Wavin kabelrør

Wavin kabelrør
wavin.dk
Kabelrør
Beskyttelse af kommunikation og datatransmission
Wavin har et komplet sortiment af kabelrør til beskyttelse af kabler for svag og stærk
strøm samt alle former for datatransmission, herunder TV, telefon og lysledernet.
Sortimentet består af to materialetyper:
•uPVC: Kabelrørene i uPVC er korrugerede og leveres som spolede rør i
dimensionerne 60-200 mm med muffe og træktråd
•PE: Kabelrørene i PE fås både som glatte rør (50-200 mm), dobbeltvæggede rør (50-232 mm) og korrugerede rør (40-160mm)
Til begge typer hører et bredt fittingsprogram med muffer, bøjninger, reduktioner og brønde. Kvaliteten er høj, og der er en dokumenteret levetid på
minimum 50 år. For tekniske specifikationer, se Kabelteknisk manual.
Solutions for Essentials
Indledning
Wavin – din komplette
kabelværn leverandør
PE og uPVC kabelrør beskytter al slags
kommunikation og datatransmission
Wavin kabelrør af PE og uPVC er optimale til al slags kabelføring,
men anvendes typisk under jorden til at beskytte kablerne for
svag og stærk strøm samt alle former for datatransmission, fx TV,
telefon og lysledernet.
Wavin leverer et komplet sortiment af glatte, korrugerede og
dobbeltvæggede kabelrør af en meget høj kvalitet og med en
dokumenteret levetid på mininum 50 år.
Wavin er en af Nordens største producenter af kabelrørsystemer.
En løbende udvikling og mange års erfaring har medført et
komplet og stærkt program til kabelbeskyttelse. I kraft af rørenes
materialeegenskaber tåler de slag og stød, varme og kulde,
ligesom de er resistente over for de fleste kemikalier og andre
aggressive væsker. Rørene er desuden lette og derfor nemme at
håndtere under lagring, transport og installation. Sidst, men ikke
mindst, er rørene også et miljøvenligt valg, både når det gælder
fremstilling og anvendelse.
2
3
Indledning
uPVC kabelrør
også sorte kabelrør til brug over jorden og et komplet sortiment i
Sortimentet i uPVC består af korrugerede rør:
markeringsbånd og kabeldæk.
Til sortimentet hører desuden et komplet fittingsprogram med
muffer, bøjninger, reduktioner og brønde.
• Korrugerede rør leveres som spolede rør i dimensionerne
60-200 mm med muffe og træktråd
Dobbeltvæggede kabelrør
Til sortimentet hører et komplet fittingsprogram med muffer,
I kraft af rørets fleksible konstruktion er Wavins dobbeltvæggede
bøjninger, reduktioner og brønde.
kabelrør både stærke og nemme at arbejde med. Rørets glatte
inderside gør det nemt at trække kabler frem samtidig med, at
PE kabelrør
den korrugerede yderside sikrer den rette slagstyrke, også ved
Sortimentet i PE består af både glatte, dobbeltvæggede og
lave temperaturer. Rørets lave vægt giver desuden en hurtig og
korrugerede rør:
ergonomisk korrekt lægning.
• Glatte rør leveres i dimensionerne 50-200 mm
De dobbeltvæggede kabelrør kan lægges uden problemer selv
• Dobbeltvæggede rør leveres i dimensionerne 50-232 mm
under vanskelige forhold. Rørene tåler også belastninger under
• Korrugerede rør leveres i dimensionerne 40-160 mm
transport og håndtering. Under installationen viser røret sin store
fleksibilitet ved at følge jordens bevægelser og sætninger. Rørets
PE-rørene leveres i tre forskellige udgaver – i lige længder, som
fleksibilitet begrænser brug af fittings, fordi det er muligt at bøje
spolede kabelrør med træktråd og som delte kabelrør til beskyt-
røret i længderetningen. Det er desuden en fordel, at den samme
telse og reparation af beskadigede rør. Programmet omfatter
type muffe kan bruges på alle rør.
4
Fordele ved
Wavin kabelrør
Tåler slag og stød
Wavin kabelrør tåler slag og stød, fx ved oplagring, transport og
installation. Rørene er desuden meget lette, hvilket betyder, at de
ved de mest almindelige dimensioner ikke kræver nogen særlig
løfteanordning.
Kemisk resistente
Wavin kabelrør tåler normalt forekommende kemikalier. De
ruster ikke, de er ikke elektrisk ledende, og de påvirkes ikke
af aggressiv jord.
