Side 1 af 16 Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2015 endelig

Undervisningsbeskrivelse
Termin
Juni 2015 endelig undervisningsbeskrivelse
Institution
Favrskov Gymnasium
Uddannelse
Stx
Fag og niveau
Engelsk A-niveau
Lærer
Jeppe Bo Christensen/BC [email protected] 2685 0201 (mobil)
Hold
3m enA
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
HEMINGWAY 6. semester
Titel 2
SHAKESPEARE 6. semester
Titel 3
VIETNAM 6. semester
Titel 4
NEW YORK 6. semester
Titel 5
INDIA FROM COLONY TO INDEPENDENCE
Titel 6
THE AMERICAN DREAM AND AMERICAN IDENTITY
Titel 7
Northern Ireland
Titel 8
World of Fantasy
Titel 9
Science Fiction
Titel 10
Travel
Titel 11
Dirty Realism
Titel 12
Aspects of Education
Titel 13
About a Boy
Titel 14
England vs. the USA (1g grundforløb)
Titel 1
HEMINGWAY
Side 1 af 16
Indhold
Kernestof
Hemingway, Soldier’s Home fra The American Short Story, Vol. 1 (Laurel 1982)
Hemingway, The Short Happy Life of Francis Macomber fra Andersen & Watts,
Novellas (Gyldendal 1977)
Hemingway, Hills Like White Elephants
Hemingway, Indian Camp
Supplerende stof
DR 2 temaaften Hemingway i 100 år (TV)
Sparknotes Commentary til Hills Like White Elephants
E. Rovit, On Soldier’s Home, Hemingway, fra The American Short Story, Vol. 1
(Laurel 1982)
Omfang
8 blokke
Særlige fokuspunkter
Anvende alt hvad vi har arbejdet med for at se bruddet mellem den tidligere tradition og Hemingways introduktion af den moderne stil og skriveform
Væsentligste
arbejdsformer
Hemingway, klasseundervisning og fremlæggelser på baggrund af gruppearbejde
og hjemmearbejde, klasseundervisning og -diskussioner
Titel 2
SHAKESPEARE
Indhold
kernestof
Shakespeare, Macbeth, Act I, Act II scenes 1-3, Act III scenes 1-2, Act IV
scenes 1-2, Act V scenes 7-9
Side 2 af 16
supplerende stof
Fra Leon Garfield, Shakespeare Stories (Gollancz Children’s Paperbacks, London 1991), p 271-288: Macbeth
Sonnet 18 (1609)
Norman & Stoppard, Shakespeare in Love (drama) (Faber & Faber 1999)
Polanski, Macbeth (film)
Christopher Mills, The Relationship between Macbeth and Lady Macbeth
(Longmans, essay)
Omfang
12 blokke
Særlige fokuspunkter
Læse en tragedie i uddrag og sætte den ind i samtidens verdensbillede.
Arbejde med en historisk dimension og tilgang til baggrunden for tekster.
Udbygge den mundtlige sprogfærdighed ved at arbejde med et ’specialiseret’
ordforråd om netop dette emne
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, It-søgning og gruppearbejde over længere tid.
Prøve at opstille en oversigt over emnet à là en synopsis.
Titel 3
VIETNAM
Indhold
Kernestof:
Finn Madsen (Ed.): A short History of the Vietnam War (Vietnam in Our Hearts,
Systime, 1985)
from: With God on Our Side, Systime:
- John F. Kennedy: America's Stake in Vietnam (speech)
Side 3 af 16
- "Dear America: Letters Home from Vietnam (1984), p. 44-48
- Yusef Komunyakaa: "Facing It" (poem, 1988)
- A Viet Cong Memoir
- Kovic: Born on the Fourth of July
- Philip Caputo: A Rumor of War
Mark Baker, Homecoming from Vietnam fra Mathiassen m.fl. Born in the USA,
Futurum 1984
Omfang
Supplerende stof
Other: pictures of the Vietnam War
Films:
Vietnam Lost Films (History Channel, 2011, episode 1)
Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987, the first 30 minutes) - American soldiers'
basic training before going to Vietnam
Born on the Fourth of July (Oliver Stone, 1989, last 45 minutes)
Platoon (Oliver Stone, 1986)
Adrian Gargett, Platoon (anmeldelse fra nettet)
James Berardinelli, Platoon (anmeldelse fra nettet)
Billy Joel, Goodnight Saigon (song)
Springsteen, Born in the USA (song)
B. Saddler, The Ballad of the Green Beret (song)
TV-dokumentar “Mylai – Twenty Years Later”
Fr F. Madsen, Vietnam in Our Hearts:
S. Milgram, Obedience to Authority (1975)
15 blokke
Særlige fokuspunkter
Faglige mål:
- forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige
emner
– give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende,
korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
– orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
Væsentligste
arbejdsformer
Titel 4
Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, informationssøgning
Indhold
Kernestof
Fra Helle Birk, American Issues (Systime 2008):
