SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE EKSTRAKT 1763.

SKIFTEUDDRAG
BORNHOLMS AMT
LANDSOGNE EKSTRAKT
1763.
Nr. 1
Side 1. Nr. 1. 1763. 10. Jan.
Bodil Hansdatter, 33. Sg. Vestermarie.
Anders Svendsen.
1 søn. 1 dat.
A: Svend Andersen, f. 1755.
B: Seine Cathrine Andersdatter, f. 1761.
Værge: Far. Tilsynsv: Jens Hansen, 6. Vg. Vestermarie.
Nr. 2.
Side 2. Nr. 2. 1763. 11. Jan.
Niels Nielsen, 19. Vg. Aaker.
3 døt.
A: Sidsele Nielsdatter, f. 1746. Værge: Hans Larsen Lyster, 23. Sg. Østerlars.
B: Karen Nielsdatter, f. 1750. Værge: Mogens Hansen Rottersteen, Wallensgårds huset, Aaker.
C: Marie Nielsdatter, f. 1753. Værge: Hans Lorentsen, 53. Sg. Vestermarie.
Nr. 3.
Side 3. Nr. 3. 1763. 12. Jan.
Niels Ibsen, udb. Smålyngen, Pedersker.
1 søn. 2 døt.
A: Jep Nielsen, f. 1738, sejler fra København. Curator: Jep Jensen, 31. Sg. Ibsker.
B: Ellen Nielsdatter, f. 1741. Værge: Peder Nielsen, 31. Sg. Nylars.
C: Anne Nielsdatter, f. 1744. Værge: Arrist Ibsen, 3. Sg. Vestermarie.
Nr. 4.
Side 3. Nr. 4. 1763. 13. Jan.
Rasmus Knudsen, 21. Sg.g. Knudsker.
?
?, enken.
3 søn.
A: Hans Rasmusen, f. 1755. Værge: Hans Wibe, 21. Sg. Poulsker.
B: Knud Rasmusen, f. 1759. Værge: Rasmus Wibe, 11. Sg. Poulsker.
C: Rasmus Rasmusen, f. 1762. (½ år.). Værge: Mads Gudbergsen, 25. Sg. Poulsker.
Nr. 5.
Side 4. ”Nr. 4.” 1763. 17. Jan.
Ole Svendsen, myndling, 35. Sg. Klemensker.
2 brødre, 2 søstre, 1 ½ bror og 2 ½ søstre. Alle myndige, undtaget yngste søster:
A: Fridericha Svendsdatter, f. 1755. Værge: Christen Nielsen, Hasle. I hans sted: Bror, Jørgen Svendsen,
33, Sg. Klemensker.
Nr. 6.
Side 5. Nr. 5. 1763. 18. Jan.
Attest.
Margrethe ?, enke, 45. Sg. Klemensker. Intet til skifte og deling.
Afg. Hans Hansen.
Nr. 7.
Side 5. Nr. 6. 1763. 18. Jan.
Attest.
Marie
?, enke, 13. Sg. Klemensker. Intet til skifte og deling.
Afg. Jacob Ibsen.
Nr. 8.
Side 5. Nr. 7. 1763. 19. Jan.
Bodil Jacobsdatter, enke, 27. Sg.g. Olsker.
Afg. Therkel Christensen, udb.
1 søn. 4 døt.
A: Christen Therkelsen, f. 1753. Værge: Anders Jensen, 28. Sg. Klemensker.
B: Margrethe Therkelsdatter, f. 1750. Værge: Anders Pedersen, 26. Sg. Klemensker.
C: Gjertrud Terkelsdatter, f. 1746. Værge: Jens Henrichsen, 21. Sg. Olsker.
D: Ellen Kirstine Therkelsdatter, f. 1762. Værge: Niels Jensen, 24. Sg. Rø.
Nr. 9.
Side 6. Nr. 8. 1763. 19. Jan.
Anders Jensen, udb. 13. Sg.g. Olsker.
Nr. 10.
Side 7. Nr. 9. 1763. 20. Jan.
Lars Hansen, rytter ved Grev Molkes Regiment. Skiftet holdes på 42. Sg. Rutsker.
1
1 bror, 2 søstre, 2 ½ brødre og 1 ½ søster.
A: Michel Hansen, f. 1747. Værge: Hans Jørgensen, Allinge.
B: Elisabeth Hansdatter, f. 1740. Værge: Hans Jensen, 38. Sg. Rutsker.
C: Karen Hansdatter, f. 1750. Værge: Anders Svendsen, 20. Sg. Klemensker.
D: Jens Hansen, f. 1756. Værge: Ole Christensen, Hasle.
E: Niels Hansen, f. 1759. Værge: Hans Sørensen Høeg, 31. Sg. Rutsker.
F: Else Cathrine Hansdatter, f. 1759. Værge: Hans Jørgensen, 47. Sg. Rutsker.
Nr. 11.
Side 8. Nr. 10. 1763. 31. Jan.
Ellen Hansdatter, 9. Sg. Knudsker.
Niels Mogensen.
2 søn. 2 døt.
A: Hans Nielsen, f. 1754.
B: Niels Nielsen, f. 1759.
C: Kiersten Nielsdatter, f. 1748.
D: Karen Nielsdatter, f. 1756.
Værge: Far. Tilsynsv: Morten Mogensen, 43. Sg. Øster Sogn.
Nr. 12.
Side 9. Nr. 11. 1763. 1. Feb.
Peder Olsen, ungkarl, 2. Sg. Vestermarie.
1 bror, 5 søstre. Alle myndige og mødt, undtaget den 3. Søster:
A: Gjertrud Olsdatter, gm. Hans Christophersen, Ringsted, Sjælland. Curator: Bror, Jens Olsen, Blememølle,
Nyker.
Nr. 13.
Side 10. Nr. 12. 1763. 3. Feb.
Peder Jensen, myndling, 22. Sg. Ibsker.
Moder, 3 brødre og 2 søstre. Alle myndige, undtaget den yngste søster:
A: Karen Jensdatter, f. 1742. Værge: Arrist Espersen, 25. Sg. Rø.
Nr. 14.
Side 11. Nr. 13. 1763. 4. Feb.
Seigne Pedersdatter, 19. Sg. Ibsker.
Jens Hansen.
3 søn. 4 døt.
A: Peder Michelsen, f. 1755. Værge: Jens Hansen, 57. Sg. Øster Sogn.
B: Niels Michelsen, f. 1756. Værge: Hans Nielsen, 49. Sg. Aaker.
C: Hans Michelsen, f. 1761. Værge: Hans Pedersen, 6. Vg. Ibsker. I hans sted: Peder Thorsen, Gadebygård,
Øster Sogn.
