Nr. 1/2015 - Januar - Marts

Nr. 1/2015 - Januar - Marts
Læs bl.a
Ungdomsevent i Nørre Snede kirke
Fælles sognemøder i 2015
Sangaften v/ organist Kim Jørgensen
Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne
Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk
Ungdomskoncert
ter overalt i verden. Dette besøg bliver det tredje
i Danmark. De vil gennem deres musik og dem
i Nr. Snede
selv, sætte fokus på Guds kærlighed. Bandet
skriver om dem selv, at de er ekseptionelt gode
fredag d. 6. marts 2015
til at hænge ud med unge.
Til alle unge og andre interesserede. Så er
chancen igen for at komme til et lokalt fælles
Bandet giver koncert i Nr. Snede Kirke kl. 19.
kirkeligt ungdomsarrangement. Denne gang i Efter koncerten vil bandet hygge sammen med
alle unge i sognehuset, hvor der serveres pizNr. Snede fredag d. 6. marts kl. 19.
Alle unge i gl. Nr. Snede kommune inviteres za og sodavand. Efterfølgende ca. kl. 21 er der
og udvalget er i gang med at søge om støtte til en gudstjeneste-event i kirken, hvor ”The New
Divide” eller et lokalt ungdomsband medvirker
denne kirkelige event.
sammen med sognepræst Birthe Møberg.
Målgruppen er: Konfirmander, FDF, spejdere,
Mandagsklubben, IMU, teenklubber + alle an- Aftenen slutter i sognehuset
med hygge og musik
dre unge i alderen fra ca. 13 år.
Udvalget bag dette arrangement: Repræsentanter fra FDF i Gludsted -Hampen, FDF i Nr.
Koncertens hovedgruppe er
Snede, Spejderne i Ejstrupholm, Mandagsklubden amerikanske gruppe
ben i Gludsted, menighedsrådsmedlemmer fra
Ejstrup og Gludsted, sognepræst Birthe Møberg
”The New Divide” (USA)
og kirkekulturmedarbejder Lisbeth Kiel, Nr.
Bandet er på turne med ”Youth For Christ” i Snede.
Danmark . (www.yfc.dk)
På vegne af udvalget: Ingeborg Kviesgaard
Bandet turnerer fuld tid og har spillet koncer-
Den nye graver
– Gludsted kredsen, og kan lide at lave mange
Jeg hedder Linda Marie Larsen, og er 44 år. kreative ting.
Jeg er gift med Christian Larsen, sammen har
vi 3 piger Smilla 12 år, Tilde 10 år og Puk 7 år.
Jeg glæder mig til at varetage jobbet som graVi bor på en lille ejendom mellem Hampen og ver, og til det daglige arbejde med alle mine nye
Gludsted.
kolleger ved kirken og kirkegården.
Jeg er uddannet bager og blomsterdekoratør.
I min fritid er jeg FDF-hjælpeleder i Hampen
2
Linda Larsen
Forår 2015.
I konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12,
7361 Ejstrupholm.
Fredag formiddage kl.9.30 til 11.30.
Glimt fra 2013/14
Alle er Hjerteligt velkomne.
9. Januar:
Astrid Qurski
Sdr. Omme
Mit liv som kvinde i Pakistan.
6. Februar:
Søren Elbæk
Videbæk
20 år med alkohol.
20. Februar:
Walther Knudsen
Horsens.
Island rundt på cykel
6. Marts:
Axel Månsson
Brande
Mit kål eventyr.
23. Januar:
Hanne Jensen.
Ejstrupholm
Vandreture i Østrig
og på Grønland.
20. Marts:
John Høj Pedersen
Ejstrupholm.
Mit arbejdsliv som installatør.
Pris: Kr. 20,-inkl.kaffe/te og brød.
www.ejstrupsogn.dk
3
Babysalmesang
Hver torsdag kl.9.3010.30 er der babysalmesang. Babysalmesang arrangeres i et
samarbejde
mellem
Nr.Snede,
Ejstrup,
Gludsted og Hampen sogne og afholdes enten i
Ejstrup eller Nr.Snede kirker (hold øje på hjemmesiden med, hvor det er næste gang). Det er en
herlig blanding af salmesang, dans, vifter, sæbebobler, tørklæder og babypludren.
Alle 0-1 årige er velkomne til at deltage sammen med deres forældre, bedsteforældre eller
andre der passer barnet.
Dorthe Terp Møller
Minikonfirmander
Hver tirsdag kl.14.15-15.30 er der minikonfirmander i konfirmandstuen. Minikonfirmander er kirkens tilbud til 3.klasserne i Ejstrup og
Gludsted. Frem til februar er det for 3.B i Ejstrupholm.
