Indflytningssyn

Indflytningssyn
Indflytningssyn holdes sammen med lejer, når lejer flytter ind i et lejemål. Lejemålets stand
noteres, for på den måde at minimere risikoen for tvivl om lejemålets stand ved fraflytning.
CEJ’s inspektører tilbyder flyttesyn i to varianter; med og uden bistand til istandsættelse af
lejemålet.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Indflytningssyn uden bistand til istandsættelse af lejemålet
Gennemgang af lejemålet (eventuelt med fotodokumentation) med vurdering af
dettes stand i forhold til lejekontrakt og eventuelle indsigelser fra lejer
Udfærdigelse af rapport (eventuelt med fotodokumentation), hvori lejemålet
beskrives og der registreres eventuelle mangler, som skal udbedres af ejer.
Herunder hvilke ændringer ejer kan godkende ved fraflytning af lejemålet
Eventuel kontrolaflæsning af diverse målere
Kontrol af depotrum (kælder og/eller loft)
Indflytningssyn med bistand til istandsættelse af lejemålet
Gennemgang af lejemålet (eventuelt med fotodokumentation) med vurdering af
dettes stand i forhold til lejekontrakt og eventuelle indsigelser fra lejer
Udfærdigelse af rapport, hvori lejemålet beskrives og der registreres eventuelle
mangler, som skal udbedres af ejer. Herunder hvilke ændringer ejer kan godkende
ved fraflytning af lejemålet
Eventuel kontrolaflæsning af diverse målere
Indhentning af tilbud på de i rapportanførte mangler
Accept og igangsætning af mangelarbejder
Kontrol af om arbejder i henhold til accepteret tilbud og rapport er udført
CEJ Ejendomsadministration A/S · Meldahlsgade 5 · 1613 København V
Telefon 33 33 82 82 · CVR 29 80 32 50 · [email protected] · www.cej.dk