D: ?
?, gm. Holger Michelsen, 55. Sg. Øster Sogn.
E: Anne Michelsdatter, f. 1746. Værge: Søstermand, Holger Michelsen.
F: Kiersten Michelsdatter, f. 1748. Værge: Claus Jacobsen, 36. Sg. Ibsker.
G: Karen Michelsdatter, f. 1752. Værge: Anders Pedersen, Svaneke.
Nr. 15.
Side 12. Nr. 14. 1763. 7. Feb.
Peder Hansen, 14. Sg. Ibsker.
?
?, enken.
2 søn.
A: Hans Jørgen Pedersen, f. 1754. Værge: Michel Christensen, 7. Vg. Ibsker.
B: Anders Pedersen, f. 1757. Værge: Henrich Andersen, 3. Vg. Øster Sogn.
Nr. 16.
Side 13. Nr. 15. 1763. 9. Feb.
Attest.
?
?, Hustru, 3. Sg.g. Ibsker. Intet til deling og skifte.
Peder Ibsen, udb.
Nr. 17.
Side 13. Nr. 16. 1763. 10. Feb.
Elsebeth Pedersdatter, Listed, Ibsker.
Hans Pedersen.
1 søn. 3 døt. Sønnen fraværende:
A: Peder Jørgensen, f. 1733, sejler fra Holland. Værge: Søstermand, Jens Jensen, Snogebæk, Poulsker.
Nr. 18.
Side 14. Nr. 17. 1763. 12. Feb.
Attest.
Niels Hansen, udb. 38. Sg.g. Øatermarie. Intet til skifte og deling.
Og
?
?, hustru.
Nr. 19.
Side 14. Nr. 18. 1763. 12. Feb.
Kiersten Olsdatter, 8. Sg.g. Østerlars.
Jep Andersen.
Nr. 20.
Side 14. Nr. 19. 1763. 14. Feb.
Friderich Hansen, 1. Sg. Østermarie.
2
?
?, enken.
Moder, 1 søster, 2 ½ brødre og 1 ½ søster.
A: ?
?, gift, mand mødte.
B: ?
?, gift, mand mødte.
C: Jens Larsen, død. 2 søn. 1 dat.
1: Lars Jensen, f. 1751. Værge: Peder Rasmusen, 38. Sg. Østerlars.
2: Hans Jensen, f. 1756. Værge: Claus Hansen Sode, 44. Sg. Østerlars.
3: Anne Jensdatter, f. 1754. Værge: Fastermand, Lars Pedersen.
D: Hans Friderich Clausen Sode, f. 1744. Værge: Far, Claus Hansen Sode. 44. Sg. Østerlars.
E: ?
?, gm. Lars Pedesen, 32. Sg. Ibsker.
Nr. 21
Side 14. Nr. 20. 1763. 14. Feb.
Hans Mogensen, 22. Sg. Østerlars.
?
?, enken.
1 søn.
A: Hans Hansen, f. 1763. (14 dage). Værge: Mogens Michelsen, 48. Sg. Østerlars.
Nr. 22.
Side 16. Nr. 21. 1763. 16. Feb.
Ole Hansen, Melsted, Østerlars.
Nr. 23.
Side 16. Nr. 22. 1763. 1. og 10. Feb.
Sander Kofod, Almegård, Knudsker.
4 søn. Myndige og mødt, undtaget den 4. og yngste:
A: Alexander Kofod, f. 1746. Værge: Ole Madsen, skipper, Rønne.
Nr. 24.
Side 17. Nr. 23. 1763. 28. Feb.
Peder Svendsen, 23. Sg. Nyker.
?
?, enken.
3 søn. 2 døt.
A: Peder Pedersen, f. 1745. Værge: Jens Mortensen, 27. Sg. Knudsker.
B: Hans Pedersen, f. 1747. Værge: Hans Hansen Lund, 68. Sg. Øster Sogn.
C: Jørgen Pedersen, f. 1755. Værge: Morten Hansen Lund, 14. Sg. Olsker.
D: ?
?, gift.
E: Bodil Cartrine Pedersdatter. Værge: Christian Rasmusen, 40. Sg. Vestermarie.
Nr. 25.
Side 18. Nr. 24. 1763. 2. Marts.
Margrethe Hansdatter, Kalvelycken, Nyker.
Claus Espersen.
2 søn. 2 døt.
A: Hans Clausen, f. 1751.
B: Lars Clausen, f. 1757.
C: Annike Clausdatter, f. 1749.
D: Margretha Clausdatter, f. 1753.
Værge: Far. Tilsynsv: Jens Erichsen Møller, Rønne.
Nr. 26.
Side 19. Nr. 25. 1763. 3. Marts.
Niels Nielsen, 2. Sg. Nyker.
?
?, enken.
3 døt.
A: Maren Margrethe Nielsdatter, f. 1736. Værge: Esper Ibsen, 43. Sg. Øster Sogn.
B: Elsebye Nielsdatter, f. 1740. Værge: Hans Larsen, 23. Sg. Aaker.
C: Birgitte Nielsdatter, f. 1761. Værge: Johan Didrich Mortensen, 63. Sg. Øster Sogn.
Nr. 27.
Side 20. Nr. 26. 1763. 4. Marts.
Attest.
?
?, enke, udhus, 10. Vg.g. Klemensker.
Afg. Jørgen Ibsen.
Nr. 28.
Side 20. Nr. 27. 1763. 4. Marts.
Jens Pedersen, udb. 2. Sg.g. Klemensker.
?
?, enken.
4 søn. 1 dat.
A:?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: Jochum Jensen, f. 1752. Værge: Jens Hansen, udb. 32. Sg.g. Klemensker.
D: Jens Kofod Jensen, f. 1760. Værge: Jens Mortensen Kjøller, 2. Vg. Klemensker.
E: Johanne Jensdatter, f. 1756. Værge: Mads Jensen, 9. Vg. Øster Sogn.
Nr. 29.
Side 21. Nr. 28. 1763. 5. Marts.
Karen Pedersdatter, 8. Sg. Klemensker.
Lars Hansen.
3
Nr. 30.
Side 22. Nr. 29. 1763. 7. Marts.
Hans Pedersen, udb. 27. Sg.g. Olsker.
?
?, enken.
1 søn. 1 dat.
A: Anders Hansen, f. 1753. Værge: Peder Pedersen, Rønne.
B: Anna Elisabeth Hansdatter, f. 1753. Værge: Jørgen Pedersen, Rønne.
Nr. 31.
Side 23. Nr. 30. 1763. 7. Marts.
Attest.
