Formanden - koldingmotorbaadsklub.dk

Formanden
har ordet
Nu er der taget hul på år 2015 - og
vinteren har vist sig fra den meget
pæne side.
Og broerne i Paradisbugten og Elvighøj står der endnu, og de er blevet
godkendt efter en del tovtrækkeri godt arbejde, Bent Petersen (næstformand).
Vi har også taget hul på de 2 første
arrangementer i klubben. Traveturen
til Paradisbugten, hvor der ikke var
ret mange medlemmer med til at gå,
men heldigvis kom der et hold travere fra Papegøjen, så traveturen blev
gennemført. Anders og Lone sejlede
ud til Paradisbugten, så dem, der ville sejle med hjem, kunne gå om bord,
og det blev traverne meget glade for,
ja, der var 7 personer og 8 hunde.
Stor tak til Viktoria, Anders og Lone.
Vinterfesten gik rigtig godt. Der var
ikke så mange med, men det var en
rigtig god fest med dejlig mad og super musik.
Så er tiden kommet til, at bådene
snart skal i baljen igen, så vi kan
komme i gang med en ny sæson.
Der er arbejdsweekend den 8. maj,
mere om det i bladet.
Der er pinsetur til Fredericia Motorbådsklub den 23. maj, ja, der er ikke
så langt, men sidste år, da vi var i
Skærbæk, kunne vi da samle 75 medlemmer, så det er ikke længden, det
kommer an på.
Den 30. maj er der kræmmermarked
på Marina Syd. Håber på godt vejr
og lige så mange mennesker som sidste år.
Den 13. juni prøver vi at lave skyd
og sejl igen, se annoncen.
Den 20. juni holder vi Midsommerfest i Paradisbugten, som vi plejer.
Jeg håber at se så mange som muligt
til klubbens aktiviteter.
Rigtig god sejlersommer her fra og
pas på hinanden derude!
Michael Thomasen
Forsidebilleder:
Billedet til venstre er taget af Jane Madsen
og Amalie Hald har med sit kamera fanget
krokusserne og mågen til højre.
Støt vore annoncører
- de støtter jo os!
3
Kasserens
ord
Ja, nu er foråret kommet, og der er
kommet lidt mere liv på havnen. Det
er dejlig at se, der sker lidt mere efter
vinter.
Lidt om Pinsertur. Der er en annonce
inde i bladet, og når I har betalt, så er
I meldt til turen, og løbende sætter
jeg en seddel op i klubben, så I kan
se, hvem der er tilmeldt og husk, sidste frist for betaling er d. 15. maj.
Midsommerfest er der også en annonce inde i bladet, og der kommer
også en liste op nede i klubben med
dem, som har betalt, og sidste frist er
d. 12. juni.
Kræmmemarked d. 30. maj, husk at
melde jer til hurtig pga. jeg ved ikke,
hvor meget plads, jeg få endnu, men
ellers kan I melde jer til ind til d. 28.
maj kl. 16 og fredag d. 29. efter kl. 15
er jeg nede på havnen, så kan I få at
vide, hvor I skal være. Jeg er dernede
ind til kl. 18 - ellers kontakt mig på
tlf. 2812 8366/2896 6267.
Lørdag d. 30. maj er jeg dernede ved
kl 7.30 og skal nok fortælle jer, hvor
I skal være. Jeg kommer rundt og
modtager pengene på standen i løb af
formiddag, ellers hav pengene klar,
når I kommer.
4
Ang. kontingent: Husk, hvis I har rettelse eller skal have nedsat pga. I bliver senior (65), så kan I søge om det
ved at sende et brev eller mail til
mig, og jeg skal have det inden 1. sep.
Husk, at hvis I ikke ønsker at være
medlem mere, skal I sende en skriftlig opsigelse.
I må også godt huske at sende til
mig, hvis I får ny adresse og tlf.nr.,
ellers kan jeg ikke få kontakt/sende
Udkigsposten.
Jeg vil ønsker jer alle en god sommer!
Karen Sørensen
Nye
medlemmer
April 2015
Palle Søgaard,
Aagærdet 50, 6000 Kolding
Knud Nielsen
Frisvadvej 52, 6800 Varde
5
GRATIS
udbringning til
begravelser!