Meget lang levetid
Wavin kabelrør har en levetid på mindst 50 år, hvilket er
dokumenteret ved adskillige trykprøveforsøg. Både ved normal
anvendelsestemperatur og forhøjet temperatur vil de fleste rør
dog holde betydeligt længere end foreskrevet i gældende
standarder.
Tåler varme og kulde
Wavin kabelrør kan lægges under alle temperaturforhold og
ændrer sig ikke, uanset hvor koldt eller varmt det er.
Miljøvenlige
Wavin kabelrør er miljøvenlige ved både fremstilling og anvendelse
og udvikler ikke farlige gifte eller gasser ved fx brand (ikke uPVC).
Lever op til gældende krav
Wavins kabelrør lever op til gældende krav og standarder i
Stærkstrømsreglementet og DS/EN 61386-24:2010.
Råd og vejledning
Kontakt Teknisk Service på 86 96 20 00, hvis du har brug for
yderligere råd og vejledning.
5
6
Symbolforklaring
Di/Di1 = Indvendig diameter
Du/Du1 = Udvendig diameter
Dy/Dy1 = Rørbetegnelse
e=
Godstykkelse (minimum)
F=
Specialmål
L=
Byggelængde rør (Den nyttelængde, hvormed emnet
bidrager til rørsystemets længde målt i centerliniens retning)
L1 = Totallængde
L2 = Indstikslængde/muffedybde
L3 = Byggemål
r=
Radius
Z/Z1/Z2/Z3 = Byggelængde fittings
Som følge af løbende produktudvikling forbeholder Wavin sig ret til ændringer
i design, materiale og specifikationer uden varsel. De viste produkttegninger
er ikke målfaste. Alle ubenævnte mål er i mm.
7
Produktsider
Træktragt
Kabelrør DVK - Rød
PEH, dobbeltvæggede, med muffe, indvendig farve sort
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
110
8210460#
199693110
Du
Z
Vægt
183
110
0,1
L
Di
Du
Vægt
Rejfeværktøj
for PE-rør
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
50
75
110
125
160
232
8200400
8200401
8200402
8200403
8200404
8200405
199611055
199611075
199611115
199611125
199611165
199611237
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.850
42
63
94
108
135
200
54
80
115
130
165
240
1,3
0,4
3,8
0,8
1,2
2,8
Rød, med vandtæt muffe
50
8200430# 199612055
Dy
Wavin nr. 199612115
VVS nr.
110
8200434
6.000
DN
6.000
42
Vægt
94
57
118
1,4
1,1
1 1/4
0,2
40
0994311#
072680040
Kabelrør DVR - Rød
PEH,
dobbeltvæggede
i ruller, med træktråd, uden muffe, indvendig farve grøn
Kabelrør
DVK - Orange
PEH, dobbeltvæggede, med muffe, indvendig farve sort
Dy
Di
Vægt
Dy
Wavin nr. 199616040
VVS nr.
Du
L
40
8200495
50
32
63 med
8200497
50
51
Orange
sort tekst:199616063
Telekabel
75
8241080
50
63
110
8240114# 199616075
199611114
118
6000
90
8200406
199616090
50
75
110
8200437
199618110
50
94
Kabelrør
DVR - Rød
125
8200438#
199618125
50
108
PEH,
ruller, m/mf
med træktråd, uden
160dobbeltvæggede
199616110
25 muffer
135
FLEX
- 8241162
Bøjning iDVK
Wavin nr.
VVS nr.
L
Di
8,0
14,0
19,7
94,0
22,0
30,9
37,5
30,3
Vægt
3,8
PEH, dobbelvægget, med muffe, bøjningsradius 0-90°
Kabelrør DVR - Orange
PEH, dobbeltvæggede i ruller, med træktråd, uden muffe, indvendig farve grøn
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Dy
Wavin nr. VVS nr.
Rød
50med 8241054
199616050
Sort
grøn inderside
Dy
Wavin
nr. VVS
nr.
