SvineExpressen nr.-9- Fodermøde 2015

FODERMØDE:
Billund den 16. juni 2015
Aulum den 18. juni 2015
SvineRådgivningen præsenterer
nye forskningsresultater samt tips
og erfaringer fra ind- og udland.
Det foregår på to møder med temaet:
Foder der flytter
Program Billund den 16. juni
Program Aulum den 18. juni
Kl. 16: Velkomst v/ dir. Jan Rodenberg
Kl. 16: Velkomst v/ dir. Jan Rodenberg
Søer i centrum
To-fasefodring af diegivende søer
v/ Jens Korneliussen, SvineRådgivningen
Søer i centrum
To-fasefodring af diegivende søer
v/ Jens Korneliussen, SvineRådgivningen
Udskiftningsstrategi – Optimal besætningsprofil
v/ Michael Frederiksen, SvineRådgivningen
Udskiftningsstrategi – Optimal besætningsprofil
v/ Michael Frederiksen, SvineRådgivningen
Kl. 17: 1. del af fælles tema – fodring
Forventninger til foderforsyning og foderpriser
v/ Bjørn Asmussen, salgschef og råvarerådgiver,
Jysk Landbrugsrådgivning
Kl. 17: 1. del af fælles tema – fodring
Foderkøb efter strategi eller efter hvad der er lettest
v/ analytiker John Jensen, Agromarkets
Proteinforsyningen går i fisk
v/ lektor Jan Værum Nørgaard,
institut for Husdyrvidenskab, Aarhus universitet
Kl. 18: Middag
Kl. 19: 2. del af fælles tema – fodring
Gode foderpriser bygger på grundig forberedelse
v/ Preben Rohde Rasmussen og Niels Ove Nielsen,
SvineRådgivningen
Minus 30 FE – det har vi lært
Erfaringer fra projekt Minus 30
v/ projektleder Lisbeth Shooter, Patriotisk Selskab
Kl. 20: Kaffe
Kl. 20.30: Grise i vækst
Grisenes potentiale for vækst udnyttes langt fra fuldt ud.
I dette indlæg behandles en række aktuelle udfordringer,
som producenter af smågrise og slagtesvin står overfor
v/ Bjarne Knudsen og Lone Danholt, SvineRådgivningen.
Kl. 21.30: Tak for i aften
Proteinforsyningen går i fisk
v/ lektor Jan Værum Nørgaard, institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus universitet
Gode foderpriser bygger på grundig forberedelse
v/ Preben Rohde Rasmussen og Niels Ove Nielsen,
SvineRådgivningen
Kl. 18: Middag
Kl. 19: 2. del af fælles tema – fodring
Aktuelt om fodring set fra Illinois
v/ professor Hans Henrik Stein, University of Illinois, Urbana
Kl. 20: Kaffe
Kl. 20.30: Grise i vækst
Grisenes potentiale for vækst udnyttes langt
fra fuldt ud. I dette indlæg behandles en række
aktuelle udfordringer, som producenter af smågrise
og slagtesvin står overfor
v/ Bjarne Knudsen og Lone Danholt, SvineRådgivningen.
Kl. 21.30: Tak for i aften
FODERMØDE: Foder der flytter
Foder der flytter
To-fasefodring til diegivende søer
Det er temaet for SvineRådgivningens fodermøder, der
i år præsenterer nye forskningsresultater samt tips og
erfaringer fra ind- og udland.
Faglige emner bliver blandt andet to-fasefodring af
diegivende søer samt optimal besætningsprofil.
Endvidere bydes der ind med forventninger til
foderforsyning og -priser, fodrings- og handelsstrategi
samt nye proteinkilder fra havet.
Fra den anden side af Atlanten berettes der til mødet i
Aulum om nye tiltag indenfor amerikansk svineproduktion.
Indlægget holdes af professor Hans Henrik Stein, der
er grunduddannet indenfor dansk svineproduktion, men
nu arbejder med ernæring af svin på universitet
i Illinois.
Endelig belyses det paradoks, at vi lader slagtesvin
nøjes med 800 gram daglig tilvækst, selvom de samme
smågrise voksede 1.000 gram om dagen, inden de
rykkede ind i slagtesvinestalden. Er dette en naturlov
eller blot vanetænkning og rutiner, der står i vejen for at
udnytte vækstpotentialet bedre?
