ruspjece for religionsvidenskab velkommen på

RUSPJECE FOR RELIGIONSVIDENSKAB
Aarhus Universitet 2015
VELKOMMEN PÅ RELIGIONSVIDENSKAB
KÆRE NYE STUDERENDE PÅ RELIGIONSVIDENSKAB
Først og fremmest TILLYKKE med, at I skal til at studere det fedeste fag på AU – I går en fed, fed tid
i møde!
For nogle af jer er Aarhus Universitet stadig ubetrådt land, men for jer alle gælder det, at I nu skal
til at stifte bekendtskab med Religionsvidenskab for første gang. Sådan rigtigt i hvert fald.
Rusugen er en introduktionsuge, som netop har til formål at hjælpe jer i gang med dette – både i
fagligt og socialt regi.
Her vil I møde jeres nye medstuderende, kommende undervisere og ikke mindst jeres fantastiske
tutorer. I disse dage vil ligeledes følge et hav af informationer om stedet, studiet, bøger, foreninger, instruktorer mm. Fortvivl ikke, hvis informationsmængden kommer til virke uoverskuelig – vi er
her af samme grund: for at hjælpe JER!
Vi har planlagt rusugen som en god blanding af faglige og sociale arrangementer, der gerne
skulle give jer en forsmag på det studieliv, som venter rundt om hjørnet. Det er fedt at være religionsvidenskaber på AU – også uden for undervisningslokalet, hvor et rigt foreningsliv nok skal sørge for, at I ikke kommer til at kede jer.
Hjerteligt velkommen! Vi ser frem til at møde jer og glæder os til en festlig og informativ rusuge.
Kærlig hilsen jeres tutorer Niki, Jeppe, Lieve, Thomas, Emilie, Casper, Mads, Andreas, Dorte, Andreas N, Jesper, Petra, Cecilie, Line, Natascha, Jacob, Louise, Mai, Julie, Marie, Simon og Lisa
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER HER: Jens Chr. Skous vej 3, Nobelparken, bygning 1451
Praktiske informationer
HVORNÅR
Programmet for rusugen (se bagsiden) starter officielt mandag d. 24. august klokken 11.00, hvor
tutorerne står klar med kaffe og rundstykker.
HVOR
Vi mødes i Nobelparken i bygning 1451 (se kort ovenfor). Lokalet vi mødes i ligger i stueplan; det
hedder Axis Mundi, og det er her Religionsvidenskab og Teologis fredagsbar, Theosbar, holder til.
BETALING
Hav altid lidt kontanter med! Det er ikke alle steder, man kan hæve eller betale med dankort.
Husk at sætte penge af til mad og drikkelse i løbet af ugen. Der vil være mulighed for at købe
mad i kantinen, hvor der kan betales med dankort. Dog er der rigtigt mange mennesker på universitetet i uge 35, så måske en madpakke er den nemmeste løsning.
HYTTETUR
I forlængelse af rusugen arrangerer vi en hyttetur. Den kommer til at ligge d. 25.-27. september.
Dette er en god og sjov måde at lære sine medstuderende bedre at kende på. Erfaring viser, at
her knyttes stærke bånd, og det er en weekend, der tales om mange semestre frem. Yderligere er
hytteturen to dage med sjov, lege, musik, festlige og faglige indslag, informationer om studiet og
masser af grin. Vi anbefaler dig derfor på det kraftigste, at du sætter kryds i kalenderen og deltager!
OBS: betaling og tilmelding til turen sker i rusugen (information følger)
NYTTIGE HJEMMESIDER
www.studerende.au.dk/arts – her kan du finde oplysninger om bl.a. undervisere, fag, studievejledning, studieordninger og eksamensformer
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/studievejledere/teo/ - studievejledningen på religionsvidenskab
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/religionsvidenskab-ba/ - studiestart
på Arts, AU.
www.bachelor.au.dk/religionsvidenskab – her kan du læse meget mere om dit nye studie
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/ - find dit skema
www.au.dk – hele Aarhus Universitets hjemmeside
www.stakbogladen.dk – her kan du købe fagbøger til pensum
www.ungdomsboligaarhus.dk – stedet, hvor du kan få hjælp til at finde en bolig
KONTAKT
Skulle du brænde inde med et spørgsmål inden rusugen, kan du altid kontakte os. Vi anbefaler
desuden, at du tilmelder dig flg. Facebook-gruppe, hvor du selvfølgelig også meget gerne må
stille spørgsmål: Religionsvidenskab AU 2015
Du kan derudover følge rusugen på snapchat! Bare tilføj RVrusserne15
Desuden vil sjove billeder og minder bliver delt under ‪#‎RVrusserne15‎‪
GODE RÅD/HUSK
- Har du en smartphone, så download ’FIND AU’-app’en
- Søg SU (http://studerende.au.dk/su/)
- Bestil studiekort (http://studerende.au.dk/studievejledning/studiekort/)
- Medbring: en blok, fornuftig påklædning, en flaske vand, evt. madpakke og kontanter
KONTAKTOPLYSNINGER
Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på via ovenstående links eller i pjecen her, er du
altid velkommen til at kontakte dine tutorer, enten på Facebook-gruppen, hvor vi svarer hurtigst
muligt, eller ved direkte kontakt til en af dine cheftutorer – det er os:
Jeppe, Lieve og Niki
Jeppe Kaas – Cheftutor for grundfag
61741345
[email protected]
Niki Smith Rasmussen – Cheftutor for grundfag
28139664
[email protected]
VIP’S (KENDISSER PÅ RELI)
I rusugen kommer I, foruden en række undervisere, til at stifte bekendtskab med flg. nice-toknows:
Lene Kühle. Afdelingsleder
på Religionsvidenskab.
