Juni, juli og august 2015

JUNI · JULI · AUGUST · 2015
&
KIRKE
ENSTED
ENSTED
SOGN
Frivillige
søges
Elviskoncert
Konfirmandindskrivning
Hærvejen
i ord og toner
KLIPLEV
KLIPLEV
&
KIRKE
ENSTED
SOGN
ENSTED
NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD
Vi har haft 1 års syn på det nye kirkehus, og der
var kun nogle småting, som ikke var i orden. Vi
føler i menighedsrådet, at det var en rigtig beslutning med et kirkehus. Der har allerede fundet mange forskellige aktiviteter sted, og Anne
Mette er glad for at have sit kontor derude, så
hun har tættere kontakt til graver og gravermedhjælper i det daglige.
Vi har i april haft Provstesyn. Provstiet og dets
bygningssagkyndige fandt kirken, kirkegården,
kirkehuset og servicebygningerne i god og velholdt stand. Det kan vi godt være stolte af.
Fra den 1. juli i år vil vi opkræve 25 kroner ved
de arrangementer i kirkehuset, hvor der bydes
på kaffe og kage. Begrundelsen for dette er, at vi
ikke finder det i orden at bruge ligningsmidler
til fortæring.
Niels Junggreen Have er nu i gang med en reguleringsplan for kirkegården. Vi håber, at alle vil
tage godt imod den. Det er i hvert fald menighedsrådets ønske, at den må blive implementeret over en årrække.
Præstegården har fået nyt tag. Det viste sig at
være på høje tid. Meget store dele af understrygningen var faldet af, et stort antal tagsten sad
løse, og en husmår havde ødelagt en del af isoleringen. Med det nye tag står præsteboligen igen
pæn og præsentabel.
DÅBSLØRDAG - D. 13. JUNI KL. 11 OG 19. SEPTEMBER KL. 9.30
Ensted Kirke tilbyder lørdagsdåb én gang i hvert kvartal. Dåbsgudstjenesten foregår som en kort gudstjeneste, hvor den traditionelle søndagsprædiken er afløst af en dåbsprædiken. Vil du have dit barn døbt d. 13.
juni eller 19. september, skal du kontakte sognepræsten.
EFTERMIDDAGSCAFÉ - TIRSDAG D. 2. JUNI KL. 14
Velkommen til en hyggelig eftermiddag i Kirkehuset. Vi begynder med en lille andagt, og bag-
efter er der kaffe, kage, god snak og et par sommersange. Kirkebilen kører, og den er gratis.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der er offentlige menighedsrådsmøder
d. 4. juni og d. 13. august kl. 19.
Møderne holdes i Kirkehuset.
Til møderne diskuterer vi alt fra kirkeliv
til kirkekaffe, bygningsvedligehold og økonomi.
Vel mødt - vi gi’r en kop kaffe.
VI HAR BRUG FOR DINE HÆNDER!
Vi håber, at der er nogle af sognets beboere, som vil give en hånd med,
når der f. eks. skal laves kaffe til større arrangementer i kirkehuset, eller
når der er andre opgaver, der skal løses. Det ville også være dejligt med
flere lægmandslæsere i kirken.
Giv besked til præsten eller et medlem af menighedsrådet, hvis det
er noget for jer. Vi arrangerer et møde i september, hvor vi kan drøfte
det rent praktiske, og måske få flere gode ideer fra jer.
ENSTED
&
KIRKE
SOGN
ENSTED
TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER
21 glade konfirmander i Ensted Kirke d. 1. maj 2015
Stående: Sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen, Anna Ida Teichert Loff, Julie Bondemose Haurvig, Monn Saklat, Marc Iversen-Beck, Victor Vikær Jessen, Nicolai Mærsk Jensen, Sebastian Laugesen
Piessenberger, Rune Petersen Drewa, Patrick Gonnsen Schemel, Thore Lunddal Thyssen, Jannik Krongaard,
Emma Lhjungmann Hansen, Maja Bladt.
Siddende: Louise Jørgensen, Pernille Nielsen Frank, Lisa Luckmann Filbert, Cecilie Geilager Damm, Caroline Vedelgart Skøtt, Sara Cecilie Reese, Pernille Greve Madsen, Katrine-Marie Lauenstein.
