Procedure: for udlæg Gældende for: SDE Ansvarlig: LOUS

Procedure: for udlæg
Gældende for: SDE
Ansvarlig
Assisterer
Informeres
Formål og hjemmel
Formålet med denne procedure er at vise arbejdsgangen, fra en medarbejder har haft et udlæg/foretaget en rejse og til hans udlæg bliver
refunderet. Dette gælder alle former for udlæg, rejseafregning og kørselsafregning mm.
Aktivitet
Tid
Medarbejder
Medarbejders
leder/chef
Økonomi
medarbejder
Udfyld
blanket
Umiddelbart
efter at
købet/rejsen er
foretaget
Medarbejderen udfylder den rette blanket og vedhæfter evt.
bilag.
www.sdbf.dk (kræver log-in)
Kontér og
godkend
afregningen
Umiddelbart
efter
blanketten er
modtaget fra
medarbejderen
Medarbejderens leder/chef konterer og godkender
afregningen/udlægget www.sdbf.dk (kræver log-in)
Link til kontoplan: https://intranet.sde.dk/Viden-ogvaerktojer/linksamling/adm%20links/Sider/default.aspx
(kræver log-in)
Kontroller
afregningen
Indenfor 7 dage
efter
modtagelsen
Økonomimedarbejderen gennemser afregningen og sørger for
at alt er udfyldt korrekt.
Udbetal til
Indenfor 7 dage
medarbejder efter
modtagelsen
Beskrivelse og link
Kørsels- og rejseafregninger udbetales via lønnen 2 gange om
måneden.
Udlæg bliver løbende udbetalt via NEM-konto.
NOTE:
For at overholde ekspeditionstiden i økonomiafdelingen er det vigtigt, at alle blanketter er udfyldt korrekt.
Ansvarlig: LOUS
Revisionsdato: 26.05.2015
Revisionsnummer: 2.0
Oprettelsesdato: 09.11.2012
Tjek af gyldighed: 26.05.2016