Rapport til Tværkulturelt udvalg

Rapport til Tværkulturelt udvalg: den 2. juni 2015
den 2. juni 2015
A. Nye tiltag:
1. Kvinder møder kvinder: har nu haft 5 velbesøgte møder om følgende emner:
madlavning, fejring af fælles fødselsdag, skønhedspleje, blomstre dekorationer, kvinders
situation i forskellige lande, picnic i naturen. Nyt skema fra august til december planlæges
med kvindeudvalget.
2. Sprogcafe i samarbejde med Kolding Kommunes sprogskole. Besøg af 2
personaler fra Kolding Kommunes Den Erhvervsrettede Sprogskole på vores sprogcafe den
21. Elizabeth og Elsebeth fik lov til at besøge Sprogskolen den 22. maj, og gav besked om
vores tilbud til alle studerende og lærerne. Vi besøger igen til den 28. august i åbningen af
nyt skoleår. Vi får også lov til at dele vore info materialer.
3. Udvidet sprogcafe uden for kirken, et tilbud vi giver til en mor fra Libanon, som bad
om det. Lisa Gam hjalp os med at finde en frivillig medarbejder, som kunne komme til
kvindens hjem 2 eller tre gange om ugen, fra kl. 10-13.00. Medarbejderen hedder Grethe.
Fadwa El Khalil ved telefon samtale den 26. maj sagde stor tak til kirken. Hun er meget
glad for dansk undervisning hun får, en rigtig god støtte. ”Jeg lærer meget! ” sagde hun.
4. Lektie cafe i engelsk og tysk. Elizabeth underviser i engelsk og Lisa Gam på tysk fra
henvisningen af moren, som ønsker en støtte undervisning til hendes søn. Moren, som er
fra Marokko, er også nu aktiv i kvindeklubben- Kvinder møder kvinder.
5. Bible Study: nu afholdes to gange om måneden, nye datoer bliver gennemført med to
nye ledere, den tidligere præst fra Kvaglund Kirke, Jens Fischer Nielsen, og Elijah Rubenoke
fra Congo.
B. Flygtninge i Danmark
1. Venskabsfamilie til flygtninge, koordineret af Elsebeth Fischer- Nielsen. Kirkerne, som
har meldt sig med venskabsfamilier til flygtninge er: KOVA, Simon Peters Kirke,
Brændkjærkirken, Kristkirken, Bramdrup, Harte, Tyrstrup Kirke, o.s.v. Vi ser frem et
netværk af kirkerne, som tager imod opgaven, ”at guide flygtninge i det danske samfund
og ind i et meningsfyldt fællesskab med deres nye medborgere”. Se flyer om opgaven.
Hver venskabsfamilie tilmelder sig hos Frivillig Net/Flygtningehjælpen ved Lis Damkjær
som er projektkoordinator, og informerer Elsebeth. Elsebeth går et stykke arbejde at
kontakte kirkerne.
2. 2 flygtninge vi har hjulpet med skriftlige henvisninger har nu fået asyl. Tak til
kirken, sagde de. Farsheed er nu i Horsens og Ali i Sjælland.
3. En flygtning med 2 børn fra Løgumkloster Asylcenter er nu flyttet til Kolding. Vi
har hende den 8. maj Middag på tværs i Vamdrup og KIC brunch den 24. maj. Asma flytter
til sin lejlighed den 15. juni ved Guldmanns vej, meget tæt på kirken.
4. Fik henvendelse fra Randers Kirke omg. en kristen flygtning med tre børn, som
er nu placeret i Kolding Kommune.
5. Besøg på Sommersted Asylcenter med frivillige fra 4 lokale menigheder
(KIC, Simon Peters Kirke, KOVA og Tyrstrup Kirke)
På tredje gang er det til den 1. juni med 9 frivillige at lave kreative aktiviteter med sang og
maleværksted fra kl. 14-17 og Mini Toner på tværs med udstilling af flygtningenes malerier,
fællesspisning og et program af sang og dans fra deres lande i samarbejde med lederen
Gitte Røn Bach og nogle frivillige. Frivillige og nogle flygtninge kom med mad.
Uddeling af gaver fra forskellige mennesker: bamser, legetøj og tøj
C. Regelmæssige og årlige aktiviteter
1. Gudstjeneste første søndag om måneden. 40-60 deltagere. Flere end 100, når der er
dåb og andre festlige lejligheder.
2. Brunch Fællesskab, en gang om måneden med et fungerende udvalg. Den 14. juni er
brunch før sommerferien. Næste brunch er i august måned.
3. Sprogcafe hver torsdag fra kl. 16-18.00 med følgende frivillige medarbejdere: Anni
Solgaard, Joy Kubel, Kristen Nørgaard, Majbrit Larsen, Elsebeth Fischer-Neilsen, Jens
Fischer-Nielsen. En ny lærer har meldt sig: Anne Marie Perhus.
