHOLDET OG FKB
B
ill Clinton har optrådt
der. Poul Krebs og
Thomas Helmig har
sunget deres sange for
frederikshavnere og nordjyder i Arena Nord. Til efteråret bliver arenaen et af fire
spillesteder, når VM i kvindehåndbold afvikles i Danmark.
Foreningen af kommunale
Beredskabschefer har holdt
deres årsmøder der. Og nu er
de (vi) der så igen.
Arena Nord er med sine
7000 m2 det største kultur -,
konference- og sportscenter
nord for Limfjorden og ligger
45 minutters kørsel fra
Aalborg og byens internationale lufthavn. Kun cirka
ti minutters gang fra Arena
Nord finder du centrum af
Frederikshavn med ni hoteller og en sengekapacitet på
1700. 20 minutters kørsel fra
Arenaen udvides sengekapaciteten til 2700 sengepladser.
CIRKELRUND ARENA
Egentlig er en rund arena vel
så klassisk som noget. Kunne
man tænke sig firkantede
arenaer i det gamle Rom?
Konstantinopel? Næppe.
Men runde – sådan bygges
arenaer bare ikke i dag – hvis
man ser bort fra Arena Nord.
Og det er så, hvad der gør
Arena Nord til en ener i en
moderne, firkantet verden.
Arena Nord er det ny samlingssted i Nordjylland og blev
indviet i 2005. Den runde
Arena fungerer som stedets
naturlige centrum. Herfra
er der direkte adgang til tre
store halanlæg samt mødeog konferencefaciliteter. Bag
den blanke glasfacade byder
den lyse og rummelige foyer
brugere og gæster velkommen, og den fungerer som
det praktiske binde-led mellem den store, runde Arena,
de øvrige haller, cafémiljø
og informationsområde. Fra
foyeren fører en bred trappe
op til overetagen, hvor de
faste balkonpladser, konference- og mødefaciliteter er
placeret. Fra overetagens balkon er der udsigt og overblik
over foyerens livlige aktivitet.
4.000 stående tilskuere,
2.500 tilskuere til sportsbegivenheder og mere end 1.800
siddende konferencedeltagere.
De øvrige haller kan huse op
til 1.000 tilskuere. Konferencerummene findes i forskellige størrelser, hvor det mindste har plads til 40 deltagere
og det største til 190.
Arenaen kan huse op til 4.000
stående tilskuere, 2.500 tilskuere
til sportsbegivenheder og mere end
1.800 siddende konferencedeltagere
PLADS TIL TUSINDER
Arenaen kan huse op til
Hvordan er denne ildebrand opstået?
A) påsat
B) iscenesat
Få svaret på FKB
Brand
Punkt
U 10
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
KAMMERATSKABSAFTEN PÅ
KNIVHOLT
HOVEDGAARD
VARSLINGSLYS TIL FAGFOLK
Varslingslys fra Ferno Norden er det
foretrukne valg, når de professionelle
brugere selv skal vælge.
Markedets kraftigeste lys kombineret
med verdensklasse teknologi giver dig et
udrykningskøretøj, der er meget synligt på
vejene.
5 års garanti på elektronikken
Patenteret Linear-LED teknologi
Tlf: 43624316
www.fernonorden.dk
E-mail: [email protected]
I
Vendsyssel, lige uden
for Frederikshavn, på
vej mod Hjørring ligger
Knivholt Hovedgaard. Den
gamle herregård danner
rammen for årets kammeratskabsaften. Hvad der ellers
er foregået på stedet kan du
læse mere om her.
KNIVHOLTS HISTORIE
Herregården kan dateres
helt tilbage til 1300-tallet.
I 1700-tallet var hovedgården
bl.a. kendt for sin kønne
renæssancehave. I dag er
Knivholt Hovedgaard en
alsidig virksomhed, som dels
danner ramme for møder og
fester, men samtidig beskæftiger sig med levende formidling af historie, arkitektur,
kultur og natur.
Et godt gæt på årsagen
til gårdens vokseværk i de
sporadisk belyste første par
hundrede år af dens levetid er de gode forhold for
opdræt af stude til eksport
på det tyske marked. En eksport, der tager et gevaldigt
opsving i 1300-årene. Gården
indgik som én af adskillige
fæstegårde i ridderen Niels
Ovesens omfangsrige besiddelser i Vendsyssel. Med
strategisk givtige giftermål
lykkedes det for Niels
Ovesens børn at gøre slægten til én af de mest godsrige
i Danmark med en kolossal
politisk indflydelse først under Valdemar Atterdag, siden
dennes datter Margrethe 1.