Tanken er at give børnene et møde med kirken og gennem bibelhistorier, lege og aktiviteter
give et billede af hvem Gud er, hvad kirken er,
og hvad der sker i den.
Dorthe Terp Møller
Spaghettigudstjeneste
4-5 gange om
året holder vi
Spaghettigudstjeneste i enten Ejstrup eller Gludsted Kirke (hold
øje med hjemmesiden for at se, hvor og hvornår næste gang er). Gudstjenesterne er en kort
børnegudstjeneste, som primært er tilrettelagt
for de mindste børn frem til skolealderen, men
hele familien er velkomne. Ofte møder man her
en bibelsk person eller dukken Frede, som undrer sig over lidt af hvert af det, der sker i kirken. Som afslutning er der fællesspisning med
spaghetti og kødsovs.
Dorthe Terp Møller
Kyndelmissekoncert med ”Livshjulet”
I det nye år lægger vi ud med en
kyndemissekoncert
søndag d. 1. februar kl. 19.30 i
Ejstrup Kirke.
Duoen Laila Trier Hjørnholm og
Mette Gjerlev Karkov gæster os
med en stemningsfuld koncert under temaet ”Livshjulet”,- iscenesat
i vores smukke kirke med levende
lys.
Livets faser som nyt liv, forelskelse, kærlighed, sorg, angst og
opstandelse fortolkes samt formidles gennem danske salmer, egne produktioner samt engelske
kendte og mindre kendte sange i folk- og popgenren.
Med deres ord, bliver vi alle sat på livshjulet, når vi fødes, og derfra udvikler vores livshjul sig
forskelligt. Dog binder ovenstående faser og følelser os sammen som mennesker. Kirkekoncertens
brede repertoire og dybde vil derfor være en oplevelse for både unge, voksne og ældre.
Der er gratis entre. Vel mødt.
4
Organist Kim Jørgensen
Sangaften
med organist
Kim René Jørgensen
Søndag d. 15. marts kl.
19.30 vil jeg gerne invitere
til en hyggelig aften i sangens
verden i konfirmandstuen i
Ejstrupholm. Kaffe og kage
hører naturligt med i aftenens
program.
Hvilke sange vi skal synge, vil jeg gerne, at I
er med til at bestemme.
Søndagene d. 1. og 8. marts vil der efter gudstjenesten i både Ejstrup samt Gludsted være mulighed for at lægge sedler med ”ønske-musik” i
en kasse. Jeg kigger ønskerne igennem og sammensætter aftenens program ud fra det.
Så bare byd på nye samt ’gamle’ sange, viser og salmer!
Myginds Mission på
Midtjysk
Peter Mygind kommer til Ejstrupholm og fortæller på Midtjysk Efterskole om mobning og social ansvarlighed
I 7 år har skuespiller og foredragsholder med
mere Peter Mygind beskæftiget sig med emnet
mobning og social ansvarlighed.
Han har haft Helle Rabøll ( mobbeforsker i
Organist Kim Jørgensen 17 år på Aarhus universitet) som inspirator og
coach igennem alle årene.
Familie
julegudstjeneste
27. december kl. 9.30
i Hampen Hallen
• Formiddagskaffe
• Børnejulegudstjeneste v/
sognepræst Arne Kiel
• Underholdning og dans
om juletræet
Alle er velkomne
- Hvis vi styrker fællesskabet, og hvis vi alle
sammen tager ansvar for vores medmenneskers
ve og vel, er chancen for at der opstår mobning,
meget lille, mener Peter Mygind.
Foredraget tager udgangspunkt i at klæde
unge, forældre, lærere og pædagoger på til at
skabe en større bevidsthed om vigtigheden af et
godt fællesskab.
Foredraget finder sted
mandag 2. februar kl. 19 - ca. 21
på Midtjysk Efterskole.
Gludsted menighedsråd
Foredraget er støttet af Ejstrup Menighedsråd,
Nørre Snede – Hampen menighedsråd Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening,
Hampen borgerforening Midtjysk Efterskole og er arrangeret i samarbejde med foredragsgruppen i Ejstrupholm.
5
Fastelavnsgudstjeneste Fælles sognemøder
Søndag d. 15. februar kl. 14.00
i Gludsted Kirke
Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning, fastelavnsboller og
hygge i Gludsted Sognegård.
Der vil være præmier til de bedst udklædte.
