T E G N I N G S B L A N K E T

T E G N I N G S B L A N K E T
Undertegnede
Navn:
CPR.nr./CVR.nr. (skal oplyses):
Stilling:
Bopæl:
ønsker at deltage i tegning af nye aktier i Danske Hoteller A/S i henhold til bestyrelsesbeslutning og
tegningsmateriale.
Jeg ønsker at tegne følgende antal styk:
à kr: 1.000,- til kurs 415 svarende til 4.150,00 kr. pr. aktie.
Beløbet skal indbetales på Danske Hoteller A/S’ konto i Danske Bank A/S, konto nummer 4183 3306 298836
senest den 28. august 2015. Tegningsblanketten SKAL være indsendt senest den 27. august 2015 via mail til:
[email protected] eller pr. post til: Danske Hoteller A/S, Gammel Kongevej 102, 1.th, 1850 Frederiksberg C.
Jeg ønsker det tegnede antal aktier lagt i mit depotnummer i
Bank (navn på banken):
Mit depotnummer er:
c.indt. / 5 cifre
depotnummer / 15 cifre
Når tegningen er bekræftet af Erhvervsstyrelsen, vil aktierne af Værdipapircentralen blive lagt i dit depot.
Dette kan godt tage nogle få uger.
Dato
Underskrift
Tegningsperiode: 1. - 28. august 2015.