50
8115050#
199630050
75
8115075# 199630075
50
8241055
199616054
110
8115110# 199630110
75
8241081# 199616074
125
8115125# 199630125
110
8241114
199618114
160
8115160# 199630160
Di
L
Vægt
Di
Du
Vægt
42
Di
42
63
42
94
63
108
98
135
50
Vægt
57
82
11,4
118
20,8
130
30,9
172
10,9
0,3
0,5
1,1
1,3
2,0
Delte Kabelrør PS
PEH
8
50
8200400
199611055
110
8200402
199611115
75
8200401
199611075
125
8200403
199611125
110
8200402
199611115
160
8200404
199611165
125
8200403
199611125
232
8200405
199611237
160
8200404
199611165
Rød,
vandtæt muffe
232med 8200405
199611237
50
8200430# 199612055
Rød,
vandtæt muffe
110med 8200434
199612115
50
8200430# 199612055
110
8200434
199612115
Kabelrør DVR - Rød
6.000
6.000
6.000
6.000
5.850
6.000
5.850
6.000
6.000
6.000
6.000
42
94
63
108
94
135
108
200
135
200
42
94
42
94
54
115
80
130
115
165
130
240
165
240
57
118
57
118
1,3
3,8
0,4
0,8
3,8
1,2
0,8
2,8
1,2
2,8
1,4
1,1
1,4
1,1
PEH, dobbeltvæggede i ruller, med træktråd, uden muffe, indvendig farve grøn
Kabelrør DVR - Rød
PEH,
dobbeltvæggede
ruller, m/mf
med træktråd, uden muffe, indvendig farve grøn
FLEX
- Bøjning iDVK
PEH, dobbelvægget, med muffe, bøjningsradius 0-90°
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
40
8200495
199616040
Dy
Wavin
nr. VVS
nr.
63
8200497
199616063
Dy
Wavin nr. VVS nr.
40
8200495
199616040
75
8241080
199616075
63med 8200497
199616063
90
8200406
199616090
Sort
grøn inderside
75
8241080
199616075
110
8200437
50
8115050# 199618110
199630050
90
8200406
199616090
125
8200438#
75
8115075# 199618125
199630075
110
8200437
199618110
160
8241162
110
8115110# 199616110
199630110
125
8200438#
125
8115125# 199618125
199630125
160
8241162
160
8115160# 199616110
199630160
Kabelrør DVR - Orange
L
Di
Vægt
50
L
50
Di
50
50
50
42
50
63
50
25
94
50
108
25
135
32
Di
51
Du
32
63
51
75
63
94
57
75
108
82
94
135
118
108
130
135
172
8,0
Vægt
14,0
Vægt
8,0
19,7
14,0
22,0
19,7
30,9
0,3
22,0
37,5
0,5
30,9
30,3
1,1
37,5
1,3
30,3
2,0
PEH, dobbeltvæggede i ruller, med træktråd, uden muffe, indvendig farve grøn
Kabelrør
DVR - PS
Orange
Delte Kabelrør
PEH,
PEH dobbeltvæggede i ruller, med træktråd, uden muffe, indvendig farve grøn
Dy
50
Dy
Dy
75
50
110
Rød
75
58
110
110
120
160
Wavin nr.
VVS nr.
8241055
Wavin
Wavin nr.
nr.
8241081#
8241055
8241114
8241081#
8200500#
8241114
8200501
8200502#
8200503
199616054
VVS
VVS nr.
nr.
199616074
199616054
199618114
199616074
199665055
199618114
199665115
199665125
199665165
Di
Vægt
42
Di
Di
63
42
98
63
50
98
100
110
138
11,4
Vægt
L1
20,8
11,4
30,9
20,8
5.000
30,9
3.000
3.000
3.000
Vægt
4,5
5,7
6,6
7,5
Kabelrør KR - Rød
PEH, korrugerede i ruller, med træktråd, uden muffe
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Di
L
Vægt
Rød
50
75
110
8200550
8200552#
8200554
199620050
199620075
199620110
42
65
98
50
50
50
8,9
17,2
29,4
9
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Dy
50
63
50
75
63
110
75
110
Wavin nr.
8200300
8200307#
8200300
8200301
8200307#
8200303
8200301
8200303
VVS nr.
199661050
199661063
199661050
199661075
199661063
199661110
199661075
199661110
Produktsider
L
L1
L2
Du
e
Vægt
5.925L
5.925
5.925
5.910
5.925
5.910
5.910
5.910
L1
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
L2
75
75
75
90
75
90
90
90
Du
55
69
55
84
69
119
84
119
2,0e
2,5
2,0
3,0
2,5
4,0
3,0
4,0
Vægt
0,3
2,7
0,3
3,9
2,7
8,2
3,9
8,2
Kabelrør KR - Rød
PVC, korrugerede i ruller, med træktråd og muffe, røde
Kabelrør KR - Rød
PVC, korrugerede i ruller, med træktråd og muffe, røde
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Dy
60
75
60
92
75
126
92
160
126
200
160
200
Wavin nr.