Alle er velkomne
Gludsted friskole og Gludsted menighedsråd
Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen
foregår
søndag d. 8. marts
i tidsrummet 10-13
Torsdag d. 22. januar kl. 19.30
i Klovborg Forsamlingshus
Foredrag
v/
Holger Lissner
Emne: Hvorfor
hentede heksen
ikke selv fyrtøjet?
Foredraget går
ud fra Fyrtøjet og
Aladdin, og handler om skæbne og tilfældighed,
forudbestemmelse og valg og ender i evangelierne
Onsdag d. 4. marts kl. 19.30
på Hotellet i Ejstrupholm
Foredrag om Armenien idag - med tilbage blik
i 100 året for det armenske folkedrab v. Ove Bro
Henriksen.
Onsdag
d. 21. oktober kl.
19.30
i Gludsted
Sognegård
Har du lyst at være indsamler kan du kontakte:
kontaktperson for Ejstrup sogn: Knud Erik
Jensen – [email protected] el. 29 21 28 17
kontaktperson for Gludsted sogn: Karl Erik
Jensen (Kalle) – [email protected] el.
20 28 70 86
For at være indsamler skal man være mindst
12 år og have sine forældres tilladelse. Unge under 18 år går mindst to og to sammen
Ejstrup og Gludsted menighedsråd
6
Konfirmandgudstjeneste
Ejstrup og Gludsted menighedsråd deltager
Foredrag v/ tidl. biskop
igen i år i sogneindsamlingen til Folkekirkens over Viborg stift, KarNødhjælps arbejde mod sult blandt verdens fat- sten Nissen
tigste.
BØRN GRATIS – VOKSNE 25,-
Torsdag d. 29. jan. kl. 17 i Ejstrup Kirke
Spaghettigudstjeneste
Spaghetti-gudstjeneste
Fredag d.Efterfølgende
30. januar kl.mad
17 & hygge
i Ejstrup Kirkei Konfirmandstuen
29. jan.
3Gudstjeneste i børnehøjde
3Skuespil - sang og overraskelser☺
 Gudstjeneste
3Menu:
Spaghetti og kødsovsi
børnehøjde
3Hygge
for alle aldre! sang og overraskelser
 Skuespil,
 Menu: Spaghetti og kødsovs
BØRN GRATIS – VOKSNE 25, Hygge for alle aldre!
Efterfølgende mad & hygge
i konfirmandstuen.
BØRN GRATIS – VOKSNE 25,-
Torsdag d. 29. jan. kl. 17 i Ejstrup Kirke
Efterfølgende mad & hygge
i Konfirmandstuen
Mur af ord, der skaber mørke
Konfirmandgudstjeneste
Lyset er stærkere end mørket
7
Menighedsmøder 2015
Mandag d. 26. januar
Mandag d. 23. februar
Mandag d. 30. marts
Mandag d. 27. april
Mandag d. 18. maj
Mandag d. 29. juni
Mandag d. 31. august
Mandag d. 28. september
Mandag d. 26. oktober
Mandag d. 30. november
Ejstrup og Gludsted menighedsråd afholder
både fælles menighedsrådsmøder og menighedsrådsmøder hver for sig samme aften
Møderne begynder kl. 19 og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm
Dagsorden for møderne kan læses på www.ejstrupsogn.dk forud for møderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, dog
kan der være enkelte punkter under lukket møde
Læs også referat fra menighedsrådsmøderne
på hjemmesiden.
Søndag den 16/11
blev der efter gudstjenesten i Gludsted Kirke
afholdt menighedsmøde i Gludsted Sognegård
Samtidig blev der udtrykt tak til Elisabeth Rasmussen, der gennem det sidste halvår har været
konstitueret graver.
Regnskab og budget blev gennemgået af kassererne. Tallene vedr. dette kan ses på www.
sogn.dk.
Menighedsrådsmedlem Gitte Poulsen kom
med et kort oplæg om aktiviteterne i og ved kirkerne, og emnet blev derefter sat til drøftelse
blandt de fremmødte.
Der var enighed om, at antallet af aktiviteter
var helt i top, men også at menighedsrådene er
forpligtet til løbende at vurdere fremmødet ved
aktiviteter, og deres berettigelse.
Der blev opfordret til, at satse på færre arrangementer, men af høj kvalitet.
En spændende debat, der efterfølgende vil
danne baggrund for menighedsrådenes beslutninger.