4. Malerværksted ved Munkevængets Skole, den 10 april og den 10 oktober til børn
og voksne sammen med Simon Peters Kirkens kunstudvalg. (Lilly Biswas, Lene Vinkel,
Karen Ellengaard) et tilbud til eleverne og tværkulturelle voksne. Emner til fælles
forståelse: Tegn og symboler i religion, billeder om fred, retfærdighed, omsorg og
kærlighed.
5. Besøg og kontakter:
Besøg hos gravid Vera på Skovparken. Vera fødes i midten af juli måned.
Besøg og overnatninger af au pair piger hos Elizabeth og Jens i Christiansfeld.
Besøg hos en flygtning på ”Bed and breakfast” lejlighed
Besøg hos de syge.
6. Excursion/udflugt til Esbjerg (se plakat om det) Der er nu 54. personer som har
meldt sig. Der er kun 54 pladser i bussen. To familier kommer i deres bil.
7. Toner på tværs den 26. september fra kl. 16-21. Der er nu et udvalg, som
forbereder om arrangementet.
Mini Toner på tværs i Haderslevsstifts Dag den 4. september i Haderslev.
D. Samarbejde med lokale kirker i Kolding Provsti
a. Samarbejde med Vamdrup Kirke
1. Møder med lokalt udvalg til forberedelse og til evaluering.
2. Gennemførelse af Middag på tværs med c. 100 personer der deltog og 15 lande blev
repræsenteret- Vamdrup Kirken ser frem en Middag på tværs næste år.
b. Samarbejde med Tyrstrup Kirke omg. Toner på tværs
1. Møder med kirkens lokale udvalg
2. Gennemførelse af Toner på tværs, den 21. marts med flere end 300 deltagere. To spiser
steder: Degneskolen havde plads og stole til 70 mennesker og Seniorhuset havde 250
pladser. Der er andre, de kom ikke at spise.
3. Evaluerings- møde og resultat: Udvalget vil bruge tid til at kende bedre de fremmede
rundt omkring dem. Så følgende er arrangeret til 2016
- Afholdelse af tværkulturel gudstjeneste:
- Afholdelse af Middag på tværs i 2016
- Toner på tværs er sat til 2017.
c. Start af snak med Kristkirken omg. afholdelse af Middag på tværs
Inge Rask, er med at finde en lokal gruppe, som kan tage op opgaven.
d. Start af forberedelsen af Evangelisk Alliance i Kolding til januar 2016 i
samarbejde med følgende: Luthersk Mission, Kolding Valgmenighed, Pinse Kirke,
Kristkirken, Harte Kirke…(første møde i den 28. maj.)
e. Samarbejde med Tværkulturel Center i Ribe Stift og Luthersk Mission i
afholdelsen af sommerlejr i Bramming, den 27-31 juli 2015. Der er nu 20 fra Kolding,
der har meldt sig. Kolding Provsti støtter sommerlejren med 3,000 kroner, noget vi har
gjort i 4 år nu.
f. Samarbejde med SKIK, Skole og Kirke Tjeneste om Min Tro, din Tro
undervisningsmodul for skoleelever med en muslim, en jøder og en kristen, som
fortæller om hver sin religion in praksis. Provstiet har bevilliget penge til arbejdet.
E.
Kursus og repræsentationer:
1.
2.
3.
4.
Præsentation i Tønder, Kunst og tværkulturelt arbejde i Kolding
Provsti ved Tønder missionshus, den 23. april:
Præsentation af Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti i Varde, den 13. maj.
Konference for Migrant menigheder, afholdt i Middelfart. Fik tilbud
at deltage gratis. 60 migrant menigheder blev repræsenteret. Flere end 200 migrant
menigheder findes i Danmark og nogle af dem får støtte fra Dansk Folkekirke.
Landskursus for Kirke og kultur medarbejdere i Vejle den 18-20 maj, 2015. Valgte
emnerne: dogmatik møder kreativitet, teologi: gudstjenestens liturgi og opbygning
med lektor og cand. Theol. Anita Engdahl, musik, stomp-rytmer, dans og salmerap,
sang nyt og mere…
F. Multi-kulturelt Forum: den tidligere Integrations Råd af Kolding Kommune mødes 4
gange om året. Tværkulturelt udvalg i Kolding Provsti bliver repræsenteret gennem EP og
Elsebeth Fischer-Nielsen. Interessant at høre, hvad hver forening laver og ønsker sig at gøre
med hensyn til radikalisering af ungerne. En ny næste formand fra Somalia, Hamdi Ahmed
Mohammed, blev valgt.
Notat: EP og MM, den 2. juni 2015