VENDSYSSELS
SKØNNESTE HAVE
I 1700-tallet besad Knivholt
Hovedgaard en smuk renæssancehave: Forestil dig, at
du træder ud gennem døren
50 års erfaring indenfor
Skadebegrænsning & Fugtteknik
24 timers døgnvagt
70 11 00 44
Skadebegrænsning
og krydser broen over voldgraven på Knivholt Hovedgård en smuk sommerdag
omkring år 1800. Drejer du
til venstre, kommer du til et
nærmest paradisisk landskab
efter datidens målestok: Du
går gennem en indgang af
faconklippede trækroner.
Foran dig ligger nu kunstigt
anlagte gravhøje, bække
og åer, der løber gennem
skoven, og som ender i den
lille sø, som udgør en del af
voldgraven. Heri kan fiskes
karusser, ål og skaller. Drejer
du til højre, ser du et pragtfuldt haveanlæg - en lysthave, ”som neppe haver
Lige i Vendsyssel”, som
Pontoppidan skrev i 1769.
H.C. ANDERSEN
Hvad er en gård, hvis ikke
H. C. Andersen har aflagt den
mindst et enkelt visit. Han
har ganske vist ikke været
på Knivholt, men kan under
sin lange jyllandsrejse i 1859
berette, at familien Holstein
bor på gården. Desuden
opholder han sig på gården
Constantia – det senere
Frederikshavn Sygehus –
mens han er i Frederikshavn.
På Constantia bor ejerne af
Knivholt, og således har
H.C. Andersen været så
snublende nær et besøg på
Knivholt, at det er, som om
han faktisk var der.
BESAT
Knivholt har været besat
af både tyskere og svenskere flere gange i historiens
løb. Sidste gang var under
besættelsen 1940-45. Her
indrettede tyskerne en nødog træningsflyveplads omkring den gamle gård. Skoven
blev brugt som flyverskjul,
og endnu to gamle hangarer
står i skovbrynet mod øst.
Desuden findes der inde
i skoven fundamenter fra
vagttårne.
KØBT AF KOMMUNEN
Og så ender historien, som
den vel næsten måtte ende
i det Danmark, du kender:
Kommunen købte gården
i 1988. Siden 1995 er gården
drevet som selvejende institution med en bestyrelse.
Knivholt har igennem årene
udviklet sig til en sprælsk kulturinstitution i Frederikshavn
Kommune.
Med disse ord skulle der
være lagt i kakkelovnen til
en god aften i kammeraters
nærvær.
Brand
Vand
Miljø
Indeklima
Yderligere information på www.polygon.dk
Polygon A/S • Rypevang 5 • DK-3450 Allerød
Tlf. +45 4814 0555 • Fax +45 4814 0554 • www.polygon.dk
Email: [email protected]
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Indkaldelse til
generalforsamling
I henhold til § 4 i Vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
(FKB) indkaldes herved til ordinær generalforsamling
fredag den 28. august 2015
kl. 10.00 i Arena Nord,
Frederikshavn
Generalforsamlingen er for Foreningens A-medlemmer og æresmedlemmer, ansat
som beredskabschefer m.m. Seniormedlemmer og æresmedlemmer kan overvære
generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt,
jf. FKBs vedtægter , § 4 stk. 8.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c.Regnskab for det foregående år
(2014).
c.1 FKBs regnskab.
c.2 Regnskab for FKBs Legat.
d.B udget for det kommende år
(2016), herunder fastsættelse
af kontingent.
e.Valg af formand (for 2 år). Valget gælder også til bestyrelsen for FKBs Legat.
Formanden er ikke på valg i år.
f.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
Valget gælder også til bestyrelsen for FKBs Legat.
På valg er Tommy Rise, Per
Højriis Vedsted og Søren Ipsen.
Tommy Rise og Per Højriis
Vedsted ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller efter
samråd med kredsformandskabet genvalg af Søren Ipsen
og nyvalg af Jarl V. Hansen og
Lars Robétjé.
g.Valg af suppleant til FKBs
bestyrelse (for 1 år).