Referent Irene Sørensen
Indsamlinger
Høstoffer Ejstrup kirke
Høstoffer Gludsted kirke
kr. 11.829,50
- 5.060,00
Gudstjeneste på
­Solbakken
Tirsdag d. 6. januar v/ Birthe Møberg - altergang
Tirsdag d. 20. januar v/ Børge Terp
Tirsdag d. 3. februar v/ Birthe Møberg
Tirsdag d. 17. februar v/ Børge Terp - altergang
Tirsdag d. 3. marts v/ Birthe Møberg
Tirsdag d. 17. marts v/ Børge Terp
Tirsdag d. 31. marts v/ Birthe Møberg - altergang
Desværre var fremmødet begrænset, hvilket Vi begynder kl. 14.30
får menighedsrådene til at overveje form, tid og Alle er velkomne til at deltage.
sted.
Formændene kunne berette om et år hvor en
del af energien har ligget omkring ansættelse af
nyt personale. Alt er nu faldet på plads, og der
blev budt velkommen til Kim Jørgensen som ny
organist, Dorthe Møller som sognemedhjælpervikar og Linda Larsen som ny graver.
Spaghettigudstjeneste
8
Kalenderen
Samfundet, Ejstrup
v/ Peter Jørgensen, Tykskovvej 20,
7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 24 59
[email protected]
Samfundet, Gludsted
v/ Henry Kristensen, Gludstedvej 34
7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 53 33
[email protected]
Januar
Onsdag d. 7. januar kl. 9.30: Hygge og samvær i Ejstrup missionshus lille sal hver onsdag formiddag.
Vi får kaffe, holder andagt og spiller forskellige
spil
Mandag d. 12. januar kl. 19.30: Bedemøde hos Rita
og Christen Olesen, Søndergade 17
Tirsdag d. 13. januar kl. 19.30: Bedemøde i Gludsted missionshus
Onsdag d. 14. januar kl. 19.30: Bedemøde i Gludsted missionshus
Onsdag d. 14. januar kl. 19.30: Bedemøde i Ejstrup
missionshus
Torsdag d. 15. januar kl. 19.30: Bedemøde i Præstegården
Torsdag d. 15. januar kl. 19.30: Gludsted IM har inspirationsaften v/ Hanne Pedersen i Gludsted missionshus
Mandag d. 19. januar kl. 14.30: Bibeltime i Ejstrup
missionshus
Torsdag d. 22. januar kl. 19.30: Fællesmøde i Ejstrup missionshus. Bibelundervisning og spørgsmål v/ Børge Terp. Emne: Brug tiden ret – tænk
evigheden, leve med Jesus i hverdagen
Torsdag d. 29. januar kl. 19.30: Gludsted IM afholder generalforsamling i Gludsted missionshus
Torsdag d. 29. januar kl. 19.30: Ejstrup IM afholder
generalforsamling i Ejstrup missionshus. På valg
er Peter Svendsen, Esther Andersen og Ellen Madsen. Forslag til kandidater eller emner, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 22. januar
Bibelkredsene: Ønsker man at være med i
en af bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i
Gludsted kan man henvende sig til:
Peter Jørgensen, tlf. 75 77 24 59 eller
Henry Kristensen, tlf. 75 77 53 33
Februar
Torsdag d. 5. februar kl. 19.30: Kredsmøde i Ejstrup
missionshus. Bibelkursus
Uge 7: Bibelkredsene mødes i hjemmene
Mandag d. 9. februar kl. 14.30: Bibeltime i Ejstrup
missionshus
Torsdag d. 19. februar kl. 19.30: Fællesaften i Ejstrup
missionshus. Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj fortæller om Kaj Munk. Hans Jørgen Hedegaard har i
1992 besøgt Lise Munk.
Torsdag d. 26. februar kl. 19.30: Mødeaften i Gludsted missionshus v/ Niels Peter Nielsen, Silkeborg.
Emne: Bøn
Torsdag d. 26. februar kl. 19.30: Møde i Ejstrup missionshus v/ Pia Skovmose, Mission Afrika
Marts
Mandag d. 2. marts kl. 18.00: Familieaften i Gludsted missionshus
Torsdag d. 5. marts kl. 19.30: Møde i Ejstrup missionshus v/ Gideonitterne
Mandag d. 9. marts kl. 14.30: Eftermiddagsmøde i
Ejstrup missionshus v/ tidl. provst John Ørum Jørgensen, Hammerum
Torsdag d. 12. marts kl. 19.30: Kredsmøde på Klippen i Brædstrup v/ Henrik Højlund, Løsning.
Emne: Mærk Gud.