Vælg en mødedag – vælg indlæg om søer,
slagtesvin eller begge dele. Mød op og få
nye ideer til økonomisk fodring af svin.
v. Jens Korneliussen, SvineRådgivningen
Det foder, som soen æder fra indsættelse i farestalden
og den første uge efter faring, benyttes primært til at
opretholde dens vægt. Efter den første uge omdannes
hovedparten af fodermængden til mælk. Dette betyder,
at fasefodring med to forskellige blandinger i farestalden
(start- og slutblanding) i højere grad tilgodeser søernes
behov for næringsstoffer i løbet af diegivningsperioden.
Det sænker belastningen på søerne, at foderet er bedre
afpasset til behovet. I praksis ses der mindre diarré
ved pattegrisene, mindre farefeber og generelt bedre
funktion af søerne i den første del af tiden i farestalden.
Desuden får man med to-fasefodring mulighed for
at øge proteinindholdet i den sidste del af diegivningsperioden. Til fodermødet vil der blive vist forskellige
muligheder for at praktisere fasefodring - lige fra helt
simple måder til mere komplicerede løsninger.
Udskiftningsstrategi
– Optimal besætningsprofil
v. Michael Frederiksen, SvineRådgivningen
Et for stort tab af søer i de første læg giver en øget
omkostning til introduktion af nye polte i staldene.
Herunder for lav kuldstørrelse pr. årsso, da en for stor
del af søerne ikke har ydet i deres livs optimum.
Omkostningen til at introducere en polt, inden den
er løbet, er tynget af indkøbspris, opstaldning, foderomkostninger, vaccineomkostninger og andel af indkøbte polte, der ikke farer. Vi viser, hvad det betyder
for grise pr. so samt dækningsbidraget at være bevidst
omkring sin udskiftningsstrategi.
SVINEexpressen
FODERMØDE: Foder der flytter
Gode foderpriser bygger på
grundig forberedelse
Minus 30 FE – det har vi lært
v. Preben Rohde Rasmussen og Niels Ove Nielsen, SvineRådgivningen
”Min foderstofsælger kontakter mig, når det er tid til
at handle foder. De er tættest på markedet og giver
mig som trofast kunde den bedste pris og det bedste
foder.”
Denne udtalelse er der nok ikke nogen, der vil komme
med, men vi kan se at der er nogen, der tænker det.
Der er ganske mange penge at tjene ved at udfordre
sin egen vanetænkning og gøre tingene en smule
anderledes - og uden at bruge ekstra tid på opgaven.
Til fodermødet gennemgår vi ”den gode foderhandel”,
der er baseret på et omhyggeligt forarbejde. Vi kommer
også ind på, hvordan en foderlicitation gribes an. Her
kan man nemlig blive mødt af fristelser, ligesom der er
uskrevne regler, som bør følges.
v. Projektleder Lisbeth Shooter, Patriotisk Selskab
• Et målrettet rådgivningsforløb kan forbedre
produktiviteten i de fleste besætninger.
• Der kan spares foder og penge ved at sætte fokus
på hele bedriftens foderstrategi.
• Vi har oplevet en god værdi af et tæt samarbejde med
besætningens dyrlæge. Hvis der er sygdomsmæssige
udfordringer, kommer vi ikke i mål med reduktion af
det samlede foderforbrug.
• LEAN er et godt redskab, når hele produktionen
skal optimeres.
Dette er vigtige erfaringer, vi er kommet frem til efter det
første år i det store projekt under VSP/SEGES, hvor 50
besætninger på landsplan deltager med det formål at
reducere foderforbruget med 30 FE fra undfangelse
til slagtning eller det, der svarer til ca. 10 %. Projektet
løber over en periode på ca. 2,5 år, og til mødet i
Billund vil vi gennemgå de første erfaringer fra projektet.
SVINEexpressen
Jysk Landbrugsrådgivning
Landbovej 4
6650 Brørup
Tlf. 76 60 21 00
[email protected]
www.jlbr.dk
SvineRådgivningen
Birk Centerpark 24
7400 Herning
Tlf. 70 15 12 00
[email protected]
www.svineraadgivningen.dk
FODERMØDE: Foder der flytter
Praktiske oplysninger
Fodermødet i Billund
Tid: Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 16.00 - 21.30
Sted: Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, 7190 Billund
Pris: 200 kr. ex moms pr. deltager
Tilmelding: Senest fredag den 12. juni på tlf. 7015 1200 eller på www.svineraadgivningen.dk
Fodermødet i Aulum
Tid: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 16.00 – 21.30
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Pris: 200 kr. ex. moms pr. deltager
Forsidefotos: Landscentret Planteavl, Jens Tønnesen m.fl.
Tilmelding: Senest fredag den 12. juni på tlf. 7015 1200 eller på www.svineraadgivningen.dk