Fremtidens bank i en digital verden november 2015

www.pwc.dk
Fremtidens bank i en
digital verden
november 2015
Revision. Skat. Rådgivning.
Udgangspunktet
PwC
2
Den finansielle krise ændrede vilkårene
- det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
3
Trends i bank
- at positionere sig rigtigt i en digital verden
Kundeoplevelsen
Forretningsmodel
Teknologi
Cyber security
Regulering
Fremtidens bank
Omdømme
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
4
Verden er under forandring
PwC
5
Kunderne har høje forventninger
- og deres krav stiger til stadighed
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
6
Forretningsmodeller uddør, udvikles og opstår
- teknologien har medført omvæltninger ”disrupted”
I går
Fremtiden i banksektoren
PwC
I dag
I morgen
oktober 2015
7
I Danmark er vi i fuld gang med at
”tvangsdigitalisere” alle
eMobilebank
Netbank
E-tinglysning
NemID
Danmark har som det første land i verden
indført digital tinglysning. Overgangen fra
manuel til digital tinglysning blev fuldbyrdet
den 8. september 2009.
eboks
Kommunikation
Skole/hjem
Flere skoler tilbyder nu skole/hjemsamtaler via Skype
Fremtiden i banksektoren
PwC
Skat e-selvangivelse
E-faktura
Det offentlige godtager kun
fakturaer modtaget elektronisk (i
XML format)
oktober 2015
8
Vi er blevet digitale
- og vores adfærd ændres
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
9
Bankernes ydelsespalet udvides med
udgangspunkt i boligen
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
10
Teknologien giver nye muligheder
- og udviklingen er eksponentiel
Kilde: Tonny Thierry Andersen præsentation PwC, September 2015
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
11
Der er nye spillere på banen
- og de sætter ny agenda
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
12
Det værste man kan gøre er
- ikke at tage udviklingen alvorligt
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
13
Har bankerne en fremtid?
Rygterne om min død er stærkt overdrevne
Marc Twain
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
14
Bankerne er kommet for at blive
PwC
15
I alle brancher er der plads til store og mindre
aktører
Bryggerier
Mælkeproducenter
Antal ansatte
Biler
Antal ansatte
Antal ansatte
15
132
12
75
606
12000
224000
129106
155
2400
333500
30
46832
5.421
592586
Kilder:
www.largestcompanies.dk/virksomhed/Mikkeller-ApS-1835562/regnskab-og-nogletal
www.tidende.dk/?Id=54369 Harboes Årsrapport
http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=24 Carlsberg Groups Årsrapport
https://www.youtube.com/watch?v=5nMcJxA3lto
http://www.at.ford.com/insideford/Pages/default.aspx
https://www.daimler.com/company/business-units/mercedes-benz-cars
http://www.statista.com/statistics/294192/number-of-toyota-employees/
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group.html
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
16
Bankerne har en gennemtestet forretningsmodel
- men tager den udgangspunkt i kunderne?
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
17
Kunderne er på arbejde
… når bankerne har åbent
Her kan kunden få
personlig betjening
16-24
Kunderne
har fri
Banken har
åbent
10-16
Mandag
Fremtiden i banksektoren
PwC
16-24
10-16
Tirsdag
16-24
10-16
Onsdag
8-24
16-24
10-17
Torsdag
10-16
Fredag
Lørdag
Søndag
oktober 2015
18
Kundenærhed er nøglen til succes
- det handler om relevans og nærhed
Fremtiden i Forsikring
PwC
September 2015
19
Hvis man ikke er i øjenhøjde med sine kunder
- kan det blive svært
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
20
Det store spørgsmål er
- hvor og hvordan skal man konkurrere?
Tæt
Enkel
Distanceret
Få
Kompleks
Mange
21
PwC
Fremtidens bank
- hvad skal der til?
• Fokusér på kunderne
• Byg ikke rumstationerne
• Lær af erfaringerne
• Fornægt ikke
• Vær agile og følg med
• Strategien gælder …
til den ikke gælder længere
Fremtiden i banksektoren
PwC
oktober 2015
22
Ekstra
PwC
23
Fremtiden er kommet for at blive
https://youtu.be/Fh3SSCK2rtE
Fremtiden i Forsikring
PwC
September 2015
24
In it to win it...
Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være
af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund
af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel
rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad
angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i
det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen
forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du
eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen,
eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.
© 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder
forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International
Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.
Succes skaber vi sammen …