Uge 12: Bibelkredsene mødes i hjemmene
Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30: Gludsted IM, Ejstrup
IM og IMU har fællesmøde i Ejstrup missionshus
v/ Robert Svendsen, Brande
Bedemøde i Gludsted Missionshus
Tirsdag i lige uger kl. 18.45.
Alle er velkommen.
Dansk Røde Kors besøgstjeneste
Hvis du har lyst at få en besøgsven /
selv være besøgsven:
Kontakt Ulla Jonassen
tlf. 7577 2225/ 2041 7747
Så formidler Røde Kors kontakt
Besøgsvenner spreder glæde
- og bliver selv beriget
9
Vær frisk i
FDF
Landsforbundet
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
Mødetid:
Onsdag kl. 17.00-18.30 - puslinge 5-7 år
Onsdag kl. 18.30-20.00 - resten af klasserne
på Pioner­gården Givevej 63.
Evt. spørgsmål på tlf. 40 30 53 30.
Karsten Berg,
Kirkebakken 29, 7362 Hampen
[email protected]
Ådalens Afkom, Ejstrupholm
Ejstrupholm Gruppen - ”Ådalens Afkom”
indbyder året rundt alle til at prøve,
hvor skønt det er at være spejder...
- Se www.ejstrupholmspejderne.dk
- for drenge og piger fra 5 år og opefter.
Juniorklubben, Gludsted
v/ Max Eriksen, Engvej 8, 7361 Ejstrupholm,
tlf. 50 50 15 35
[email protected]
Samles hver mandag kl. 19.00 – 21.00 i missionshuset (se ugeavisen for datoer)
Børneklubben, Ejstrup
v/ Janni Jeppesen, Ejstrupvej 23,
7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 16 00
[email protected]
Mødes fredage i konfirmandstuen (se ugeavisen for
datoer).
Børneklubben, Gludsted
v/ Bianca Zijlstra, Malmkærvej 9,
7361 Ejstrupholm, tlf. 42 76 95 51
- [email protected]
Mødes mandage kl. 15.45 -17.00 fra oktober til påske (se ugeavisen for datoer)
IMU, Ejstrup – Gludsted
henviser til IMU Give/Brande
Kontaktperson: Caroline Skovbjerg, tlf. 28 86 36 23
Spaghettigudstjeneste
10
Spaghettigudstjeneste
Pap-jul?
Jeg læste engang om en præst, der fik en 4. klasse til at lave hele juleevangeliet i pap. Tre borde
blev derpå stillet op i kirken ved siden af prædikestolen, og her blev så hele juleevangeliet klistret
op: Hyrder, stald, de vise mænd, får og æsler. Også Josef og Maria, stjernen og det lille barn i
krybben var med. Alt var det fremstillet af farvestrålende papir, klistret op på pap og flot dekoreret.
Og præsten havde
sit oplæg parat: ”Kan I
se hyrderne, børn? Se,
hvor rolige de er! Selv
de små lam har hovedet på skrå og de tre
vise mænd er betagede. Se Josef og Maria!
Hvilken ro hviler der
ikke over disse jævne
mennesker! Der hviler en himmelsk fred
over alle dem, som er
samlet i stalden julenat.”
Og præsten spurgte så: ”Hvorfor, tror I, det er sådan?
Lille Sofus rakte hånden i vejret og svarede: ”Det er, fordi de er lavet af pap!”
Nu var det ikke just dét svar, som præsten havde håbet at få, for fokus skulle jo gerne rettes mod
barnet i krybben.
Men drengens svar kunne måske alligevel få os til at overveje hver især, hvad vi tænker om det,
der skete i Betlehems stald.
For var det en lille papdreng, der blev født julenat?
Født fordi en papgud oppe i paphimlen ville hjælpe os papmennesker her på papjorden med vore
store og små papproblemer?
Eller var det et levende barn, der blev født?
Et barn af kød og blod, af længsel og smerte, af glæde og angst?
Født til at hjælpe os levende mennesker med vore levende problemer og give os et levende håb
fra en levende Gud?
Nu er ingen af os af pap, og hverken livet eller døden er af pap.
Og en paptro på en papjul er så lidt at fejre.
Den første jul handler om, at Gud blev menneske og gik ind i vores tilværelse og verden i sin søn Jesus Kristus. Det skete på et helt
bestemt tidspunkt og et bestemt sted i verdenshistorien.
Julen er derved fortællingen om Guds nærhed hos sit menneskebarn og heri er julens glæde, som bærer os i troen på, at Gud og
mennesker hører sammen.
Ikke i et upersonligt papagtigt forhold, men i et levende fællesskab mellem levende mennesker og den levende Gud.
Glædelig jul!
