Fælleslokale afd. 1 – lejekontrakt

Fælleslokale afd. 1 – lejekontrakt
Hvem kan leje?
Det er alene beboerne i afd. 1, som kan leje fælleslokalerne efter først-til-mølle princippet.
Hvordan lejer man?
På afdelingens hjemmeside www.bf-ringgaarden.dk/afdeling-1.aspx er der en kalender,
hvor man kan se, hvornår lokalerne er ledige.
Man kan dog ikke booke lokalet via kalenderen, men skal henvende sig til Flemming
Jensen på tlf. 2818 8390, som er ansvarlig for udlejning af fælleslokalerne.
Tider og priser (inkl. forbrug af vand, varme og el)
Weekend:
 Lejen er 500 kr. for én dag i weekenden fra kl. 12.00 til næste dag kl. 11.00 (fra
fredag til lørdag, lørdag til søndag eller søndag til mandag)
 Lejen er 750 kr. for to dage i weekenden fra kl. 12.00 til kl. 11.00 (fra fredag kl.
12.00 til søndag kl. 11.00, eller fra lørdag kl. 12 til mandag kl. 11.00)
 Lejen er 1.000 kr for hele weekenden (fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 10.00)
Hverdage:
 Lejen er 200 kr. pr. dag (fra kl. 12.00 til næste dag kl. 11.00).
Der opkræves et depositum på 1.000 kr. ved leje af fælleslokaler – uanset om det
lejes i weekend eller hverdag.
Ovenstående udlejningsperioder er vejledende. Ring og hør den udlejningsansvarlige, hvis
du har brug for at leje fælleslokalerne i et andet tidsrum.
Ved reservation af lokalerne indbetales depositum samt leje af lokaler på reg. nr. 3627
kontornummer 4387027475 i Danske Bank. Ved indbetaling anføres navn, adresse og
dato for leje. (Dette skal ske senest otte dage efter booking ellers bortfalder reservation)
Afbestilling
Ved eventuel afbestilling tidligere end 4 uger før reservationen tilbagebetales det fulde
beløb. Ved afbestilling senere end 4 uger før reservationen, mistes lejen, mens depositum
tilbagebetales.
Udlevering af nøgler
Aftal tidspunkt for nøgleudlevering med den lokaleansvarlige.
Ordensregler for brug fælleslokaler

Efter kl. 23.00 skal vinduer og døre holdes lukkede

Efter kl. 01.00 må der ikke spilles musik

Senest kl. 02.00 skal lokalerne forlades

I forbindelse med fest skal der opsættes opslag i opgangen i 74A.

Rygning er ikke tilladt i fælleslokalerne

Terrasse ved køkkenet må alene benyttes af personale, mens de to øvrige
terrasser i forbindelse med fælleslokalerne kan benyttes af gæster – naturligvis
under hensyntagen til afdelingens øvrige beboere

Tagterrassen må ikke benyttes i forbindelse med arrangementer i fælleslokalerne.
(Se reglerne for brugen af tagterrassen)

Lokalerne skal afleveres i opryddet og rengjort stand, ellers modregnes i depositum

Eventuelt manglende/ødelagt inventar vil blive modregnes i depositum

Følg vejledninger om affald, oprydning, rengøring m.v., som findes på opslag i
lokalerne.
I forbindelse med tilbagebetaling af depositum har vi brug for dine bankoplysninger
Reg. nr._________ Kontonr. ___________________________
Sted og dato, lejer
____________________________________________________
Sted og dato, udlejer
____________________________________________________