Overblik De hyppigst stillede spørgsmål

?
DK
De hyppigst stillede
spørgsmål
Overblik
Registrerede kunder
Jeg har ikke modtaget afregning fra Toll Collect?
Jeg har modtaget gebyropgørelsen/enkeltkørselsbeviset pr.
e-mail, men kan ikke åbne den vedhæftede fil i e-mailen?
De vedhæftede filer komprimeres og krypteres altid af sikkerhedsmæssige årsager, når de sendes som e-mail. Dit
password er en kombination af følgende: TC*gebyropgørelsesnummer*. Nummeret på hhv. gebyropgørelsen eller
enkeltkørselsbeviset fremgår af emnelinjen i e-mailen.
Kan jeg også modtage afregningen fra Toll Collect, hver d.
1. i måneden?
Afregningstidspunktet afhænger af brugernummerets tilknytning til det pågældende afregningsinterval og kan
ikke tilpasses til kalendermånederne. Denne tilknytning
foretages i systemet.
Hvis du modtager enkeltkørselsbeviserne pr. e-mail som
CSV-fil, kan du imidlertid redigere disse efter behov med
almindelig kontorsoftware.
Du kan altid se dine kundedata, den aktuelle betalingsmåde og de køretøjer, som er registreret hos Toll
Collect, i kundeportalen. Informationer vedrørende
kundeportalen finder du på vores hjemmeside. Du kan
også få hjælp af medarbejderne i kundeservice.
LASTBILSGEBYR I TYSKLAND
AFREGNING AF
LASTBILSGEBYR
Den automatiske booking via køretøjsaggregatet (OBU),
som er monteret i køretøjet, er den letteste og mest komfortable metode til opkrævning af lastbilsgebyret. Ved
hjælp af GPS-satellitsignaler og andre lokaliseringssensorer registreres de gebyrpålagte strækninger, som køretøjet
har tilbagelagt, af køretøjsaggregatet. Dette beregner på
baggrund af gebyrsatserne og de indstillede køretøjsdata
derefter automatisk det lastbilsgebyr, der skal betales.
Derudover kan registrerede kunder booke deres ture op til
tre dage forud på internettet eller ved gebyrterminalerne.
Lastbilsgebyret skal betales, inden kørslen påbegyndes.
Du kan kontakte os
Du kan få flere oplysninger om lastbilsgebyret hos
vores kundeservice.
Følgende betalingsmåder står til rådighed for Toll Collects
registrerede kunder:
Toll Collects betalingsmåder
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Tyskland
▪
Forud-overførsel (afregning pr. tilgodehavendekonto)
▪
Afregning via SEPA-betalingsservice for business to business (direct debit med forudbetalt service)
Andre betalingsmåder
Telefon
Mandag til fredag kl. 7–19
▪
I Tyskland:
Fra udlandet:
0800 222 26 28 *
008000 222 26 28*
Fax:
+49 180 1 222 628 **
www.toll-collect.de
[email protected]
* gratis, mobilpriser kan afvige
** i Tyskland: Fastnetpris 3,9 cent/min; mobilpriser maksimalt 42 cent/min
▪
Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 095, V 4.0, DK – Status: 07/2015
Hvis du modtager hhv. gebyropgørelsen eller enkeltkørselsbeviset pr. e-mail, skal du først kontrollere, om din mailboks
er fyldt op, samt indstillingerne for din firewall. Vi anbefaler,
at tilføje følgende e-mail-adresser:
[email protected] og
[email protected] En vejledning hertil finder du i „Guide for e-mail delivery” (vejledning vedrørende
fremsendelse pr. e-mail) på www.toll-collect.de i Download-Center.
Hvis du modtager dokumenterne pr. post, kan du rekvirere en kopi fra kundeservice – telefonisk eller pr. brev uden
formaliteter. Der kan opstå yderligere omkostninger pr.
kopi i henhold til prisoversigten.
Kopierne sendes til den adresse, der er registreret hos
Toll Collect.