Birthe Møberg
11
Folkeskolelovens 200 års jubilæum
Der var skole i Ejstrup før folkeskoleloven.
Før der blev indført skolevæsen var det degnens opgave at undervise børnene i elementær
kristendom. Ved konfirmationens indførelse i
1736 hvor børnene skulle bekræfte dåben, blev
det åbenbaret at det stod dårligt til med kundskaberne. Enevælden forsøgte så at få indført et
lignende skolevæsen overalt i kongeriget, som
det der allerede var oprettet i rytterdistrikterne.
Der var megen modstand med den sædvanlige
begrundelse: dårlige tider, og loven blev ikke
helt så ambitiøst som det var ønsket af kongen.
Der skulle undervises i læsning og statsreligionens grundbegreber. Undervisning i regning og
skrivning skulle man selv betale for. I Ejstrup
blev der bygget en skole på kirkens fortoug ved
hovvejen til Hastrup (Kirkegade) i 1741, og ansat en skoleholder der skulle undervise alle sognets børn.
I 1789 nedsattes Den store Skolekommission,
hvis indsats resulterede i folkeskoleloven 1814.
Den var meget holdbar, for når jeg erindrer min
egen skoletid 140 år efter, var der ikke sket større ændringer.
Der skal i skolerne undervises i religion, skrivning, regning samt læsning; også bør skolelærerne veilede børnene til ordentlig sang.- Ved
læsningen skulle fornemmeligen sådanne bøger
benyttes, som kunne give anledning til at danne
børnenes sindelag, og som indeholde et kort begreb om deres fædrelands historie og geographie, samt meddele dem kundskaber, der kunne
tjene til fordommes udryddelse, og blive dem til
nytte i deres daglige håndtering; og bør der ved
al undervisning søges lejlighed til passende forstandsøvelser for de unge.
Hvis skolelæreren havde erhvervet sig duelighed, skulle han også undervise i gymnastiske
øvelser og svømning, hvis der var mulighed herfor.
Intet barn må antages til konfirmation, førend
skolekommissionen, ved den afholdte halvårs­
eksamen, har fundet, at det kan udskrives af
skolen, intet barns skolegang ophøre, førend det
har været til konfirmation.
12
Det var vigtigt, ja ligefrem nødvendig dengang, at blive konfirmeret for at opnå borgelige
rettigheder, som f.eks. at kunne gifte sig.
I konfirmationslisterne i kirkebøgerne fra
1800tallet er der flere tilfælde hvor et barn først
er konfirmeret som 18 årig.
Ejstrup Gamle Skole.
Bilag A til loven er instruktion til lærerne.
Her omhandler § 27 lærernes muligheder for at
straffe børnene. Lovens intentioner forekommer
betydelig mere humane end hvad, i hvert fald
ældre mennesker husker de blev praktiseret. Her
et uddrag: I henseende til straffene, bør skolelæreren især afholde sig fra al sådan behandling
som enten kunne have skadelig indflydelse på
børnenes legemer eller være den med straffen
tilsigtede forbedring i vejen- han må aldrig tillade sig, at give børnene ørefigen, stød eller slag
med hånden, at knibe dem, eller bruge skældsord imod dem. Ligelidet må han indføre noget
skambænk eller skamkrog; og overalt ingenlunde betjene sig af vanærende straffe, som kunne
kvæle barnets æresfølelse, og mere tjene til at
forhærde end at forbedre det. Skolelærerne har
et tvangsmiddel mod de uskikkelige eller ulydige børn, ved ej at lade dem tage del i nogle af
legetimerne. De børn, som er under 10 år, har
han desuden ret til at straffe med et lidet ris, de
større med en tamp uden knuder.
Loven foreskrev at børnene ikke måtte have
mere end en ¼ mil til skole. Det kunne dog ikke
praktiseres alle steder her i sognet, når der skulle
være et rimeligt antal børn pr skole. En stor del
af den nordlige og vestlige del af sognet blev
først opdyrket og beboet sidst i 1800tallet. Her
var der da også noget skolesamarbejde med
Arnborg og Rind sogne.
Bortset fra i Ejstrup foregik undervisningen
i stuer sognerådet havde lejet hos gårdmændene. Der har været lejet skolestuer i Rønslunde,
Gludsted Hygild og Hallundbæk.
