Patientinformation om øjenlåg

Viborg Privathospital - Patientinformation
Alt hvad du bør vide om
operation af øjenlåg
Velkommen til Viborg Privathospital
Denne vejledning er tænkt som en kort information om
tilstanden,
den
operative behandling og om
efterbehandling og kontrol. Du er velkommen til at tage en
ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen, da
der er mange informationer at forholde sig til.
På Viborg Privathospital udføres plastikkirurgiske indgreb
kun af speciallæger med relevant speciale. Det er ikke
tilladt at udføre kosmetiske indgreb på børn under 18 år.
Forud for behandlingen skal du have modtaget både
skriftlig og mundtlig information. Efter informationen er
givet og inden behandling og samtykke finder sted, skal du
have betænkningstid på syv dage.
Alle udbydere af kosmetiske indgreb skal være registreret
i Sundhedsstyrelsen, og behandlingssteder der udfører
plastikkirurgiske
behandlinger,
bliver
inspiceret
regelmæssigt af Sundhedsstyrelsen, som offentliggør
resultaterne af tilsynet.
Formål med undersøgelsen/operationen
Dine øjenomgivelser består yderst af et meget tyndt, fint
lag hud, der har flere følenerver end de fleste andre steder
på kroppen. Under huden er der en fin muskulatur. I det
øverste øjenlåg er der små muskler, som hæver og sænker
øjenlåget. Rundt omkring øjeæblet ligger der også et lag
muskler, som hjælper med at åbne, lukke eller knibe øjet
sammen. Selve øjeæblet ligger godt beskyttet af et fedtlag,
der er omgivet af tynde hinder. Uden på fedtlaget ligger
muskulaturen til henholdsvis det øvre og nedre øjenlåg.
Med tiden mister huden en del af sin elasticitet. Dette kan
medføre et overskud af hud, fedt og muskler, hvilket kan
give et træt udseende med tunge, hængende øjenlåg eller
poser under øjnene. Der er stor forskel på hvor meget fedt,
der poser frem over og under øjnene hos den enkelte
person.
Tunge øjenlåg: Tunge øjenlåg kan skyldes flere ting. Det
kan være medfødt pga. lavt siddende øjenbryn, men oftest
er det noget, som udvikler sig med årene pga. et overskud
af hud, muskel og fedt. I de fleste tilfælde skyldes det en
kombination af slap hud på øvre øjenlåg og en
nedsynkning af øjenbrynene.
I udtalte tilfælde kan hudfolderne på de øvre øjenlåg blive
så store, at de dækker ned over øjet. Dette kan medføre en
indsnævring af synsfeltet, sviende røde øjne samt evt.
hovedpine.
Poser under øjnene: De små muskler omkring øjnene kan
ligeledes blive mere slappe, og det betyder, at det fine
fedtvæv bag øjenlågene kan pose ud gennem hinderne og
træde tydeligt frem – oftest som såkaldte poser under
øjnene.
Vha. kirurgiske indgreb i lokalbedøvelse kan man fjerne et
eventuelt hudoverskud på øjenlågene, stramme musklerne
op og fjerne de små fedtbuler. Indgreb på henholdsvis øvre
og nedre øjenlåg kan laves hver for sig, men det er også
muligt at kombinere de to indgreb.
Øjeæblet set fra siden med fedtlag
(det gule) og muskulatur (det røde).
Patientinformation | 2
Viborg Privathospital - patientinformation
Undersøgelse og diagnose
Inden beslutningen om en øjenlågskorrektion kommer du
til en forundersøgelse hos en af vores speciallæger i
plastikkirurgi. Det er ikke alle, der har glæde af en
øjenlågskorrektion, og lægen vil kunne vejlede dig ved
forundersøgelsen.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning før
konsultationen og skriver dine spørgsmål ned, så du
husker at stille dem ved forundersøgelsen.
Ved forundersøgelsen taler I om dine ønsker, og
plastikkirurgen undersøger dig. Ud fra dette forklarer
speciallægen dig hvilke muligheder, der foreligger, og
sammen beslutter I, om en korrektion af øjenlågene er det
rette for dig.