ÅBNINGSTIDER:
Mandag lukket - åbent for bestillinger
Tirsdag - Fredag:
14.30 - 18.00
Lørdage:
10.00 - 16.00
Søn- og Helligdage: 10.00 - 14.00
[email protected]
www.collesblomster.dk
Tlf. 28 76 10 46
Gl. Skartved 22 - 6091 Bjert
Blomsterdekoratør
Nicole Larsen
Bestillinger modtages alle ugens dage - også uden for åbningstid.
Besøg også vores web-butik og køb direkte, på: www.collesblomster.dk
Ved køb af buket til min. 150,- kr.
får du et stempelkort
- den 10. buket er gratis!
(værdi 150,- kr.)
- altid friske blomster til alle anledninger
buketter, årstidens potteplanter, brugskunst, vin og chokolade
Kig ind i butikken - og se udvalget af:
Stiftet i 1939
1939..
ARBE
ARBEJDSWEEKEND
JDSWEEKEND PÅ "PARADISHUSET"!!
"PARADISHUSET"!!
Vores
paradisbugten
radisbugten trænger
trænger til
til en hånd der er villig
villig
Vores udmærkede
udmærkede hus i pa
til
lidt snavset.
snavset.
til at
at blive
blive lidt
renses ffo
or vinterens
der
skall m
males,
for
efterladenskaber.
der ska
ales, rrepareres,
epareres, og renses
vinterens efterladenskaber.
SÅ DERFOR
SOM IKKE
IKKE ER KEDE
KEDE
DERFOR SAVNER
SAVNER VI
VI NOGLE
NOGLE FRISKE
FRISKE HÆNDER
HÆNDER SOM
AF
AF AT LAVE
LAVE LIDT
LIDT I KLUBREGI!!
KLUBREGI!!
8.. OG 9
9.. MAJ
MAJ FRA
FRA K
KL.
L. 09
09.00
.00 TIL
TIL VI
VI IKKE
IKKE O
ORKER
RKER MERE.
MER
RE .
HVORNÅR:
HVORNÅR: 8
SÅ DERFOR
GIV
TIL
IL F
FORMANDEN
ORMANDEN PÅ TELEFON
DERFOR G
IV JERES
JERES TILSAGN
TILSAGN T
TELEFON NR.:
N R .:
28 85 86 86
86..
D. 30.
30. APRIL
APRIL 2015.
OG DET MÅ
MÅ GERNE GØRES SENEST D.
2015.
ÅF
ORDELT OPGAVERNE.
SÅ H
HAR
FÅ
FORDELT
AR VI
VI EN
EN CHANCE
CHANCE FOR
FOR AT F
OPGAVERNE.
BESTYRELSEN
BESTYRELSEN
6
TER GRILLEN
AG
7
Aftensejladsen
er startet igen!
Mød op!
OBS!
Medlemmer fra andre
klubber har mulighed
for at deltage i vore
sejladser
8
fortsættes side 10
KO L D I N G
JAGT &
FISKERI
Orange Gade
Kolding Storcenter
6000 Kolding
Tlf. 7552 1414
www.kjf.dk
MUNKEBO, GALGEBJERGVEJ 8 . 6000 KOLDING . TELEFON 75 52 35 10
DOMHUSGADE 6-8 . 6000 KOLDING . TELEFON 75 52 31 88
9
ÅRETS
RETS PINSETUR
PIN
NSETUR GÅR T
TIL
FREDERICIA!!
FRE
EDERICIA
A!!
SÅ DELT
DELTAGERNE
AGERNE HAR V
VIRKELIGT
IRKELIGT NOGET
NOGE
ET AT GLÆDE SI
SIG
G TIL.
OG SÅ SKAL
S
DER FE
FESTES.
ESTES.
D.. 23.
D
23 MAJ 2015
201
15 FRA
FR
R A KL.
KL ?? TIL
TIIL
I KL.01.00.
KL 01 00
DET FORVE
FORVENTES
ENTES AF OS AT
T VI SÅ VIDT MU
MULIGT
LIGT OVERHOLDER
OVERHOLD
DER
R
OG
G TRÆKKER IND
INDEN
DEN DØRS VED 23
2
HAVNENS REGLEMENT,
DESVÆRRE
SVÆRRE SKAL VI
V SELV BETALE VORES HAVNEP
HAVNEPENGE
PENGE
TIDEN. DES
ca. 100,-kr PR. BÅD.