Pernille Larsdatter, Tejn, Olsker. Intet til skifte og deling.
Peder Larsen.
Nr. 32.
Side 23. Nr. 31. 1763. 7. Marts.
Kirsten Jensdatter, Kong. Mark, Olsker.
Lars Larsen.
4 søn. 1 dat.
A: ?
?, myndig.
B: Jens Larsen, f. 1738, sejler, København.
C: Anders Larsen, f. 1747.
D: Peder Larsen, f. 1750.
E: Karen Larsdatter, f. 1746.
Værge: Far, Tilsynsv: Morbror, Hans Jensen, Tejn.
Nr. 33.
Side 24. Nr. 32. 1763. 9. Marts.
Elisabeth Larsdatter, 35. Sg. Rutsker.
Hans Adolphsen.
4 søn og 4 døt. Der alle er stiftbørn til enkemanden. Alle myndige, undtaget ældste datter, som er død. 1 søn:
A: Hans Hansen, f. 1749. Værge: Knud Haagensen, 18. Sg. Nyker.
Nr. 34.
Side 24. Nr. 33. 1763. 12. Marts.
Karen Nielsdatter, myndling, tjente og døde på 28. Sg. Nyker. Værge: Søstermand, Mogens Jensen.
1 søster og 1 ½ søster.
A: ?
?, gm. Mogens Jensen, udb. 15. Sg.g. Nyker.
B: Anna Nielsdatter, f. 1736.
Nr. 35.
Side 25. Nr. 34. 1763. 12. Marts.
Niels Terkelsen, udb. Blykoppegård grund, Nyker.
Nr. 36.
Side 25. Nr. 35. 1763. 21. Marts.
Attest.
Anders Andersen Munch, udb. 28. Sg.g. Aaker. Intet til skifte og deling.
Nr. 37.
Side 25. Nr. 36. 1763. 22. Marts.
Birte Hansdatter, Gravgærdet, Aaker.
Hans Jensen.
Nr. 38.
Side 26. Nr. 37. 1764. 24. Marts.
Tue Jensen Munch, 8. Vg. Bodilsker.
?
?, enken.
2 døt.
A: Nille Tuesdatter, f. 1752. Værge: Farbror, Hans Jensen Munch, 28. Sg. Bodilsker.
B: Gjertrud Tuesdatter, f. 1756. Værge: Fastermand, Anders Pedersen, 12. Vg. Bodilsker.
Nr. 39.
Side 28. Nr. 38. 1763. 26. Marts.
Morten Jacobsen, udb., Kong. Mark, Ved Myrene, Bodilsker.
Nr. 40.
Side 28. Nr. 39. 1763. 28. Marts.
Anna
?, enke, 22. Sg. Ibsker.
Afg. Jens Poulsen.
3 søn. 2 døt.
A: ?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: ?
?, myndig.
D: ?
?, gift, mand mødte.
E: Karen Jensdatter, f. 1742. Værge: Arrist Espersen, 25. Sg. Rø.
Nr. 41.
Side 29. Nr. 40. 1763. 29. Marts.
Peder Hansen Splitz, Schousholm, Ibsker.
5 søn. 5 døt.
A: Peder Kofod Splitz, capitain, sejler, Grønland. Curator: Alexander Kofod, løjtnant, Svaneke.
B: Hans Peter Splitz, myndig.
4
C: Sander Lasler Splitz, sejler, København. Værge: Hans Kofod, fendrich, 9. Sg. Vestermarie.
D: Henrich Elster Splitz , f. 1745. København. Værge: Poul Hermandsen Kofod, degn.
E: Poul Kofod Splitz, f. 1748. Værge: Alexander Kofod, løjtnant, Svaneke.
F – G – H og I: Alle 4 gift, mænd mødte.
J: Martha Cathrina Pedersdatter Splitz, f. 1743. Værge: Jochum Thiesen, Svaneke.
Nr. 42.
Side 31. Nr. 41. 1763. 8. April.
Bente Nielsdatter, 2. Sg. Knudsker.
Hans Michelsen.
Ved første ægt med ?.
A: ?
?, gm. Peder Hansen, 11. Vg. Nyker.
Ved ægt med enkemanden. 2 døt.
B: Elisabeth Hansdatter, f. 1755.
C: Margrethe Hansdatter, f. 1758.
Værge: Far. Tilsynsv: Peder Nielsen, 31. Sg. Nylars.
Nr. 43.
Side 31. Nr. 42. 1763. 11. April.
Rasmus Christiansen Frost, 21. Sg. Vestermarie.
Nr. 44.
Side 32. Nr. 43. 1763. 12. April.
Marie Larsdatter, Ulvelychen, Nylars.
Ole Sadsersen, udb.
3 søn. 3 døt.
A: ?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: Mogens Olsen, f. 1753.
D: Bodil Olsdatter, f. 1737.
E: Seigne Olsdatter, f. 1739.
F: Anna Olsdatter, f. 1746.
Værge: Far. Tilsynsv: Henrich Hansen, Kong. Mark, - sognenavn.
Nr. 45.
Side 32. Nr. 44. 1763. 13. April.
Lars Hansen, 48. Sg. Klemensker.
?
?, enken.
3 søn. 5 døt.
A: ?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: ?
?, myndig.
D: ?
?, gift, mand mødte.
E: Anna Larsdatter, f. 1728. Værge: Bendt Pedersen, 65. Sg. Klemensker.
F: Margrethe Larsdatter, f. 1732. Værge: Anders Hansen, 4. Sg. Olsker.
G: Maren Larsdatter, f. 1736. Værge: Mogens Jensen, 10. Sg. Klemensker.
H: Kiersten Larsdatter, f. 1740. Værge: Bendt Bendtsen, 62. Sg. Klemensker.
Nr. 46.
Side 34. Nr. 45. 1763. 15. April.
Lars Pedersen, 1. Vg. Rø.
?
?, enken.
2 søn. 3 døt.
A: Peder Larsen, f. 1741. Curator: Peder Mogensen, Allinge.
B: Jørgen Larsen, f. 1758. Værge: Rasmus Hansen, 6. Vg. Olsker.
C: Ellen Larsdatter, f. 1747. Værge: Berild Høeg, 1. Sg. Olsker.
D: Maren Larsdatter, f. 1751. Værge: Mogens Sørensen Høeg, 8. Vg. Rutsker.
E: Martha Larsdatter, f. 1753. Værge: Jens Hansen, 66. Sg. Klemensker.
Nr. 47.
Side 36. Nr. 46. 1763. 16. April.
Anders Olsen, udb. 13. Sg.f. Rø.
Nr. 48.