▪
Kreditkort
Tankkort
LogPay
Ikke-registrerede kunder
Ikke-registrerede kunder kan booke deres strækninger op
til tre dage forud ved gebyrterminalerne. Der står følgende
betalingsmåder til rådighed:
▪
▪
▪
På vegne af
www.toll-collect.de
Kontant
Kreditkort
Tankkort
Toll Collects
betalingsmåder
Toll Collects
betalingsmåder
Forud-overførsel
Afregning via SEPA-betalingsservice for
business to business
Toll Collect tilbyder kunderne direkte betalingsmuligheder, som f.eks. supplering af indestående pr. forud-overførsel til brugerkontoen. Det er vigtigt, at kunden sørger
for at kontoen har et tilstrækkeligt indestående, inden
kørslen påbegyndes.
Andre
betalingsmåder
Indeståendet suppleres rettidigt og forbrugsorienteret med
det komfortable direct debit med forudbetalt service – helt
ukompliceret via SEPA-betalingsservice for business to business (B2B).
Sådan fungerer det:
Sådan fungerer det:
Kunden indbetaler rettidigt et beløb, der svarer til det
forventede kørselsforbrug, forud på sin kreditorkonto
hos Toll Collect, på hvilken det forfaldne lastbilsgebyr
afregnes.
Toll Collect afstemmer dagligt kundens indestående på dennes kreditorkonto med det aktuelle kørselsforbrug.
Toll Collect sørger rettidigt for at supplere kreditorkontoen,
inden indeståendet er opbrugt. På den måde sikres det, at
indeståendet på kreditorkontoen altid er tilstrækkeligt. Herfor beregnes et servicegebyr i henhold til prisoversigten en
gang i kvartalet. Kunden kan vælge, om kreditorkontoen
skal fyldes op til de næste 14 eller 30 dage.
Modtager: Toll Collect GmbH
Bank: Helaba
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swift-Code: WELADEDD
Tekst til beløbsmodtager: Brugernummer „XXXXXXX“
Sørg for at angive brugernummeret i teksten til beløbsmodtager korrekt, så beløbet hurtigt kan overføres og debiteres brugerkontoen.
Du kan altid få oplyst størrelsen af indeståendet ved at
ringe til kundeservice.
Hvis det engang skal gå særligt hurtigt, kan indeståendet til lastbilsgebyret også suppleres direkte (som regel inden for et døgn) via Toll Collect-partneren Eventims online-portal på www.paytoll.eu.
Fordele:
▪
▪
▪
ingen besværlig kontrol af indeståendets størrelse
det trukne beløb er tilpasset det individuelle kørselsforbrug
følgeomkostninger på grund af utilstrækkeligt indestående undgås
Yderligere oplysninger om Toll Collects betalingsmåder
eller direkte til tilmelding: www.toll-collect.de.
Toll Collects kundeservice svarer gerne på yderligere
spørgsmål.
Lastschriftverfahren
1
Guthabenservice
1
SEPA-Fi
rm
en
eine
bitte tsc
Sielas
Ausfertig
steht,
hrift-Ma
ungverwenden
Ihnen kein Computer zur Verfügung
für * gekennzeichnet.
dem Computer vollständig aus. Wenn
Zahlungsemp
Pflichtfelder sind mitden
ndat (B
Bitte füllen Sie dieses Formular mit
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.
fänger (Toll
2B) SEPA
gut leserlich in Druckbuchstaben.