I 1870 ansøgte gludstedboerne sognerådet om
at få opført en skole der. Dette ønske fandt sognerådet for utilstedelig. Gludstederne tog ikke
denne afvisning til efterretning, men får provsten til at anbefale at der bliver bygget skole i
Gludsted, og sender en ny ansøgning. Det skal
lige nævnes at provsten var overordnet skolemyndighed. Sognerådet besluttede med 8 stemmer mod 1 (den ene var sikkert valgt i Gludsted)
at ansøge om udsættelse af nævnte skole foreløbig, på grund af at der ingen udsigt var til at
skaffe penge til veje for kommunen.
I 73 sender Løvdal, der er lærer for Gludsted
og Hallundbæk skoler en skrivelse til sognerådet med anmodning om at få bygget en skole
i Gludsted med beboelseslejlighed. Sognerådet
udsætter igen byggeriet med den begrundelse,
at man vil se hvad den nye skolereform der er
fremlagt i rigsdagen vil frembringe.
Lærer Løvdal klager derefter til skoledirektionen, som så giver sognerådet pålæg om at opføre en skole. Nu bliver byggeriet sat i gang.
I den sydlige del af sognet var der flere børn.
Læreren i Rønslunde underviste 100 børn, heraf
en del i Nortvig skole hvor han også underviste. (Ejstrup havde fælles kommune
med Nørre Snede). Så sognerådet
får i 1871 pålæg fra ministeriet om
at opføre en skole i Rønslunde.
Skolepenge af 97 børn a 3 mark 48 rd. 3 mark
Sanger og ringerløn 20 rd.
128 lispund hø
192 lispund halm
18 tusind tørv
Samlet løn 442 rd. 3 mark 7½ skilling.
Desuden rådede skolelæreren over 44 tdr. l.
landbrugsjord. (Skolens landbrug blev nedlagt
ved lærer Ivar Petersens afgang i 1893.)
Biskolelærernes løn var betydelig lavere. Lærer Madsen i Rønslunde aflønnedes således:
Løn i penge 150 rdlr.
Skolepenge af 100 børn 50 rdlr.
Understøttelse af skolefonden 15 rdlr.
Dyrtidstillæg 15 rdlr
18 tusind tørv.
I alt 266 rdlr.
Skolebygningernes opførelses år:
Den første skole i Ejstrup 1741. Udskiftet ca.
1840 med den som var kendt som ”Den gamle
Skole”. Den lå på det sydøstlige hjørne af kirkegården.
Rønslunde 1871.
Gludsted 1873.
Hygild 1890.
Thorlund 1900.
Smedebæk 1902.
Tykskov friskole 1912.
Jens Jonassen
Lærernes løn.
Til lærerembedet i Ejstrup skulle
der i året 1874 ydes 34 tdr. byg efter
kapiteltakst
1 td. 7 skpr. 9 ½ pot ligeledes
6 tdr. 3 skpr. Rug efter kapitelstakst
Rønslunde skole i Henry Høghs streg.
13
Spaghettigudstjeneste
Hvad gør man????
Ved vielse:
Parret aftaler i god tid ved henvendelse til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12. Prøvelsesattest
Jordemoderen indberetter fødslen til kirke- afhentes på Rådhuset eller hentes via borger.
dk., hvor man kan indhente yderligere informakontoret/sognepræsten og dermed til CPR.
Er fødslen sket uden jordemoder skal mode- tioner vedr. prøvelsesattesten.
ren anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14
dage
Ugifte forældre skal anmelde faderskabet til
Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to
kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fød- dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for besel. Se vejledning på www.borger.dk eller kon- gravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter
takt kirkekontoret for nærmere information
kirkekontoret.
Ved fødsel:
Ved begravelse:
Ved dåb og navngivning:
Samtaler med
sognepræsten:
Forældrene henvender sig til kirkekontoret,
Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm og aftaler
Ønsker man besøg af Sognepræsten, rettes
dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale.
henvendelse til:
Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt
Børge Terp, tlf. 75 77 22 40 eller
navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.