0719414
0719424
0719414
0719434
0719424
0719444
0719434
0719454#
0719444
0719473#
0719454#
0719473#
VVS nr.
199451005
199454005
199451005
199457005
199454005
199461005
199457005
199463005
199461005
199467004
199463005
199467004
Foringsrør
PEH, glatte med fast muffe
Foringsrør
L
Di
Vægt
L
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
50
40
Di
50
65
50
80
65
113
80
145
113
180
145
180
Vægt
11,3
15,0
11,3
16,8
15,0
28,1
16,8
49,7
28,1
48,5
49,7
48,5
Di
L1
Vægt
Vægt
PEH, glatte med fast muffe
Dy
Dy
Orange
32
Orange
32
Wavin nr.
VVS nr.
Wavin nr.
VVS nr.
Di
L1
8200340#
199661034
28
6.000
1,6
8200340#
199661034
28
6.000
1,6
L
L1
L2
Du
e
Vægt
5.925
5.925
5.910
5.910
6.000
6.000
6.000
6.000
75
75
90
90
55
69
84
119
2,0
2,5
3,0
4,0
0,3
2,7
3,9
8,2
Kabelrør A - SRN - Rød
PEH, glatte med fast muffe
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
50
63
75
110
8200300
8200307#
8200301
8200303
199661050
199661063
199661075
199661110
Kabelrør KR - Rød
PVC, korrugerede i ruller, med træktråd og muffe, røde
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
L
Di
10
Vægt
Kabelrør
AR
FLEX - Bøjning
DVK m/mf
PEM,
med træktråd
metermærkning,
røde
PEH, glatte
dobbelvægget,
medog
muffe,
bøjningsradius
0-90°
Dy
Dy
Wavin
Wavin nr.
nr.
VVS
VVS nr.
nr.
Rød
Sort med grøn inderside
32
8200600#
50
8115050# 199624035
199630050
40
8200611#
75
8115075# 199624045
199630075
50
8200603#
110
8115110# 199624055
199630110
125
8115125# 199630125
160
8115160# 199630160
Samlemuffe til kabelrør
e
Di
L
Du
Vægt
Vægt
02
42
03
63
03
94
108
135
50
57
50
82
50
118
130
172
9,0
0,3
13,7
0,5
17,8
1,1
1,3
2,0
L1
Vægt
Di
106
148
260
50
100
110
138
L1
0,1
0,1
1,2
5.000
3.000
3.000
3.000
PEH
Delte Kabelrør PS
PEH
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Sort
Dy
Wavin nr. VVS nr.
63
8210012
199641063
90
8210018
199641090
Rød
232
8210045#
58
8200500# 199641232
199665055
110
8200501
199665115
120
8200502# 199665125
Endestop
til kabelrør
160
8200503
199665165
PEH
Vægt
4,5
5,7
6,6
7,5
Kabelrør KR - Rød
PEH, korrugerede i ruller, med træktråd, uden muffe
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
L1
Vægt
Sort
63
Dy
8210112#
Wavin nr.
199645063
VVS nr.
25,5
Di
0,1L
Vægt
Rød
50
75
110
8200550
8200552#
8200554
199620050
199620075
199620110
42
65
98
50
50
50
8,9
17,2
29,4
11
Produktsider
Afstandsholdere
PEH. For 4x4 rør
d
Sort
50
110
160
Wavin nr.
VVS nr.
8210520#
8210530
8210540#
199694050
199694110
199694160
Reduktionsmuffe
PEH
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Sort
75
125
8210315#
8210330#
199640073
199640124
L1
Dy1
Vægt
178
295
50
110
0,1
0,5
L1
L2
Vægt
190
210
190
190
190
190
190
93
103
93
93
93
93
93
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
Samlemuffer, ikke vandtæt
PEH
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Sort
32
40
50
75
110
125
160
8210000#
8210005
8210010
8210015
8210025
8210030#
8210035
199641032
199641040
199641050
199641075
199641110
199641125
199641160
12
Samlemuffer, vandtæt
PEH. For dobbeltvæggede kabelrør inkl. 2 tætningsringe
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Sort
50
75
110
125
160
8210210#
8210215#
8210225
8210230#
8210235#
199643050
199643075
199643110
199643125
199643160
L1
Vægt
100
122
165
176
201
0,1
0,2
0,2
0,2
0,6
L1
Vægt
19,5
22,0
32,0
26,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Endestop til kabelrør
PEH
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Sort
50
75
110
125
8210110
8210115#
8210125
8210130#
199645050
199645075
199645110
199645125
13
Produktsider
Markeringsbånd
PE med sort tekst
B
Wavin nr.