INDGÅET
DGÅET EN SÆRD
SÆRDELES
DELES GOD AFT
AFTALE
ALE MED FREDE
FREDERICIA
ERICIA
DER ER IND
DSKLUB, MEN VII SKAL KØBE ØL
L - VIN OG VAND
D I
MOTORBÅDSKLUB,
MOTORBÅD
T
SMÅ PRISER
PRISER.. MADPRISEN ER
E R FASTLAGT TIL
L KR.:
KLUBBEN TIL
150,- PR. P
PERSON,
ERSON, OG DE
DEN
N SERVERES FRA
FR
RA KL. 18.00.
ADLEVERANDØR:
MADLEVER
M
RANDØR: MARIANNE
MARIA
ANNE MED SIN LÆKRE
L ÆKRE BUFFET.
SELVFØLG
SELVFØLGELIG
GELIG ER DER LA
LAGT
AGT OP TIL AT DE
D DER VIL RØR
RØRE
E
SVINGOM SÅ D
DER ER
FUSSERNE KAN FÅ SIG EN SVINGOM,
REVET MUSIK T
TIL
IL DAGEN.
INDFORSKREVET
INDFORSKR
KAN
N SKE TIL KARE
KAREN
EN PÅ KONTO: 9
9573 BETALING FOR MADEN KA
0004
04 INDEN D. 15.05.2015.
15. 05.2015. FOR BØRN
B
MELLEM 3 OG 12
342 408 000
UNDER
DER 3 ÅR ER GR
GRATIS.
RATIS.
ÅR ER DER HALV PRIS. UN
G ER BINDENDE
E P.G. AF MADEN
MADEN.
N.
TILMELDING
TILMELDIN
SÅ SKYND
D JER AT MEL
MELDE
DE JER TIL.
VI GLÆDER
R OS TIL AT SE RIGTIG
R
MANGE DELTAGERE.
D
(ET
T
T HÅB ER OVER 75 PERSONER)
USKYLDIGT
FESTUDVALGET.
FESTUDVALGET.
10
SKYD & SEJL
Hold øje med opslagstavlen!
13. JUNI
KREATIV TRYK LEVERANDØR
InPrint er et fleksibelt og pålideligt valg,
når du skal bruge en stærk partner til
dine tryksager.
Vi laver alt tryk, i både små og helt
store oplag.
Vi holder os på forkant med fremtiden
– og kan mere, end du tror.
11
Lørdag den 30. maj kl. 09.00 – 16.00
afholdes STUMPE- og FRITIDSMARKED i Marina Syd.
Har du efter søsætning eller forårsoprydning ting af
MARITIM eller FRITIDSMÆSSIG karakter, som du ikke
længere bruger, så har du muligheden for at sælge disse nu!
Omvendt! Er der noget, du altid har manglet, så har du chancen
for en god handel på dette års STUMPE- og FRITIDSMARKED.
Bytte, bytte sømand...
Annoncører i klubbernes medlemsblade inviteres ligeledes til
at deltage i STUMPE- og FRITIDSMARKEDET.
Ønsker du som klubmedlem eller annoncør en stadeplads,
så kontakt Karen M. Sørensen på tlf.: 28 12 83 66
eller [email protected]
senest lørdag den 16. maj 2015.
Stadepladsen koster kr. 50,- og må maks. være som en alm.
trailer. Pladser tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Der er ca. 40 pladser foran havnekontoret.
Opstilling fra fredag eftermiddag.
OGSÅ i år får kræmmere adgang til pladsen!
Stadepladsen koster kr. 200,Evt. strøm afregnes direkte med havnekontoret.
STUMPE- og FRITIDSMARKEDET er et fællesarrangement
for KLUBBERNE i MARINA SYD.
Vel mødt!