Paul Auster, NYC = USA (2002) pp 87 – 92
Paul Auster, 9/11 Random Notes (2001) pp 163 – 166
Michael Moore, The United States of BOO! (2003) pp 167 – 173
T.L. Friedman, Smoking or Non-smoking (2001) pp 187 – 190
Fra Rene Bühlmann, New York City (Systime 1993):
NEW YORK
Side 4 af 16
Don DeLillo, Mao II (1991)
Supplerende stof
Paul Auster, Smoke (film 1995)
Roger Ebert, Smoke (anmeldelse fra nettet)
Janet Maslin, Cigars and Conversation in the Course of Revelation (The New York
Times, June 9, 1995)
Damian Cannon, Smoke (1995) (anmeldelse fra nettet)
Sire Hustvedt, Living with Strangers (eksamensstil)
Omfang
14 blokke
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
At se byen som rum og sammenhængen med post-moderne litteratur
Klasseundervisning, gruppearbejde, informationssøgning
Titel 6
INDIA: FROM COLONY TO INDEPENDENCE
Indhold
Kernestof:
The British Empire in India and South Asia McKay et. Al: A history of world
societies, Houghtin Mifflin Company, New york, 7th edition, 2007
Shooting an Elephant George Orwell, 1936, in Passwords
A Hanging, George Orwell 1931
karma, Khushwant Singh, 1950 in Indian Scenes, Munksgaard 1985The Boss Came
to Dinner”, Bhisham Sahni, 1975 in Indian Scenes
The White Man’s Burden, Rudyard Kipling, www.poemhunter.com
fra The Second Penguin Book of English Short Stories (1978):
Side 5 af 16
Kipling, William the Conqueror (short story)
Supplerende stof:
Slumdog millionaire, 2008 film
YouTube klip om Bollywood.
- Youtube klip om Indian-English accent
- Diverse hjemmesider brugt til oplæg
Omfang
15 blokke
Særlige fokuspunkter
Mål og kompetencer:
- øget historisk, samfundsmæssig og kulturel forståelse for indisk historie og det
britiske imperium
eleverne skal kunne analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, hvor
Anglo-indisk kontakt har fundet sted.
Eleverne skal reflektere over, hvilken betydning kolonisering har for den koloniserede, men også for de, som koloniserer.
Særligt fokus:
Der er særligt fokus på fiction denne gang. Analyse af digte, noveller og film.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde med fremlæggelser
Titel 6
THE AMERICAN DREAM AND AMERICAN IDENTITY
Indhold
Kernestof:
Donna Fargo, ”The United States of America”
Lester and Irene David, “America’s National Symbols”, American Studies
Newsletter, Number 25, Sept. 1991
Edward N. Kearney, ”The Frontier Heritage”, 1984
Martin Luther King, “Declaration of Independence” (extract), 1776
Francis Scott Key, “The Star Spangled Banner”, 1814
Bob Dylan, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, 1964
Terkel Studs, “Arnold Schwarzenegger”, 1980
Harriet Beecher Stowe, “Uncle Tom’s Cabin” (extract), 1852 (Ch. 12 & 19)
“Django Unchained” (film)
Side 6 af 16
“American Beauty” (film)
“Understanding Americans”, Targets, Gyldendal 2001
Supplerende stof:
History of the Civil Rights Movement
 http://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM
The Star Spangled Banner (whitney Houston)
 http://www.youtube.com/watch?v=wupsPg5H6aE
the Star Spangled Banner (Jimi Hendrix)
 http://www.youtube.com/watch?v=FvMRC-ldq_o
A Hard Rain’s A-Gonna Fall (Bob Dylan)
 http://www.youtube.com/watch?v=syZkAlVvw0M
Faces of America
 http://www.history.com/topics/states/videos#faces-of-america
Internetsøgning om ”The Civil Rights Movement key events” (oplæg)
Django Unchained, Meet the Press (2013):
 http://www.youtube.com/watch?v=-1QpScB-HJg
Omfang
18 blokke
Særlige fokuspunkter Faglige mål:
 At give eleverne et grundlæggende kendskab til amerikansk identitet.
 At give eleverne grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA samt bruge denne til analyse og perspektivering.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning og -diskussion, pararbejde, cooperative-learning arbejdsformer, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, opdelt klasseundervisning,
skriftlighed / skriveøvelser
Titel 7
Northern Ireland
Indhold
Kernestof:
- What is it all about? T. McLeavy, Conflict in Northern Ireland, Collins Educational, 1997
- “Facts and Figures”, Northern Ireland: sectarianism,
- “Cal” Bernard Mac Laverty, Northern Ireland: Sectarianism
- “Kneecappings tighten the IRA grip on the ghettos” The Observer, Sep. 6.