Side 36. Nr. 47. 1763. 16. April.
Attest.
Niels Larsen, udb. Rø. Intet til skifte og deling.
Nr. 49.
Side 37. Nr. 48. 1763. 30. April.
Margrethe Hansdatter, myndling. 16. Sg. Nyker. Værge: Peder Kofod, 16. Sg. Nyker.
1 ½ bror, 1 søster og 1 ½ søster.
A: Hans Hansen, f. 1749. Værge: Berild Høeg, 16. Sg. Olsker.
B: Kiersten Hansdatter, gm. ?
?.
C: Ikke nævnt.
Nr. 50.
Side 38. Nr. 49. 1763. 9. Maj.
?
?, hustru, 5. Sg. Østermarie.
Morten Olsen Sandgaard.
5
3 døt.
A: Anne Margrethe Mortensdatter Sandgaard, f. 1757.
B: Karen Mortensdatter Sandgaard, f. 1758.
C: Bodil Kierstine Mortensdatter Sandgaard, f. 1751.
Værge: Far. Tilsynsv: Jens Ibsen, 3. Sg. Nyker.
Nr. 51.
Side 39. Nr. 50. 1763. 11. Maj.
Mads Olsen, 8. Sg. Østermarie.
?
?, enken.
3 søn. 2 døt.
A: ?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: Lars Madsen, f. 1751. Værge: Ole Mortensen, 4. Vg. Øster Sogn.
D: Gjertrud Madsdatter. Værge: Lars Svendsen, 71. Sg. Øster Sogn.
E: Karen Madsdatter, f. 1758. Værge: Mads Ibsen, 9. Vg. Østerlars.
Nr. 52.
Side 40. Nr. 51. 1763. 13. Maj.
Lasse Jensen, udb. 8. Sg.g. Øster Sogn.
?
?, enken.
1 søn. 1 dat. Ikke nævnt.
Nr. 53.
Side 41. Nr. 52. 1763. 13. Maj.
Jep Sørensen, udb. 13. Sg. Øster Sogn.
4 søn. 4 døt.
A: Mads Ibsen, myndig.
B: Friderich Ibsen, f. 1747. Værge: Lars Friderichsen, Svaneke.
C: Lars Ibsen, f. 1748. Værge: Niels Hansen, udb. Listed, Øster Sogn.
D: Søren Ibsen, f. 1760. Værge: Jørgen Pedersen Richer, udb. Kong. Mark, Øster Sogn.
E: Birgitha Ibsdatter, f. 1742. Værge: Rasmus Pedersen, udb. Kong. Mark, Østermarie.
F: Elsebeth Ibsdatter, f. 1744. Værge: Rasmus Hansen, 19. Vg. Øster Sogn.
G: Anne Ibsdatter, f. 1751. Værge: Hans Hansen, 75. Sg. Øster Sogn.
H: Kiersten Ibsdatter, f. 1753. Værge: Lars Sørensen, udb. Brendes Mark, Ibsker.
Nr. 54.
Side 42. Nr. 53. 1763. 14. Maj.
Lars Pedersen, 1. Vg. Østermarie.
1 søn.
A: Erich Larsen, f. 1731. Værge: Jep Ibsen, 80. Sg. Øster Sogn.
Nr. 55.
Side 42. Nr. 54. 1763. 14. Maj.
Attest.
Bodil Pedersdatter, 37. Sg.f. Øster Sogn. Intet til skifte og deling.
Hans Svendsen, udb.
Nr. 56.
Side 43. Nr. 55. 1763. 14. Maj.
Kiersten Mortensdatter, Ypnastad, Øster Sogn.
Mads Ibsen.
4 søn. 2 døt. Ikke nævnt.
Nr. 57.
Side 43. Nr. 56. 1763. 16. Maj.
Kiersten Hansdatter, 4. Sg. Ibsker.
Jep Hansen.
2 døt.
A: Seigne Ibsdatter, f. 1753.
B: Gjertrud Ibsdatter, f. 1755.
Værge: Far. Tilsynsv: Hans Hansen Møller, 13. Sg. Ibsker.
Nr. 58.
Side 45. Nr. 57. 1763. 18. Maj.
Hans Jacobsen, 28. Sg. Ibsker.
?
?, enken.
2 søn. 1 dat.
A: ?
?, myndig.
B: Jep Hansen, f. 1759. Værge: Jens Ibsen, 15. Sg. Ibsker.
C: Cathrina Hansdatter, f. 1743. Værge: Bertel Mortensen, 14. Vg. Ibsker.
Nr. 59.
Side 46. Nr. 58. 1763. 20. Maj.
Kierstine Mogensdatter, 6. Sg. Bodilsker.
Peder Hansen Møller.
2 søn. 1 dat.
A: Hans Pedersen, f. 1752.
B: Mogens Pedersen, f. 1755.
C: Karen Pedersdatter, f. 1758.
6
Værge: Far. Tilsynsv: Lars Ibsen, 6. Sg. Bodilsker.
Nr. 60.
Side 47. Nr. 59 A. 1763. 30. Maj.
Peder Pedersen, døde udenlands.
Og
Hans Pedersen, døde udenlands. Begge skifter holdes på 18. Sg. Pedersker.
Moder, 1 bror og 1 ½ bror.
A: ?
?, død.
B: Christen Pedersen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Conradt Christensen, død. Moder , 1 søster og 2 ½ søstre.
a: ?
?, gm. Peder Jensen, 18. Sg. Pedersker.
b: Maren Kierstine Christensdatter, f. 1753. Værge: Morbror, Peder Hansen Munch,
18. Vg. Vestermarie.
c: Mette Pedersdatter, f. 1757.
d: Karen Pedersdatter, f. 1759.
Værge: Far, Peder Jensen, 18. Sg. Pedersker.
C: Ole Hansen, myndig.
Nr. 61.
Side 48. Nr. 60. 1763. 1. Juni.
Lasse Kam, Snogebæk, Poulsker.
?
?, enken.
2 søn. 2 døt. Ikke nævnt.
Nr. 62.
Side 49. Nr. 61. 1763. 1. Juni.
Barbara Hansdatter, enke, Snogebæk, Poulsker.
Afg. Hans Pedersen.
2 søn. 4 døt.
A: ?
?, myndig.
B: Mogens Hansen, grenadier, København. Værge: Jep Jens Nielsen, 18. Sg. Poulsker.
C: ?
?.
D: ?
?.
Nr. 63.
Side 49. Nr. 62. 1763. 2. Juni.
Jacob Jørgensen, udb. 27. Sg. Bodilsker.
Nr. 64.
Side 50. Nr. 63. 1763. 3. Juni.
