Gardinporte - Larsen Porte

Design og indbygning
GARDINPORTE
Presenning eller vindnet
Design/materialevalg:
M
Gardinporten
produceres på mål til den enkelte opgave, i bredder op til 6000 mm og højder op til
5500 mm. Portdugen kan være et åbent vindnet, en lukket presenning, eller en kombination,
såfremt man f.eks ønsker en ventilationsåbning. Der kan altid findes en kulør som matcher bygningens øvrige farver.
LP FLEX-DOOR
Indbygningsmål:
LP flex-door kræver kun ganske lidt plads for at kunne fungere optimalt. Porte op til en højde på
4500 mm kræver kun 270 mm over porthullet. LP flex-door kan enten monteres indvendig, eller
udvendig på væggen.
* Pladsbehov ved motor.
Er der ikke plads til standardløsningen, er der rig mulighed for
at lave specielle løsninger,
KONTAKT LARSEN PORTE
FOR UFORPLIGTENDE TILBUD
OG OPMÅLING
Larsen
• 6880
Tarm
• Tlf.
76982035
• Fax.
76982135
LarsenPorte
PorteApS
ApS• •Møgelmosevej
Viaduktvej 27 •5B
6870
Ølgod
• Tlf.
76982035
• Fax.
76982135
www.larsenporte.dk
www.larsenporte.dk •• [email protected]
[email protected]
www.larsenporte.dk
leverandør
foldeporte,
ledhejseporte
gardinporte
DinDin
leverandør
af af
foldeporte,
ledhejseporte
og og
gardinsystemer
Konstruktion og vedligehold
Sikkerhed og vedligehold
- stærk som en fast port
Grundlæggende krav til porten:
Opbygning:
LP-flex-door WS er konstrueret med henblik
på at opfylde følgende grundlæggende egenskaber:
Grundlæggende består LP Flex-door WS af en
dug, som ved åbning rulles sammen på en
rulle over porthullet. For at opnå tilstrækkelig
styrke og vindstabilitet, er der monteret et
antal vandrette vindafstivninger, integreret i
lommer i dugen. Vindafstivningerne kører i lodrette galvaniserede skinner udført i 4mm tykt
galvaniseret stål. Hjulene er udført i nylon, og
drejer om rustfri stålaksler. For at begrænse
vindafstivningernes indbøjning i hårdt vejr, sikrer skinnernes udformning fastlåsning ved ekstrem vindpåvirkning. Den galvaniserede toprulle er ophængt på 30 mm tykke rustfri aksler.
Tromlen drives af en kraftig 380V gearmotor
med indbygget bremse. Portens funktioner styres og overvåges af et multifunktons styrepanel. For at begrænse tilsmudsning af dugen, er
integreret en skærm over toprullen.
• Trods den fleksible dug, skal porten i daglig
brug fungere som en ”rigtig” port
• Stor slidstyrke
• Materialevalg, så porten kan monteres
i aggressivt miljø
• Simpel og dermed billig montage
• Enkel at vedligeholde
• Mindst mulig pladskrav
• Mulighed for at integrere samme
fjernbetjening som på LARSEN PORTE’s
øvrige porttyper
- kvalitet i hver detalje
Sikkerhed:
Materialevalget i porten sikrer en langvarig funktionsdygtighed, og der med øges sikkerheden ved
anvendelse. Ligesom portstyringens mange faciliteter giver optimal mulighed for at tilpasse sikkerhedsfunktionerne til de aktuelle behov.
Styreskab:
Mulig tilslutning:
-
Gearmotor med indbygget bremse.
Fotoceller
Overvåget bundliste
Fjernstyring
Trafiklys
Radar
Autolukkefunktion
Udvendig trykknap
M.m.
Styreskab for 380 V
Vedligeholdelse:
I kraft af en materialevalg, som ikke kræver smøring, ligesom risikoen for tæring er stærkt begrænset, vil normal vedligeholdelse begrænse sig til et årligt eftersyn af dug og bevægelige dele. Det
anbefales dog at efterspænde bolte og skruer et par gange efter montage.
Vindafstivningerne placerer sig efter hinanden
på toprullen.
Vindafstivning i lommer i dugen.
Specielle fordele ved gardinporten:
- Pladskrav ved indbygning. Porten kræver kun en overhøjde på 270 mm, det samme som den
nødvendige plads ud fra væggen.
- Porten kan monteres ud- eller indvendig på væggen.
- Fleksibel mulighed for anvendelse af dug, kan monteres med lukket presenning, eller mere åbent
vindnet, som tillader lys og ventilation.
- Meget små omkostninger til reparation og vedligeholdelse.
- Økonomisk attraktiv.