Kolding Lystbådehavn - Kolding Bådelaug - Kolding Sejlklub
Kolding Motorbådsklub - Kolding Marineforening
Kolding & Omegns Strandjagt og Fritidsforening
12
2014
MALING & TAPET
Inkl. professionel rådgivning
Se mere på
www.bnfarver.dk
".&!26%2
-OSEVEJ+OLDING4LF
INFO BNFARVERDK
œBNINGSTIDER-ANDAGFREDAGKL• ,ÏRDAGKL
13
14
alle modeller
-20% rabat
redningsveste
Baltic kvalitets redningsveste
til gode priser
Kvvalitets zink til
Kvalitets
- se priser
priser på vores web shop
Kr.. 189,- (Vejl.
Kr
( Vejl.. 269,-)
Windex 10"
Windex
Kr.. 239,- (Vejl.
Kr
( Vejl.
e . 329,-)
Windex 15"
Kr.. 599,Kr
59 ((Vejl.
Vejl.. 899,-)
Oliesuger 6,5 ltr.
ltr.
Oliesuger
Kr.. 519,Kr
51 ((Vejl.
Vejl.. 641,-)
‡ƒƪ‘Trykvandspumpe
‡ƒƪ‘Trykvandspumpe
ltr.
Eks. 7,6 ltr.
Havdigevej 36 - 6700 Esbjerg - Tlf. 75 45 12 88 - www.efi-esbjerg.dk
Kr. 169
Kr
169,-- ((Vejl.
Vejl 275,-)
275 -)
Ultraglozz
ltraglozz Su
Superpolish
perpolish
500
00 ml
Kr.. 99,- (Vejl.
Kr
( Vejl.
e . 159,-)
Custom Marine Polish
Polish
Kr.. 659,- ((Vejl.
Kr
Vejl.
j . 1219,-)
1219
Hempel
Hempel Mille Xtra 2,5 ltr.
ltr
Selvpolerende
Selvpolerendee bundmaling
bundmal
Se vores webshop på efi-esbjerg.dk eller besøg vores butik
- Vi har altid de skarpeste priser på alle varer!
SÅ E R DER DØMT MIDSOMMERFEST!
D. 20. JUNI KL.14.00
I PARADISBUGTENS DEJLIGE OMGIVELSER .
OG KL.18.00 SLÅR VI DØRENE OP I KLUBHUSET FOR FÆLLESSPISNING MED
MUSIK OG SANG.
UNDER SPISNINGEN VIL DER VÆRE SAGTE OG STIMULERENDE LEDSAGEMUSIK TIL
MADEN, MEN NÅR DEN SÅ ER KONSUMERET:
S Å ER DER DANS TIL KL. 01.00, OG SÅ SKAL BENENE RØRES(OG MÅSKE DELLERNE).
MUSIKER: (KOMMER SENERE VED OPSLAG I KLUBBEN)
PÅK LÆDNINGSTEMA: SKRÅSTRIBER SKAL INDGÅ.
HUSK PAKKEN TIL PAKKELEGEN. EGEN ALDER I KR. DOG MAX. 50,-.
PRIS: 200,- /PERSON, BØRN MELLEM 3 OG 12 ÅR HALV PRIS , OG BØRN UNDER
3 ÅR ER GRATIS.