Peder Hansen Piber, udb. Smålyngen, Aaker.
Nr. 65.
Side 50. Nr. 64. 1763. 3. Juni.
Ole Mogensen Kofod, 21. Vg. Aaker.
?
?, enken.
3 søn. 4 døt.
A: ?
?, myndig.
B: Peder Olsen Kofod, f. 1749. Værge: Johan Hansen, 55. Sg. Vestermarie.
C: Johan Olsen Kofod, f. 1757. Værge: Farbror, Rasmus Mogensen Kofod, 56. Sg. Øster Sogn.
D: Margrethe Olsdatter Kofod, f. 1747. Værge: Jørgen Olsen, 4. Vg. Knudsker.
E: Karen Olsdatter Kofod, f. 1751. Værge: Mads Olsen, Vestermarie.
F: Gjertrud Olsdatter Kofod, f. 1754. Værge: Hans Olsen, 14. Sg. Nyker.
G: Anne Olsdatter, f. 1756. Værge: Anders Jensen, 5. Sg. Aaker.
Nr. 66.
Side 51. Nr. 59 A. 1763. 31. Maj.
Mogens Larsen, f. 1750, myndling, 25. Sg. Pedersker.
1 bror.
A: Anders Larsen, 25. Sg. Pedersker.
Nr. 67.
Side 51. 1763. 28. Jan.
Hans Berildsen, 61. Sg. Aaker.
Bartha
?, enke efter afg. Christian Dam, Aakirkeby.
2 søn. 2 døt.
A: Hans Hansen, f. 1748. Værge: Hans Christensen, 1. Sg. Rutsker.
B: Berild Hansen, f. 1752. Værge: Hans Jensen, 27. Sg. Ibsker.
C: ?
?, gift, mand mødte.
D: Kierstine Hansdatter, f. 1744. Værge: Berild Hansen, 41. Sg. Aaker.
E: Anne Hansdatter, f. 1746. Værge: Berild Jørgensen, 39. Sg. Aaker.
Nr. 68.
Side 53. 1763. 20. April.
Jep Herlofsen, 3. Sg. Pedersker.
Den anden søn:
A: Herlof Ibsen, 3. Sg. Ibsker.
Nr. 69.
7
Side 53. Nr. ”60”. 1763. 6. Juni.
Karen Andersdatter, hustru, 4. Vg. Klemensker.
Hans Arristsen.
5 døt.
A: ?
?, gift, mand mødte.
B: Sidsele Hansdatter, f. 1738.
C: Bodil Hansdatter, f. 1743.
D: Kiersten Hansdatter, f. 1748.
E: Else Cathrine Hansdatter, f. 1753.
Værge: Far. Tilsynsv: Arred Kuure, sandemand, 7. Sg. Nyker.
Nr. 70.
Side 54. Nr. 61. 1763. 7. Juni.
Jens Larsen Lund, 1. Sg. Klemensker.
?
?, enken.
1 dat.
A: Anna Margretha Jensdatter Lund, f. 1763. (6 mdr.). Værge: Farbror, Lars Thorsen, 18. Sg. Aaker.
Nr. 71.
Side 55. Nr. 62. 1763. 9. Juni.
Poul Ibsen, 13. Sg. Rutsker.
?
?, enken.
1 dat.
A: Margretha Poulsdatter, f. 1763. (8 uger.). Værge: Farbror, Michel Ibsen, 19. Vg. Østerlars.
Nr. 72.
Side 56. Nr. 63. 1763. 10. Juni.
Hans Jensen, 38. Sg. Rutsker.
2 søn.
A: Peder Hansen Juul, f. 1753. Værge: Jens Piil, Hasle.
B: Jens Hansen Piil, f. 1757. Værge: Mogens Pedersen, 9. Sg. Klemensker.
Nr. 73.
Side 57. Nr. 64. 1763. 13. Juni.
Hans Hansen Kjøller, 14 og 16. Sg. Nylars.
4 søn. 3 døt.
A: Peder Hansen Kjøller, 21. Sg. Nylars.
B: ?
?, myndig.
C: ?
?, f. 1740.
D: Svend Hansen Kjøller, f. 1749. Værge: Bror, Peder Hansen Kjøller.
E: Kirstine Hansdatter, f. 1733. Værge: Jens Pedersen, 12. Sg. Nylars.
F: Sidselle Hansdatter, f. 1743. Værge: Hans Pedersen, 8. Sg. Vestermarie.
Walborg Hansdatter, f. 1746. Værge: Jens Hansen, 13. Sg. Nylars.
Nr. 74.
Side 58. Nr. 65. 1763. 15. Juni.
Elsebeth Rasmusdatter, 23. Sg. Nylars.
Jens Hellisen.
Nr. 75.
Side 59. Nr. 66. 1763. 16. Juni.
Margrethe Henrichsdatter, 35. Sg. Nylars.
Niels Andersen Kuure.
1 søn.
A: Frende Frendsen, f. 1751. Værge: Niels Pedersen, 2. Sg. Nylars.
Nr. 76.
Side 60. Nr. 67. 1763. 18. Juni.
Birgithe Jensdatter, 15. Sg.g. Vestermarie.
Jens Pedersen, udb.
Nr. 77.
Side 60. Nr. 68. 1763. 18. Juni.
Michel Johansen, udb. 8. Vg.g. Vestermarie.
?
?, enken.
1 søn. 3 døt. Ikke nævnt.
Nr. 78.
Side 61. 1763. 25. Juni.
Ursula Magdalene Moensdatter, 15. Sg. Nyker.
Hans Jørgen Sonne.
Nr. 79.
Side 62. Nr. 69. 1763. 4. Juli.
Niels Winter, matros, døde i København. Skiftes holdes i et udhus, 3. Vg.g. Knudsker.
?
?, enken.
2 døt.
A: Margrethe Nielsdatter. Værge: Esper Ibsen, Allinge.
B: Dorthe Nielsdatter. Værge: Niels Pedersen, 13. Vg. Nyker.
Nr. 80.
8
Side 63. Nr. 70. 1763. 4. Juli.
Ellen Nielsdatter, 15. Sg.g. Nyker.
Mogens Jensen, udb.
1 dat.
A: Bodil Kirstine Mogensdatter, f. 1757. Værge: Far. Tilsynsv: Peder Kofod, 16. Sg. Nyker.
Nr. 81.
Side 63. Nr. 71. 1763. 5. Juli.
Margrethe Christensdatter, 6. Sg. Nyker.
Thor Arristsen.
2 søn. 2 døt.
A: Hans Thorsen, f. 1753. Værge: Arred Kuure, sandemand, 7. Sg. Nyker.