1981
- ”Law and order Belfast-Style as Two men are forced on a ’walk of shame’”
www.guardian.co.uk, January 13, 2008
- “Peace people with one message for gunmen:’ NO more killings’”
www.guardian.co.uk 12 March 2009.
- “Bloody Sunday” U2, 1983 from the album War
Side 7 af 16
-
Belfast Girls” Marlin Anderson, 2006
http://www.cultureunplugged.com/play/2780/Belfast-Girls
Supplerende stof:
- You tube klip “Bloody Sunday performed at peace concert”
- You Tube klip med billeder fra The Troubles
- Diverse material fra elevernes webquests
Omfang
Særlige fokuspunkter
Ca. 15 blokke
-
Arbejde med forskellige typer tekster: short stories, poetry, articles, documentary
Informationssøgning på internettet, brug af IT i undervisningen
Arbejde med genrer-genkendelse og forståelse
Oparbejdelse af tekstanalytiske egenskaber, samt brug af korrekt terminologi.
Mundtlighed herunder kommunikative evner
Skriftlighed, ny skriftlighed
Arbejde med oparbejdelse af relevant ordforråd.
Øget samfundsmæssigt, kulturel og historisk kendskab til Storbritannien,
særligt konflikten i Nordirland.
Arbejde med kritisk informationssøgning
Titel 2
Worlds of Fantasy
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof
Worlds of Fantasy (Systime) med tekster og opgaver
Tekster + film:
Narnia: Løven, Heksen og garderobeskabet
Uddrag af The Lord of the Rings: The Fellowship of the ring
Omfang
Særlige fokuspunkter
Grammatiske emner
Ca. 15 blokke
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Side 8 af 16
At kunne genkende forskellige genre og få en forståelse for fantasy verdenens
mange fokusområder
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, rollespil
Informationssøgning og grammatiske øvelser på nettet
Oplæg på engelsk om tildelte emner
Titel 9
Science Fiction
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof
Kapitler fra:
-Do Androids Dream of Electric Sheep? (Philip K. Dick)
-1984 (George Orwell)
Film: Blade Runner
Klip: 1984
Omfang
Ca. 15 blokke
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
At kunne genkende forskellige genre og få en forståelse for science fiction verdeSide 9 af 16
nens mange facetter og fokusområder
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Klasseundervisning, par- og gruppearbejde,
Informationssøgning og grammatiske øvelser på nettet
Oplæg på engelsk om tildelte emner
Titel 10
Travel
Indhold
We will be looking at and talking about what it means to travel and why people do it.
We Will be discussing backpacking, classic tourism and tavelling as something that
changes you/or does not.
Both fiction and non-fiction will be analyzed.
Texts:
- "Are You experienced?" - Chapters: Pure Blind Fear & J (William Sutcliffe, Penguin; New Ed edition 2008)
- "Are you a tourist or a traveller?" (Telegraph, August 2012 http://www.telegraph.co.uk/travel/familyholidays/9448828/Are-you-a-tourist-or-atraveller.html)
From Travellers (Grethe Kirkeby Poulsen & Bodil Hohwü Nielsen, Systime 2007)
- "On Anticipation" (Alain De Botton)
Other:
"A Map For Saturday" (Brook Silva-Braga, 2007, Documentary) - a story of a young
man backpacking around the world
Side 10 af 16
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
10 blokke
Faglige mål:
– forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige
emner
– beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
– give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
– gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film
– analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
– perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og
historisk
– orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder

Klasseundervisning
Titel 11
Dirty Realism
Indhold
Texts:
Raymond Carver:
“Neighbors” (1971 in Esquire Magazine. Also in the collection Will You Please Be
Quiet, Please? 1976)
Charles Bukowski:
Excerpt from “No Way to Paradise” (found on
http://www.thebuk.com/No_Way.html)
The whole short story can be found in the South of No North collection from
1973.