TILMELDING TIL KASSEREREN ER BINDENDE,
PENGENE SKAL INDBETALES PÅ KT.: 9573 - 342 408 0004 SENEST D. 12. JUNI 2014
HILSEN
FESTABERNE
15
KMK’s aktivitetsoversigt for 2015
4. MAJ: AFTENSEJLADS
8. MAJ: ARB.WEEKEND HUSET I PARADISBUGTEN
11. MAJ: AFTENSEJLADS
18. MAJ: AFTENSEJLADS
23. MAJ PINSETUR
30. MAJ: KRÆMMERMARKED
1. JUN: AFTENSEJLADS
8. JUN: AFTENSEJLADS
13. JUN: SKYD OG SEJL
15. JUN: AFTENSEJLADS
20. JUN: MIDSOMMERFEST PARADISBUGTEN
23. JUN: SCT. HANS PARADISBUGTEN
10. AUG: AFTENSEJLADS
17. AUG: AFTENSEJLADS
24. AUG: AFTENSEJLADS
29. AUG: FISKEKONKURRENCE
31. AUG: AFTENSEJLADS
7. SEP: AFTENSEJLADS
14. SEP: AFTENSEJLADS
3. OKT: BROINDTAGNING
4. OKT: STANDERNEDHALING
9. OKT: BANKO
30. OKT: BANKO
13. NOV: JULEBANKO
19. NOV: GENERALFORSAMLING
16
BESTYRELSE OG UDVALG
FORMAND
Michael Thomasen ................... tlf. 2885 8686
Bellisvej 12 · 6000 Kolding
e-mail: [email protected]
NÆSTFORMAND
Bent Petersen ............................. tlf. 4198 7552
SEKRETÆR
Per (Bolt) Sørensen .................... tlf. 4040 9770
KASSERER
Karen M. Sørensen,
efter kl. 14. tlf. 2812 8366 - 2896 6267
Grønholdtparken 33 · 6000 Kolding
[email protected]
Bilagskontrollanter:
John Dornhoff - Kaj Peter Heick
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Stig Funder................................. tlf. 5335 6905
Aage Steensgaard ...................... tlf. 2033 3954
Leon Mathiasen ......................... tlf. 2145 2952
UDVALG:
Havneudvalget: Michael Thomasen
Aktivitetssleder: ........................... Stig Funder
Festudvalg:
Karen M. Sørensen .................... tlf. 2812 8366
Sejladsansvarlige:
Michael Thomasen..................... tlf. 2885 8686
Mikael Krogh..............................tlf. 7553 3297
BROERNE:
Broformand i Paradisbugten:
Henvendelse til Michae T...........tlf. 2885 8686
KLUBBLAD / REDAKTION
Lennart Mortensen, tlf. 6171 8504 - 7553 5388
Bjert Stationsvej 19 · 6091 Bjert
e-mail: [email protected]
Bladudvalg:
Erik Jakobsen, Hedvig Thomasen
Annoncekonsulent:
Lennart Mortensen, tlf. 6171 8504 - 7553 5388
KLUBHUS Marina Syd ............ tlf. 7552 3795
Kontakt Aage Stensgaard
MATERIELFORVALTER Marina Syd:
Flemming Jessen........................ tlf. 2279 7690
KLUBHUS Paradisbugten
Hanne Nissen.............................. tlf. 2929 0624
Hjemmeside:
www.koldingmotorbaadsklub.dk
www.koldingmotorbådsklub.dk
Kolding Lystbådehavn
Skamlingvejen 5, 6000 Kolding
Telefon 7553 2722
Havnemester: Lars Guldberg
Assistenter: Benny Dalgas /
Tommy B, Jensen
Bogholder: Helle Lisberg
[email protected]
www.koldinglystbaadehavn.dk
Danmarks Tursejlerforening
Odensevej 197 a, 5600 Fåborg
tlf. 7021 4242 fax 6260 2451
[email protected]
www.tursejleren.dk /
www.danmarkstursejlerforening.dk
DEADLINE
Broformand i Elvighøj:
Jan Thinnesen ............................ tlf. 4298 4010
Udkigsposten
Tekst og billeder: 2015
April udgave: 1. marts / Sep. udgave: 1. aug. / Nov. udgave: 1. okt. / Jan. udgave: 1. Dec.
17
BROSLAGNING
- hvis du vil mere end bare tomgang
Salg, reparation
og service af alle
påhængsmotorer!
Stort lager af reservedele
- nye og brugte.
Autoriseret forhandler af:
Autoriseret forhandler af:
C7H?D;
Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to!
Aage Mikkelsen
Martin Damgaard Kristensen
Kolding Marine Service
Vesterløkke 38 - 6091 Bjert
Tlf. 75 57 20 01 - [email protected]
www.km-service.dk
18
Stiftet i 1939.
1939.
V
VII SKAL
SKAL DA OG
OGSÅ
SÅ FEJRE
FEJRE SCT.
SCT. HANS
HANS I
PARAD
ISBUGTEN!!
PARADISBUGTEN!!
OG DET GØ
GØR
VII D
D.. 23
23.. J
JUNI
KL.18.00
RV
UNI K
L.18.00
H
VO R G
RILLEN V
IL VÆRE
VÆRE K
LAR.
HVOR
GRILLEN
VIL
KLAR.
BÅ
LET B
LIVER TÆNDT
TÆNDT K
L.21.00
BÅLET
BLIVER
KL.21.00
OG
ND KØ
BES I K
Ø
ØL,
L, V
VIN
IN OG VA
VAND
KØBES
KLUBHUSET.