3
Schreibmaschine oder schreiben Sie
Collect) Copy
Business-to-B
Benutzerdat
usiness Direct
for the credito
en User data
Debit Manda
r (Toll Collect
2
2
4
Benutzerdaten
3
Benutzernummer
(entfällt bei gleichzeitiger
Benutzerregistrierung) *
4
6
Ansprechpartner *
7
Telefon *
mmer *
Zahlungspfli
6
(Name, Vorname)
7
angeben)
8
Firmen-E-Mail *
10
chtiger (Kon
Kontoinhab
Name of the
(bitte Vorwahl bzw. Landesvorwahl
toinhaber)
er *
BIC (Bank
Identifier
Code)
*
Kreditinstitu
t*
Bank *
9
11
12
16
17
18
Lastschrift-Einzug *
14
im Voraus für die nächsten 14 Tage
Zeitpunkt und Höhe der Lastschrift
15
zu
Rücklastschrift habe ich den Schaden
Fall einer von mir zu vertretenden
Schaden
dem aktuellen Preisverzeichnis. Im
16
kein oder ein wesentlich geringerer
Toll Collect erhebt ein Entgelt gemäß
Der Nachweis,
Zahldass
ungsempfän zu kündigen.
etrag von 7,50 Euro auszugehen.
im Fall einer Rücklastschrift
ger Creditor
tragen. Dabei ist von einem Schadenmindestb
Toll Collect behält sich vor, diese Vereinbarung
17
eingetreten ist, bleibt mir unbenommen.
Toll Collect
Bundesfernstraßenmautgesetz
§ 4 Absatz
ungen, ausGmbH
, Links6traße
Geschäftsbeding
18
4, 10785 insoweit keine
Zahlungsar
die aus Ziffer 21.4 der Allgemeinen
Diet Toll Collect GmbH übernimmt
Berlin Deuts
Die Erteilung dieses Auftrages lässt
folgenden Pflichten des Nutzers unberührt.
Bereits ,eingelöste
chland
nung
Type of payme Bank widerrufen
werden.
LKW-Maut-Verord
wiede
der
5
Absatz
rkehrende vereinbart ist.
und aus § 6
oder der kontoführendennt
anderesZahlung
gegenüber der Toll Collect GmbH
20
nichts
Recurr
ungen, soweit
Mandatsref
ent payme
Geschäftsbeding
Haftung. Dieser Auftrag kann jederzeit
nt
erenz *
unberührt. Ergänzend gelten die Allgemeinen Manda
21 Wenn
te
Lastschriften bleiben von dem Widerruf
Esso
euroShell
eurotoll sas
–
Eurowag
–
Global Star
–
LogPay Card
–
Mercedes Service Card
Multi Service
*
Sie das Formu
19 Gläub
iger-Id
entifikations
nstellige
22 Ich
Firmenstempel *
ggf.chtig
ermä
21 Unterschrift und
e
automatisch
If you are
Benutzern
not
ummer ein. erzeugt wurde:
is not automa filling in this docum
ent on a compu
tically created
seven-
ter, or
, please enter
digit user
die Toll Colle
number.
von der Toll
the date as the mandate referen
ce
YYMM followe
Collect GmbH ct GmbH, Zahlungen
d by your
Hinweis:
von meinem
auf mein Konto
Dieses Lasts
Konto mitte
gezog
berechtigt,
chriftmand
ls Lastschrift
at dient nur enen Lastschriften
nach der
einzuziehe
einzu
erfolg
Fälligkeits
n. Zugleich
tag anzuweise ten Einlösung eine dem Einzug von Lasts lösen.
weise ich
Ersta
n, Lastschrift
chrift
By signing
mein Kredi
this
en nicht einzu ttung des belasteten en, die auf Konte
tinstitut an,
from Toll Collectmandate form, you
n
die
von
Betra
lösen
author
GmbH. Note:
Unternehm
ges zu verla
ise Toll Collect
.
are entitled
This manda
en gezogen
ngen. Ich
to request
te is only intendGmbH to send instruc
your bank
bin bere
sind. I
tion
no
e
Alle registrerede kunder modtager regelmæssigt – i øjeblikket én gang om måneden – en oversigt over det opståede lastbilsgebyr fra Toll Collect. Denne såkaldte gebyropgørelse indeholder summen af lastbilsgebyrerne for afregningsperioden. Idet der er tale om et gebyr, er lastbilsgebyret momsfrit.