FACEBOOK
Ensted Kirke er nu også på Facebook, så kig gerne forbi facebook.
com/enstedkirke og ”like” / ”synes godt om” vores side.
Via vores facebookside kan du følge med i stort og småt i din sognekirke, og du kan stille spørgsmål til præsten og menighedsrådet.
Der udloddes en lille gave blandt de første 100 likes, så skynd dig
at kigge forbi.
VELKOMSTGUDSTJENESTE - SØNDAG D. 23 AUGUST KL. 14
Velkommen til en særlig opstartsgudstjeneste for alle
nye konfirmander og deres
forældre. Efter gudstjenesten mødes vi i Kirkehuset,
hvor præsten fortæller om
konfirmandforberedelsen.
Medbring kopi af dåbsattest/navneattest og en ind-
skrivningsblanket, som kan findes på kirkens
hjemmeside under punktet ”konfirmandernes
side”.
Konfirmationsdatoer i Ensted Kirke:
7. a fra Stubbæk Skole konfirmeres
Store Bededag, fredag d. 22. april 2016.
7. b fra Stubbæk Skole konfirmeres
søndag d. 24. april 2016.
ENSTED
&
KIRKE
PUST - sådan har jeg det, hver gang jeg ser
en mælkebøtte fyldt med små frø.
Og tænk, at svæve afsted som et lille mælkebøttefrø. Vi ville jo nok falde til jorden,
hvis vi gjorde forsøget og kastede os ud fra
havebordet.
Men mon ikke vi alle har oplevet tidspunkter, hvor vi netop synes, vi svæver? Og når
det sker, ved vi godt inderst inde, at vi ikke
svæver af os selv. Der er nogen eller noget,
der løfter os, så tyngdekraften ophæves for
et øjeblik, og vi når nye højder.
Vi svæver, når vi møder noget opløftende,
noget der kan bære os: Et øjeblik af ekstase,
en stund af lykke, så vi bare kan være til
stede i det nu, som er.
Vi sænker skuldrene og lægger de tunge
bekymringer fra os, og vi mærker, at vi bliver løftet ud af vor selvkredsen. Måske er
det mødet med et andet menneske, måske
er det en bøn til Gud, som sender os afsted
i et svævende øjeblik.
Sommeren kan også være et sådant nu for
os. Vi er opfyldt af klorofyl, som er den
grønne farve i blade, og det er videnskabeligt bevist, at bare synet af den grønne farve
virker stimulerende på humøret. Og vi kan
svæve afsted på duften af hyldeblomster,
SOGN
mætte af jordbær og fløde. Vi kan flyve ud
i de lyse nætter, og vi er høje af fuglesang,
fodbold i haven, og sand mellem tæerne.
Foråret har budt på svævende dage i kirken. Påskemorgens budskab om den tomme grav, pinsen for de 4 sogne ved Søgård
Sø, og konfirmationen, hvor de unge mennesker i Ensted og Kliplev blev løftet og
båret afsted af kærlighed fra deres familie
og venner, og de oplevede, at Gud løftede
med.
Vi svæver jo ikke af os selv. Vi løftes af hinanden, og vi løftes af Gud. Derfor har det at
svæve altid karakter af en gave, som vi kan
tage imod og nyde.
Lad os derfor ønske hinanden en god svævende sommer.
Lad os løfte hinanden. Lad os gribes og løftes af Guds Ånd, der strømmer med os ud i
sommerens lysende stunder.
Anne-Mette
Graver og kirketjener Bo Nissen og
gravermedhjæler Heidi Meier
T: 74 61 38 04 · 40 33 38 04
kl. 8.00-14.00 · [email protected]
ENSTED KIRKE
Hjemmeside: www.enstedkirke.dk
Sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen
Kirkehuset · Gl. Tinglevvej 116, Ensted
6200 Aabenraa
T: 74 61 33 06 · 24 48 25 30 · [email protected]
Mandag er præstens fridag
KLIPLEV
Organist Kirsten Dahlgaard
T: 74 62 54 10 · [email protected]
Kirkesanger Vibeke Andresen
T: 0049-46120295 · [email protected]
Menighedsrådsformand Kjeld Sørensen
T: 74 61 32 97 · [email protected]
Kirkeværge Johanne C. Larsen
T: 40 62 83 63 · Træffetid efter kl. 17.30
[email protected]
Kasserer Hans Ove Skau
T: 23 72 55 96 · [email protected]
Træffetid hverdage efter kl. 17.30,
dog tirsdag 16-17
Kirkebilen  GRATIS
Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og
arrangementer på T: 70 10 78 00 (Dan Taxi)
Kirkens åbningstider: Tirsdag-fredag 8-14
Gudstjenestetider: Gudstjenestetiderne for Ensted og Kliplev Kirker skifter lidt, fordi der er fælles organist og kirkesanger.