Birthe Møberg, tlf. 23 34 27 90
for aftale om tid og sted for samtalen
Ved navngivning uden dåb:
Se vejledning på www.borger.dk eller kontakt Kirkekontoret i Ejstrup/Gludsted Sogne:
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm
kirkekontoret for nærmere information
tlf. 75 77 22 40 - [email protected]
14
Indlevering af stof til næste kirkeblad
senest mandag d. 2. marts til kirkekontoret
Gudstjenesten
sendes i Højderyggens
Lokalradio (HLR)
hver mandag kl. 18.00
FM 93,5 mHz (97,8 mHz på
bynettet i Nørre-Snede)
Adresser:
Sognepræst (kbf)
Provst Børge Terp,
Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm
Tlf. 75 77 22 40, [email protected]
Sognepræst
Birthe Møberg,
Bygaden 61, Levring,
8620 Kjellerup
Tlf. 23 34 27 90, [email protected]
Kordegn:
Karen Marie Andersen,
Tlf. 75 77 22 40
[email protected]
Kirkesangere/Kirketjenere:
Ejstrup:
Birgitte Bang-Madsen,
Erik Hansen,
Gludsted:
Inga Fog,
Birgitte Bang-Madsen,
Organist: Ejstrup og Gludsted:
Kim René Jørgensen
Tlf. 24 42 26 62
Graver
Ejstrup og Gludsted
Linda Larsen
Tlf. 75 77 225 2
[email protected]net1.dk
Gravermedhjælpere:
Elisabeth Rasmussen
Peder Jørgensen
Optagelse (søndag) Sted
(kirke)
4. januar
Hampen
11. januar
Klovborg
18. januar
Gludsted
25. januar
Ejstrup
1. februar
Nørre Snede
8. februar
Klovborg
Menighedsrådsformænd:
Ejstrup:
Jens Jonassen,
Hedegårdvej 9, Ejstrupholm,
Tlf. 75 77 22 25
[email protected]
15. februar
Gludsted
22. februar
Hampen
Gludsted:
Karl Erik (Kalle) Jensen
Birkevænget 12, Gludsted
Tlf. 20 28 70 86
[email protected]
Kirkegårdskontoret,
Ejstrupholm. Tlf. 75 77 22 52
Regnskabsfører:
Ejstrup og Gludsted:
Karen Marie Andersen
Engvej 10, Gludsted
Tlf. 21 62 37 89
[email protected]
Kirkeværger: Ejstrup:
Vivian Knudsen Pedersen,
Smedevænget 4, Ejstrupholm,
Tlf. 75 77 30 69 / 24 65 35 40
[email protected]
Gludsted:
Martin Andersen
Engvej 10, Gludsted
Tlf. 30 70 02 66
[email protected]
Kirke- og kulturmedarbejder
- vikar
Dorthe Terp Møller
Tlf. 20 58 61 90
[email protected]
1. marts
Nørre Snede
8. marts
Klovborg
15. marts
Ejstrup
22. marts
Gludsted
29. marts
Nørre Snede
Hver fredag kl. 18-19: MM Master
Music – musik for unge fra den
kristne musikscene.
Indre Mission Telefonandagt
www.netandagten.dk
- åben hele døgnet - ny hver dag
- på 2 minutter - med fuld anonymitet
Tlf. 70 30 01 50
Gratis SMS-andagt.
Send SMS med teksten tilmeld andagt til 26 230 999
Folkekirkeligt TV
TV-programmerne sendes
på Kanal MidtVest
Sendetid: Alle ugens dage kl. 15-15.30
og de tre første dage kl. 21.30-22.00
Læs mere på www.fkg.dk
FK-TV, Herning tlf. 9721 5930
15
GUDSTJENESTELISTE
Ejstrup Kirke
Gludsted Kirke
Dag i kirkeåret
Indsamling
Det danske Bibelselskab
1. januar
10.30
Børge Terp
------
Nytårsdag
4. januar
9.00
Birthe Møberg
10.30
Birthe Møberg
Hellig tre Kongers
søndag
11. januar
10.30
Børge Terp
9.00
Børge Terp
1.s.e.
Hellig tre Konger
18. januar
9.00
Birthe Møberg
10.30
Birthe Møberg
2.s.e.
Hellig tre Konger
25. januar
10.30
Børge Terp
19.30
Børge Terp
Sidste s.e.
Hellig tre Konger
30. januar
17.00
Spaghetti-gudstjeneste
------
1. februar
19.30
Kyndelmissekoncert
10.30
Børge Terp
Septuagesima
8. februar
10.30
Børge Terp
9.00
Børge Terp
Seksagesima
15. februar
------
14.00
Birthe Møberg
Fastelavn
22. februar
10.30
Børge Terp
19.30
Børge Terp
1.s.i fasten
1. marts
10.30
Birthe Møberg
9.00
Birthe Møberg
2.s.i fasten
8. marts
9.00
Børge Terp
10.30
Børge Terp
3.s.i fasten
15. marts
10.30
Birthe Møberg
9.00
Birthe Møberg
Midfaste
22. marts
9.00
Børge Terp
10.30
Børge Terp
Mariæ Bebudelsesdag
29. marts
10.30
Birthe Møberg
------
Palmesøndag
Y-men
Folkekirkens Nødhjælp
Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf. 75 77 10 40
Dato