B: Lars Thorsen, f. 1755. Værge: Jep Larsen, 28. Sg. Vestermarie.
C: Bodil Thorsdatter, f. 1749. Værge: Hans Christensen, 29. Sg. Aaker.
D: Cathrine Thorsdatter, f. 1757. Værge: Niels Pedersen, 43. Sg. Vestermarie.
Nr. 82.
Side 64. Nr. 72. 1763. 8. Juli.
Karen Sejersdatter, 15. Vg.g. Klemensker.
Anders Andersen.
Ved første ægt med ? 4 døt.
A: Ellen Thorsdatter, f. 1743. Værge: Hans Svendsen, 64. Sg. Klemensker.
B: Karen Thorsdatter, f. 1746. Værge: Lars Andersen, 56. Sg. Klemensker.
C: Kirsten Thorsdatter, f. 1750. Værge: Anders Hansen, 7. Sg. Aaker.
D: Anna Thorsdatter, f. 1754. Værge: Niels Pedersen, 7. Sg. Rutsker. For ham: Thor Hansen, 21. Sg. Rø.
Ved ægt med enkemanden. 3 søn. 1 dat.
E: Anders Thorsen Sejer, f. 1746. ( Der stå at han er ældste søn af dette kuld med enkemanden og han er 17 år).
F: Sejer Andersen, f. 1759.
G: Hans Andersen, f. 1759.
H: Sidselle Andersdatter, f. 1762.
For disse 4 børn værger: Faderen. Tilsynsv: Anders Terkeldsen, 30. Sg. Vestermarie.
Nr. 83.
Side 66. Nr. 73. 1763. 9. Juli.
Terkel Larsen, 48. Sg. Klemensker.
Moder, 2 brødre og 5 søstre. Ikke nævnt.
Nr. 84.
Side 67. Nr. 74. 1763. 18. Juli.
Stor blækklat…
Thiis Bomgaard, udb. 1. Vg.g. Østerlars.
1 dat.
A: Gjertrud Thisdatter, f. 1738. Værge: Thor Pedersen, Gadebygård, Øster Sogn.
Nr. 85.
Side 68. Nr. 75. 1763. 18. Juli.
Stor blækklat.
Karen Pedersdatter, 21. Vg. Østerlars.
Bendix Hermandsen.
5 søn. 1 dat
A: Hermand Bendixen, f. 1750.
B. Jørgen Bendixen, f. 1752.
C: Hans Bendixen, f. 1754.
D: Claus Bendixen, f. 1758.
E: Peder Bendixen, f. 1763. (12 uger).
F: Anna Elisabeth Bendixdatter, f. 1760.
Værge: Far. Tilsynsv: Lars Pedersen, 8. Vg. Øster Sogn.
Nr. 86.
Side 68. Nr. 76. 1763. 19. Juli.
Karen Espersdatter, 42. Sg. Østerlars.
Jørgen Mogensen Munch.
3 søn.
A: Hans Jørgensen Munch, f. 1749.
B: Esper Jørgensen Munch, f. 1755.
C: Mogens Jørgensen Munch, f. 1761.
Værge: Far. Tilsynsv: Mogens Ibsen, 44. Sg. Østerlars.
Nr. 87.
Side 69. Nr. 77. 1763. 20. Juli.
Jørgen Hansen, Leensgård grund, Østerlars.
?
?, enken.
2 søn. 3 døt.
A: Hans Jørgensen, f. 1752. Værge: Michel Knudsen, Allinge.
B: Lars Jørgensen, f. 1754. Værge: Anders Pedersen Kuure, 4. Sg. Knudsker.
C: ?
?, gift, Splitzgård grund, Klemensker.
D: Ellen Jørgensdatter, f. 1759. Værge: Niels Andersen, Allinge.
E: Karen Jørgensdatter, f. 1761. Værge: Anders Thorsen, 24. Sg. Rutsker.
Nr. 88.
9
Side 70a. Nr. 78. 1763. 20. Juni.
Karen Pedersdatter, Gudhjem, Østerlars.
Hans Olsen.
Ved første ægt med ? 3 døt.
A: ?
?, gift, Gudhjem
B: ?
?, enke, Christiansø.
C: Elsebeth Bastiansdatter, f. 1737. Værge: Hans Hansen, Ved stranden, Gudhjem.
Nr. 89.
Side 70b. Nr. 79. 1763. 22. Juli.
Sidselle Erichsdatter, enke, 13. Sg. Østermarie.
Afg. Jens Mogensen.
3 søn. 4 døt.
A: ?
?, myndig
B: ?
?, myndig.
C?
?, myndig.
A: Gjertrud Jensdatter, f. 1731. Værge: David Madsen, 12. Sg. Øster Sogn. I hans sted: Bror, Jens Jensen,
13. Sg. Øster Sogn.
B: ?
?, gift, mand mødte.
C: Sidselle Jensdatter, f. 1736. Værge: Bror, Erich Jensen, 50. Sg. Aaker.
D: Seigne Jensdatter, f. 1741. Værge: Morten Mogensen Munch, 43. Sg. Øster Sogn.
Nr. 90.
Side 70b. Nr. 80. 1763. 23. Juli.
Morten Hansen, ungkarl, 12. Sg. Øster Sogn. Døde hos sin moder.
Nr. 91.
Side 71. Nr. 81. 1763. 23. Juli.
Attest.
Jens Sadsersen, udb. Gadegård grund, Øster Sogn. Intet efterladt til skifte og deling.
Nr. 92.
Side 71. Nr. 82. 1763. 23. Juli.
Ellen Nielsdatter, 1. Sg.g. Øster Sogn.
Hermann Nielsen, udb.
2 søn. 3 døt. Kun ældste søn nævnt.
A: Peder Larsen, f. 1740, København. Curator: Jens Gudbergsen, udb. 11. Vg.g. Øster Sogn.
Nr. 93.
Side 71. Nr. 83. 1763. 1. Aug.
Leene Ibsdatter, 3. Sg.g. Øster Sogn.
Ole Berthelsen.
2 søn. 1 dat.
A: Berthel Olsen, f. 1753.
B: Jep Olsen, f. 1755.
C: Kirsten Olsdatter, f. 1759.
Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Jep Pedersen, udb. 9. Sg.g. Øster Sogn.
Nr. 94.
Side 72. Nr. 84. 1763. 2. Aug.
Hans Andersen, udb. Kong. Mark, 6. Sg.g. Bodilsker.
?
?, enken.
3 søn. 1 dat.
A: ?
?, myndig.
B: Anders Hansen, f. 1748. Værge: Hans Larsen, 23. Sg. Aaker.