&
KIRKE
ENSTED
SOGN
KLIPLEV
BABY-LEGESTUE-SALMESANG
Dejligt at opleve sit barn stimuleret på en anden måde, end det plejer. Skønt at møde andre forældre til
små børn. Fantastisk at mærke roen
forplante sig i kroppen til tonerne fra
musik og sang og selv føle glæden ved
at synge. Det er gratis!
Nye hold begynder torsdag d. 3. september i Kliplev Kirke. Kl. 9.30 for legestue og kl. 10.30 for babysalmesang
.
Sorg & livsmod ♥
Er du interesseret i at deltage i sorggruppen, så kan du kontakte sognepræsten, elsørger
af enflere
nærtstående.
ler
du over
kan tab
finde
oplysninger på
www.aabenraa.provsti.dk
Det foregår i Høje Kolstrup Kirke.
Man mødes i gruppen og fortæller hinanden om sin sorg og savn og får luft for tanker og følel
I en sorggruppe møder du andre, som også sør.
ger over tab af en nærtstående. Man mødes i
Igruppen
en sorggruppe
duogandre,
og får luft møder
for tanker
følelser.som også
.
FRIVILLIGE
SØGES! tryk her
Læs
mere om sorggruppen:
Vi skal 500 år tilbage i tiden, da Martin Luther lejagten på ”Luthers Nøgle”, og undervejs skal de
vede.
Vi
skal
finde
Luthers
Nøgle....
Sorggruppen har planlagt følgende møder: løse religiøse og historiske dilemmaer.
Vi søger en masse frivillige til et gigantisk rolle11. januar
2012som løber af stablen lørspil ”Luthers
Nøgle”,
februar
2012 ved Brundlund Slot i
dag d.1.12.
september
Aabenraa
for alle kommunens
konfirmander.
22.februar
2012
Har du en munk i maven? Eller vil du hjælpe
med at smøre boller til 500 konfirmander? Kontakt præsterne og hør nærmere.
14.Nøgle”
martser2012
14,30rollespil
- 17,00
”Luthers
et frit kl.
fortolket
om
11. april
2012 kl.Konfirmanderne
14,30 - 17,00senreformationen
i Danmark.
des, forklædt
pilgrimme,
tilbage
i tiden, i
2. majsom
2012
kl. 14,30
- 17,00
23. maj 2012 kl. 14,30 - 17,00
13 juni 2012 kl. 14,30 - 17,00
Alle møder finder sted i Høje Kolstrup kirke
.
Sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen:
Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa
Kl. 14.30 – 15,00: kaffe og ankomst
T: 30 31 56 25 · E-mail: [email protected]
Kl. 15,00 - 17,00: mødet finder
sted.
Træffetid/
telefonisk: tirsdag, torsdag og fredag
kl. 9-10 samt torsdag kl. 15.30-16.30
Mandag
præstens
Næstmark 19 6200 Aabenraa
tlf.er29
16 05fridag
50
KLIPLEV KIRKE
Hjemmeside: www.kliplevkirke.dk
www.facebook.com/kliplevkirke
Kirkens åbningstider: Tirsdag-fredag 9-16.
Pr. 1/5 man-fre 8-16. Anmodning om åbning
uden for åbningstid: kontakt kirkeværgen på
telefon 20 13 36 02.