LUBHUSET.
VE
L MØ
DT!!!
VEL
MØDT!!!
BESTYRELSEN.
19
Plan for marina- og
boligområde klar til
sommer
Til sommer skal der være et forslag
til at samle Kolding Lystbådehavn
syd for fjorden, så alle lystbåde kan
samles i én havn. Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune deltager
begge i arbejdet. Der skal bygges boliger i området, som kan være med til
at finansiere projektet i samarbejde
med Kolding Lystbådehavn.
Det er nødvendigt at udbygge den
sydlige lystbådehavn, idet den nordlige lystbådehavn, Marina Nords 500
bådpladser, skal flytte. Erhvervshav-
nen har behov for udvidelse, og Marina Nords lejeaftale med Kolding
Havn udløber.
”Vi ser for os et område, der er attraktivt og rekreativt for byens borgere og sejlerne. Det er yderst positivt, at vi arbejder sammen om at
udvikle lystbådehavnen og dermed
sejlsporten. Og vi får mulighed for at
inddrage medlemmerne i processen,
så alle gode løsninger kommer frem”,
fortæller Finn Mortensen, formand
for Kolding Lystbådehavn.
Projektet bliver et fyrtårn i Koldings
byudvikling de kommende år. I tilknytning til den ny marina skal der
bygges attraktive boliger og bydes på
en markant arkitektur omkring marinaen. Da boligerne bliver attraktive,
er de også en afgørende forudsætning for økonomien. Der skal findes
en balance, hvor der både skabes gode forhold og plads til sejlerne samt
indbydende boliger ved vandet.
”Vi har et fælles ejerskab til projektet. Det betyder, at vi skal opnå de
forskellige tilladelser, afklare tekniske problemer samt udarbejde en forretningsmodel, som kan sikre økonomisk grundlag for marinaen”, siger
Thomas Boe, By- og udviklingsdirektør i Kolding Kommune.
Kontakt:
Finn Mortensen, formand Kolding
Lystbådehavn, tlf. 29 33 60 44.
20
Jørn Pedersen, borgmester Kolding
Kommune, tlf. 51 48 27 38.
TRAVETUREN
2015
Tøndervej
6000 Kolding
Telefon:
75 52 47 97
Bil
20 32 41 12
Fax
75 52 47 97
21
Stiftet i 1939
1939..
SÅ ER DET T
TID
ID T
TIL
IL DE
DEN
N ÅR
ÅRLIGE
L IG E
F
FISKEKONKURRENCE!
ISKEKONKURRENCE!
VI
OS TIL
TIL AT SE RIGTIG
RIGTIG MANGE
MANGE PÅ DENNE
DENNE DA
DAG,
G,
VI GLÆDER
GLÆDER OS
OG DE
DEN
30.. A
AUGUST
2015
D. 30
UGUST 201
5
N AFHOLDES
AFHOLDES D.
START:
KL09.00
SYD
L09.00 FRA
FRA MARINA
MARINA SY
D
START: K
STANGPRIS:
STK..
25,- KR,.
KR,. PR.
PR. STK
STA
NGPRIS: 25,KL. 16.00
16.00 PÅ M
ARINA SY
D
INDVEJNING
MARINA
SYD
INDVEJNING : KL.
DAGENS
FRA
KL.17.00
PRIS
KR.. 50,RA K
L.17.00 PR
IS KR
50,- FOR
FOR EN
DAGENS RET SERVERES F
LÆKKER
MØRBRADGRYDERET
MED
ØRBRADGRYDERET M
ED TILBEHØR.
TILBEHØR.
LÆKKER M
PR
RÆM
ÆMIER EFTER
EFTER "UDVALGETS
"UDVALGETS F
ORGODT BE
PRÆMIER
FORGODT
BEFINDENDE"!
FINDENDE"!
"FISKERIKONTROLLEN"
"FISKERIKONTROLLEN"
ISKETEGN T
IL A
LLE UNDER
UNDER 65
PS
PS:: HU
HUSK
SK F
FISKETEGN
TIL
ALLE
65..
22
HUSK! MAD UD AF HUSET!