Bestyrelsen indstiller efter
samråd med kredsformandskabet nyvalg af Johannes
Holm Iversen
h.Godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede statsautoriserede
revisor eller registrerede revisor. Valget gælder for 1 år.
Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm.
i.Valg af 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder
for 1 år.
Bestyrelsen indstiller genvalg
af Birgitte Buskov som kritisk
revisor og genvalg af Jørgen
Pedersen som revisorsuppleant.
j.Indkomne forslag.
k.Fastlæggelse af tid og sted for
de kommende 2 årsmøder og
generalforsamlinger.
l.Eventuelt.
Evt. forslag, jf. punkt j, skal fremsendes til undertegnede
senest 4 uger før generalforsamlingen.
Niels Christensen, formand
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Besøg os på
Brandpunkt 28
Den sikre løsning til
de nye beredskaber
Alarmbehandling • Video • Kort • Ressourcer
interVIEW
Innovative Business Software A/S • Landemærket 10, 6. sal • 1119 København K • T 3373 4000 • [email protected] • www.innovative.dk
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
ÅRSRAPPORT 2014
Kontingenter
Deltagerbetaling seminarer, konferencer m.v.
Regnskab for Årsmøde
Resultat i Tidsskriftet Brandvæsen
Udbytte, værdipapirer
Renter, bankkonti
Kursregulering, aktier
Indtægter i alt
Repræsentation og gaver
Bestyrelsesmøder
Møder og rejser
Støtte til PRIMO Danmark
Redningsberedskabspris, medlemsdækning
Edb-omkostninger
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Forsikringer
Kontingenter
Kredsene
Kursusomkostninger
Konsulentbistand, projekter
Forvaltningshonorar, Nordea
Omkostninger i alt
Årets resultat
Resultatopgørelse
2014
1.006.525
314.100
504.632
-315.546
36.011
76
152.667
2013
486.046
0
362.506
-306.548
35.972
105
46.210
1.384.365
624.291
-775
-37.031
-681.207
0
-5.000
-9.061
-7.682
-25.000
-8.063
0
-87.190
-68.781
-418.402
0
-880
-20.680
-435.413
-31.250
-5.000
-29.664
-8.016
-24.500
-7.149
-4.625
-64.103
-32.485
-345.495
-4.621
-1.348.192
-1.013.881
36.173
-389.590
Balance
31.12.14
152.002
360.241
15.941
272.230
290.887
289.740
31.12.13
163.982
410.471
30.624
313.761
305.694
358.664
Finansielle anlægsaktiver i alt
1.381.041
1.583.196
Anlægsaktiver i alt
1.381.041
1.583.196
11.450
1.946
311.821
719.114
93.650
14.420
0
557.651
Tilgodehavender i alt
1.044.331
665.721
Likvide beholdninger
90.298
175.128
AKTIVER
HF Nordea Invest Portefølje Fleksibel
Nordea Invest Portefølje Aktier
Nordea Invest Portefølje Eksterne Afdelinger
Nordea Invest Portefølje Korte Obligationer
Nordea Invest Portefølje Lange Obligationer
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationer
Tilgodehavender fra medlemmer
Mellemregning, FKB’s Legat (Fond)
Mellemregning, Tidsskriftet Brandvæsen
Tilgodehavende årsmøde
Omsætningsaktiver i alt
1.134.629
840.849
Aktiver i alt
2.515.670
2.424.045
PASSIVER
Disponibel egenkapital
Bundet til vedtægtsmæssige formål
31.12.14
2.790.386
-619.798
31.12.13
2.599.595
-465.180
2.170.588
2.134.415
Egenkapital i alt
Egenkapital i Tidsskriftet Brandvæsen
334.758
19.212
Hensatte forpligtelser i alt
334.758
19.212
Mellemregning, Tidsskriftet Brandvæsen
Anden gæld
Forudbetalinger, vedrørende konference i marts 2014
0
10.324
0
15.352
169.566
85.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
10.324
270.418
Gældsforpligtelser i alt
10.324
270.418
2.515.670
2.424.045
Passiver i alt
os
d
ø
M
p
nd
a
t
s
å
70
Frigørelsesværktøj
- med revolutionerende features
Komplet produktprogram indenfor hydraulisk
frigørelses- og stabiliseringsudstyr
- også batteridrevet værktøj.
