Fraflytningsrapport

 Fraflytningsrapport
Dato: ​
.
​
Lejemålets adresse:​​
.
Personerne nedenfor har d.d. gennemgået lejemålet:
Udlejer:
Lejer:
Andre:
Udlejer har modtaget:
​
stk. nøgler til hoveddør
​
stk. nøgler til postkasser
Andet: ​
.
Aflæst målere:
Type
Målt værdi
Hvem oplyser værdi til forsyningsselskab? ​
(​
Skriv navn)
El:
Vand:
Varme:
Gas:
Aflæsning af varme og evt. vand bestilles gennem ejerforening: ​
_____ ​
Ja ​
(​
bruges primært ved lejlighed​
)
​​
Nej
Side 1/4 www.lejeguiden.dk Kommentarer til lejemålets enkelte rum:
Etage
Rum
Kommentar
Udbedres
ikke for
lejers
regning
Udbedres
for lejers
regning
Side 2/4 www.lejeguiden.dk Generelle kommentarer til husets stand:
Generelle kommentarer til husets rengøring:
Kommentarer til stand af have, udhus, garage mv.:
Boligens stand er iøvrigt dokumenteret i ​
​billeder, i ​
​
video.
Side 3/4 www.lejeguiden.dk Eventuelle mangler ved det lejede skal af udlejeren ifølge lejeloven påberåbes inden 2 uger
efter lejeforholdets ophør, medmindre anden frist er aftalt. Fristen gælder dog ikke, hvis
manglen bl.a. ikke kan opdages ved sædvanlig agtpågivenhed.
Parterne erklærer sig ved underskrift enige i indholdet af denne rapport. Dato:
Lejers underskrift
Dato:
Udlejers underskrift
Dato:
Evt. andres underskrifter
Side 4/4 www.lejeguiden.dk