“Son of Satan” (short story from 1982. Found in Texting, Systime 2005)
“Love for $17.50” from South of No North (short story collection, published in
1973)
Poems from The Continual Condition (2009):
- “full circle”
- “the continual condition”
- “bent”
- “perfect silence”
- “bayonets in candlelight”
- “consummation”
Side 11 af 16
-
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
“mirror mirror on the wall”
“the last winter”
“my soul is gone”
Youtube clip: Charles Bukowski reads “The Night I Killed Tommy”
https://www.youtube.com/watch?v=BESYAb-5snU
Tobias Wolff:
“Mortals” (short story from 1993. Also published in the collection The Night in
Question from 1996)
Film:
Joe (David Gordon Green, 2013 – based on the novel by Larry Brown)
13 blokke
Fokuspunkter:
 Introduktion til en genre eleverne ikke kender i forvejen
 Genrekonventioner

 Klasseundervisning
Titel 12
Aspects of Education
Indhold
Kernestof:
“The Happiest Days of your life” (Interviews), fra The Entrance (1989)
Penelope Lively, “The happiest days of your life”, fra Children - Our
Future (1979)
A.S. Neill, “The Idea of Summerhill”, fra Children - Our Future (1979)
J.K. Rowling, “Chapter 7: The Sorting Hat”, fra Harry Potter and the
Philosopher’s Stone
“The Uniform Approach Works”, fra What’s up Britain (2008)
Supplerende stof:
“Introduction to the English School System”, What’s up Britain (2008)
Internetsøgning om British Boarding Schools
Omfang
6 blokke
Særlige fokuspunkter
Kompetencer:
 Sprogfærdigheder
 Analyse- og fortolkningsfærdigheder
 Kendskab til faglig terminologi
 Genreforståelse
Faglige mål:
Side 12 af 16



At give eleverne et grundlæggende kendskab til det britiske skolesystem.
At give eleverne grundlæggende redskaber til at analysere og
fortolke forskellige genrer af tekster: skønlitteratur (noveller,
poesi) og sagprosa.
At aktivere eleverne med henblik på træning af mundtlige færdigheder
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser i matrix grupper,
skriftlighed, ordforrådsarbejde
Titel 13
About a Boy
Indhold
Kernestof:
Nick Hornby, “About a Boy” (Ch. 1 & 2, 15 & 16)
Omfang
3 blokke
Særlige fokuspunkter at anvende elementær litterær tekstanalyse generelt (Setting, Plot, Character,
Point of view, Theme)
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde, ordforrådsarbejde
Side 13 af 16
Titel 14
England vs the USA
Indhold
Kernestof:
 ”What Is Britishness?” (2000), Nyt Øvelseshæfte 1 til Engelsk Grammatik
med Synonymer, Gyldendal 2003
 Coleen Degan Veness, ”A Nation of Winners”, Current , Nov./Dec. 2000
 Hector St. John de Crèvecoeur, ”Letters from an American Farmer”
(uddrag) (1782), fra: Carl Pedersen m.fl., red., USA i det 21. århundrede, Columbus 2005
 Carolf, “Are We Really Speaking the Same Language”,
http://hubpages.com/hub/British-vs-American-English-Are-we-ReallySpeaking-the-Same-Language
 The Holloways, “So this is Great Britain” (2006)
 Brooks and Dunn, “Only in America” (2001)
 Penelope Lively, ”Clara’s Day” (1986) , fra: I. Muldbjerg m. fl., red., The
Entrance, Systime 1989
 Jean Hannah Edelstein, “I Killed Britney Spears” (2008), fra: A. M. Finnerup & A. Fog, red., Worlds of English, Systime 2010
Supplerende stof:
 Øvelser fra Worlds of English, pp 20 - 21 (Britisk og amerikansk engelsk)
 Øvelse: ‘American English vs. British English’
 Diverse lydfiler:
o Interview: Parkinson og Jamie Oliver
o Oplæsning af eventyr på britisk, amerikansk og sydstatsamerikansk:
http://alt-usage-english.org/archive/arth_rp.mp3
http://alt-usage-english.org/archive/01un01d.mp3
http://alt-usageenglish.org/archive/georgia_8_bit_arthur_11025_Hz.mp3
 Billeder:
Side 14 af 16


o Lucien Freud: The Queen
o Matt Groening: Simpson at the Statue of Liberty
o Grant Wood: American Gothic + Parafrase over American Gothic
o Duane Hanson: Tourists II, 1988
o Anonymous: Brain of Britain
o “This Is England” poster
Musikvideoer (www.youtube.com):
o The Holloways
o Brooks and Dunn
o “Land of Hope and Glory”
o “Rule Britannia”
Diverse Tool Boxes til analyser
Omfang
22 blokke á 95 minutter (= 35 timer)
Særlige fokuspunkter
Kompetencer:
 Sprogfærdigheder
 Sproglig opmærksomhed
 Analyse- og fortolkningsfærdigheder
 Kendskab til faglig terminologi
 Genreforståelse
Faglige mål:
 At give eleverne et grundlæggende kendskab til amerikansk og britisk identitet.
 At give eleverne grundlæggende redskaber til at analysere og fortolke forskellige genrer af tekster: skønlitteratur (noveller, poesi), sagprosa, billeder
og film.
 At skabe fokus omkring litterær bevisførelse (påstand↔tekst)
 At aktivere eleverne med henblik på træning af mundtlige færdigheder
 At give eleverne en forståelse for forskellen mellem referat og analyse/fortolkning i arbejdet med tekster.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning og -diskussion/pararbejde/gruppearbejde/mundtlige fremlæggelser/skriftligt arbejde (opgave med ”Call Me Arnold”)
Side 15 af 16
Side 16 af 16