Unikke features ved Weber-Rescue E-force 2
værktøjer:
Høj hastighed og ydeevne med nyt batteri
Udskiftelige skær på klippere
Modhager på sprederspidsen
Din forhandler af frigørelses- og stabiliseringsværktøj har mere end tre årtiers erfaring med
hydraulisk og pneumatisk værktøj.
Vi er eksperter og servicerer on-site og på eget
værksted.
www.hytor.com
Oil & Gas
Wind
Industry
Rescue
Rental
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
Foreningen af Kommunale Beredskabschefers Legat (fond)
ÅRSRAPPORT 2014
Resultatopgørelse
Renteindtægter, likvider
Renteindtægter, SKAT
Udbytte, investeringsforeninger
2014
101
268
28.262
2013
56
0
37.115
Indtægter i alt
28.631
37.171
Netbanksgebyr m.v.
Honorar for investeringsrådgivning
Revision og regnskabsmæssig assistance
Uddelt hædring
782
0
12.000
10.000
4.629
3.014
8.000
10.000
Omkostninger i alt
22.782
25.643
5.849
11.528
Resultat før skat
0
0
5.849
11.528
5.849
0
102.718
11.528
0
91.190
108.567
102.718
32.588
75.979
25.000
77.718
Disponeret i alt
108.567
102.718
AKTIVER
Danske Invest Fonde, 4.015 stk. til kurs 94,15
Nordea Invest Portefølje Aktier, 2.211 stk. til kurs 136,30
Nordea Invest Portefølje Korte Obl., 2.165 stk. til kurs 105,23
Nordea lnvest Portefølje Lange Obl., 2.098 stk. ti1 kurs 116,03
Nordea Invest Portefølje Verdens Obl., 1.934stk. til kurs 125,32
Nordea Invest Portefølje Eksterne afd., 113 stk. ti1 kurs 118,08
HF Nordea Invest portefølje fleksible, 924 stk. á kurs 137,31
Nordea, indlån nr. 0724 489 737
Nordea, indlån nr. 6271 664 174
Danske Bank, indlån nr. 4895 654 264
Danske Bank, indlån nr. 3946 040 886
Tilgodehavende skat og udbytteskat
At overføre til frie aktiver pr. 31.12.14
31.12.14
378.012
301.359
227.823
243.431
242.369
13.343
126.874
5.985
40.476
4.222
211
2.445
-110.513
31.12.13
381.826
272.920
208.551
203.232
238.396
19.972
108.969
3.064
2.617
54.883
211
12.032
-117.138
1.476.010
1.389.535
Skat af årets resultat
Årets resultat
RESULTATDISPONERING
Årets resultat
Kursregulering, værdipapirer
Overført fra tidligere år
Til disposition for bestyrelsen
Beløbet foreslås fordelt således:
Hensat til almennyttige og -velgørende uddelinger
Oveført til disponibel egenkapital
Balance
Bundne aktiver i alt
At overføre fra bundne aktiver pr. 31.12.14
110.513
117.138
Disponible aktiver i alt
110.513
117.138
1.586.523
1.506.673
31.12.14
1.476.010
75.979
31.12.13
1.389.535
77.718
1.551.989
1.467.253
Aktiver i alt
PASSIVER
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
Egenkapital i alt
Hensat til almennyttige og -velgørende formål
32.588
25.000
Hensatte forpligtelser i alt
32.588
25.000
Gæld til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
1.946
14.420
Gældsforpligtelser i alt
1.946
14.420
1.586.523
1.506.673
Passiver i alt
DK - SEA SAFETY A/S
Vi demonstrerer innovative produkter til
effektiv afspærring af vand. Besøg os på
stand Brandpunkt 30.
Generalforsamling IDA's Beredskabssektor
Generalforsamlingen holdes
Onsdag 26. august 2015 kl. 10
i forbindelse med FKB's Årsmøde 2015,
i Arena Nord, Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn.
Frokost er kl. 12:30 samme sted.
Floodstop
Dagsorden:
Floodstop er patenterede letvægts moduler til
fleksibel afspærring af vand.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning.
Skriftlig beretning omdeles på generalforsamlingen.