Graver og Kirketjener Maria Anker Jessen
T: 21 77 72 72 · [email protected]
Træffetid/telefonisk: hverdage 9.00-9.30
Mandag er graver og kirketjeners fridag
Gravermedhjælper: Tina Christensen
Servicemedarbejder og gravermedhjælper:
Connie Jessen
Menighedsrådets formand: Arne Rasmussen
T: 20 22 58 44 · [email protected]
Organist Kirsten Dahlgaard
T: 74 62 54 10 · [email protected]
Kirkesanger Vibeke Andresen
T: +49-4612 0295 · [email protected]
Kasserer: Svend Erik Lorenzen
T: 20 57 56 22 · [email protected]
Kirkeværge: Annagrete Hansen
T: 30 32 76 25 · [email protected]
Man kan orientere sig på bagsiden af kirkebladet og kirkernes hjemmesider: www.enstedkirke.dk og www.kliplevkirke.dk
KLIPLEV
&
KIRKE
SOGN
KLIPLEV
KONFIRMANDER 2015
Kæmpe tillykke til Kliplev Kirkes 31 konfirmander konfirmeret på Store Bededag af sognepræst
Charlotte Rørdam Kristensen
SOMMER-AFTEN-KIRKE OG ÅBEN AFTENKIRKE I JULI MÅNED
Kirken vil hver torsdag i juli måned være aftenåben (ubemandet) frem til kl. 21.00 med lys og mu-
sik. Sidste torsdag i juli (d.30) er der aftenandagt
kl. 19.00 og rundes af med et glas koldt hvidvin.
FORMIDDAGSCAFÉ
Formiddagscaféen holder sommerferie, men
starter op igen onsdag d. 12. august fra 10.00-
11.30. Kom som du er, og tag
din nabo under armen
SOGNEUDFLUGT – SØNDAG D. 13. SEPTEMBER
Hærvejen, som har været ”den røde tråd” for
sommerens arrangementer, bliver også temaet
for årets sogneudflugt. Arrangementet begynder med gudstjeneste i Kliplev Kirke kl. 10.30.
Herefter serveres en let frokost i kirken, inden
turen går nordpå i bus. Undervejs ad/langs
Hærvejen gør vi stop ved forskellige seværdigheder. Kaffe skal vi selvfølgelig også hygge
os med. Turen slutter sidst på eftermiddagen
i Kliplev. Nærmere program i næste nummer
af Kirkebladet. Deltagerpris 100 kr. Tilmelding
til Annagrete Hansen (tlf. 30 32 76 25 [email protected] ) senest d. 7.september
&
KIRKE
KLIPLEV
SOGN
KLIPLEV
ÅBEN ORGELØVNING I KLIPLEV KIRKE
Fra juni måned er det muligt at lytte til orgeløvning i Kliplev Kirke hver første onsdag i måneden mellem kl. 10.00 og 11.00. Evt. aflyst øvning
annonceres på
www.kliplevkirke.dk
VEJKIRKEBROCHURER
Så er de nye vejkirkebrochurer ude. http://www.kirkefondet.dk/index.php?id=466
MÆRKENS KONCERT
Mærken åbnes som altid i Kliplev Kirke, hvor Mærkens komiteen har arrangeret koncert
med MandHatten.dk. ”På hat
med Carl Nielsen” er navnet på
en koncertfortælling med fællessang, som foregår
onsdag d. 10. juni kl. 20.
MandHatten.dk er et ensemble af velsyngende
mænd med hat.
KOMMENDE DÅBSLØRDAGE – D. 13. JUNI KL. 9.30 OG 19. SEPTEMBER KL. 11.00
Kliplev Kirke tilbyder lørdagsdåb én gang i
hvert kvartal. Dåbsgudstjenesten foregår som
en kort gudstjeneste, hvor den traditionelle
søndagsprædiken er afløst af en dåbsprædiken.
KONFIRMANDER 2015/2016
Der er konfirmation i Kliplev Kirke Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 kl. 9.30 og 11.30.
Indskrivningsgudstjenesten finder sted søndag
d. 23. august kl. 10.30. Undervisningen begynder i uge 35. Info formidles i start august via
Felsted Skole og Søgård Friskole.
HÆRVEJEN I ORD OG TONER – TORSDAG D. 27.AUG. KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN
Som en rød tråd gennem sommerens aktiviteter i kirken går Hærvejen. Fra aftenåbning og
aftengudstjeneste i juli til dette arrangement,
hvor Lisa Kock i ord og toner vil fortælle om
Hærvejen og dens spændende historie.
Foredraget bindes sammen
med kendte fællessange.
