Tilstandsrapport DSLR fra DFA - Eksempel

DFA Service ApS
København: Hejrevej 39, 2400 Kbh NV
Århus: Sinddalsvej 37, 8240 Risskov
Tlf: 38 88 78 68
Mail: [email protected]
www.dfaservice.dk
TILSTANDSRAPPORT D-SLR KAMERAHUS
Produkt
EOS 1D Mk IV
Serienr
1031000451
Dato
11-03-2015
DFA Service er Danmarks eneste autoriserede Canon & Nikon værksted. Alle medarbejdere i DFA Service har mange års
erfaring, og kompetencer, værktøjer og reservedele lever op til Canon og Nikons højeste krav.
DFA Service har dags dato gennemført en tilstandsundersøgelse på ovenstående kamera. Konklusioner pr. dagsdato og det
præcise tidspunkt for gennemgang af kameraet fremgår af de følgende sider.
Denne tilstandsrapport er ikke at betragte som en produktgaranti, men indeholder en faglig vurdering af kamerahuset på
undersøgelses-tidspunktet.
Gennemgangen omfatter de punkter du finder nedenfor og dækker de mest gængse former for slitage og skader. Forhold
som ikke er specificeret i denne rapport er ikke kontrolleret.
DFA Service påtager sig intet garantimæssigt ansvar baseret på tilstandsrapportens ordlyd, og gør opmærksom på at
rapporten er at betragte som en faglig vurdering på kamerahusets tilstand, på det gældende tidspunkt.
Mange almindeligt forekommende fejl kan ofte være svære at se og derfor anbefaler vi, at få gennemgået brugt udstyr, af en
uddannet og autoriseret tekniker inden et eventuelt køb.
1. Firmware
Det anbefales at produktet har seneste firmware-version installeret, da producenten løbende gør nye versioner tilgængelige
som forbedrer ydeevnen på dit kamera.
Firmware version : 1.1.4
Vi har opdateret firmware til seneste version uden beregning
2. Slitage og udvendig stand
DFA Serice har foretaget en udvendig visuel kontrol af produktets tilstand på nedenstående 6 punkter samt en samlet
vurdering. På baggrund af denne gennemgang er der givet kameraet en samlet karakter fra 1 til 5, der angiver produktets
stand, hvor 1 er bedst.
Ja
Kameraet har udvendige ridser:
Kameraet har buler, hakker og stød:
Nej
Der er betydelig slid på gummigreb og dæksler:
Nej
Der mangler skruer og/eller øvrige løsdele
Ja
Der er betydelig udvendig slid på knapper og drejehjul:
Nej
Kameraet har andre tydelige brugsspor
Ja
Totalkarakter for produktets udvendige stand
3
Andet
Mangler øjestykke.
Maling slidt på udsatte steder.
DFA Service ApS
København: Hejrevej 39, 2400 Kbh NV
Århus: Sinddalsvej 37, 8240 Risskov
Tlf: 38 88 78 68
Mail: [email protected]
www.dfaservice.dk
TILSTANDSRAPPORT D-SLR KAMERAHUS
Produkt
EOS 1D Mk IV
Serienr
1031000451
Dato
11-03-2015
3. Funktionskontrol af betjeningshjul, knapper og øvrige betjeningsmekanismer
Der er ikke konstateret fejl på kameraets betjeningshjul eller knapper
4. Fugt
Produktet har ikke været adskilt, kontrollen er baseret på udvendig inspektion og kontrol af korrosion på tilgægelige kontakter
Der er ikke fundet tegn på fugtskade
5. Kontrol af flashsko
Der er ikke konstateret fejl på kameraets flashsko
6. Kontrol af indbygget flash
Ikke kontrolleret
7. Visuel inspektion af spejlhus, spejl, matskive og søger
Der er ikke konstateret fejl på kameraets spejlhus, spejl, matskive og søger
8. Visuel inspektion af bajonet og objektivlås
Vi har ikke fundet fejl på bajonet/objektivlås
9. Kontrol af kortlæser
Vi har ikke fundet fejl på kortlæseren
10. Kontrol af kameraets udvendige tilkoblingskontakter
Der er ikke konstateret fejl på kameraets udvendige tilkoblingskontakter
11. Kontrol af billedsensor
Billedsensoren er gennem testbilleder tjekket for ridser og støv. Udskiftning af sensoren er en kostbare reparation, og det
anbefales derfor altid at bede om tilbud på en reparation ved fejl på denne.
Vi har ikke fundet fejl eller nævneværdig støv på sensoren
12. Kontrol af sensorplan/back-focus
Vi har ikke fundet synlige fejl på sensorplanet
13. Udvendig kontrol af LCD skærme og TFT monitor
Der er ikke konstateret fejl på LCD skærme og TFT monitor
DFA Service ApS
København: Hejrevej 39, 2400 Kbh NV
Århus: Sinddalsvej 37, 8240 Risskov
Tlf: 38 88 78 68
Mail: [email protected]
www.dfaservice.dk
TILSTANDSRAPPORT D-SLR KAMERAHUS
Produkt
EOS 1D Mk IV
Serienr
1031000451
Dato
11-03-2015
14. Testbilleder, kontrol af lukkertider og eksponering
Lukkertider og eksponering er kontrolleret uden anmærkninger
15. Lukker-status
Producenterne opgiver ikke antallet af eksponeringer en lukker er garanteret til at kunne tage. Lukkerens levetid vil variere fra
produkt til produkt og påvirkninger som stød, smuds og antallet af eksponeringer, har alle en effekt på levetiden.
Produktets tæller viser 65792 eksponeringer.
Vi anbefaler ikke udskiftning af lukkeren på baggrund af dens nuværende stand og antal eksponeringer
16. Fejlmeldinger
Hvis produktet får stød, interne fejl, eller fejl på tilbehør lagres der en fejlmelding i kameraets elektronik. Dette betyder ikke
nødvendigvis at disse fejl vil gentage sig, men kan dog give et varsel om sandsynlige fremtidige fejl på udstyret.
Der er ikke registreret fejlmeldinger i produktet
17. Autofokus.
DFA Service har foretaget en funktionstest af autofokus. Dette må ikke forveksles med en AF justering som er væsentlig
mere grundig. Testen indebærer at der tages testbilleder, for at teste om fokus ligger 100% korrekt.
Der er ikke fundet betydende afvigelser i AF-systemet
18. Andet
DFA Service er fotografernes værksted. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis dit foto-, video- og flash-udstyr har brug for
reparation, finjustering, rensning, fejlsøgning, speciel tilpasning, ombygning, opgradering eller kontrol og vedligeholdelse.
DFA Servce er Danmarks eneste autoriserede serviceværksted for Nikon og Canon, og er desuden autoriseret til at reparere
Hasselblad, Phase One, Broncolor, Elinchrom, Bowens, mm.
Teknikerne har mange års erfaring, og er uddannet og autoriseret direkte hos de respektive producenter. Dette kombineret med at vi
udelukkende anvender originale reservedele, værktøjer og fejlsøgningsprogrammer, er din garanti for en professionel og kompetent
håndtering af dit udstyr.
DFA Service betjener virksomheder, offentlige institutioner, private samt forhandlere.