Gebyropgørelsen fremsendes efter ønske pr. post eller
pr. e-mail som PDF-fil.
Derudover kan kunden rekvirere et gratis enkeltkørselsbevis. Dette indeholder en detaljeret liste over de tilbagelagte gebyrpålagte strækninger. På den måde kan gebyrbeløbene kontrolleres nøjagtigt i forhold til køretøj og gebyrpålagt strækning.
Enkeltkørselsbeviset fremsendes også efter ønske pr. post
eller pr. e-mail. Som e-mail sendes det som PDF-dokument
eller som CSV-fil.
OMV
PLOSE
RESSA
Gebyropgørelserne og enkeltkørselsbeviserne komprimeres og krypteres altid, når de sendes som e-mail.
Statoil
SVG
TOTAL
Trasposervizi
–
UTA
Westfalen
–
Kreditkort
Registreret
Ikke registreret
American Express
Diesel24 by Road Account
–
DVB Account
–
E100 by Road Account
–
England TIR by Road Account
–
eurotoll by Road Account
–
FAI Service by Road Account
–
LogPay Account
–
VISA
Creditor identifi
Bitte trage
nummer DE53
n Sie das lar nicht am Comp
er
ZZZ00000
nutzen.
Datum im
uter
vollständig und korrekt sind.
112602
cklung speichern, verarbeiten und
Format JJMM ausfüllen oder
Ich versichere, dass alle Angaben
die Mand
und dahin
für Zwecke der Vertragsabwicklung/Auftragsabwi
BE
ter Ihre siebe atsreferenz nicht
Die Toll Collect GmbH wird Ihre Daten
20 Ort, Datum *
ENI/Agip
–
–
im Voraus15für die nächsten 30 Tage
Land *
Country *
sind abhängig von Ihrem Mautaufkommen.
reference
19
DKV
Road Account
City *
13
Ikke registreret
Aral/BP
Master/-Eurocard
GmbH:
beauftrage die Toll Collect
E-Mail (Preno
11
Guthabenservice teilnehmen und
tifikation)
Ich möchte am Lastschriftverfahren
E-mail (Preno
*
tificatio
im SEPA-Lastschriftverfahren zu befüllen.
*
der Lastschrift richtet
12
Höhe undn)Häufigkeit
mein Guthabenkonto mittels Einzug
Straß
ist. Die
verbraucht
e, Nr.
*
automatisch auffüllen, bevor das Guthaben
House numbe
zu Lasten des von mir angegebenen
Toll Collect wird mein Guthabenkonto
im SEPA-Lastschriftverfahren
r, street *
. Die Abbuchung erfolgt durch Einzug
13
sich nach meinem Mautaufkommen
Tag als vereinbart.
PLZ *
der Lastschrift gilt eine Frist von einem
Vorankündigung
Zur
Post Code erfahren einzuziehen.
Bankkontos.
*
ng im SEPA-Lastschriftv
umgehend nach Rechnungsstellu
14
anfallende Entgelte und Zusatzleistungen
Ort *
10
Registreret
Debtor
debtor *
IBAN (Inter
Bank Accounational
nt Number)
*
9
8
te (B2B)
ntrag *
Firmenbezeichnung,
Rechtsform gemäß
Handelsregistereintrag *
5
)
Benutzernu
User ID *
5
Company
name,
form as enterelegal Firmenbeze
ichnung,
d in
Commercial
Register * Rechtsform gemä
ß
Handelsregi
sterei
Tankkort
Gebyropgørelse/
enkeltkørselsbevis
–
Hvilke mailboks- og firewallindstillinger, der er vigtige for
at kunne modtage dokumenterne korrekt, og hvordan de
vedhæftede filer kan afkodes i nogle få arbejdstrin, kan
kunderne læse i „Guide for e-mail delivery” (vejledning
vedrørende fremsendelse pr. e-mail).
Denne vejledning, yderligere informationer samt eksempler og forklaringer findes på www.toll-collect.de i
Download-Center under „Afregning“.