ELVIS KONCERT – SØNDAG D. 16.AUG. KL. 19.00 I KLIPLEV KIRKE
I anledning af 70 års
dagen for Elvis’ fødsel
afholdes Elvis koncert
i Kliplev Kirke. Her vil
Jonny Vegas, alias Jonny
Petersen, synge hits af
Elvis Presley, som f.eks.:
Crying in the Chapel, Falling in Love with You,
Jailhouse Rock, Green, Green Grass of Home
og mange flere. Han bliver akkompagneret af
Steen Olsen.
Der er gratis adgang til koncerten.
LITTERATUR OG SAMVÆR
I efteråret læses bogen Når dagene strenges af
Hanne Reintoft, og vi vil se en højaktuel film
om Anden Verdenskrig. Datoer for kommende
Litteratur og samvær følger i
næste udgave af kirkebladet.
DATOER FOR KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER
d. 18. juni og 20. august – møderne er offentlige og foregår i konfirmandstuen kl. 19.00
&
KIRKE
ENSTED
SOGN
KLIPLEV
AMDL = Anne-Mette Damkjær Larsen · CHRK = Charlotte Rørdam Kristensen · KK = Kirstin Kristoffersen
Gudstjenester i Ensted Kirke
DATO
KL.
7.
09:00
14.
10:30
21.
10:30
28.
10:30
DATO
KL.
5.
10:30
12.
10:30
19.
10:30
26.
DATO
2.
KL.
09:00
9.
16.
10:30
23.
14:00
30
10:30
JUNI
1.s.e.trin.
(Luk. 16,19-31)
2.s.e.trin.
(Luk. 14,16-24)
3.s.e.trin.
(Luk. 15,1-10)
4.s.e.trin.
(Luk. 6,36-42)
JULI
5.s.e.trin.
(Luk. 5,1-11)
6.s.e.trin.
(Matt. 5,20-26)
7.s.e.trin.
(Luk. 19,1-10)
Ingen gudstjeneste.
Der henvises til nabokirker.
AUGUST
9.s.e.trin.
(Luk. 16,1-9)
Ingen gudstjeneste. Der
henvises til nabokirker
11.s.e.trin.
(Luk. 18,9-14)
12.s.e.trin.
(Mark. 7,31-37)
Konfirmandindskrivning
13.s.e.trin.
(Luk. 10,23-37)
Gudstjenester i Kliplev Kirke
PRÆST
DATO
KL.
CHRK
7.
AMDL
14.
AMDL
21.
09:00
AMDL
28.
14:00
PRÆST
DATO
AMDL
5.
AMDL
12.
AMDL
19.
26.
PRÆST
CHRK
AMDL
AMDL
AMDL
DATO
10:30
KL.
09:00
10:30
KL.
2.
10:30
9.
10:30
16.
23.
10:30
30.
10:00
14:00
JUNI
1.s.e.trin.
(Luk. 16,19-31)
Ingen gudstjeneste.
Der henvises til nabokirker
3.s.e.trin.
(Luk. 15,1-10)
4.s.e.trin.
(Luk. 6,36-42)
JULI
Ingen gudstjeneste.
Der henvises til nabokirker.
6.s.e.trin.
(Matt. 5,20-26)
Ingen gudstjeneste.
Der henvises til nabokirker.
8.s.e.trin.
(Matt. 7,15-21)
AUGUST
9.s.e.trin.
(Luk. 16,1-9)
10.s.e.trin.
(Luk. 19,41-48)
Koncert
12.s.e.trin.
(Mark. 7,31-37)
Konfirmandindskrivning
Tyske gudstjeneste
13.s.e.trin.
(Luk. 10,23-37)
PRÆST
CHRK
AMDL
CHRK
PRÆST
AMDL
CHRK
PRÆST
CHRK
CHRK
CHRK
KK
CHRK
K
Kirkebilen 
Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og
arrangementer i Ensted Kirke. Dette er GRATIS.
Ring: 70 10 78 00 (Dan Taxi)
Kirkebilen 
Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og
arrangementer i Kliplev Kirke. Dette er GRATIS.
Kirkebilen skal bestilles SENEST FREDAG KL. 12.00
Ring, 40 11 76 22, 20 99 51 59 eller 20 22 58 44