5. Orientering om sektorens budget og regnskab.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Indkomne forslag. Forslag skal være sekretariatet i
hænde senest den 19. august 2015 på mail til [email protected]
8. Eventuelt.
Modulerne stilles op hurtigt og effektivt,
uden brug af udstyr.
Efter generalforsamlingen vil der som vanligt blive
serveret pariserbøf til frokost
EKSTRÖM 15597
Frist for tilmelding til generalforsamlingen er onsdag den
19. august 2015 på mail til [email protected]
Bestyrelsen for IDA´s beredskabssektor
TM
www.dk-seasafety.com
FKB Å R S M Ø D E -P R O G RAM 2 0 1 5
Årsmøder siden 1954
Af Erik Weinreich
Siden 1954 har Dansk Brandinspektørforeningen – og senere FKB – holdt årsmøder
rundt i Danmark. Tre gange tidligere har Frederikshavn været vært, nemlig i 1966, 1992
og senest i 2005. Nedenfor en liste over værtsbyerne for samtlige årsmøder:
1954 Fredericia
1955 Hillerød
1956 Odense
1957 K
øbenhavn
– 75 års jubilæum
1958 Nakskov
1959 Herning
1960 Roskilde
1961 Horsens
1962 Kalundborg
1963 Næstved
1964 Aabenraa
1965 Helsingør
1966 Frederikshavn
1967 Aalborg
1968 Holbæk
1969 Assens
1970 Ribe
1971 Vejle
1972 Viborg
1973 Rønne
1974 Fredericia
1975 Roskilde
1976 Odense
1977 Tønder
1978 Næstved
1979 Horsens
1980 Nyborg
1981 Aalborg
rhus
1982 Å
– 100 års jubilæum
1983 Maribo
1984 Esbjerg
1985 Skive
1986 Holbæk
1987 Sønderborg
1988 Rønne
1989 Ebeltoft
1990 Slagelse
1991 Kolding
1992 Frederikshavn
1993 Odense
1994 Køge
– stiftende generalforsamling, FKB
1995 Viborg
1996 Esbjerg
1997 Korsør
1998 Herning
1999 Kolding
2000 Aalborg
2001 Silkeborg
2002 Roskilde
2003 Århus
2004 Fredericia/Middelfart
2005 Frederikshavn
2006 Odense
2007 Viborg
– 125+50 års
jubilæum
2008 Roskilde
2009 Aalborg
2010 Brøndby
2011 Odense
2012 Fredericia
2013 Aalborg
2014 Herning
2015 Frederikshavn
Senior
generalforsamling
I henhold til vedtægter af 22. august
2012, med rettelser af 27. august 2014,
for Klubben af Seniorer i FKB, indkaldes hermed til generalforsamling
onsdag den 26. august 2015
kl. 15.00 i Arena Nord,
Frederikshavn
a. Valg af dirigent.
b. Å rsberetning ved klubbens formand.
c. R egnskab for foregående regnskabsår
(perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015).
d. B udget for indeværende regnskabsår
(perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016), herunder fastsættelse af kontingent.
e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Tonny Kurt Jensen, kreds 2, og
Leif Jensen, kreds 4.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Tonny
Kurt Jensen og Leif Jensen.
f. Indkomne forslag.
g. Eventuelt.
Brage Euro
Fight
Beredskabsjakke og -bukser
fra BRAGE fremstillet iht. EN
469:2005. Membrantøj med
høj beskyttelse.
Forslag som ønskes behandlet
i henhold til dagsordenens
punkt f. skal fremsendes til
undertegnede senest 4 uger
før generalforsamlingen.
T.K.Jensen
formand for Seniorklubben
F K BSENIORER
Produktnummer
5304580
Dagsorden:
Mød Procurator på Brandpunkt 55.
Produktnummer
5304590
Generalforsamlingen er for FKBs Seniormedlemmer samt ikke tjenestegørende Æresmedlemmer.
Procurator A/S
Tel +45 7611 5000
[email protected]
www.procurator.dk
Kom og mød os på stand U7
Deltag i konkurrencen om et kroophold for 2 personer.
Medbring visitkort fra muleposen.
Se vores nye webshop / hjemmeside og få oprettet Login
Årets emner:
HSE
Skæreslukker
Flydespærringer
Bilindretninger
Webshop
tlf. 56 31 58 15
www.firetechnique.dk