Vær ikke bange for Lene!
Hun er de studerendes ven,
selvom hun nogle gange
har lidt travlt. Og så ved
hun pænt meget om (moderne) Islam.
Liselotte Malmgart. Studieleder ved Institut for Kultur
og Samfund, som Religionsvidenskab hører under.
Du kommer nok ikke til at
støde på hende non stop i
din hver dag, men… hun er
sød!
Nathja Røsvik. Formand
for Religionsvidenskabeligt Fagråd. Det vil kort
fortalt sige, at hun bruger
en masse af SIN til på at
kæmpe DIN sag = hun er
nice.
Brian Bech Nielsen. Denne
transcendente herre svæver over vandene som rektor for Aarhus Universitet.
Du kommer nok ikke til at
kende ham, men nu ved
du hvem han er, når Teologisk Julerevy tager pis på
ham.
JERES TUTORER
Mandag i rusugen bliver I inddelt i tutorgrupper – små hold á ca. 15 studerende, som I skal følges
med hele ugen; der er tilknyttet tutorer hver gruppe, som tager imod jer om morgenen, sørger for
at holdet samlet kommer fra et programpunkt til det næste, besvarer diverse spørgsmål etc. Kort
sagt: de følger jer i tykt og tyndt! Jeres tutorer er:
Tutorernes opgave er – i samarbejde med Niki, Jeppe og Lieve – at besvare alle de spørgsmål,
som opstår, når man er ny studerende – både i og efter rusugen. Gå til dem, hvis der er noget, I er i
tvivl om – de er søde og vil GERNE hjælpe!
Tutorerne er desuden slet ikke så gamle, som de ser ud. Betragt dem først og fremmest som ligesindede medstuderende, der har revet en uge ud af kalenderen for at lære jer at kende og give
jer en fed start på universitetstilværelsen.
Grundfag hold 1: Emilie, Thomas & Casper
Grundfag hold 3: Petra, Andreas N. & Jesper
Grundfag hold 2: Dorte Andres & Mads
Grundfag hold 4: Line, Cecilie & Line
Tilvalg RV hold 5: Natascha & Jacob
Tilvalg RV hold 7: Marie & Julie
Tilvalg RPS hold 8: Lisa & Simon
Tilvalg RV hold 6: Mai & Louise
STUDIESTARTSARRANGEMENTER
Rusugen er spækket med aktiviteter, men det slutter lang fra der. Vi planlægger (i samarbejde
med jer) en række arrangementer i løbet af jeres første semester på Religionsvidenskab. Der vil
blive rig mulighed for at feste, teste jeres viden, opdage nye ting og opleve universitet i nye kontekster. Her er nogle af de ting, I kan deltage i:
VIGTIGE DATOER:
31.august – 2. sep.
Studiestartsmesse på AU. Her bliver du præsenteret for alle mulige tiltag
både på og uden for universitet, der er konkurrencer, boder, gaver og
meget mere. Til dig der kan lide gratis ting eller leder efter en frivillig forening at engagere sig i.
ttps://www.facebook.com/events/1424609921186310/
3. september
Studiestartsarrangement i Tivoli Friheden. Musik, gratis entré,
fadøl, grill og hygge!
https://www.facebook.com/events/1582521511987563/
11. september
Danmarks største fredagsbar og idrætsdag i Uniparken
https://www.facebook.com/events/760037700762085/
18. september
Semesterstartsfest. Her får du mulighed for at feste med de studerende
fra de andre semestre. Et heldagsarrangement som ender ud i et brag af
en fest med teologerne og arabisterne
25.-27. september
Hyttetur (mere info følger i rusugen)
2. oktober
Rusfest! En fest kun for nye studerende på religionsvidenskab, RPS og
teologi! (araberne?)
Engang i december
Julefest med julerevy (info følger)
Der vil blive planlagt en ekskursion rundt til religiøse steder i Aarhus, men datoen ligger ikke fast
endnu!
PROGRAM
Mandag d. 24. august
11.00-12.00:
12.00-13.00:
13.00-14.00:
14.00-15.00:
15.00-18.00:
18.00→:
Indtjek og velkomst. Rundstykker og kaffe/the (bygning 1451 – se
kort)
Navnelege og praktiske informationer i tutorgrupper
Velkomst ved Marie Vejrup
Frokost
O-LØB (OBS husk praktisk tøj)
Hygge i Uniparken eller Unibaren alt efter vejr
Tirsdag den 25. august
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00:
13.00-14.00:
Introduktion til Nobelbiblioteket og statsbiblioteket
Gennemgang af studieordning ved studievejlederne
Frokost
Mød DM samt ’’velkommen til AU – den store sammenhæng? ’’ ved Liselotte
Malmgart
16.00 →:
Pizza i tutorgrupper; derefter pubcrawl
Onsdag den 26. august
12.00 - 13.00:
13.00-14.00:
14.00-16.00:
18.00→:
Præsentation af foreninger
Velkomst ved afdelingsleder Lene Kühle
Sociale arrangementer
Grill hygge
Torsdag den 27. august
11.30-12.30:
Frokost og hygge/faglig aktivitet
12.30-14.30
Rusforelæsning ved Marianne Schleicher
14.45-16.00:
Studiecafé, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om studiets
muligheder og udfordringer, samt hygge og spil (studenterhuset)
18.00 
Filmaften
Fredag den 28. august
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00 
Rundvisning og computerintroduktion
Frokost
Introduktion til 1.semester undervisere
Den store religions Quiz!
Fredagsbar, Theosbar (1451)