C: Lasse Hansen, f. 1751. Værge: Hans Hansen, 32. Sg. Poulsker.
D: Seine Hansdatter, f. 1754. Værge: Anders Hansen, Snogebæk, Poulsker.
Nr. 95.
Side 73. Nr. 85. 1763. 2. Aug.
Karen Christophersdatter, enke, 5. Sg. Bodilsker.
1 søn. 5 døt, 3 gifte og deres mænd mødte. 3. Datter og den yngste datter.
A: Anders Pedersen, myndig.
B: ?
?, død. 1 dat.
1: Kirstine Hansdatter, f. 1760. Værge: Morbror, Anders Pedersen.
C: Elisabeth Pedersdatter, f. 1740. Værge: Peder Espersen, 10. Sg. Bodilsker.
Nr. 96.
Side 74. Nr. 86. 1763. 3. Aug.
Kirstine Pedersdatter, Snogebæk, Poulsker.
Thomas Mogensen.
7 søn. 2 døt.
A: ?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: ?
?, myndig.
D: Jens Thomasen, f. 1748.
E: Mogens Thomasen, f. 1752.
F: Jacob Thomasen, f. 1754.
G: Lars Thomasen, f. 1755.
10
H: Gundel Thomasdatter, f. 1750.
I: Margrethe Thomasdatter, f. 1760.
Værge: Far. Tilsynsv: Rasmus Poulsen Kruse, 15. Sg. Poulsker.
Nr. 97.
Side 74. Nr. 87. 1763. 3. Aug.
Hans Larsen, Snogebæk, Poulsker.
2 søn. 1 dat.
A: ?
?, myndig.
B: Lars Hansen, f. 1748. Poul Willumsen, Snogebæk.
C: Seigne Hansdatter, f. 1750. Værge: Siver Rasmusen, 23. Sg. Poulsker.
Nr. 98.
Side 75. Nr. 88. 1763. 4. Aug.
Hans Larsen, ungkarl, 4. Sg. Poulsker.
2 ½ søstre.
A: ?
?, død. 1 søn. 1 dat.
1: Lasse Hansen, udb. Vestermarie.
2: ?
?, gm. Jens Jensen, udb. Vestermarie.
B: ?
?, død. 4 sønnebørn.
1: Morten Larsen, f. 1759. Værge: Niels Kam, Nexø.
2: Hans Larsen, f. 1762. Værge: Eske Nielsen Kam, Nexø.
3: Johanne Larsdatter, f. 1753. Værge: Jens Andersen, Nexø.
4: Dorthe Larsdatter, f. 1757. Værge: Rasmus Jacobsen Wibe, 11. Sg. Poulsker.
Nr. 99.
Side 76. Nr. 89. 1763. 8. Aug.
Karen Pedersdatter, 26. Sg. Olsker.
Lars Didrichsen..
1 dat.
A: Anna Dorthea Larsdatter, f. 1763. (½ år.). Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Peder Larsen, 24. Sg. Olsker.
Nr. 100.
Side 76. Nr. 90. 1763. 9. Aug.
Ellen Kierstine Therkelsdatter, myndling, 23. Sg. Olsker. Værge: Niels Jensen, 24. Sg. Rø.
1 bror, 2 søstre.
A: Christen Therkelsen, f. 1753. Værge: Anders Jensen, 28. Sg. Klemensker.
B: Margrethe Therkelsdatter, f. 1750. Værge: Anders Pedersen, 26. Sg. Klemensker.
C: Gjertrud Therkelsdatter, f. 1756. Værge: Jens Henrichsen, 21. Sg. Olsker.
Nr. 101.
Side 78. Nr.91. 1763. 30. Aug.
Hans Andersen, skovfoged, Almingen, Østerlars.
En søn nævnt.
A: Hans Hansen, skovfoged.
Nr. 102.
Side 78. Nr. 92. 1763. 30. Aug.
Peder Jensen Smed, 3. Sg. Øster Sogn.
3 søn. 3 døt. Alle myndige og bor her i landet, undtaget den 2. Datter som er død. 4. Døt. Den yngste:
A: ?
?, f. 1745. Værge: Far. Peder Larsen, 73. Sg. Øster Sogn.
Nr. 103.
Side 79. Nr. 93. 1763. 31. Aug.
Kirstine Nielsdatter, 20. Vg.f. Øster Sogn.
Hans Jeremiassen.
1 dat.
A: Margrethe Hansdatter, f. 1755. Værge: Tilsynsv: Peder Jensen, 20. Vg. Øster Sogn.
Nr. 104.
Side 79. Nr. 94. 1763. 31. Aug.
Kirsten Pedersdatter, myndling, 11. Sg. Øster Sogn. Værge: Hans Hansen, 34. Sg. Øster Sogn.
Moder, 1 bror og 1 ½ bror.
A: ?
?, gm. Jens Espersen, 11. Sg. Øster Sogn.
B: Hans Pedersen Runge, f. 1753. Værge: Farbror, Hans Jørgensen, 12. Sg. Øster Sogn.
C: Peder Jensen, f. 1763. (1 mdr.). Værge: Far, Jens Espersen.
Nr. 105.
Side 80. Nr. 95. 1763. 13. Juli.
Johanne Hansdatter., Wellingsgård grund, Nyker.
Niels Pedersen.
1 søn. 2 døt.
A: Hans Nielsen, f. 1760.
B: Kirsten Nielsdatter, f. 1759.
C: Ellen Nielsdatter, f. 1763. (12 uger.).
Værge: Far. Tilsynsv: Peder Hansen, Gildesboe, Knudsker.
Nr. 106.
Side 81. Nr. 96. 1763. 13. Juli.
Peder Hansen, 15. Sg.g. Nyker.
11
Nr. 107.
Side 82. Nr. 97. 1763. 19. Sep.
Hans Jensen, 8. Vg. Pedersker.
2 døt.
A: Inger Hansdatter, f. 1762. Værge: Anders Jensen, 6. Vg. Pedersker.
B: Maren Kirstine Hansdatter, f. 1762. (8 dage.). Værge: Jens Johansen Kofod, 28. Sg. Pedersker.
Nr. 108.
Side 84. Nr. 98. 1763. 15. Sep.
Diderich Busck, 15. Vg. Bodilsker.
1 dat.
A: Anna Margrethe Guttzan Busck, f. 1747.
Nr. 109.
Side 85. Nr. 99. 1763. 21. Sep.
Maren Hansdatter, Smålyngen, Pedersker.
Poul Pedersen, udb.
4 søn. 1 dat.
A: Peder Larsen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Jep Pedersen, f. 1756. Værge: Herlev Ipsen, 3. Sg. Pedersker.
