Læseplanen - Syddansk Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 2. semester – Erhvervsøkonomisk linje
Semestret starter mandag den 1. februar 2016. Øvelserne starter efter, at første forelæsning har
fundet sted, medmindre andet meddeles via BlackBoard. Læseplanen opdateres løbende, så vær
opmærksom på ændringer (fra den 15. januar 2016 vil besked om ændringer blive lagt på
BlackBoard).
Marketing
Tage Koed Madsen/
Ulrik Bjørn Nielsen
mandag
torsdag
(10 uger)
kl. 08-10 lokale U45
kl. 12-14 lokale U45
Workshops:
Hold HA-3+Hold ØK/11
Afholdes mandag og torsdag i de uger, hvor der ikke er forelæsning (se plan over lokaler/uger på
fagets BlackBoard-side)
Statistik
Mircea Trandafir
onsdag
fredag
kl. 10-12 lokale U47
kl. 14-16 lokale U47
Øvelser:
Hold ØK/11
torsdag
kl. 10-12 lokale U72
Strategi og markeder
Karol Borowiecki
mandag
fredag
kl. 10-12 lokale U177
kl. 10-12 lokale U177
Øvelser:
Hold ØK/11
onsdag
kl. 12-14 lokale U72
Fortsættes…
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 2. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Kl.
08-10
10-12
12-14
14-16
16-18
OECON., 2. SEMESTER – ERHVERVSØKONOMISK LINJE
FORELÆSNINGER & ØVELSER
FORÅR 2016
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Marketing F+Ø
Strategi og markeder
UNDERVISNINGSFRI
Statistik
Statistik
ØK/11
Strategi og markeder
ØK/11
Marketing F+Ø
Strategi og markeder
Statistik
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 4. semester – Erhvervsøkonomisk linje
Semestret starter mandag den 1. februar 2016. Øvelserne starter efter, at første forelæsning har
fundet sted, medmindre andet meddeles via BlackBoard. Læseplanen opdateres løbende, så vær
opmærksom på ændringer (fra den 15. januar 2016 vil besked om ændringer blive lagt på
BlackBoard).
Erhvervsjura
Henrik Steen Andersen
tirsdag
kl. 14-17 lokale U45
It for erhvervsøkonomer
Michael Haahr Larsen
onsdag
kl. 15-18 lokale U150
Regnskab (Doris Jørgensen)
Accounting (Qiang Guo)
fredag
kl. 12-14 lokale U45
torsdag
kl. 08-10 lokale U45 (5),
U1 (6,13), O-100 (7-11,14-16,20),
U55 (17,19), U150 (21)
Øvelser:
Hold ØK/eø-XI
torsdag
kl. 12-14 lokale U66
Strategi og ledelse
Michael Christensen/Daniel Newark
tirsdag
torsdag
kl. 10-12 lokale U47
kl. 14-16 lokale U47
Fortsættes…
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 4. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Kl.
08-10
10-12
12-14
14-16
16-18
OECON., 4. SEMESTER – ERHVERVSØKONOMISK LINJE
FORELÆSNINGER & ØVELSER
FORÅR 2016
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Accounting
Strategi og ledelse
UNDERVISNINGSFRI
Erhvervsjura,
14-17
Regnskab
ØK/eø-XI
It for erhvervsøkonomer,
15-18
Strategi og ledelse
Regnskab
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 6. semester – Erhvervsøkonomisk linje
Semestret starter mandag den 1. februar 2016. Læseplanen opdateres løbende, så vær opmærksom
på ændringer (fra den 15. januar 2016 vil besked om ændringer blive lagt på BlackBoard).
Bachelorprojekt
Erhvervsjura
Henrik Steen Andersen
tirsdag
kl. 14-17 lokale U45
Behavioral Economics
Trine Kjær
mandag
kl. 11-14 lokale U131
Bench-Marking Based Resource
Optimization
Ole Olesen/Niels Christian Petersen
torsdag
12-14 lokale U47
Erhvervsstrafferet
Marianne Birck
fredag
kl. 08-10 lokale U141
International økonomi
Timo Mietze/Torben Dall Schmidt
tirsdag
torsdag
kl. 10-12 lokale U91
kl. 14-16 lokale U91
mandag
kl. 14-17 lokale U91
Valgfag
Øvelser:
Følger eksisterende
Markeds- og kommunikationsanalyse
Per Østergaard
Markedskommunikation og reklame torsdag
kl. 08-11 lokale U110
Lars Pynt Andersen/Thomas Mølgaard tirsdag
kl. 14-16 lokale U133 (workshop – sidste
10 uger af semestret)
Public Economics
Rafael Treibich
Fortsættes…
onsdag
kl. 08-11 lokale U130
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 6. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Registeranalyse
Marie Kruse
fredag
kl. 11-14 lokale O-77 (6), U130 (21),
O-94 (5,7-11,13-15,17-19), O-95 (20)
Regulering af fast ejendom
NN
torsdag
kl. 14-16 lokale U131
Strategi og organisation
Michael Christensen/Ulrik Nash/
Kristian Roe-Holst
mandag
onsdag
kl. 14-16 lokale U110
kl. 12-15 lokale U110
Velfærdsøkonomi og skattepolitik
Trine Kjær
tirsdag
torsdag
kl. 10-12 lokale U130
kl. 10-12 lokale U130
Fortsættes…
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
Læseplan for Foråret 2016, Odense
Oecon., 6. semester – Erhvervsøkonomisk linje (fortsat)
Kl.
08-10
10-12
OECON., 6. SEMESTER – ERHVERVSØKONOMISK LINJE
FORELÆSNINGER
FORÅR 2016
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Public Economics, 08-11
Behavioral
Economics,
11-14
Velfærdsøkonomi
og skattepolitik
UNDERVISNINGSFRI
12-14
14-16
Markeds- og
kommunikationsanalyse,
14-17
Strategi og organisation
16-18
International
økonomi
Erhvervsjura,
14-17
Markedskommunikation og
reklame (workshop)
Strategi og organisation, 12-15
Markedskommunikation og
reklame, 08-11
Velfærdsøkonomi
og skattepolitik
Bench-Marking
Based Resource
Optimization
International
økonomi
Regulering af fast
ejendom
Erhvervsstrafferet
Registeranalyse,
11-14