Budget for Ejerforeningen Borgparken

Budget Ejerforeningen Borgparken Perioden 01.01 ‐ 31.12 2015
Driftsudgifter (21 boliger / 1 erhvervslejemål)
Årlig for ejendommen
Ejendommens drift:
Ejendoms‐ og Bestyrelsesansvarsforsikring ‐ bolig
Ejendoms‐ og Bestyrelsesansvarsforsikring ‐ erhverv
kr. 21.858
kr. 2.722
Ejendoms‐ og Bestyrelsesansvarsforsikring ‐ fælles
Varmeforbrug, varmetab, kælder
Elforbrug, opgang, elevator, udeareal m.v.
Vandforbrug for fællesarealer
Elevatordrift og lovpligtigt eftersyn
Eftersyn ventilationsanlæg, rensning filtre
Renovation
Trappevask
Vicevært
Udv. vedligehold, herunder vinterforanstaltning
kr. 1.526
kr. 24.000
kr. 15.500
kr. 8.000
kr. 12.500
kr. 6.000
kr. 16.000
kr. 30.000
kr. 20.000
kr. 32.000
kr. 190.106
Administration:
Administration
Revision
Porto og gebyrer
Geralforsamling og bestyrelsesmøder
Telefon
Konsulent‐, Advokat bistand
Gaver, Blomster, Reception
Drift af hjemmeside, facebook
Diverse
kr. 30.000
kr. 5.000
kr. 2.500
kr. 2.500
kr. 1.000
kr. ‐
kr. 2.000
kr. 1.000
kr. 6.000
kr. 50.000
Budgetteret omkostning til fordeling
Aconto individuel forbrug:
Varmeforbrug for boliger
Vandforbrug for boliger
Varmeforbrug erhverv
Vandforbrug erhverv
kr. 240.106
21
21
1
1
Boliger
Boliger
Erhverv
Erhverv
kr. 252.000
kr. 42.000
kr. 12.000
kr. 1.500
kr. 307.500
kr. 547.606
Intægter:
Indbetalinger
Indbetalinger
21 boliger
1 erhverv
kr. 514.347
kr. 33.259
kr. 547.606
Hensættelse årlig
kr. ‐
Årlig balance
kr. ‐
Bemærk:
‐ Det enkelte beløb pr. bolig opkræves ultimo hver måned.
‐ Fællesomkostningerne reguleres hvert år på ordinær generalforsamling.
r og f
o
Samle
t f
Opsp
arin
Forbr
ug
Sum
g
ælles
udgif
te
etalin
g me
Forsk
ellig b
Basis
ande
l
0
Forde
lingst
al /10
0
rbrug
llem b
olig o
g erh
verv
Lejlighedsfordeling
Erhverv / Borgergade 64-66
Lejlighed Type 4. / 5B st.
Lejlighed Type 5. / 5A st.
102
42
42
kr. 17.037
kr. 7.015
kr. 7.015
2722
3291
3291
kr. 19.759
kr. 10.306
kr. 10.306
13500
14000
14000
0
0
0
kr. 33.259
kr. 24.306
kr. 24.306
Lejlighed Type 1. / 5E, 1.
Lejlighed Type 2. / 5D, 1.
Lejlighed Type 3. / 5C, 1.
Lejlighed Type 4. / 5B, 1.
Lejlighed Type 5. / 5A, 1.
47
40
47
40
42
kr. 7.850
kr. 6.681
kr. 7.850
kr. 6.681
kr. 7.015
3682
3134
3682
3134
3291
kr. 11.533
kr. 9.815
kr. 11.533
kr. 9.815
kr. 10.306
14000
14000
14000
14000
14000
0
0
0
0
0
kr. 25.533
kr. 23.815
kr. 25.533
kr. 23.815
kr. 24.306
Lejlighed Type 1. / 5E, 2.
Lejlighed Type 2. / 5D, 2.
Lejlighed Type 3. / 5C, 2.
Lejlighed Type 4. / 5B, 2.
Lejlighed Type 5. / 5A, 2.
47
40
47
40
42
kr. 7.850
kr. 6.681
kr. 7.850
kr. 6.681
kr. 7.015
3682
3134
3682
3134
3291
kr. 11.533
kr. 9.815
kr. 11.533
kr. 9.815
kr. 10.306
14000
14000
14000
14000
14000
0
0
0
0
0
kr. 25.533
kr. 23.815
kr. 25.533
kr. 23.815
kr. 24.306
Lejlighed Type 3a. / 5C, 3.
Lejlighed Type 4. / 5B, 3.
Lejlighed Type 5. / 5A, 3
48
40
42
kr. 8.017
kr. 6.681
kr. 7.015
3761
3134
3291
kr. 11.778
kr. 9.815
kr. 10.306
14000
14000
14000
0
0
0
kr. 25.778
kr. 23.815
kr. 24.306
Lejlighed Type 4a. / 5B, 4.
Lejlighed Type 5. / 5A, 4.
42
42
kr. 7.015
kr. 7.015
3291
3291
kr. 10.306
kr. 10.306
14000
14000
0
0
kr. 24.306
kr. 24.306
Lejlighed Type 4b. / 5B, 5.
Lejlighed Type 5. / 5A, 5.
42
42
kr. 7.015
kr. 7.015
3291
3291
kr. 10.306
kr. 10.306
14000
14000
0
0
kr. 24.306
kr. 24.306
Lejlighed Type 4b. / 5B, 6.
Lejlighed Type 5. / 5A, 6.
42
42
kr. 7.015
kr. 7.015
3291
3291
kr. 10.306
kr. 10.306
14000
14000
0
0
kr. 24.306
kr. 24.306