Du bliver grundigt informeret om indgrebet, forløbet samt
mulige bivirkninger og komplikationer.
Forventninger
Resultatet af kosmetisk kirurgi er ikke varigt. Kroppens
naturlige aldringsprocesser fortsætter og vil med tiden
ændre resultatet. Hvor hurtigt kroppen ældes er individuelt
og afhænger bl.a. af arvelige faktorer og rygning.
Ved operation af øjenlågene får man et mere positivt og
friskere ansigtsudstryk, glattere og fastere hud samt ofte et
forbedret synsfelt. Operationen har ikke indflydelse på evt.
mørke rande under øjnene eller på nedsunkne øjenbryn.
Risici og komplikationer
Efterblødning
Et kraftigt blåt og hævet øje efter øjenlågskirurgi er tegn
på efterblødning. Dette plejer ikke at ødelægge det
blivende resultat, men forlænger tiden indtil
øjenomgivelserne får et naturligt udseende. Dette ses
sjældent, under 1 %.
I meget sjældne tilfælde kan der opstå en efterblødning,
som kræver et kirurgisk indgreb, evt. i fuld bedøvelse.
Dette opstår dog altid i umiddelbar forlængelse af operationen, imens du stadig er på hospitalet.
Infektion
Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er
yderst sjældent i forbindelse med øjenlågsoperationer, kan
det i yderste konsekvens forværre ardannelsen. Tegn på
infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter og
evt. feber. Hvis du ryger, er risikoen for infektion større.
Risikoen for infektion er under 1 % og behandles med
antibiotika.
Øjnene løber i vand
Efter operation på de nedre øjenlåg vil øjnene ofte løbe i
vand, i sjældne tilfælde i op til tre måneder.
Arvævsdannelse
Specielt ved operation på de nedre øjenlåg er der en risiko
for øget arvævsdannelse, som kan medføre nedtrækning af
øjenlåget, således at øjet ikke kan lukke helt. Ofte vil dette
fortage sig i løbet af nogle uger, hvor du skal anvende en
fugtende øjensalve. Du bør være tålmodig. I enkelte
tilfælde, under 1 %, vil øjenlåget først falde på plads i
løbet af tre måneder.
I sjældne tilfælde kræves en ny operation, hvilket
selvfølgelig er uden beregning.
I yderst sjældne tilfælde, under 1 %, ses et sløret syn eller
dobbeltsyn.
Patientinformation | 3
Viborg Privathospital - patientinformation
Forberedelse til operationen
Ved enhver operation gælder det, at en krop i god fysisk
form er bedre til at komme sig end en krop i mindre god
form. Samtidig bør du undgå rygning mindst fire uger før
og efter operationen, da rygning nedsætter opheling af sår
og knogler.
Spis desuden sundt— specielt er det vigtigt at få proteinrig
kost, f.eks. kød, fisk, mælk og ost.
Hos nogle patienter er det nødvendigt at få taget
blodprøver og EKG (hjertekardiogram) før operationen. Er
det aktuelt, vil du blive informeret herom.
Faste
Hvis du har aftalt med kirurgen at du skal opereres i fuld
bedøvelse, skal du møde fastende, dvs. fra 6 timer før
mødetidspunktet, må du ikke spise, ryge eller drikke. Se
også den pjece, som du har fået udleveret om fuld
bedøvelse. Er der tale om fuld bedøvelse, bliver
operationen lavet som dagskirurgi, og du kan komme hjem
få timer efter operationen.
På operationsdagen
Hvilken medicin må jeg tage hjemmefra?
Du skal tage din vanlige medicin på operationsdagen med
en lille mundfuld vand.
Dog er der noget medicin du ikke skal tage, se nedenfor:

Acetylsalicylsyreholdig medicin (fx
Hjertemagnyl, Magnyl, Aspirin, ldotyl, Treo,
Kodimagnyl e.l.).
Hold pause i 3 døgn før operation

Gigtmidler (fx Brufen, lpren, Confortid,
Naprosyn, Voltaren, Diclon etc.).