VVS nr.
L
e
Vægt
Rød med sort tekst: Stærkstrøm
25
8200000
199818235
50
8200001# 199818255
250
250
1,8
3,5
Orange med sort tekst: Telekabel
25
8200003
199822234
250
1,8
Markeringsnet
PP, rød med sort tekst, Stærkstrøm
B
Wavin nr.
VVS nr.
300
8200230#
199807330
L
Vægt
100,0
6,4
L
e
Kabeldæk
PE, rød med sort tekst, Stærkstrøm
B
Wavin nr.
VVS nr.
Vægt
Rød med sort tekst: Stærkstrøm
100
8200103
199817151
100
8200100
199817152
200
8200109# 199817200
50
50
50
8,5
9,5
12,0
Orange med sort tekst: Lyslederkabel
100
8200121
199823151
50
8,6
14
Lyslederrør OPTO
PEH, orange, leveres på tromle
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
40
8210728
199774040
L
e
Di
Vægt
2000
4
32,0
849,4
L1
Du
Vægt
160
78,0
0,2
L1
Du
Vægt
126
153
200
64,0
80,0
87,0
0,2
0,4
0,5
Kompressionsmuffe til lyslederrør
Trækfast og tryktæt
Dy
Wavin nr.
Orange/transparent
40
8210874
VVS nr.
199669140
Kompressionsmuffe til lyslederrør
Trækfast og tryktæt, sorte PP
Dy
Wavin nr.
Svart/blå, PP
32
8210800
40
8210805
50
8210815#
VVS nr.
199777032
199777040
199777050
15
Produktsider
Indstiksmuffe til lyslederrør
Trækfast
og tryktæt, grå
PP
Indstiksmuffe
til lyslederrør
Trækfast og tryktæt, grå PP
Dy
Grå,DyPP
Grå,32PP
40
32
50
40
50
Wavin nr.
VVS nr.
L1
Du
Vægt
Wavin nr.
VVS nr.
8210865#
8210870#
8210865#
8210875#
8210870#
199777632
199777640
199777632
199777650
199777640
L1
Du
Vægt
90
115
90
145
115
46,0
69,0
46,0
74,0
69,0
0,1
0,2
0,1
0,3
0,2
8210875#
199777650
145
74,0
0,3
L1
Vægt
L1
100,0
110,0
100,0
112,0
110,0
Vægt
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
Rørkrog
Rørkrog
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
Dy
24-32
29-38
24-32
38-46
29-38
Wavin
nr.
8128076#
8128077#
8128076#
8128078#
8128077#
VVS
nr.
199777932
199777938
199777932
199777946
199777938
38-46 8128078# 199777946
112,0
0,1
Træktragt
Kompressionsendemuffe til lyslederrør
Træktragt
Kompressionsendemuffe til lyslederrør
Træktragt
Dy
Wavin nr.
Dy
Wavin nr.
Dy
Wavin
nr.
110
8210460#
Dy
Wavin
nr.
32
8210915#
110
8210460#
Dy
Wavin
nr.
40
8210920#
32
8210915#
Rejfeværktøj
50
8210925#
40
8210920#
110
8210460#
for
PE-rør
Rejfeværktøj
50
8210925#
for PE-rør
VVS nr.
VVS nr.
VVS
nr.
199693110
VVS
nr.
199691032
199693110
VVS
nr.
199691040
199691032
199691050
199691040
199693110
199691050
Du
Vægt
Du
183
Vægt
0,1
183
Du
0,2
0,1
0,3
0,2
183
0,3
Z
Vægt
Z
110
Vægt
0,1
110
Z
0,1
Vægt
110
0,1
Rejfeværktøj
for PE-rør
Dy
Wavin nr.
VVS nr.
DN
Vægt
Dy
40
Wavin
nr.
0994311#
VVS
nr.
072680040
1 DN
1/4
Vægt
0,2
40
Dy
0994311#
Wavin nr.
072680040
VVS
nr.