2: Kirstine Pedersdatter, f. 1758. Værge: Lars Ipsen, Smålyngen, Pedersker.
B: Lars Ipsen, myndig.
C: Jep Ipsen, myndig.
D: Hans Poulsen, f. 1749.
E: Karen Poulsdatter, f. 1745.
Nr. 110.
Side 87. Nr. 100. 1763. 7. Dec.
Kirsten Haagensdatter, 8. Sg. Nyker.
Christen Clausen.
2 søn.
A: ?
?, f. 1740.
B: ?
?, 1742.
Nr. 111.
Side 88. Nr. 101. 7. Dec.
Attest.
Ellen Arristsdatter, myndling. Værge: Ludvig Larsen, 2. Vg. Nyker.
Nr. 112.
Side 88. Nr. 102. 1763. 12. Dec.
Margrethe Jensdatter, enke, Pedersker.
Afg. Peder Ibsen.
1 søn. 1 dat.
A: Jep Pedersen, f. 1755. Værge: Ole Larsen, Nyebye, Aaker og Hans Ibsen, 7. Sg.g. Aaker.
B: Kirstine Pedersdatter, f. 1757. Værge: Lars Ibsen, Smålyngen, Pedersker.
Nr. 113.
Side 89. Nr. 103. 1763. 12. Dec.
Elsebeth Jensdatter, Smålyngen, Pedersker.
Haagen Larsen.
Nr. 114.
Side 89. Nr. 104. 1763. 20. Dec.
Karen Pedersdatter, 9. Vg. Øster Sogn.
Jep Madsen.
Nr. 115.
Side 89. Nr. 105. 1763. 20. Dec.
Barbro Hansdatter, 11. Sg. Østerlars.
Søren Olsen.
1 dat.
A: Margrethe Sørensdatter, f. 1745. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jørgen Hansen, 45. Sg. Klemensker.
Nr. 116.
Side 90. Nr. 106. 1763. 21. Dec.
Gjertrud Hansdatter, Myndling. 8. Vg. Øster Sogn. Værge: Jens Rasmusen, 8. Vg. Vestermarie.
Moder, 1 søster.
A: ?
?, gm. Lars Pedersen, 8. Vg. Øster Sogn.
B: Kirsten Hansdatter, f. 1746. Værge: Peder Rasmusen, 38. Sg. Øster Sogn.
Nr. 117.
Side 91. Nr. 107. 1763. 21. Dec.
Niels Jensen, 4. Vg. Rø.
?
?, enken.
4 søn. 3 døt.
A: ?
?, myndig.
B: ?
?, myndig.
C: ?
?, myndig.
D: Mogens Nielsen, f. 1760.
E: Karen Nielsdatter, f. 1748. Værge: Anders Jensen, 79. Sg. Øster Sogn.
12
F: Kirsten Nielsdatter, f. 1752. Værge: Claus Pedersen, 59. Sg. Klemensker.
G: Sidsele Nielsdatter, f. 1755. Værge: Peder Hansen, Gudhjem.
Nr. 118.
Side 92. Nr. 108. 1763. 30. Dec.
Birgite Pedersdatter, myndling, 18. Sg. Knudsker. Værge: Hans Pedersen, 23. Sg. Vestermarie.
Moder, 2 brødre, 2 søstre, 1 ½ bror og 1 ½ søster.
A: ?
?, gm. Lars Pedersen, 18. Sg. Knudsker.
B: Niels Pedersen Schougaard, garder. Værge: ?
Falenkamp, løjtnant, Rønne.
C: Hans Pedersen, f. 1746. Værge: Mads Andersen, 11. Sg. Øster Sogn.
D: Gundel Pedersdatter, f. 1749. Værge: Anders Jørgensen, sandemand, 18. Sg. Knudsker.
E: Karen Pedersdatter, f. 1753. Værge: Anders Hansen, 4. Sg. Olsker.
E: Peder Andersen, f. 1756.
F: Bodil Kirstine Andersdatter, f. 1759.
Værge: Anders Jørgensen, sandemand, 18. Sg. Knudsker.
Nr. 119.
Side 93. Nr. 109. 1763. 31. Dec.
Susanne Pedersdatter, 16. Sg. Nyker.
Peder Kofod.
3 søn.
A: Peder Pedersen Kofod, f. 1748.
B: Hans Pedersen Kofod, f, 1751.
C: Lars Pedersen Kofod, f. 1759.
Værge: Far. Tilsynsv: Lars Pedersen, 55. Sg. Klemensker og Rasmus Pedersen, 12. Sg. Rø.
Nr. 120.
Side 95. Nr. 110. 1763. 3. Okt.
Jørgen Jørgensen, udb. Klemensker.
1 søn. 3 døt.
A: Ole Jørgensen, f. 1756. Værge: Peder Nielsen, 31. Sg. Nylars.
B: Ellen Jørgensdatter, f. 1751. Værge: Jørgen Nielsen, Vestermarie.
C: Bodel Jørgensdatter, f. 1754. Værge: Niels Bidstrup, 45. Sg. Vestermarie.
D: Margrethe Jørgensdatter, f. 1759. Værge: Jep Larsen, Sandvig.
Nr. 121.
Side 95. Nr. 111. 1763. 9. Aug.
Anna Madsdatter, enke, Tejn, Olsker.
Afg. Anders Jensen.
1 søn. 4 døt.
A: Mads Andersen, f. 1739, sejler, vides ikke hvor, været væk i 10 år. Værge: Jens Mogensen, Tejn.
B: Inger Andersdatter, gm. Johan Lorentzen, matros, København.
C: Ellen Andersdatter, død, var gm. Anders Andersen, soldat, Christiansø.. 2 søn.
1: Anders Andersen, f. 1754.
2: Johan Andersen, f. 1761.
Værge: Far.
D: Sidselle Andersdatter, enke, var gm. med afg. Willum Willumsen, København.
E: Karen Andersdatter, f. 1743. Værge: Terkel Pedersen, Tejn.
For fe fravær arvinger, værger: Henrich Pedersen, Tejn.
Nr. 122.
Side 98. Nr. 112. 1763. 5. Okt.
Jens Andersen Bech, 25, Sg. Rutsker.
1 søn. 1 dat.
A: Niels Jensen Bech.
B: Barbro
?.
Nr. 123.
Side 98. Nr. 113. 1763. 4 okt.
?
?, hustru, 4. Vg. Olsker.
Bent Jørgensen.
1 søn. 1 dat.
A: Jørgen Bentsen, myndig, København.
B: Sidsille Bendtsdatter, f. 170.
Værge: Far.
John G. Christensen, Helsinge
13