24 timers positionering. Dorte Støvring

24$mersposi$onering
Siddende&liggende
DorteStøvring
Fysioterapeut
DSConsul$ng
ViTSi2015
DorteStøvring
Størstedelenafpræsenta$onener
Bernet,dadetvarenfotoserieafen
aktuelborgermedMS.
Afhensyn$lborgerenkunnedisse
foto’skunneblotbenyKesifm
præsenta$onenogikkepubliceres
påneKet.
24$mersposi$onering
16
14
12
10
8
TIMER
6
4
2
0
Ligge
ViTSi2015
Sidde
Stå
DorteStøvring
Gå
Implementering
Analyse
ViTSi2015
Kommunika$on
DorteStøvring
24TIMER
Sidde
Ligge
ViTSi2015
DorteStøvring
24$mersposi$onering
16
14
12
10
8
Ligge
6
Sidde
4
2
0
9.30-
13.30
ViTSi2015
13.30-
18.00
18.00-
20.00
DorteStøvring
20.00-
09.30
Sidde
Ligge
ViTSi2015
DorteStøvring
Siddes$llingsanalyse
ViTSi2015
DorteStøvring
AnalyseiVdenliggendes$lling
ViTSi2015
DorteStøvring
Fysiskundersøgelse
Rygliggende
•  Ho+e:
Flex,abd,add,udad-&indadrota$on
•  Knæ
Flex,ext
•  Ankel
Dorsalogplantarflexion.
•  Beslutop8malbækkenposi8on
•  Columna
Scoliose,kyphose,hyperlordose
•  Skulder
Abd,add,flex
•  Cx
Flex,ext,rot,latflex
ViTSi2015
DorteStøvring
Kommunika$on-implementering
Engager,assister,mo$ver
personale/pårørende/andre
Laddemværeendelafprocessen
-  diskuterfundene
-sætfællesmål.
ViTSi2015
DorteStøvring
20132015
14
18
12
16
14
10
12
8
10
6
8
6
4
4
2
2
0
9.30- 13.30- 18.00- 20.00-
13.30 18.00 20.00 09.30
ViTSi2015
DorteStøvring
0
09.30- 17.00-
17.00 09.30
20132015
ViTSi2015
DorteStøvring
Anbefaling
•  Lavet24$messkema.
•  Evaluerbådeliggende&siddendes$lling.
•  BesluthvoroghvordanIopnådetbedste
resultat.
•  Detfårkuneffekt,hvisplejener/bliver
involveret!!!
ViTSi2015
DorteStøvring