1 DN
1/4
0,2
Vægt
Kabelrør DVK - Orange
40
0994311# 072680040
1 1/4
0,2
PEH,
dobbeltvæggede,
med muffe, indvendig farve sort
Kabelrør
DVK - Orange
PEH, dobbeltvæggede, med muffe, indvendig farve sort
Kabelrør DVK - Orange
16
Wavin Stakkabox 600x450 mm - Modula
PP-materiale
B
Wavin nr.
VVS nr.
L
H
Vægt
Bundsektion
694
8006711
199767120
544
165,0
8,8
Mellemring
694
8006712
199767220
544
165,0
5,2
Låg 12,5 ton komposit
640
8006716
199767921
490
43,0
23,0
Låg 40 ton støbejern
630
8006718
199767924
480
30,0
85,0
Wavin Stakkabox 900x450 mm - Modula
PP-materiale
Wavin nr.
VVS nr.
Vægt
Bundsektion
8006721
199767140
12,8
Mellemring
8006722
199767240
7,8
Låg 12,5 ton komposit - 2 stk
8006726
199767941
35,5
Wavin Stakkabox 1200x600 mm - Modula
PP-materiale
Wavin nr.
VVS nr.
Vægt
Bundsektion
8006741
199767160
18,5
Mellemring
8006742
199767260
10,0
17
Produktsider
Wavin Stakkabox 1200x600 mm - Modula
PP-materiale
Wavin nr.
VVS nr.
Vægt
Låg 12,5 ton komposit
8006746
199767961
58,0
Wavin Stakkabox 915x445 - Ultima
GAP Materiale
B
Wavin nr.
VVS nr.
L1
H
Vægt
1042
160,0
15,2
Bundsektion
572
8006811#
199768130
Mellemring
572
8006812#
199768230
150,0
10,2
Låg 12,5 ton komposit
488
8006815# 199768931
80,0
35,5
100,0
140,0
H
Vægt
Låg 40 ton støbejern
570
8006818# 199768934
1070
Wavin Stakkabox 1310x610 - Ultima
GAP Materiale
B
Wavin nr.
VVS nr.
L1
Bundsektion
708
8006821
199768150
160,0
23,4
Mellemring
708
8006822
199768250
150,0
14,0
Låg 12,5 ton komposit
638
8006825
199768951
80,0
64,0
Låg 40 ton støbejern
786
8006828
199768954
100,0
235,0
18
Wavin Stakkabox 1500x750mm - Ultima
GAP Materiale
B
Wavin nr.
VVS nr.
L1
H
Vægt
Bundsektion
848
8006751#
199768170
160,0
29,0
Mellemring
848
8006752#
199768270
150,0
16,0
Låg 12,5 ton komposit
842
8006757# 199768971
93,0
181,0
100,0
293,0
Låg 40 ton støbejern
925
8006758# 199768974
1632
19
Wavin kabelrør
wavin.dk
Overlegen
under overfladen
og landbrugsarealer bringer vores produkter moderne komfort ind i hverdagen - en komfort, som vi
mennesker betragter som en selvfølge, men som kun kan bibringes gennem innovative, solide og
sikre rørsystemer.
Vores rørsystemer er ofte usynlige i hverdagen – men det er Wavin ikke. Vi vil være på forkant
med vores kunders ønsker og behov – ikke kun hvad produkter og systemer angår. Et godt
produkt er ikke kun et spørgsmål om at leve op til kundens funktionelle ønsker og krav, men
i ligeså høj grad også et spørgsmål om at vi giver kunden den rette rådgivning og den
rigtige logistikløsning.
Vores holdning er, at viden og udvikling først kommer til sin ret, når miljøet tages med
i betragtning. Dette kommer til udtryk i vores systemer, som på én gang er sikre og
miljøvenlige at fremstille, installere, bruge og vedligeholde.
Wavin er repræsenteret i 29 europæiske lande og har med produktion i de fleste
af disse lande adgang til et omfattende produktprogram.
Nordisk Wavin A/S
Vand, afløb og kabel
VVS
Wavinvej 1
Vrøndingvej 5
DK-8450 Hammel
DK-8700 Horsens
T: +45 8696 2000
T: +45 8696 2000
F: +45 8696 9461
F: +45 8963 6279
[email protected]
[email protected]
Solutions for Essentials
291013 ® 07/2005 Wavin and Wavin logo are registered trademarks used under license by Wavin B.V. Der tages forbehold for produktændringer og trykfejl
Wavins produkter er ikke synlige i hverdagen. Skjult i vægge, gulve og under veje, parkeringspladser