Vi leverer naturligvis også til selskaber
n
-m
ed
de
ns
k
bæ
muk
ke udsigt over Skær
v
Ha
TLF. 75 56 35 66
Skærbæk Havnegade 47
www.cafe-savannah.dk
TIDER:dag)
S
G
N
I
N
B
Å
g-søn
r (manda
Somme 1.00
-2
kl. 11.00
ndag)
andag-sø
Vinter (m 0.00
-2
kl. 11.00
min. før
lukker 15
Køkkenet
Flemmings teknik og Bådservice
Koldingvej 27a · 6600 Vejen
Mobil 29 66 30 82 E-mail: [email protected]
www.fhmarine.dk - www.fhmarineshop.dk
Salg og reparation af
Salg af reservedele-forhandler
Motor, gear, drev
Mek. udstyr
Rig, wir, beslag
Skadearbejde gelcoat
Glasfiber
Mont. af bovpropeller
Rullesystemer
Forsikringsskader
Rustfri arbejde
Vinterkonservering
Forårsklargøring
Varme Gas Køleanlæg
Suzuki påhængsmotorer
Vestus • Yanmar • Volvo Penta
Bukh • Nanni diesel
Lambardini • Sole diesel
23
Vinterfest 2015
Fredag d. 20. februar2015 havde vi
en kanon vinterfest på Den gyldne
Hane. Der var 51 personer tilmeldt,
hvad jeg syntes var flot, når vi kun
kunne samle 43 til vores generalforsamling.
Vi fik noget rigtig lækkert mad serveret, 3 retters menu og øl, vin og
vand ad libitum.
En 25-års nål og en 40-års nål blev
uddelt og årets KM’er blev nævnt
Johnny Schalech. Johnny er af bestyrelsen blevet valgt til årets KM’er for
alt det arbejde, han gør i klubben.
Stor tak til Johnny!
24
En musiker, som hedder Bent Aaen,
lagde ud med stille og rolig musik,
ja, han gjorde det rigtig godt. Der var
ikke det, han ikke kunne spille.
Klaus Nielsen var da også lige oppe
og spille og synge et par numre.
Da Bent spillede op til dans var dansegulvet fyldt op. Alle hyggede sig
og havde det sjovt, ja, jeg måtte også
lige op og synge et par numre. Men
en rigtig god fest, som vil blive husket længe.
Stor tak til Den Gyldne Hane, Bent
Aaen og alle gæsterne for en god
fest!
Formand Michael Thomasen
Det professionelle byggemarked
STARK Kolding
Fabriksvej 3-5 • 6000 Kolding • Tlf. 7552 5055
"VUPMBLFSJOH
W&SJL%+PIBOTFO
0MVG3ZFTHBEF,PMEJOH
5MG
SENIORLAKDK GMAILCOM
Lakerer alt fra
biler, varevogne
til køkkenlåger
Har også
mulighed for at
tage ud og male
f.eks. både
25
26
SEJL OG K ALECHER
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods
Kalecher
Hynder
Bøjler, beslag
Reparationer vask
Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · [email protected] · www.schultz-kalecher.dk
Danske Tursejlere
Danmarks bedste
organisation for
Tur- og fritidssejlere
Bliv medlem af Danske Tursejlere
og få de bedste medlemsfordele.
Ring til os på tlf.: 70 21 42 42
og få mere ud af din fritidsinteresse.
Hos os får du Danmarks bedste
SEJLERFORSIKRING
Læs mere på
www.dansketursejlere.dk
www.sejlerforsikring.dk
27
ANCE
LOWR bi HDI
kom
Elite 5
99,pris 3.4
Vores
0
0
.5 ,Spar 1
PING
RSHOP
POWE
TERI
AL BAT
U
D
E
EXID 80Amp.
9,pris 69
Vores
,0
9
Spar 1
3
Yess D EL
Y
C K
FOLDE ris
p
Vores
9,9
.9
2
96,.4
Spar 1
hop
E Pros
MARIN ALSÆT
N
NØDSIG is 499,r
p
s
Vore
50,Spar 2
Forårsklargøring af indenbords- og udenbordsTilbud gælder
motorer: Olie og oliefilter er med i prisen. Brændså længe
stoffilter, vandudskillende brændstoffiltre, tændrør,
lager haves.
tærezink, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe
og luftfilter kontrolleres. Prisen for evt. reservedele kommer oveni.