Hold pause i 3 døgn før operation

Blodfortyndende behandling (fx Marevan og
Plavix).
Aftales med speciallægen.

Fiskeolie og anden naturmedicin.
Hold pause i 1 uge før operation.
Har du aftalt med speciallægen, at operationen bliver lavet
i lokalbedøvelse, skal du ikke møde fastende.
Operationen bliver oftest lavet i lokalbedøvelse.
Ved operationen må du ikke have sår, bumser eller
lignende i operationsområdet. Hvis du er i tvivl om et sår,
bedes du kontakte os senest dagen før operation.
Det er vigtigt, at du tager et bad inden du tager hjemmefra,
og du må ikke anvende nogen form for creme/bodylotion
på operationsområdet.
Patientinformation | 4
Viborg Privathospital - patientinformation
På hospitalet
Før operationen
Du vil få en samtale med den kirurg, der skal operere dig,
og kirurgen vil opmarkere operationsstedet.
Du får dit eget aflåste skab til tøj. Efterlad venligst
værdigenstande og smykker hjemme.
Selve operationen
Der lægges først en lokalbedøvelse, som godt kan svie
lidt, men det er hurtigt overstået. Når lokalbedøvelsen
virker, går vi i gang med operationen. Lokalbedøvelsen
mindsker blødningen under operationen og fungerer som
smertestillende efter operationen.
Tunge øjenlåg: Hvis det kun er de øvre øjenlåg, der skal
opereres, foretages selve operationen i lokalbedøvelse og
varer ca. en time. Ved operationen ligger du med lukkede
øjne. Det overskydende, markerede stykke hud fjernes
sammen med en stribe muskel. Herefter fjernes det
overskydende fedt, som befinder sig bag muskulaturen.
Såret lukkes med en meget tynd tråd, som fjernes efter en
uge. Arret ligger i øjets globelinje og strækker sig ud til
smilerynkerne.
Overskydende hud markeres
Efter operationen taler du med speciallægen og
sygeplejersken, som informerer dig om forholdsregler i
tiden efter operationen og svarer på evt. spørgsmål.
Umiddelbart efter operationen får du lagt kølebriller over
øjnene for at mindske hævelse og forebygge efterblødning.
Poser under øjnene er en lidt længerevarende operation –
op til to timer – og foretages enten i lokalbedøvelse eller
fuld bedøvelse. Begge øjne opereres altid samme dag. Ved
operationen ligger du med lukkede øjne. Hvis du kun har
et overskud af fedt under øjnene, uden samtidig at have
overskud af hud og muskler, kan fedtet fjernes fra
indersiden af det nederste øjenlåg gennem et snit i
slimhinden.
Har du samtidig et overskud af hud og muskulatur, lægges
snittet lige under øjenvipperne og i siden ud i en
smilerynke. Når snittet er lagt, løsnes huden og den
underliggende muskulatur. Såret lukkes med en tynd tråd,
som fjernes efter en uge.
Arrene placeres, så de følger de naturlige linjer omkring
øjnene. De første tre måneder er arrene lyserøde og
dermed relativt synlige. Herefter bliver de blege og falder
til sidst næsten i et med den omgivende hud.
Overskydende hud fjernes
Såret sys med fin tråd
Patientinformation | 5
Viborg Privathospital - patientinformation
Fedt og muskulatur fjernes
Huden fjernes
Efter operationen
Efter operationen kommer du i rolige omgivelser på
opvågningsstuen. Hér overvåges du af specialuddannet
personale, indtil du er klar til at blive afhentet
sædvanligvis få timer efter operationen. Du får
smertestillende medicin med hjem til de første tre dage
efter operationen.
Når du har været i fuld bedøvelse, må du IKKE køre hjem,
og du skal være under voksent opsyn det første døgn!
Inden hjemsendelsen vil du blive orienteret af kirurgen om
selve operationen og den efterfølgende plan. Samtidig får
du en kopi af journalen udleveret eller den vil blive sendt
til dig efterfølgende.
