Kilde: Fødevarestyrelsen

Brug
vinkelmåler
fra skemaet
tegneudvikling
et cirkeldiagram
Når kroppen har taget det5.
protein,
denen
har brug
forNår
til cellernes
kroppenog
udvikling
hartallene
taget og
detvedligeprotein,
den har brugtil
forat
til cellernes
og vedligeholdelse, bruges resten som energikilde.
holdelse, bruges resten som Kostrådene
energikilde.
KAPITEL
UDDANNELSE
10. KOST
– DITOGARBEJDE
ENERGI energiprocentfordelingen for %
KAPITEL
2.
ENERGI
OG
MAD
produktet.
Protein findes primært
i kød, fisk, æg, mælkeprodukter,
Protein
ostfindes
og bælgfrugter.
primært i kød, fisk, æg, mælkeprodukter,
ost og bælgfrugter.
Gads Forlag
Pleje og dokumentation
1
Fortæl
r
OPGAVE.
med
At ca. 10-20 E% af kostens energi kommer fra
% Y-modellen.
OPGAVE.
Fortæl
Gennemgå beregningerne og vis, hvordan
du fandt energiprocentfordelingen i proKOSTRÅD
&INDSELVmEREF’DEVARERSOMINDEHOLDERGODEPROTEINER
s &INDSELVmEREF’DEVARERSOMINDEHOLDERGODEPROTEINER
n s
krop
bruger bl.a. fedt til at
Der
sker
tidenaten
og opbygning
duktet.
De officielle
kostråd
er en hele
god rettesnor
levenedbrydning
efter. Hvis man følger
rådene, vil de
5. Brug en vinkelmåler og tallene fra skemaet
til at tegne
et cirkeldiagram
med
r.
% Hvad kan
energiprocentfordelingen
i
en
vare
til?
Kroppen bruger protein til at vedligeholde
fx: I bruge
Kroppen
bruger protein til
at
vedligeholde
fx:
få en sund
kostfår
med
en passende
blanding af kulhydrat,
o
kroppen
ikke
tilført
nok proteiner,
bruger protein
kroppe
energiprocentfordelingen for produktet. fleste mennesker
s muskler
s muskler
Spis kartofler, ris eller pasta
og
fedt.
Gennemgå beregningerne
og vis, hvordan du
s hud
s hud
kost:
fx fandt
underenergiprocentfordelingen
sygdom med nedsati proappetit. Det kan væ
groft brød
Nye kostråd 2013
– erstatter kostrådene side 223
s hår
s hår
duktet.
s negle.
sker. De har sværere
% Hvad kan I bruge energiprocentfordelingen i en vare til?
Forklaringer
Fortæl
ved at genvinde muskelmass
et. Er flydende ved
Fortrinsvis fra fede fisk.
og sår på kroppen har sværere ved at hele.
Sundhedsstyrelsen anbefaler:
Sundhedsstyrelsen anbefaler:
Ældre og syge, der ikke får nok at spise, har of
Gennemgå beregningerne og vis, hvordan du fandt energiprocentfordelingen i pro-
R s negle.
&LERUMTTEDEFEDTSYRER
Kostråd
At ca. 10-20 E%Fxaffra:
kostens energi kommer fra protein.
At ca. 10-20 E% af kostens energi kommer fra protein.
Forklaringer
slaks
duktet.
ssild efter. Hvis man følger rådene, vil de
d rettesnor at leve
dnødder.
%smakrel
Hvad
kanaktiv
I bruge energiprocentfordelingen
i en vare
ogogtil?
grønt
Spis fisk og fiskepålæg
fysisk
kost
med en passende
blanding
af
protein
ognedbrydning
1DEL
1 KAPITEL
•Vær
varieret,
forkulhydrat,
meget
•Spis
Spisfrugt
frugt
mange
grøntsager.
KAPITEL
7 KOST OG ERNÆRING
TIL FAGET
Her
erogikke
to
anbefalinger
god
kost:
Der sker hele tidenshørfrøolie
enSpis
nedbrydning
opbygning
af
Der
proteiner
sker til
hele
i kroppen,
tiden
en og
hvis
og DEL
opbygning
af1. INTRODUKTION
proteiner
i kroppen, og hvis
m.m.)
srapsolie.
OVERVEJ:
kroppen ikke får tilført og
nokvær
proteiner,
bruger
af sine ikke
egnefårproteiner
tilført nok
(muskler),
proteiner, bruger kroppen af sine egne proteiner (muskler),
aktiv.kroppenkroppen
% fysisk
Kostrådene
fx under sygdom med nedsat appetit. Det kan værefx problematisk
under sygdom
formed
ældre
nedsat
menneappetit. Det kan være problematisk for ældre menne% Y-modellen.
Jern
sker. De har sværere ved at genvinde muskelmassen
sker.
efter
De sygdom
har sværere
eller ved
fejlernæring,
at genvinde muskelmassen efter sygdom eller fejlernæring,
Gode jernkilder i maden er:
% Indmad
og sår på kroppen har
og sår på kroppen
har sværere ved at hele.
45sværere ved at hele.
% Kød
Ældre og syge, der ikke får nok at spise, har ofte et Ældre
større og
behov
syge,
forder
proteiner.
ikke får nok at spise, har ofte et større behov for proteiner.
% Torskerogn
Kostråd
Forklaringer
s (
VORNÍRHARDUSIDSTSPISTNOGETMADDER
HerProteinrige
er to anbefalinger
råvarer. til god kost:
DET
De officielle kostråd er en god rettesnor at leve efter. Hvis man følger rådene, vil de
KOSTRÅD
OVERVEJ:
% Bælgfrugter
% Havregryn.
