Danske Planteskolers Vintermøde 2016

Danske Planteskolers Vintermøde 2016
20. - 21. januar 2016 på
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Vintermødet afholdes i samarbejde med Danske Havecentre.
Program:
Onsdag den 20. januar:
09.30
Registrering og kaffe
10.00
Velkomst
10.05
Efteruddannelse og udvikling gennem deltagelse i kurser
Henning Roed, Danske Planteskoler
10.25
Hvad fik jeg ud af deltagelse i kurset ”Et bedre arbejdsliv”
Henrik Fredslund, HedeDanmark
10.45
Leder og medarbejderudvikling
– et samarbejde mellem Danske Planteskoler og Erhvervsakademi Aarhus tilbud om
et uddannelsesforløb ved chefkonsulent Heidi Printzen, Erhvervsakademi Aarhus
11.05
Et grønnere Danmark ved samarbejde mellem planteskoler,
anlægsgartnere og landskabsarkitekter
Ejvind Røge, formand for Danske Anlægsgartnere
11.35
Pause
12.00
Muligheder for fælles branding i værdikæden (fælles med Danske Havecentre)
Introduktion til Branding ved chefkonsulent Heidi Printzen, Erhvervsakademi Aarhus
- Miljøcertificering af produktion, detailled og anlægsarbejde?
Hvad er incitamenterne for branchen?
- Skal man vælge MPS eller Global GAP
v/MPS, Holland
- Havens Dag
v/Havens Dag Udvalget
13.00
Frokost
14.00
4 brands med succes fra den grønne branche (fælles med Danske Havecentre)
Indspark om detailhandlens overlevelse ved chefkonsulent Heidi Printzen,
Erhvervsakademi Aarhus
- Champost® v/Søren Goul
- Prima FærdigHæk® v/Lars Strarup
- Norðîc® v/Ove Møller
- Plantetorvet v/Bjarne Schou Andersen
Paneldebat
15.30
Pause
16.00
Ny viden om beskæring af vejtræer
Lektor Oliver Bühler, IGN, Københavns Universitet
16.25
Nyt om forsøg i planteskolerne
Bent Leonhard, GartneriRådgivningen
Læs mere om vintermød
et på
www.danskeplantesko
ler.dk
Torsdag den 21. januar:
08.00
Morgenbuffet
09.00
Velkomst
09.05
Erhvervspolitik, invasive arter, støtteordninger til plantninger
Bjarne Pugholm, Dansk Gartneri og Bent Leonhard, GartneriRådgivningen
09.25
3 gode grunde til at plante træer i en svinemark
Bertel Hestbjerg, Hestbjerg Økologi
09.50
Impression from Japanese nurseries and culture in the 80ties and today
Dr. Heinrich Lösing, UVB
10.30
Pause
11.00
Vækst for din virksomhed (fælles med Danske Havecentre)
Palle Kjær, ConTra Denmark ApS
13.00
Frokost
14.00
Det gode og meningsfulde (arbejds)liv
Dorte Finderup Uldall, SUND BALANCE
15.25
Afslutning
Læs mere om vintermød
et på
www.danskeplantesko
ler.dk
Tilmeldingsblanket
Undertegnede tilmelder hermed til Vintermødet den onsdag den 20. januar
og torsdag den 21. januar 2016 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg.
Torsdag den 20. januar 2016
Pris pr. person
Deltagelse i fagligt arrangement
fra 9.30 – 17.00 inkl. kaffe,
frokost m/1 øl el. vand og
eftermiddagskaffe *
Antal personer
995,00
Deltagelse i aftenarrangement
med 4-retters middag, vin ad
libitum og underholdning *
995,00
Fredag den 21. januar 2016
Deltagelse inkl. kaffe, frokost m/1
øl el. vand og eftermiddagskaffe *
Overnatning
995,00
Pris
Antal værelser
Overnatning dobbeltværelse *
895,00
Overnatning enkeltværelse *
995,00
Deltager man i hele arrangementet (begge dage) incl. middag og
overnatning er prisen pr. person 2.895,00 kr. i enkeltværelse og
2.695,00 kr. i delt dobbeltværelse.
Planteskolens navn:
_____________________________________________________
Navn på deltagere:
Tilmelding senest den 13. januar 2016
Faktura fremsendes fra bogholderiet ultimo januar 2016.
* Disse udlæg er inkl. moms, hvor der kan trækkes ¼ af momsbeløbet.