Når jeg kommer hjem
De første dage efter operationen
Når du kommer hjem, er det vigtigt, at du forholder dig i
ro så meget som muligt. Det er vigtigt, at du ligger højt
med hovedet. Dvs. anbring et par ekstra puder i ryggen
(også om natten). Ligeledes bør du undgå at bukke dig, så
hovedet kommer under hjertehøjde.
Ugerne efter operationen
Kølebriller
For at mindske misfarvning og hævelse, anbefaler vi at du
anvender “kølebriller”, som du skal bruge 20 min. hver
time specielt de første to døgn efter operationen. Efter
brug lægger du kølebrillerne i køleskabet til afkøling. Hvis
du vågner i løbet af den første nat, er det en god idé også
her at anvende kølebrillerne. Mange finder det behageligt
at anvende brillerne med jævne mellemrum helt indtil
trådfjernelse. Du kan anskaffe dig kølebriller på apoteket.
Såret sys med fin tråd
Huden
Du må først bruge creme, når såret er tørt og uden
sårskorper.
Make-up
Du bør først anvende make-up efter to uger. Der må ikke
være synlige sårskorper.
Sygemelding
Du kan starte på arbejde få dage efter operationen, men
repræsentative pligter bør nok udskydes, indtil
misfarvning og hævelse har lagt sig ca. to uger efter
operationen.
Sportsaktiviteter
Du skal undgå krævende sportsaktivitet i to uger efter
operationen og kontaktsport i fire uger.
Sollys
For at opnå så pæne ar som muligt er det vigtigt at
beskytte arrene mod stærkt sollys og solarium de første 12
måneder efter operationen. Dette kan gøres ved at skygge
for arrene med solbriller, kasket / hat med skygge, plastre
eller solcreme med mininum solfaktor 15.
Misfarvning
Huden i øjenomgivelserne vil efter øjenlågsoperation blive
misfarvet (”blåt øje”). Dette fortager sig sædvanligvis i
løbet af to uger.
Hævelse
Hævelsen er mest udtalt de første tre dage. Herefter
aftager den gradvist over ca. to uger.
Bad
Du kan tage brusebad dagen efter operationen.
Patientinformation | 6
Viborg Privathospital - patientinformation
Se meget mere på viborgprivathospital.dk
Spørgsmål
Opstår der inden operationen spørgsmål,
som du har behov for at få afklaret, er du
velkommen til at tage kontakt til Viborg
Privathospital. Dette gælder også, hvis der
opstår problemer eller hvis du er i tvivl om
noget efter operationen.
Du er altid velkommen til at kontakte
Viborg Privathospital.
Patientrettigheder
Vi beder dig kontakte klinikchef Søren
Kjeldsen på telefon 87 25 08 99, hvis du
som patient eller pårørende har modtaget en
behandling, som du ikke er tilfreds med.
Øvrige klagemuligheder
Hvis du er kommet til skade som følge af en
behandling eller efter brugen af et
lægemiddel, kan du henvende dig til Viborg
Privathospital.
Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Telefon 33 12 43 43
www.patientforsikringen.dk
Hvis du vil klage over den behandling, du
har modtaget eller f.eks. over brud på dine
rettigheder som patient, kan du henvende
dig til Patientombuddet eller
patientkontoret i regionen.
Patientombuddet
Frederiksborggade 15, 2. sal
1360 København K
Telefon 72 28 66 00
www.patientombuddet.dk
Indberetning af utilsigtet hændelse
Du kan som patient eller pårørende
indberette en utilsigtet hændelse på
følgende adresse:
http://www.dpsd.dk/Rapportering.aspx
Viborg Privathospital
Viborg Stadion, indgang 0
Stadion Allé 7, 2.
8800 Viborg
Telefon: 87 25 08 99
Telefontid:
Man. – fred. kl. 08.00-15.30
Fax: 87 25 08 98
[email protected]
www.viborgprivathospital.dk
Udarbejdet 22.06.15 af Charlotte Holmer
Revideres juni 2018 – gældende version 3
Udarbejdet 20.08.11 af Tina
Hansen
Revideres august 2014