OVERVEJ:
Kostråd
% fleste
Kostrådene
mennesker få en sund kost med en passende blanding af kulhydrat, protein og
Kobber
De bedste leverandører af kobber er:
% Indmad
% Nødder
12/04/13 13.51
% Kakao
% Kaffe.
Spis mindre fedt
Sluk
s (
VORNÍRHARDUSIDSTSPISTNOGETMADDERINDEHOLDTPROTEIN(VADVAR
% fedt.
Y-modellen. s (VORNÍRHARDUSIDSTSPISTNOGETMADDERINDEHOLDTPROTEIN(VADVAR
Proteinrige
DET
DET
• Spis
mere
fisk.
• Vælg
fuldkorn.
Her
er råvarer.
to
til god
kost:
Spis
fisk
oganbefalinger
fiskepålæg
Spis
kartofler,
ris eller pasta og
% Kostrådene
% Y-modellen.
/3 fra hver gruppe. I DanKOSTRÅD
Sundhedsstyrelsen
fedtsyrer – fedt der kommer
anbefaler:
lesterol (husk det på: det
tørsten i vand
Se mere
groft
brødom kostråd på www.altomkost.dk
Jod
De bedste kilder til jod er:
% Fisk
% Skaldyr.
Indholdet af jod i kornprodukter og grøntsager er afhængig af geografiske forhold og
jordbundsforhold.
De officielle kostråd er en god rettesnor at leve efter. Hvis man følger rådene, vil de
en øget risiko for atKOSTRÅD
udAt maks. 30 E% af
få en sund kost med en passende blanding af kulhydrat, protein og
pper. Derfor skal du være fleste mennesker
kostens energi komDeogofficielle kostråd
er en
god rettesnor at leve efter. Hvis man følger rådene, vil de
e grupper, umættede
mer
fra
fedt,
og
maks.
fedt.
Selen
Selen indgår i enzymer. Selen har funktion som antioxidant i cellerne i sammenhæng
med E-vitamin. Gode leverandører af selen er:
% Fisk
% Skaldyr
% Indmad. 45
Naturfag1.indd
1 KAPITELfrugt
DEL Spis
1.10
7.
INTRODUKTION
KOSTE%
OG ERNÆRING
TIL grønt
FAGET
(husk det på: det Herlige
fra
mættede
fleste mennesker
fåog
en
sund kost
• Vælg
kød og kødpålæg.
rol til at falde. Dermed
er de magertfedtsyrer.
fedt.tørsten i vand
Sluk
6 og blodpropper.
166
ning
Spis
fisk og af
fiskepålæg
med en passende
blanding
kulhydrat, protein og
Spis kartofler, ris eller pasta og
groft brød
• Vælg magre mejeriprodukter.
Vær fysisk aktiv
Kroppen har brug for ½ g
salt dagligt. Hvor meget salt
får du?
w.altomkost.dk
Grundforløbet-2013.indd 166
45
NERGI OG MAD
AFGRUPPERNEFÍRDUDA
20/11/12 11.10
20/11/12 11.10
166
167
Spis mindre
fedt
• Spis
mindre
fedt.
Spis
frugtmættet
og grønt
Slukmed
tørsten i vand
Vær fysisk aktiv
169
• Spis mad
Spismindre
fisk ogsalt.fiskepålæg
kartofler,
ris el
Spis frugt og grønt
Spis fisk og fiskepålæg
Spis kartofler, ris ellerSpis
pasta
og
12/04/13 13.51
groft brød
groft brød
Se mere om kostråd på www.altomkost.dk
kulhydrat er, jo hurtigere
Gode kilder til kalcium.
aget i kroppen og omsat
Det har ikke betydning, om det er de magre eller fede produkter, der indgår i den
daglige mad. Kalciumindholdet er næsten det samme i begge typer.
estiller sig sukker som
ono- og disakkarid en
o perler.
Forebyggelse og rehabilitering2.indd 169
Kalium
Kalium er et mineral, der har betydning for nerve- og muskelfunktionen og blodtryks20/11/12 11.10
reguleringen. Kalium indvirker desuden på kroppens syre-base-balance og indgår i
væskebalancen.
14/06/13 14.56
Grundforløbet-2013.indd 166
det kan optages direkte i
disakkarid skal ”klippes”
lt gang af et enzym.
Kalium fås gennem:
% Frugt
% Grøntsager
% Kød.
E KULHYDRATER
Natrium
I maden findes natrium overvejende som salt, dvs. natriumklorid (NaCl). Natriumklorid er også almindeligt bordsalt.
De fleste danskere får for meget salt. Kroppens behov er ca. 1/2 g NaCl dagligt,
men kostundersøgelser viser, at indtagelsen ligger mellem 8 og 15 g dagligt.
lhydrater kaldes polyModsat de mindste kulNaturfag1.indd 45
ger de ikke sødt og giver
SPORSTOFFER
stigning af sukker i blodet
Sporstofferne jern, kobber, jod og selen har lige så stor betydning og funktioner i
kroppen som andre næringsstoffer, selv om kroppen kun har brug for meget små
gere mæthedsfornemmængder.
ederne af de ”langsomer.”
• Spis mindre sukker.
Spis mindre fedt
45
• Drik vand.
Sluk tørsten i vand
Spis mindre fedt
Se mere om kostråd på www.altomkost.dk
Vær fysisk aktiv
Sluk tørsten i vand
Kilde:
Fødevarestyrelsen
Se mere
om kostråd på www.altomkost.dk
Vær fysisk aktiv
168
Forebyggelse og rehabilitering2.indd 168
14/06/13 14.56
45