Beskrivelse af Resilio Prevent

RESILIO PREVENT
RESILIO
SIDE 1 AF 2
MEJLGADE 47, BAGHUSET, 3. SAL
8000 AARHUS C.
T | 61 67 22 61
E | [email protected]
W | RESILIO.DK
RESILIO PREVENT
- opbygning af langsigtet resiliens gennem et let tilgængeligt fysisk og mentalt træningsprogram
HVAD ER RESILIO PREVENT?
Resilio Prevent er et standardiseret holdbaseret undervisnings- og træningsprogram, der øger
deltagerens mentale robusthed.
Programmet er designet til at lære deltagerne, hvordan de ved hjælp af simple teknikker selv kan
påvirke det autonome nervesystem, der spiller en helt afgørende rolle, når mennesker udsættes for
pres.
Ved hjælp af en særlige kombination af fysiske og mentale redskaber bliver den enkelte deltager i
stand til selv at foretage den kropslige og mentale restitution, der er nødvendig for at mestre en
langtidsholdbar forebyggelse af stress og beslægtede problemstillinger.
HVORFOR BENYTTE RESILIO PREVENT?
Resilio Prevent
•
øger deltagernes robusthed
•
klæder deltagerne på til selv at forebygge og håndtere stress på lang sigt med enkle og
effektive redskaber
INDHOLD
Programmet består af 2/3 psykoedukation (standardiseret undervisningsprogram kaldet ISee) og 1/3
træning af genopbyggende og restituerende øvelser (standardiseret træningssprogram kaldet
WorkMe). Begge dele er nemt tilgængelige og kræver ingen særlige forudsætninger.
Programmets forløb:
•
Modul 1 – Restitution: Teoretisk forståelse af den fysiologiske stressreaktion, stressorer,
restitutionsmetoder
•
Modul 2 - Rehabilitering: Praktisk stresshåndtering, coping, afgrænsning og overblik over
stressorer, hvem kan hjælpe – både på arbejdspladsen og ”uden om”?
•
Modul 3 – Resiliens: Work-life balance: et helt liv, flow, livsanskuelser og - strategier,
selvudvikling
VARIGHED OG STED
Resilio Prevent er et standardiseret undervisningsforløb á minimum 8 times varighed.
Programmet kan laves på én dag eller over 3 uger.
Programmet laves i hold.
Undervisning og træning foregår i Resilios lokaler eller i egnede lokaler hos virksomheder. Den fysiske
træning kan foretages i større mødelokaler og kræver ikke omklædningsfaciliteter.
1
RESILIO PREVENT
RESILIO
SIDE 2 AF 2
MEJLGADE 47, BAGHUSET, 3. SAL
8000 AARHUS C.
T | 61 67 22 61
E | [email protected]
W | RESILIO.DK
UDBYTTE
Resilio Prevent
styrker deltagernes personlighed, fysik og relationskompetencer
opbygger deltagernes fysiologiske og psykologiske stressrobusthed
afhjælper deltagernes livsstilsbetingede stresspåvirkning som fx uhensigtsmæssige kost- og
motionsvaner.
”Den viden, som Resilio-tilgangen gav mig, var enkel, faktuel og let forståelig. Det har givet mig en forståelse og
mulighed for at udvikle en bevidsthed om, hvordan jeg håndterer mine forskellige fysiske og psykiske reaktioner i
pressede situationer. De kropsfornemmelser, jeg oplever, når jeg er afslappet og tryg, lærte jeg bedre at kende, så
jeg kunne mærke den markante forskel til mine reaktioner, når jeg var for presset. Denne viden har jeg brugt som
redskab til at passe bedre på mig selv.”
Mellemleder, VELUX
HVEM STÅR BAG?
Resilio er udviklet af erhvervspsykolog Jette Wied Hatting og psykomotorisk træner Helga Halkjær,
der begge har stor erfaring med forebyggelse og behandling af stress og har løst opgaver for både
private virksomheder, offentlige institutioner og sundhedsforsikringer.
I løbet af de senere år har de udviklet en ny og effektiv metode til stresshåndtering, der benytter en
særlig kombination af nemt tilgængelige fysiske og mentale redskaber.
Jette Wied Hatting
Helga Halkjær
Anders Søndergaard
Varetager og udvikler Resilios
psykologiske del, ISee.
Uddannet sygeplejerske og
autoriseret erhvervspsykolog med
stor erfaring i behandling af stress.
Arbejder også som
arbejdsmiljøkonsulent hos Dansk
Sygeplejeråd og som
stressbehandler for Prescriba
Healthcare.
Varetager og udvikler Resilios
kropslige del, WorkMe.
Cand.mag. i sangpædagogik,
psykomotorisk træner og
yogalærer.
Arbejder også som konsulent i sin
egen virksomhed.
Varetager Resilios administrations-,
salgs- og ledelsesopgaver.
Cand.mag. i medievidenskab med
efteruddannelse i kulturledelse.
https://www.linkedin.com/in/andersslink
edin
http://dk.linkedin.com/in/helgahalkjaer
http://dk.linkedin.com/pub/jette-wiedhatting/b/356/897
KONTAKT
Anders Søndergaard
Resilio
Mejlgade 47, baghuset, 3. Sal
8000 Aarhus C.
[email protected]
61 67 22 61
2