Dansk Marineudstyr ApS, Industrivej 1, 6000 Kolding,
tlf.: 7552 7533, www.danskmarineudstyr.dk
28
Et par små betragtninger i slutningen
af februar
Ja, så er både gåturen til Paradisbugten og vinterfesten overstået, og det
kan give mig tid til et par refleksioner over begge.
Traveturen i år var ikke særlig godt
besøgt af vore medlemmer, kun en
3-4 stykker havde sneget sig med på
gåturen, og det er alt for lidt. I skrivende stund er jeg ikke overrasket,
hvis bestyrelsen nedlægger denne aktivitet. Jeg kan i alle fald ikke stemme for, at den skal fortsætte under
disse konditioner. Det er ellers en
dejlig forfriskende tur med god luft
og højt til himlen - vi havde rigtigt
godt vejr i år.
Jeg vil på næste bestyrelsesmøde
henstille til, at den bliver taget af kalenderen til næste år på grund af for
ringe medlemstilslutning.
Vinterfesten er en rigtig god måde at
få sagt goddag til det nye år, og få ladet klubbatterierne op, men jeg savner en lidt større tilslutning. Jeg ved
ikke, om det er fordi, det ikke er den
billigste fest, eller om det bare ikke
passer ind i medlemmernes tidsplan,
men for pokker, den er jo i aktivitetsoversigten.
En enkelt røst har foreslået, at den
flyttes til efteråret, som en slags “tak
for denne sæson”, men lad bestyrelsen høre lidt flere meninger herom,
for en tavs medlemsskare er noget,
der kan få enhver klub til at dø - og
det er ikke det, vi ønsker.
Kan I nu alle have en rigtig god opstart på sæsonen, og så ses vi til diverse aktiviteter i løbet af sæsonen.
Med venlig søhilsen
Stig Funder
GLIMT FRA STANDERHEJSNINGEN
29
TAULOV KIRKE
Man erfarer ved samtaler i klubben,
at vi har fået medlemmer fra et andet
land - f.eks. fra Sjælland, Lolland
og fra Fyns Land, og de har aldrig
hørt om den uskrevne lov om Taulov
Kirke.
Jeg hørte det i en meget tidlig alder,
da vi har færdes på Kolding Fjord
alledage.
Jeg var ved Kolding Brandvæsen i
1965, og vi havde fået tilladelse til at
benytte den gamle Kasper til en fisketur på Bæltet, da der var en radio
ombord, og vi kunne kaldes i land i
given tilfælde.
Vi steg ombord i inderhavnen lige
ud for Brandstationen, og et par af
brandmændene var lige kommet
hjem efter en fest og de trængte til
en morgenbajer. Det så gamle Skipper Rasmussen, og han var lige ved
at sætte dem i land igen - for på hans
båd blev der ikke drukket øl, før man
havde kontakt med Taulov Kirke, sådan lød ordene og det måtte de rette
sig ind under. Det var en meget gam-
30
mel regel, at man ikke drak en øl før
man kunne se Taulov Kirke.
For ca. 40 år siden, da jeg selv fik en
større båd, og jeg skulle sejle en flok
til Paradisbugten for at foretage noget broarbejde, da blev jeg prikket på
skulderen af en de ældre medlemmer,
om ikke der var noget, jeg havde
overset i skyndingen - for han kunne
skimte omridset af Taulov Kirke. Det
var lidt diset den dag og det undskyldte jeg mig med.
Et par dage efter fik jeg overrakt et
flot farvebillede af Taulov Kirke i flot
solskin, så jeg skulle aldrig være i
tvivl om, hvordan Taulov Kirke så ud.
Det var Svend (Maler), der selv var
gammel Strandhuse-dreng, der havde
foranlediget det. Billedet hænger stadig i min båd, så der skal aldrig være
tvivl om Taulov Kirke, selvom det
skulle være lidt usigtbart, og selve billedet er blevet lidt uskarp med tiden.
SÅ MAN ALDRIG SEJLER FORBI
TAULOV KIRKE UDEN AT HAVE
HILST.
Birger Pheiffer Petersen